Sømænd på skibe, som rejste udenlands

Hvor stort er et skib?

Fra 1772 og mange år derefter findes der mange logbøger over mandskabet på de sidste, der skulle sejle langfart, dvs. udenlands i kommercielt øjemed. Her er nogle eksempler på, hvad man kan finde i sådanne forhyringsprotokoller, hvor bynavnene kan være svære at gætte, fordi de ofte er meget forkortet.

Hvad er en læst i forbindelse med størrelsen på et skib?

Et skib 100 fod langt over stavn, 23 fod bredt og 13 fod dybt til 100 læster
Et skib 90 fod langt over stavn, 22 fod bredt og 11 fod dybt til 90 læster
Et skib 84 fod langt over stavn, 22¼ fod bredt og 11¼ fod dybt til 80 læster
Et skib 74 fod langt over stavn, 20 1½ qu. fod bredt og 12 fod dybt til 70 læster
Et skib 70 fod langt over stavn, 21 fod bredt og 10½ fod dybt til 60 læster
Et skib 64 fod langt over stavn, 20 fod bredt og 10¼ fod dybt til 50 læster
Et skib 64 fod langt over stavn, 17 fod bredt og 9 fod ½ qu. dybt til 40 læster

Bemærk, at 1D, 2D, 3D m.v. i stedet for et bynavn efter en matros betyder, at matrosen er ansat i marinen, hvor 4D f.eks. betyder 4 Division. Der angives desuden et regimentsnummer inden for divisionen, hvilket dog ikke medtages på denne side.

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands mellem 1772 og 1775

Den 31. oktober 1772: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Hans Pedersen Koefoed af København. Overstyrmand: Jørgen Mortensen Rønne af København [46 år], styrmand, Poul Madsen Bohne af Rønne [26 år], tømmermand: Frantz Johannsen af Dragør [34 år], bådsmand: Ole Nielsen Agersøe af Omø [32 år], kok: Christen Gregersen af Samsø [26 år], matroser: Hermann Hansen af Rønne [20 år], Lars Hansen Bødker af Dragør [23 år], Peder Jensen Hassing af Mariager [22 år], Niels Møller af Randers [27 år], Helge Nielsen af Bragnæs [19 år], Peter Bendtsen Hassen af Dragør [20 år], Peter Nielsen Skriver af Dragør [ingen alder], bødker: Peter Andersen Færsløff af København [20 år], drenge, Svend Engelbretsen af København [15 år] og Johann Predbiørn af Rønne [17 år]. Underskrives af Hans Pedersen Kofoed. Skibet: Prinsesse Lovise på 81 læster.
Den 1. november 1772: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Skipper Peter Petersen af København. Bedstemand: Jens Nickelsen af Sild, matroser: Niels Pedersen From af København [43 år], Mathias Rasmussen af København [50 år] og Jacob Jørgen Ullerup af København [18 år] og Nebt Hendry af Aalborg, dreng: Niss Bundis fra forsorgen. Underskrives af Peter Petersen. Skibet: Venus på 37
læster.
Den 4. november 1772: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Kaptajn Simon Sørensen Assendrup af København. Styrmand: Ole Espersen Lund af København [41 år], matroser: Johannes Aasmundsen af Christiansfeld, Rasmus Erichsen af Svendborg [19 år], Rasmus Hansen af Svendborg [19 år], Peder Pedersen Borre af Fejø [25 år], dreng: Hans Jørgen Thorup af Hasle. Underskrives af S. Assendrup. Skibet: Anna Sophia på 45 læster.
Den 4. november 1772: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Jürgensen af København. Overstyrmand: Anders Clausen af Sild, 2. styrmand: Töge Böysen af Sild, bådsmand: Mathias Anthonisen af København [30 år], tømmermand: Niels Nielsen Ørum af København [28 år], kok: Peder Sørensen af København [26 år], bødker: Magnus Attingreen af København [27 år], matroser: Ernst Vilhelm Jürgens af Sild, Jens Pedersen Constabel af Dragør [24 år], Anders Madsen Strøm af Læsø [24 år], Herman Nielsen Soele af Nexø [41 år], Nikolay Petersen af København [44 år], Hans Wulff af Augustenborg [25 år], Jørgen Nissen af Stensberg i Slesvig [26 år], Martin Larsen af 3D, Peter Halvorsen af Frederikshald [Halden i Norge], Andreas Jürgens af Sild, Martin Pedersen af Rønne, koksmath: Jens Olsen af København [23 år], kahytsdreng: Jan Jansen af Sild. Underskrives af Peter Jürgensen. Skibet: Prinsesse Lovise på 104½ læster.
Den 6. november 1772: Destination: Frederiksværn [St. Thomas i Vestindien] og derfra til Bordeaux og andre havne i Frankrig. Kaptajn Jørgen Hansen Krøyer af København, styrmand: Henrich Olsen Gunder af København [26 år], bådsmand: Johann Jacobsen Rodtge af København [32 år], tømmermand: Jørgen Jørgensen af København [30 år], kok: Christen Iversen af 3D, matroser: Hannibal Frandsen af København [26 år], Hans Andersen Skomager af Dragør [21 år], Erich Andersen af Frederikshald [Halden i Norge], Ole Friderichsen af Præstø, Rasmus Jensen af Randers, opløber: Peder Jacobsen af Læsø, Niels Mogensen Mørck af Hasle [20 år], kokmath: Ole Andersen af København [33 år], dreng: Mathias Johansen Syberg af Dragør [15 år]. Underskrives af Jørgen Hansen Krøyer. Skibet: Die Vredbringende Svan på 89 læster.
Den 7. november 1772: Destination: Lübeck. Skipper Niels Pedersen af København, mandskabet er den samme som den 11. april 1772, hvilket ikke findes længere. Underskrives af Niels Pedersen. Skibet: Det Røde Nette Blad på 20 læster.

Den 7. april 1773: Destination: Grønland. Kaptajn Anders Nielsen Fyhn af København. Styrmand: Jørgen Nielsen Holm af København [38 år], tømmermand: Mogens Olsen af København [32 år], bådsmand: Jens Bierch af København [46 år], kok: Anders Nielsen Ulrich af Aalborg [34 år], matroser: Thue Poulsen af Aalborg [32 år], Johann Nielsen Morenhoff af Hals [40 år], Peder Christensen Snedker af Hals [33 år], dreng: Mads Johannsen af København [18 år]. Underskrives af Anders Fyhn. Skibet: Marie Kirke på 50 læster.
Den 7. april 1773: Destination: Grønland. Kaptajn Hermand Kofod af København. Styrmand: Hermand Kofod Rasmussen af København [39 år], bådsmand: Andreas Mogensen af Aabenraa [23 år], tømmermand: Jacob Nielsen af København [32 år], kok: Peder Jørgensen af Rønne [26 år], matroser: Henning Valeriussen Jorck af Rønne [38 år], Mads Jensen Holm af Rønne [36 år], Peder Pedersen Øster af Rønne [20 år], Thomas Olsen af Svaneke [24 år], dreng: Lars Jensen Tidemand af Rønne [16 år]. Underskrives af H. Kofod. Skibet: Taasinge Slott på 50 læster.
Den 14. april 1773: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Kaptajn Søren Egeschou af København. Bekendtmand: Mathias Pedersen Holst af Aabenraa, matroser: Albert Greisen af København [57 år], Hans Jacobsen af Nexø, dreng: Lars Larsen af Nexø. Underskrives af Søren Egeschaou. Skibet: 4 Søstre på 26
læster.
Den 7. april 1773: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Andreas Eber af København. Overstyrmand: Knud Iversen af Aabenraa [29 år], 2. styrmand: Frode Peters af Sylt, tømmermand: Søren Olsen af København [39 år], bådsmand: Ewald Bruun af Flensburg [31 år], kok: Rasmus Nikolaysen af Svendborg [27 år], bødker: Lars Jensen Jyderup af København [34 år], matroser: Johan Jørgen Svendsen af Svaneke [20 år], Christen Corneliussen af Sild, Bent Erichsen af Bragnæs i Norge, Peder Diderichsen Grønberg af Rønne [27 år], Hans Jensen af Nyborg [25 år], Rasmus Bruun af Flensburg [24 år], opløber: Albert Diderichsen af Rønne [28 år], koksmath: Johan Henrich Petersen af København [25 år], dreng: Lorenz Petersen Wall af Sylt. Underskrives af Peter Andres Eben. Skibet: De Gode Haab på 80 læster. Note: Dette skib blev førhen ført af kaptajn Jacob Kiergaard – agent Thalbitzer er reder.
Den 7. april 1773: Destination: Ørebach Havn i Island. Kaptajn Peder Hansen Hillebrandt af København. Styrmand: Jens Gudmandsen Holm af København [32 år], bådsmand: Peder Nielsen Møller af Rønne [28 år], tømmermand: Hans Henrich Pihl af Nexø [32 år], matroser: Johann Cornelius Olsen af Arnis?, Jørgen Michelsen af Tønder [43 år], Anders Poulsen af Kolding [50 år], Mads Erichsen af Haderslev [43 år], koksmath: Ole Jensen af Rønne [20 år]. Underskrives af P. Hillebrandt. Skibet: Die Frau Elisabeth på 52½ læster.
Den 10. april 1773: Destination: Riga. Skipper Niels Christian Hansen af København. Styrmand: Jørgen Christian Thygesen af København [30 år], tømmermand: Jens Sørensen af København [25 år], matroser: Mads Madsen Smidt af Nexø [24 år], Niels Ipsen af Nexø [20 år], Andreas Langebeck af København [20 år], dreng: Hans Mogensen West af Rønne [29 år]. Underskrives af Niels C. Hansen. Skibet: Engel Raphael på 44 læster.
Den 15. april 1773: Destination: Moss i Norge og derfra til Island. Kaptajn Otto Friderich Ahlmann af Sønderborg. Styrmand: Jørgen Hansen af Augustenborg [36 år], bådsmand: Jørgen Jørgensen Kaad af Sønderborg [26 år], tømmermand: Erich Johnsen af Sønderborg [30 år], kok: Johan Christensen af Sønderborg, matroser: Claus Hansen af Haderslev [29 år], Knud Johansen af Haderslev [34 år], Peter Hansen af Sønderborg [18 år], Rasmus Rasmussen af Haderslev [29 år], Michael Klinge af Kristiansand, dreng: Ajulwer Johnsen af Sønderborg [20 år], Mathias Madsen af Sønderborg [14 år]. Underskrives af Otto Friederich Ahlmann. Skibet: Cicilia på 92 læster. Bemærkning: Hvis rejsen fortsætter fra Island og til Middelhavet, får mandskabet yderligere gage for den fortsatte tur.
Den 16. april 1773: Destination: Strat Dawid?. Kaptajn Christian Pihl af København. Styrmand: Mads Christensen Juul af København [32 år], bådsmand: Laurits Rasmussen Lemkilde af København [30 år], tømmermand: Morten Lund af København [29 år], kok: Jørgen Jensen af Nyborg [32 år], matroser: Hans Danielsen af Nexø [23 år], Mogens Johnsen af Rønne [26 år], Jørgen Madsen Kofod af Rønne [24 år], Peder Pedersen af Rønne [41 år], Mogens Andersen af Nexø [26 år], dreng: Christen Jensen af Nexø [17 år]. Underskrives af C. Piil. Skibet: Lowisenborg på 55½ læster.
Den 17. april 1773: Destination: Stettin [nu Szczettin i Polen]. Skipper Mathias Jørgensen af København. Styrmand: Hans Rasmussen Rissing af Faaborg [40 år], matroser: Hans Hansen Krøyer af Rudkøbing [46 år] [slettet – han kom ikke med skibet], Niels Rasmussen Plough af Faaborg, Henrich Jensen af Nexø [26 år] [indsat – erstatning for Hans Krøyer], dreng: Johan Petersen af Nyborg [24 år]. Underskrives af Mathias Jørgensen. Skibet: Haabet på 31½ læster.
Den 19. april 1773: Destination: Pillau [nu Baltijsk i Rusland]. Skipper Niels Præst af Dragør. Styrmand: Palm Jansen Palle af Dragør [22 år], matroser: Anders Friderichsen af Rønne [18 år], Niels Christensen af Kalundborg [28 år], dreng: Alexander Askegreen af Rønne [20 år]. Underskrives af Niels Prest. Skibet: Anne Dorthea på 26 læster.

Den 18. april 1774: Destination: Amsterdam: Kaptajn Simon Sørensen Assendrup af København. Styrmand: Peder Hansen Mørck af København [41 år], matroser: Elias Olsen Kryger af Trondheim, Andreas Christensen Amkær af København [26 år], Christian Pedersen Sattrup af København [29 år], Johann Gustav Spenbusk af Weberk [?] [42 år], dreng: Ole Svendsen af Bragnæs i Norge. Underskrives af S.S. Assendrup. Skibet: Anne Sophie på 45 læster.
Den 18. april 1774: Destination: Rügen i Tyskland. Skipper Christian Humlet af København. Styrmand: Ole Thomsen Kleer af København [29 år], matroser: Johannes Petersen af Haderslev [28 år], Jens Hansen af Haderslev [25 år], Laurs Jensen af Haderslev [20 år] og Hans Mogensen West af Rønne [32 år], dreng: Hans Jørgensen Holt af København [18 år]. Underskrives af Christian Homlet. Skibet: Promderlia på 41½ læster.
Den 23. april 1774: Destination: Lübeck. Skipper Martin Metzger af København. Matroser: Jørgen Jensen Færsløv af København [26 år], Jens Jeppesen af Nyord, Jeppe Rasmussen af Sakskøbing [33 år], Friderich Stoltenberg af Stege [20 år]. Underskrives af Marten Metzgon. Skibet: Løwen på 29½ læster.
Den 23. april 1774: Destination: Riga. Kaptajn Peter Singberg af København. Styrmand: Henrich Tobias Bendsen af København [38 år], bådsmand: Peter Larsen Winding af Aarhus [32 år], matroser: Lars Skiøwestad af København [44 år], Envold Christensen af København [44 år], Willum Hermandsen Holst af Rønne [37 år], Halvor Christensen af Kragerø i Norge, Torgrim Olsen af Sannioredal i Bragnæs i Norge, Rasmus Pedersen Dal af København [19 år], Christopher Jensen af 1D, dimitteret, opløber, Niels Singberg af Nyborg [16 år], Andreas Larsen af København [25 år], koksmath: Rasmus Nielsen Green af Nykøbing Falster [33 år], volonteur: Friderich Marthin Skiøts af København [20 år] [slettet – opsagt 10. juli]. Underskrives af P. Singberg. Skibet: Jomfru Margrethe på 101 læster.
Den 2. maj 1774: Destination: Lübeck. Skipper Just Ludwigsen af København. Styrmand: Lars Madsen Lombye af København [38 år], matros: Morten Michelsen Koefoed af Svaneke [36 år], Peder Holgersen Lund af Svaneke [33 år], dreng: Christen Andersen af Rønne [20 år]. Underskrives af Just Ludwigsen. Skibet: Juliane Bona Ventura på 23 læster.
Den 23. april 1774: Destination: Riga. Kaptajn Anders Jensen Præst af København. Styrmand: Knud Rasmussen Leth af Dragør [38 år], matroser: Jens Swendsen Sundbye af 2D, Toribald Aasmundsen af 1D, Casper Nielsen Castrup af Dragør [31 år], dreng: Christen Petersen Friis af Dragør [16 år], Peder Lausten Balle af Møgeltønder. Underskrives af Anders J. Prest. Skibet: De Wohlfahrt på 34 læster.

Den 29. oktober 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Hansen Bierck af København. Overstyrmand: Jørgen Anker Swane af Svaneke [30 år], 2. styrmand: Jap Rinker af Sild, tømmermand: Christen Hansen Bøker af København, kok: Peter Bundes af Sild, matroser: Carl Gundersen af 3D 7. Kompagni, Lars Pedersen Bøcker af Bogø Strand og Jacob Pedelund af København [24 år], dreng: Christen Christensen Bone af København [16 år]. Underskrives af P. Berch. Skibet: Anne Marie på 57 læster.
Den 2. november 1774: Destination: Dynkierck [Dunkerque i Frankrig]. Skipper Jørgen Larsen Schmitz af København. Styrmand: Boe Hansen Plet af Emmerlev [42 år], matroser: Poul Madsen af Aabenraa [21 år], Rasmus Iversen af Flensburg [25 år] og Peter Iwersen af Haderslev, dreng: Hans Helgesen af Frederiksstad. Underskrives af Jørgen Larsen Schmit. Skibet: De 3de brødre på 31 læster.
Den 1. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Carl Andreas Rotwitt af København. Overstyrmand: Peter Detlefsen af København [34 år], 2. styrmand: Peter Jensen Kellerup af København [25 år], bådsmand: Henrich Nielsen af 3D, tømmermand: Søren Knudsen Kærbye af København [44 år], kok: Hans Henrich Hansen af Stensby i Slesvig [29 år], bødker: Andreas Numsen Berber af København [38 år], matroser: Andreas Ellefsen af København [32 år], Niels Møller af Randers [29 år], Peder Jørgensen af 2D, Amund Hansen af 1D, Ole Iwersen af Drammen i Bragnæs i Norge, Niels Mogensen Nyekinee af København [24 år], Bendt Gundersen af København [43 år], Andreas Andersen af 1D, Christian Stywer af København [32 år], kokmatros: Johan Jensen af Bragnæs, dreng: Christian Nielsen af København [16 år]. Underskrives af C. Rotwitt. Skibet: Friderica på 104 læster.
Den 5. november 1774: Destination: Lübeck. Skipper Niels Greisen af København. Matroser: Greis Greisen af København [63 år], Anders Hansen Nør af København [35 år], Jørgen Jacobsen Hald af Svaneke [34 år], dreng, Hans Christiansen af Nexø [19 år]. Underskrives af Niels Greissen. Skibet: Neptunus på 25
læster.
Den 8. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Bertel Madtzen af København. Overstyrmand: Dirck Corneliussen Dircks af København [28 år], 2. styrmand: Rasmus Olsen Brandt af København [31 år], bådsmand: Christopher Meyer af Aabenraa [34 år], tømmermand: Johan Abraham Lundquist af København [35 år], kok: Nickolaj Orgensen af Dragør [44 år], bødker: Christen Christensen af København [44 år], matroser: Diderich Hansen Tercheldsen af København [46 år], Niels Lundquist af København, Niels Engelbretsen af 4D, Jørgen Jensen af Grenå, Anders Paulsen Erland af 2D, Peter Christensen af Augustenborg, Christen Nielsen af Femø, Johann Conrad af 2D, Johann Henrich Rasmussen af 2D og Joseph Johannsen af 3D-artilleriet, ?: Peter Johan Munthe af Agerø i Trondheim [22 år], kokmath: Peter Lausteen Bølle af Møgeltønder, dreng: Niels Jørgensen af København under forsorg. Underskrives af B. Madtzen. Skibet: Margrethe og Elisabeth på 105 læster.
Den 8. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Dahl af København. Overstyrmand: Friderich Friderich af Sild [26 år], 2. styrmand: Friderich Petersen af Sild, kirurg: Johann August Bindtzel af Tyskland, bådsmand: Christen Christensen af Fiæne [?], tømmermand: Jon Pedersen Kaas af København [38 år], kok: Hans Pedersen Skade af København [39 år], bødker: Peder Ambiørnsen af København [22 år], sejlmager: Johan Lytgen af København, matroser: Niels Jørgensen af 2D, Christen Hansen af Narberg i Slesvig, Jochum Christian af 2D, Ole Knudsen af 4D, Daniel Winther Juul af 3D, Jan Bühlenberg af Holsten, Tollack Thorsen af 3D, Jørgen Hansen Grønberg af København [20 år], jungmand: Michael Herbst af opfostringshuset og Jens Bergmann af København, dreng: Jack, er en neger. Underskrives af P. Dahl. Skibet: Fregatten Frakde på 105 læster.
Den 9. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Niels Jensen Mohrum af København. Overstyrmand: Jacob Schreiber af København [35 år], 2. styrmand: Mads Sørensen Høyer af København [26 år], boutellier [hovmester]: Mads Kirkegaard af Hobro [23 år], bådsmand: Søren Peder Hansen af København [25 år], tømmermand: Gudmand Biørnsen af København [37 år], kok: Hans Mortensen af København [26 år], bødker: Nikolay Andersen af København [under forsorg], matroser: Niels Nielsen af 2D, Andreas Jørgensen Kiøbenhavn af København [27 år], Jens Erlandsen Thiisen af Læsø, Poul Jespersen Blyker af 3D-artilleri, Hans Larsen af Larvik i Bragnæs i Norge, Lars Carlsen af Larvik i Bragnæs i Norge, Niels Andersen Berg af København [25 år], Johann Thomsen af København [23 år], gelober: Hans Nielsen af Nexø [21 år], Jens Rasmussen Lindberg af Rønne [20 år], kalmath: Peder Christensen af Sandefjord i Bragnæs i Norge [21 år], dreng: Hans Schmits af København [12 år]. Underskrives af N.J. Mohrum. Skibet: Søe Ridderen på 122 læster.
Den 11. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Simon Tadtzen af København. Overstyrmand: Niels Caspersen af Ballum [27 år], 2. styrmand: Peter Jan Meinert af Sild, tømmermand: Peter Rasmussen Falck af København [35 år], bådsmand: Jørgen Nissen af Stensberg i Slesvig, bødker: Knud Mortensen Møller af København, kok: Christen Werner er 2D, matroser: Tollef Torstensen af 2D, Andreas Madsen af Stensberg i Slesvig, Andreas Böye Meinert af Sild, Peter Wendel af Stavanger, Jens Helgesen af Frederikshald og Jess Petersen af Stensberg i Slesvig, drenge: Jørgen Wilhelm Høyer af København [14 år] og Peter Jessen af København [27 år]. Underskrives af Simon Tadtsen. Skibet: Helvetia på 80 læster.
Den 18. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Jürgensen af København. Overstyrmand: Jacob Jørgensen af Sild, 2. styrmand: Jørgen Lorentzen af Sild, tømmermand: Berthel Jensen af København [28 år], bådsmand: Nicolay Petersen af København [46 år], kok: Peder Sørensen af København [29 år], bødker: Magnus Allingreen af København [30 år], matroser: Ole Pedersen Weyer af København [40 år], Jens Erichsen af København [24 år], Bøye Peter Hansen af Sild, Christopher Sonne af Rønne [33 år], Niels Sørensen af Nysted på Lolland, Rasmus Tørslew af København [34 år], Johann Peter Slytter af Stubbekøbing [31 år], Martin Fæddersen af Rømø, konstabel Daniel Andersen af 4D, Johann Peter Abildgaard af Sild og Jan Jansen af Sild, koksmath: Christen Christensen af København under forsorg, dreng: Peter Jørgensen af Sild. Underskrives af Peter Jürgensen. Skibet: Lovise [læster ikke indskrevet].
Den 21. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Anders Hansen Laalle af København. Overstyrmand: Niels West Marker af Nexø [29 år], 2. styrmand: Valerius Hansen Jorck af København  [24 år], bådsmand: Niels Mogensen Alling af København [22 år], tømmermand: Lars Jensen Nexøe af København [35 år], kok: Hans Mogensen Laalle af Nexø [26 år], bødker: Peter Svendsen Tornwalle af København [40 år], matroser: Jacob Siwertsen af Bergen, Daniel Christian Nicolay Holm af Nexø [21 år], Jens Mølboe af Nexø [22 år] og Christian Olsen af Bergen, opløber: Lars Hansen af Rønne [21 år], dreng: Adser Pedersen af Rønne [23 år]. Underskrives af Anders Hansen Laalle. Skibet: Marie Dorthea på 77 læster. Note: Skibet blev sidst ført af kaptajn Christen Baggesen.

Den 19. september 1775: Destination: Amsterdam. Kaptajn Peter N. Wochmann af Dragør. Styrmand: Peder Andersen Holte af Dragør [22 år], matroser: Niels Christophersen af Aalborg [25 år], Niels Kierulf af Aalborg [21 år], Peter Christian Petersen af København [26 år], Thomas Jensen af Aabenraa [22 år], dreng: Hans Mortensen af Nexø [224 år]. Underskrives af Pieter N. Wochman. Skibet: De Jonge Peter på 45 læster.
Den 21. september 1775: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Christen Sørensen af København. Styrmand: Rasmus Jensen Binneballe af København [24 år], matroser: Rasmus Pedersen Lundøe af København [27 år], Elias Christensen Amborg af København [41 år], Torbiørn Nielsen af Sonickedal i Bragnæs i Norge, Jens Helgesen af Frederikshald [nu Halden i Norge] [21 år], Rasmus Hansen af Rønne, dreng: Christopher Larsen af Stubbekøbing, Torres Hansen af Trondheim. Underskrives af Christen Sørensen. Skibet: Giertrud Catharine på 69 læster.
Den 26. september 1775: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn J. P. Smiedz af København. Styrmand: Biørn Jacobsen Engerslev af København [34 år], matroser: Carl Hansen Beck af København, Niels Jensen Back af København, Lars Bentzen af Svaneke [24 år], Poul H. af Norge, dreng: Jochum Rossow af København. Underskrives af J. P. Smiedz. Skibet: Christina Elisabeth på 34½ 34½ læster.
Den 28. september 1775: Destination: Marseille i Frankrig. Kaptajn Schwenn Bundes af København. Styrmand: Owe Petersen Klein af Sylt [26 år], kok: Hinrich Jappen af Sylt, tømmermand: Jan Hansen Jansen af Sylt, matros: Jacob Jappen af Sylt, Johan Jørgensen Svendsen af Svaneke [22 år], koksmath: Niels Hansen Ørn af Aalborg [22 år], dreng: Rasmus Zuschlag af Sylt, Hans Jacob Verlenteur af Sylt. Underskrives a Schwen Bundis. Skibet: Die Frau Friderica på 55½ læster.
Den 29. september 1775: Destination: Dunkirken [Dunkerque i Frankrig]. Kaptajn Jørgen Larsen Schmit af København [26 år]. Styrmand: Henrich Rasmussen af København [26 år], matroser: Johan Dietrich Ancker af Svaneke [32 år], Søren Nielsen af Faaborg [33 år], Jacob Andersen Schmidt af Ribe Amt [19 år], dreng: Rasmus Ibsen af Rønne [22 år]. Underskrives af Jørgen Larsen Schmit. Skibet: De Tre Brødre på 31
læster.
Den 29. september 1775: Destination: Lübeck. Skipper Johan Schmidt af København. Styrmand: Peder Pedersen Tronsgaard af København [25 år], matroser: Jens Mogensen Brandt af København [28 år], Andreas Holm af København [24 år], dreng: Lars Hansen af Møn [26 år]. Underskrives af Johan Schmidz. Skibet: Delphin på 24 læster.
Den 30. september 1775: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Hansen Birck af København. Overstyrmand: Jørgen Ancker Swane af Svaneke [34 år], 2. styrmand og bådsmand: Truels Jørgensen Engelstrøm af København [46 år], tømmermand og bødker: Hans Henrich Piil af Nexø [34 år], køkken: Christen Birck af København [18 år], matroser: Jørgen Jørgensen Dahlberg af Kristiansand, Jørgen Nielsen Fyhn af Korsør [40 år], Erich Andersen af Frederikshald [Halden i Norge], Jacob Sparre af 3D, dreng: Peder Jensen Nyrop af København. Underskrives af P. Berck. Skibet: Anne Maria på 51 læster.
Den 30. september 1775: Destination Dunkircken [Dunkerque] og Franske Bugt. Skipper Niels Holbeck af København. Styrmand: Johannes Andersen Rotmarck af København [24 år], matroser: Hans Larsen af Larvik i Norge, Wibrand Andersen af Sogndal i Norge, Peter Erichsen af Christiania [Oslo], dreng: Bent Jensen Møller af Nexø [18 år]. Underskrives af Niels Holbech. Skibet: St. Johannes af Kiøbenhavn på 37 læster.

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands i 1776 og 1777

Den 29. maj 1776: Destination: Riga. Skipper Lars Nexøe af København. Styrmand: Mads Hansen af København [25 år], matroser: Hans Hansen af Rønne [25 år], Ole Ørum af København, dreng: Peder Christensen af Rønne [18 år]. Underskrives af Lars Nexøe. Skibet: Anne Christina på 27 læster.
Den 24. maj 1776: Destination: Riga. Skipper Mads Hansen Tømmer af København. Styrmand: Peder Wilhelm Pedersen af Svendborg [30 år], matroser: Jørgen Andersen Colberg af Rønne [25 år], Peder Pedersen Borre af Fejø [29 år], Niels Ulrichsen af Nysted [29 år], dreng: Peder Hansen Ror af København [20 år]. Underskrives af Mads Hansen Tømmer. Skibet: Anna Magretha på 31 læster.
Den 7. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Jens Larsen af København. Matroser: Philip Hoffenbladt af Stubbekøbing [skrevet Hophenbladt] [30 år], Mads Rasmussen Nexøe af Nexø [26 år], Hans Jensen Holm af Nyborg [24 år], dreng: Arrist Herløwsen af Nexø [26 år]. Underskrives af Jens Larssen. Skibet: Jomfru Catharine på 20 læster.
Den 7. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Martin Meztgen af København. Styrmand: Jørgen Jensen Færsløv af København [28 år], matroser: Jeppe Rasmussen af Sakskøbing [35 år], Michel Michelsen af Stege [22 år], dreng: Mogens Hansen af Fejø [22 år]. Underskrives af Martin Mestgen. Skibet: Fortuna på 23½ læster.
Den 8. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Niels Greisen af København. Matroser: Greis Greisen af København [65 år], Jørgen Jacobsen Hald af Svaneke [36 år], Anders Hansen Noer af København [37 år], dreng: Herman Pedersen Mørck af Rønne [18 år]. Underskrives af Niels Greisen. Skibet: Neptunes på 25 læster.
Den 10. juni 1776: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Christian Pedersen Molt af København. Styrmand: Morten Bartholomeussen Holme af Svaneke [35 år], matroser: Ole Pedersen Holm af Nexø [26 år], Jørgen Anker Jensen af Svaneke [33 år], dreng: Thomas Pedersen af Svaneke [21 år]. Underskrives af Christian P. Molt. Skibet: Enigheden på 74 læster.
Den 13. juni 1776: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Peder Mogensen Ulrich af København. Styrmand: Christian Dahl af København [57 år], matroser: Jens Jensen Øster af Rønne [41 år], Hans Mogensen West af Rønne [32 år], dreng: Hans Andersen af Nexø [20 år]. Underskrives af Petter Mogensen Ulrich. Skibet: Haabet på 20 læster.
Den 14. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Jens Lund af København. Styrmand: Ole Lauritsen af Odense [26 år], matroser: Rasmus Schlytter af Stubbekøbing [40 år], Christian Wilhelm From af København [31 år], dreng: Carl Mathiesen af Bornholm. Underskrives af Jens Lund. Skibet: Eenigheden på 19 læster.
Den 14. juni 1776: Destination: Egedesminde i Grønland. Kaptajn Andreas Andersen Colling af København. Styrmand: Johan Hansen af Aabenraa Amt [56 år], bådsmand: Jørgen Petersen af Flensburg [26 år], tømmermand: Hans Mogensen Møller af Rønne [55 år], kok: Jens Christensen Kubel af København [39 år], matroser: Anders Mogensen af Aabenraa Amt [27 år], Jens Jensen Holm af Ebeltoft [25 år], jungmand: Johan Langegren af Aabenraa Amt [17 år], Friderich Christian Meyer af København [15 år], dreng: Jonas Andersen af København [11 år]. Underskrives af Andreas A. Colling. Skibet: Cröjc på 47 læster. Bemærkning: Sidst ført af kaptajn Orm.
Den 18. juni 1776: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Henrich P. Bohn af København. Styrmand: Rasmus Jacobsen Sand af København, matroser: Peder Hansen Bistrup af Bornholm [22 år], Søren Sørensen Schøt af Aarhus [25 år], dreng: Peder Hansen Rønne af Rønne [16 år.]. Underskrives af H.P. Bohn. Skibet: Jomfru Birgitha på 23 læster.
Den 19. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Niels Andersen af København. Styrmand: Jørgen Nielsen Møller, født i Fåborg [21 år], matroser: Jonathan Petersen, født i Svendborg [20 år], Nicolaj Bierfreund, født i Fåborg [23 år], dreng: Jacob Bierfreund, født i Fåborg [17 år]. Underskrives af Niels Andersen. Skibet: St. Andreas på 18 læster.
Den 25. juni 1776: Destination: Rostock. Skipper Hans Sandbye af København. Matroser: Justinus Christensen Høygaard, født i København [48 år], Jørgen Hansen, født i Svendborg [41 år]. Underskrives af Hans Sandbye. Skibet: Den Lybske Curer på 8 læster.
Den 22. juni 1776: Destination: St. Petersburg i Rusland. Skipper Albert Petersen Fricks af København, født på Sylt. Matroser: Niels Bundes af Sylt, Daniel Clausen, født i København [45 år], Claus Jepsen, født i Haderslev [19 år], Hans Christian Tofte, født i Haderslev [19 år], dreng: Mathias Brun, født i Aabenraa [19 år]. Underskrives ikke, Skibet: Wenus på 37 læster.
Den 22. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Niels Nielsen Bryde af København. Styrmand: Christen Madsen Jorck, født i Rønne [27 år], matroser: Hellig Knudsen, født i Svendborg [26 år], Ole Jensen, født i Stege [24 år], dreng: Hans Christensen, født i Nexø [20 år]. Underskrives af Niels Nielsen og Martin Metzgen. Skibet: Jomfru Anna Margrethe på 17½ læster.
Den 24. juni 1776: Destination: Lissabon i Portugal. Kaptajn Matthias Hansen Beck af Flensburg. Styrmand: Niels Jepsen, født i Aabenraa Amt [27 år], bådsmand: Jørgen Henrichsen, født i Haderslev Amt [35 år], tømmermand: Hans Nielsen Thygesen, født i Haderslev Amt [60 år], matroser: Jan Jansen, født i Frederikshald [Halden i Norge] [25 år], Melkior Meiyer, født i Aabenraa [24 år], Svend Pedersen Hammer, født i Rønne [27 år], Jørgen Jørgensen, født i Sundeved, dreng: Lars Bertelsen, født i Lister i Kristiansand [18 år], koksmath: Thyge Hansen, født i Haderslev. Underskrives af Matthias Hansen Beck. Skibet: St. Johannes på 72 læster.
Den 24. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Nicholay Mounk af København. Styrmand: Rasmus Hansen Marcker, født på Bornholm [28 år], matroser: Peter Nielsen, født i Svendborg [29 år], Morten Rasmussen, født i Svendborg [21 år], dreng: Rasmus Erichsen, født i Svendborg [60 år]. Underskrives af Nicolaj Munck. Skibet: Maria Dorothea på 27 læster.
Den 26. juni 1776: Destination: Narva i Estland. Skipper Christian Hamlet af København. Styrmand: Otte Thomesen Kiær, født i København [31 år], matroser: Morten Jessen, født i Haderslev [21 år], Laust Jensen, født i Haderslev [20 år], Mads Jensen, født i Haderslev [31 år], Peder Sørensen, født i Haderslev [25 år], dreng: Hans Pedersen af København på forsøg. Underskrives af Christian Homlet. Skibet: Pruwedenia på 41½ læster.
Den 26. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Johan Smidt af København. Styrmand: Peder Pedersen Troensegaard, født i København [28 år], matroser: Jens Mogensen Brandt, født i København [31 år], Andreas Holm, født i København [29 år], dreng: Peder Andersen Terøe, født på Tærø i Kalvehave sogn [30 år]. Underskrives af Johan Schmidz. Skibet: Delphina på 24 læster.
Den 1. juli 1776: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Chornelis Thomesen Skoemager af København. Styrmand: Hans Pedersen Holm, født i Hasle [48 år], matroser: Anders Steenersen Hammer, født i Hasle [34 år], Jørgen Nielsen Fyen, født på Omø, dreng: Anders Johansen, født i Allinge. Underskrives af Cornelis Thomesen Skoemager. Skibet: Frue Rosenkierne på 19 læster. Bemærkning: Svensk fartøj strandet ved Skovshoved, tilhører Johannes Selling.
Den 2. juli 1776: Destination: Malaga i Spanien. Kaptajn Boy Täcken af Aalborg. Styrmand: Svend Henrich Schmidt af Sylt, tømmermand: Jørgen Bentsen, født i Nyborg, kok: Olle Larsen Hagemand, født i Trondheim [46 år], matroser: Knud Knudsen, født i København [41 år], Peter Jacobsen Læsøe, født i København [26 år], Anders Elinert Christensen, født i København [23 år], Ole Bloch, født i Trondheim [20 år], dreng: Niels Nielsen Hyllebek, født på Læsø. Underskrives af Boy Täcken. Skibet: Haabet på 67 læster.
Den [ikke angivet] juli 1776: Destination: Port a port. Kaptajn Tommas Christian Tomsen af Aabenraa. Styrmand: Peder Hansen, født i Løjt [25 år], Anders Johansen, født i Løjt, køkken: Matis Hansen Dreng, født i ?, matroser: Jacob Sørensen af Bergen, Jens Christian Nielsen af Trondheim, Halvor Olsen Falck af Bergen, kok: Peter Petersen, født i København, jungmand: Mathias Andersen af Aabenraa, dreng: Jørgen Petersen af Aabenraa. Underskrives af Thomas Christ. Thomsen. Skibet: Concordia på 65 læster.

Den 9. oktober 1776: Destination: Tranquebar og Bengalen i Østindien. Kaptajn Robert Davidsen af Tranquebar. Overstyrmand: William Bridtson af England, 2. styrmand: Swend Mathiesen Bleicken af Sylt, boutellier: Johan Friderich Neuhaus, fra opfostringshuset i København, bådsmand: Christian Hansen af København [37 år] [slettet – afgået i Kbh], tømmermand: Peder Pedersen Schiødt, dimitteret fra Kongens ?, bådsmand: Reiert Pedersen 45de af 4D  [36 år], konstabel: Friderich Wilhelm af 2 D, matroser: Anders Andersen af 2D [33 år], Salve Larsen af 2D Artilleri, Thor Halvorsen af Kragerøy i Bragnæs i Norge, Knud Thorsen af 4D, Johan Didrich Kleb af København [28 år], Anders Bilberg af København [24 år], Jens Rasmussen af Maribo, Peder Jørgensen af Bornholm [20 år], Friderich Lunding af København [35 år], Svend Mogensen Hadne af København [26 år], Lars Colding af København [24 år], Hans Hendrich Johan Gottlieb af 4D [30 år], Johan Christopher Lintrop af 3D, Anders Torchelsen af Ahrend i Kristiansand i Norge, Jacob Pedersen af 3D [26 år], Hendrich Andersen af 1D [26 år], Niels Rasmussen af 4D [37 år], Conradt Holst af København [22 år], Poul Rosendahl af 2D, Rasmus Andersen Munck af 1D Artilleri, Anders Nielsen Bromberg af 1D Artilleri, Niels Nielsen af 2D, Bertel Mouritzen af København [33 år], Poul Sonne Hansen af Svaneke [22 år] [slettet – død her paa ?], Peder Nielsen Lange af København [28 år], Friderich Ryberg af 2D, Christian Sørensen af D, Hendrick Døpblin af København [30 år], Hendrich Schneel af København [27 år], Anthonie de Kruse [neger – prentesses], Tinepa [neger – prentesses], Heidtwad [neger – prentesses]. Underskrives af Robert Davidson. Skibet: Printz Friderich på 143 læster. Bemærkning: Dette skib er bygget i Batavia [Indonesien] og tilhører hr. Stevenson og købt i Tranquebar paa dansk regning.
Den 18. oktober 1776: Destination: Cadiz i Spanien. Kaptajn Peter Hansen Kock af København. 2. styrmand: Gruel Jørgensen Engelstrøm af København [47 år], tømmermand: Olle Nielsen af København, matros: Jens Jacobsen af Strøms i Bragnæs i Norge. Bemærkning: Disse tre er hyret ud over det normale mandskab, som er: bådsmand: Christian Schmidt af Sønderborg [27 år], tømmermand: Aasmund Andersen af København [33 år], matroser: Friderich Adamsen Svane af København [43 år], Jonas Nielsen af Trondheim [23 år], Rasmus Petersen af Flensburg [23 år], Jørgen Jørgensen Dahlberg af Kristiansand, Ole Jensen Skagen af Trondheim [23 år], Mathias Theisen af Flensburg [22 år], kok: Marcus Jørgensen, dreng: Svend Kock. Underskrives af Peter Hansen Kock. Skibet: Marie Margrethe på 98 læster. NB: Betalt W:S: men ej slavepenge.
Den 18. oktober 1776: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Hans Petersen Kofoed af København. Overstyrmand: Jørgen Henrich Gummeløse, født i Rønne [35 år], 2. styrmand: Herman Walleus, født i Svaneke [25 år], bådsmand: Søren Jensen Holm, født i Aalborg, kok: Andreas Hansen af 2D, tømmermand: Ole Hansen, født i København [30 år], bødker: Marthin, født i København, matroser: Johan Hendrichsen Rasmussen af 2D, Jens Michael Bergmand, født i København [21 år], Niels Møller, født i Ebeltoft [31 år], Niels Jensen, født i Dragør [25 år], Phillip Hansen Lind, født i København [19 år], jungmand: Svend Engelbrect, født i København [19 år], Niels Kaasbøll, født i København [20 år], Alexander, født i Rusland, Jacob Jørgensen af 1D. Underskrived af Hans P. Kofoed. Skibet: Prinsesse Lowisa på 81½ læster.
Den 21. oktober 1776: Destination: Lübeck. Skipper Niels Pedersen af København. Matroser: Peder Hansen Berregaard, født i Rønne [31 år], Hans Pedersen, født i Rønne [23 år], Clemens Andersen Colberg, født i Rønne [18 år], dreng: Morten Gottfried Friis, født i Rønne [19 år]. Underskrives af Niels Pedersen. Skibet: Hendrick på 16 læster.
Den 22. oktober 1776: Destination: Lübeck. Skipper Niels Nielsen Bryde af København. Styrmand: Christen Madsen Jorck, født i Rønne [27 år], matroser: Hellig Knudsen, født i Svendborg [26 år], Ole Jensen, født i Stege [24 år], dreng: Hans Christensen, født i Gudhjem [19 år]. Underskrives af Niels Nielsen. Skibet: Fortuna på 23½ læster.
Den 22. oktober 1776: Destination: Amsterdam og derfra til Bilbao i Spanien. Kaptajn Christian Lorentzen af Helsingør. Styrmand: Albret Lorentzen af Sylt, kok: Peder Rasmussen af Bornholm [25 år], matroser: Jørgen Michelsen Boss, født i Rønne [27 år], Rasmus Hansen, født i Svendborg [25 år], Peter Jansen af Sylt, dreng: Johan, født i Hannover på forsøg. Underskrives af Christian Lorentzen. Skibet: Alexandrina på 40½ læster.
Den 23. oktober 1776: Destination La Rochelle i Frankrig. Kaptajn Böy Lirckse af Kiel. Styrmand: Christen Olsen, født i København [26 år], kok: Claus Thomesen Desin, født i Svaneke [20 år], matroser: Hans Christian Hansen, født i Augustenborg [25 år], Jürgen Friderichsen, født i Nordborg [23 år], Ole Jochumsen Top, født i Nykøbing Falster [24 år], Niels Jensen Bredall, født i Mariager [20 år]. Underskrives af Böy Lirckse. Skibet: Friderica på 57 læster.
Den 25. oktober 1776: Destination: Færøerne og derfra til St. Croix og derefter tilbage til Færøerne. Kaptajn Riwert Cöster af København. Overstyrmand: Peter Claesen Fries af Sylt, 2. styrmand: Bendt Knudsen Steege, født i København [26 år], tømmermand: Niels Eliasen, født i København [27 år], bødker: Michel Sørensen, født i København [33 år], kok: Geert Mortensen, født i København [20 år], matroser: Cornelius Haagensen, født i Nysted på Lolland [31 år], Hans Jacob Thim, født i Rønne [27 år], Niels Olsen, født i Nykøbing Falster [28 år], Jørgen Christensen, født i Augustenborg, dreng: Johan Peter, født i København [16 år]. Underskrives af R. Cöster. Skibet: Friderich Bartholomæus på 46 læster.
Den 28. oktober 1776: Destination: St. Thomas. Kaptajn Aaron Martin af St. Thomas. Styrmand: Christian Schiødt, født i København [36 år], matroser: Lauritz Rasmussen Limkilde, født i København [34 år], Casper Friderich Gerner, født i Christiania [Oslo] [30 år], Johannes Petersen, født i Randers [16 år], Rasmus Johansen, født i Hasle [26 år], Merrick Milon, født i England, dreng: Johannes Peter Marie på forsøg. Underskrives af Aaron Martin. Skibet: Laurents på 24 læster.
Den 29. oktober 1776: Destination: Lübeck. Skipper Rasmus Nicolay Augsborg af København. Styrmand: Niels Villadsen, født i Emmerlev [35 år], matroser: Niels Hansen Heiner, født i Hasle [31 år], Christopher Christophersen, født i Hasle [39 år], dreng: Michel Pedersen, født i Alling [19 år]. Underskrives af Rasmus Nicolay Augsburg. Skibet: Janus på 29½ læster.
Den 28. oktober 1776: Destination: St. Croix. Kaptajn Niels West Bohn af København. Overstyrmand: Povl Bohne, født i Rønne [30 år], 2. styrmand: Johannes Holmblad, født i København [25 år], 3. styrmand: Johan Predbiørn, født i København [21 år], bådsmand: Niels Poulsen af 4D [31 år], tømmermand: Adrian Asbiørnsen af 4D [29 år], kok: Elisæus Eliasen, født i København [29 år], bødker: Johan Gottlieb Noscke, født i København, matroser: Alexander Degn, født i København [51 år], Niels Lundquist, født i København, Ole Pedersen Kaften af 3D, Jens Helgesen af Frederikshald [Halden i Norge], Magnus Bendtsen, født i Dragør [26 år], Rasmus Haagensen, dimitteret fra 4D artilleri, Niels Engelbretsen af 4D, Niels Hendrichsen, født i København [29 år], Aaron Joensen af 4D [24 år], Niels Jørgensen Boss af 3D [22 år], Peter Valentin, født i Dragør [20 år], ungmand: Herman Larsen Bohn, født i Rønne [28 år], dreng: Hans Petersen, født i København [18 år], kirurg: Peter Friedrich Hardung. Underskrives af N. W. Bohn. Skibet: Christian den Syvende på 137 læster.
Den 1. november 1776: Destination: Bordeaux. Kaptajn Jens Severin Kock af København. Styrmand: Christen Bentzon Cappel, født i København [39 år], tømmermand: Iver Jessen, født i Aabenraa [32 år], bådsmand: Jens Jensen Holm, født i Kalø i Østjylland [25 år], køkken: Jens Christensen Cabel, født i København [35 år], matroser: Jens Jørgensen Arritsen, født i Nexø [26 år], Jacob Pedersen, født i Rønne [24 år], Hans Danielsen, født i Nexø [29 år], Lars Olsen Levang, født i København [32 år], ungmand: Anders Omsen, født i Bergen [19 år], Thor Olsen Bragnæs, født i Strømsø i Norge [18 år], dreng: Peder Andersen på forsøg på denne kryds. Underskrives af J. Kock. Skibet: Emanuel på 77½ læster.
Den 6. november 1776: Destination: Lübeck. Skipper Jens Larsen af København. Matroser: Philip Hoffenbladt af Stubbekøbing [skrevet Hophenbladt] [30 år], Mads Rasmussen Nexøe af Nexø [26 år], Hans Jensen Holm af Nyborg [24 år], dreng: Arrist Herløwsen af Nexø [26 år]. Underskrives af Jens Larssen. Skibet: Jomfru Catharina på 20 læster.
Den 4. november 1776: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn kgl. løjtnant i Søetaten Dieterich von Holstein af København. Overstyrmand: Jürgen Petersen, født i Haderslev Amt [30 år], 2. styrmand: Peder Nielsen Funck, født i Rønne [29 år], 3. styrmand: Cailet Kryger uden gage, bådsmand: Guldbrand Arnesen, født i Christiania [Oslo i Norge], tømmermand: Johannes Christensen, født i København [25 år], køkken: Andreas Christian Unger, født i København [50 år], bødker: Fald Pedersen, født i København [24 år], sejlmager: Hans Pedersen, født i Haderslev [26 år], matroser: Johannes Erichsen, født i Arendal i Norge [27 år], Peder Pedersen af 2D, Lars Sivertsen af 1D Artilleri, Andreas Salomonsen af 3D, Peder Sørensen, født i Haderslev [25 år], Tønnes Olsberg, født i København [24 år], ungmand: Espen Hansen af 2D, Michael Christian Habst fra opfostringshuset, Georg Alexander Bacth Møller, født i Sakskøbing [22 år]. Underskrives af D. Holsten. Skibet: Sophia på 107 læster.

Den 11. oktober 1777: Destination: Madeira og derfra til St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jochum Detlef Thiesen af København. Overstyrmand: Rasmus Severin Kirkegaard af København [31 år], 2. styrmand: Peder Larsen Winding af København [35 år], tømmermand: Lars Jensen Nexøe af Nexø [38 år], kok: Morthen Thomesen af 4D, matroser: Christopher Pedersen Gladvind af København [27 år], Tønnes Olsberg af København [25 år], Niels Jensen af Dragør [26 år], Friderich Ferdinant af København [18 år], drenge: Lars Larsen Høybye af København [14 år], Christen Høyild af København [15½ år]. Underskrives af J. D. Thiesen. Skibet: Haabet på 51½ læster.
Den 13. oktober 1777: Destination: Amsterdam. Kaptajn Christen S. Kiels af København. Styrmand: Rasmus Jensen Binneballe af København [26 år], tømmermand Peter Christensen af København [30 år], matroser: Christen Simonsen af Aabenraa [30 år], Peter Olsen af København [24 år], Jürgen Jürgensen af Rewentlow i Slesvig [23 år], Hans Jørgensen Koefoed af Rønne [22 år], jungmand: Johan Johansen Schmidt af Rønne [17 år], dreng: Bartholdt Ratsche af Augustenborg [20 år]. Underskrives af Christen S. Kiels. Skibet: Giertrud Catharine på 69 læster.
Den 14. oktober 1777: Destination: fra Vordingborg til Trondheim og derfra til Irland. Skipper Bertel Nissen af København, borgerskab den 6. oktober 1777. Styrmand: Peter Johan Müller af Aabenraa [30 år], tømmermand: Peter Wilhelm Richter af København [36 år], matroser: Hans Petersen af Haderslev [27 år], Lars Larsen af Smaach i Frederiks [22 år], Claus Busch af København [22 år], Andreas Jacobsen af Ærø [22 år], dreng: Jørgen Jørgensen af København [17 år]. Underskrives af Bertel Nissen. Skibet: Fortuna på 49 læster. Skibet er bygget i Arendal i Norge i 1772 og købt i 1777 af købmand L. Larsen.
Den 16. oktober 1777: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jørgen Danielsen Steenbeck af København. Overstyrmand: Mads Grønberg af København [53 år], 2. styrmand: Christopher Haagensen af København [26 år], bådsmand: Jens Hansen Harre af Rønne [50 år], tømmermand: Hans Svendsen af København [44 år], kok: Ole Pedersen Cartin af 3D, bødker: Claus Henrich Sørensen af St. Jørgens Kloster i Schleswig [24 år], matroser: Hans Haraldsen Holm af Rønne [34 år], Friderich August af København [25 år], Anders Jensen af 3D, Hans Bertelsen af Haderslev [23 år], Jens Petersen af Nordborg [20 år], Sivert Olsen Stenbeck af 4D, jungmand: Hans Marcker af Rønne [18 år], dreng: Engelbrecht Engelbrechtsen af København [15 år]. Underskrives af J.D. Steenbeck. Skibet: St. Croix Paquet på 90 læster.
Den 20. oktober 1777: Destination: Amsterdam. Kaptajn Peder Brandt af København. Styrmand: Niels Olsen af Møn [23 år], matroser: Jens Sørensen af Møn [29 år], Helling Knudsen af Svendborg [29 år], Friderich Christian Fælling af Nyborg, dreng: Peter Petersen af Møn [20 år]. Underskrives af Peder Brandt. Skibet: 2 Systre på 28½ læster.
Den [tom] oktober 1777: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Anders Thommesen af København. Overstyrmand: Anders Clausen Junior af Sylt, 2. styrmand: Thue Sørensen af København [25 år], bådsmand: Lars Hansen af Christiania [Oslo], tømmermand: Mogens Hansen Snedkier af Dragør [28 år], kok: Johan Friderich Bibele af Skælskør [30 år], bødker: Gotfried Schubec af København [24 år], matroser: Anders Wolert Sperling af 1D, Marthin Rasmussen af Nexø [28 år], Rasmus Ipsen af Rønne [24 år], Lars Jensen Hylled af Dragør [25 år], Jens Erlandsen Thuren af Læsø, Anders Christensen, dimitteret fra 3D, jungmand: Niels Olsen Bergstrøm af Dragør [18 år], dreng: Søren Pedersen af Dragør på forsøg. Underskrives af A. Thomesen. Skibet: Cicilia på 85½ læster. Bemærkning: Dette skib er sidst ført af kaptajn Jørgen Krøyer.
Den 21. oktober 1777: Destination: Lübeck. Skipper Hans Bendtsen Cappel af København. Bedstemand: Lorentz Eliasen af Aabenraa, matroser: Biørn Jensen Back af Læsø [23 år], Lars Larsen Beck af Læsø, Mogens Hansen af Rønne [28 år], dreng: Niels Jørgensen af Rømø. Underskrives af Hans Cappel. Skibet: Christina på 30 læster.

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands i 1778 til 1780

Den 11. juli 1778: Destination: Port a Port [betyder nok flere havne rundt omkring på 2 måneder]: Kaptajn Jens Lange af Sønderborg. Styrmand: Christian Madsen af Nordborg, bådsmand: Mogens Jørgensen Aakirke af Rønne, tømmermand: Christen Hansen af Tønder Amt, matroser: Johan Friderich Bruun af København [30 år], Hans Peter Jaspersen af Faaborg, jungmand: Frantz Peter Clavery af København, koksmath: Otte Hansen af København, dreng: Johan Peter Mortensen. Underskrives af Jens Lange. Skibet: Der Junge Peter på 50 læster.
Den 11. juli 1778: Destination: Bilbao i Spanien. Kaptajn Cornelius Thomsen Kolmeyer af København. Styrmand: Jens Johansen Holm af Allinge [24 år], matroser: Anders Svendsen Liste af Svaneke [41 år], Jochum Sørensen Hintze af Svaneke [27 år], dreng: Lars Mortensen af Svaneke [19 år]. Underskrives af Cornelis Thomesen Kolmeyer. Skibet: Baronesse von Rosenkron på 19 læster.
Den 11. juli 1778: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Peter Petersen af København. Styrmand: Dirck Bøyesen af Sild, matroser: Jürgen Hinrichsen af Haderslev, Schwen Jensen af Sild, Jens Jacob af Sild, Nis Bundis af Sild, dreng: Ole Jensen Simling af Dragør. Underskrives af Peter Petersen. Skibet: Wenus på 37 læster.
Den 13. juli 1778: Destination: Trondheim og derfra til Rostock i Tyskland. Kaptajn Jochim Peter Jensen af Rostock. Kok: Christian Rasmussen af Augustenborg [32 år], matros: Key Fellum af København [24 år], Hans Hansen Schou af Rønne [23 år], Rasmus Tidemann af Hamburg. Underskrives af Jochim Peter Jenssen. Skibet: Frau Anna Catharina på 54 læster.
Den 15. juli 1778: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Claus Petersen af København. Overstyrmand: Jørgen Jensen Krøyer af København [38 år], 2. styrmand: Mads Lind Nissen af København [23 år], boutellier [hovmester]: Jacob Tostrup af København [23 år], kirurg: Nieschelsky, bådsmand: Daniel Hansen af 4D, tømmermand: Engelbrecht Jacobsen af København [38 år], kok: Gotfried Adolph af 2D, bødker: Ernst Jensen af København [28 år], matroser: Poul Mortensen af Flensburg [33 år], Claas Jansen af Sild, Johannes Simonsen af 1D, Berthel Mays af København [36 år], Hans Jeppesen af Stubbekøbing [24 år], Hans Pedersen af 4D [36 år], Knud Jensen af 4D [30 år], Niels Christensen af 3D [24 år], Lars Larsen af Gliminge i Frederikshald i Norge [23 år], drenge: Johannes Phillip af København [15 år], Peder Linde af København [20 år], Wittus Behring Deichmann af København [15 år], koksmath: Peter Jochum Topp af København [31 år]. Underskrives af C. Petersen. Skibet: St. Johannes på 118 læster. Bemærkning: Dette skib blev sidst først af kaptajn Corn. Isbr. Raagaard.
Den 16. juli 1778: Destination: St. Petersburg. Kaptajn Jes Petersen Maag af København. Mandskabet er det samme som på forrige sejlads og tilføjet: Matroser: Peter Nielsen af Aabenraa [21 år], Jeppe Jensen af Rønne [28 år]. Underskrives af Jes Petersen Maag. Skibet: Patriarck Jacob på 31½ læster.
Den 17. juli 1778: Destination: Viegera?. Kaptajn Richard Chr. Koppelgaard af Flensburg. Styrmand: Christian Fentz af Flensburg, matroser: Mads Hansen af Rudkøbing by, Simon Back af Læsø, Christen Hansen Clementzen af Augustenborg amt, dreng, Jørgen Rasmussen af Flensburg. Underskrives af Richard Chr. Koppelgaar. Skibet: Jomfru Maria på 34 læster.

Den 1. september 1778: Destination: Tranquebar eller andre steder i Østindien. Kaptajn Peter Dahl af København. Overstyrmand: Hans Petersen, født i København [37 år], 2. styrmand: Hans Krøyer, født i Rudkøbing [24 år], boutellier, Hermand Walleur, født i Svaneke [27 år], reservestyrmand: Peter Herøen, født i København [20 år], assistent: Alexander Balfour, kirurg: Friedrich Wilhelm Klaffenbach, bådsmand: Søren Kleboe af 3D [28 år], overtømmermand: Frantz Johansen, født i Dragør [42 år], skibsmand og konstabel: Anders Olsen af 4D [35 år], kvartermatros: Wilhelm Andersen af 4D [35 år], undertømmermand: Ole Davidsen, født i Dragør [22 år], køkken: Poul Friderich Høfner, født i København [31 år], sejlmager: Hans Muntberg, født i København [31 år], bødker: Christen Christensen, født i København [28 år], korporal: Jacob Herbst, født i København [40 år], hovmester: Johan Peter Pausky, matroser: Niels Jensen, født i Dragør [27 år], Friderich Anthon Thomsen, født i Flensburg [20 år], Christen Jensen, født i Sæby [29 år], Jacob Holmlund, født i København [23 år], Mathias Reimer af 1D [40 år], Hans Andersen af 3D [35 år], Michael Larsen fra Norge, Peter Jacobsen Læsøe, født i København [28 år], Johannes Erichsen, født i Arendal i Norge, Christen Jonsen, født i København [25½ år], Diderich Hansen Terkildsen, født i København [50 år], Thor Olsen af 3D [37 år], Christian Kubel, født i Flensburg Amt [22 år], Jacob Hansen, født i Assens [20 år], Jacob Knudsen af 1D, opløber: Peder Ludvigsen, født i København [23 år], Rasmus Christiansen, født i Assens [16 år], Jørgen Iversen, født i Aabenraa [23 år], Jens Møller, født i Randers [20 år], Jens Jacobsen, født i Grenå [26 år], Ole Warenberg, er kongelig svensk søkadet, dreng: Jacob Olsen Herløse, født i København [18 år], Friderich Mathias Bruun, født i København [17 år], Morten Christensen Mariboe, født i København [17 år], kaptajnens sekretær: Friderich Kuur. Ikke underskrevet. Skibet: Christiansted på 144 læster.
Den 7. september 1778: Destination: Bilbao i Spanien. Kaptajn Peter Schmidt af København. Styrmand: Ole Nielsen Agersøe, født på Omø [38 år], tømmermand: Niels Schansberg, født i København [31 år], matroser: Lars Rasmussen, født i Stubbekøbing [24 år], Anders Johansen Hardan, født i Nyborg [22 år], køk: Michel Jensen Færsløw, født i Horsens [42 år], volonteur: James Potter fra England. Underskrives af Peter Smith. Skibet: Neptunus på 24 læster.
Den 14. september 1778: Destination: St. Croix. Kaptajn Peter Hansen Kock af København, født i Flensburg og med borgerskab i København den 16. september 1771. Overstyrmand: Peder Madsen, født i København [45 år], 2. styrmand: Mathias Theisen, født i Flensburg [24 år], bådsmand: Jens Jensen Malm, født i København [24 år], tømmermand: Jens Andersen af 3D [28 år], køkken: Christian Schouw af 3D [30 år], bødker: Johannes Aalbrand, født i København [38 år], matroser: Michael Christian Herbst, kommer fra opfostringshuset i København, Bøye Larsen, født i Porsgrunn i Norge, Jens Gullichsen, født i Larvik i Norge, Jens Andersen af 1D, Hans Peter Romsdahl af 4D, opløber: Mathias Diderich Voigt, født i København [21 år]. Skibet: Marie Margrethe på 98 læster.
Den 15. september 1778: Destination: St. Croix. Kaptajn Christian Zachariassen af København, født i Rødby på Lolland og med borgerskab i København den 27. april 1772. Overstyrmand: Invar Brodersen, født på Sylt [33 år], 2. styrmand: Marthin Fædder, født på Rømø [28 år], tømmermand: Jacob Rasmussen, født i København [28 år], bådsmand: Lars Olsen Strange, født i København [28 år], kok: Envold Christensen, født i København [48 år], bødker: Samuel Greibak, født i København [22 år], matroser: Hans Hellesen, født på Hvaløerne i Frederikshald i Norge [22 år], Lars Tommesen af 3D [33 år], Peter Olsen Strømer, født i København og dimitteret fra 4D [26 år], Geerdt Geldmeyden, født i København [19 år], Peter Andersen Østergaard, født i København [24 år], jungmand: Johan Christensen, født i København [18 år], Edvardt Svendsen, født i Rønne [22 år], dreng: Jeppe Hansen Brydere, født i Rønne [19 år], Andreas Petersen, født i Nyborg [15½ år] – han seddel er hjemme på Fyn. Underskrives af C. Zachariasen. Skibet: Grenat Eblet på 102 læster. Bemærkning: Dette skib er førhen ført af Capitain Hans Petersen og tilhører agent Budenhoff.
Den 15. september 1778: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Hans Nielsen af København. Styrmand: Thomas Thomasen Bajer, født i Rønne [33 år], bådsmand: Lars Olsen Rønne, født i Rønne [27 år], tømmermand: Johannes Christensen, født i København [26 år], matroser: Mogens Jørgensen Anker, født i Rønne [21 år], Baltzer Petersen, født i Rønne [28 år], Hans Bærildsen Møller, født i Rønne, Hans Ipsen Hald, født i Rønne, jungmand: Lorentz Waaben, født i Aabenraa, Hans Detlefsen, født i Nyborg [26 år], dreng: Søren Nielsen Block, født i København [24 år], Hans Larsen Schmidt, født i Rønne [19 år]. Underskrives af Hans Nielsen. Skibet: Jomfru Margrethe på 101 læster.
Den 16. september 1778: Destination: Wismar og derefter til Lissabon. Kaptajn Niss Hoffmand af Flensburg, født i Flensburg og med borgerskab i Flensburg den 19. juli 1768. Styrmand: Niss Nissen Hofmand af Aabenraa, født i Kirkeby, bådsmand: Christen Petersen af Flensburg, født i Flensburg, tømmermand: Johan Kiøhl af København, født i København [afgået her på reden og erstattet af], Johan Christian Holm af København, født i København, Køkken: Andrees Torgiersen af København, født i Grømstad [Grimstad i Norge] [27 år], matroser: Ole Olsen Kuusløj af 4D, født i Bergen [29 år], Christian Mathiesen af København, født i København [23 år], Severin Jensen af Flensburg, født i Flensburg, koksmath: Amund Isaksen af Frederikshald [Halden i Norge], født i Frederikshald [afgået her på reden], kahytsvagt: Jens Michelsen Boslund af København, født i København, dreng: Friderich Jochum Meyer Wilhelm af København, født i København. Underskrives af Niss Hoffman. Skibet: Minerva på 84 læster.
Den 16. september 1778: Destination: Lissabon. Kaptajn Jess Bruun af Flensburg, født i Løjt ved Aabenraa, og med borgerskab i Aabenraa den 12. januar 1776. Styrmand: Hans Hansen af Flensburg, født i Alsen?, tømmermand: Rasmus Iversen af Gravenstein [Gråsten], født i Allnoer?, matroser: Claus Busk af København, født i Hannover, Claus Henrich Steincke af København, født i Kiel, Hans Nielsen af Rudkøbing, Simeone Riberi [skrevet Simon Ribory] af 2D, født i Genua i Italien, koksmath: Jürgen Christoph Holm af Flensburg, født i Flensburg [17 år], kahytsdreng: Johan Daniel Kegel af København [15 år]. Underskrives af Jess Bruhn. Skibet St. Peder på 78 læster.
Den 1. oktober 1778: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Svend Larsen Holte af København og med borgerskab i København den 1. september 1777. Overstyrmand: Jens Constantinus From af København, født i Slagelse [29 år], 2. styrmand: Lars Larsen Bolte af Hobro, født i Hobro [hans enrulleringsseddel er forlist] [24 år], tømmermand: Bendt Hellesen af København, født i København [29 år], bødker: Johan Friderich Carl af København, født i København [22 år], matroser: Carl Christian Rasmussen af 4D, født i København, Niels Bang Hansen af Faaborg, født i Fåborg [36 år], Peder Hansen af Nyborg, født i Nyborg [22 år], Jesper Jensen af Nyborg, født i Nyborg [22 år], koksmath: Bengt Olander af København, født i Sverige [25 år] [unvigte da skibet kom her til staden ???], kahytsdreng: Peter Larsen Berick af København, født i København [15 år]. Underskrives af Svend Larssen Holts. Skibet: Henrich og Birgitha på 53½ læster. Tilføjelse: Kok: Anders Pedersen Hiort forhyret den 29. januar 1779, født i Nyborg.

Den 21. august 1779: Destination: Øen Sint Eustatius i De Hollandske Antiller i Caribien. Kaptajn Jacob Hermansen Rønne af København, født i Rønne, borgerskab den 18. december 1775. Overstyrmand: Diderich Funch af København [29 år], 2. styrmand: Christian Wilhelmsen af København, født i Slausby ? [24 år], bådsmand: Jens Petersen af Nordborg [22 år], født i Fårup, tømmermand: Poul Rasmussen af København [41 år], bødker: Hans Pedersen Høyer af København [28 år], kok: Friderich Svendsen af Bornholm [37 år], født på Christiansø, sejlmager: Johann Marcus Schumacher af København [23 år], født i Lübeck, matroser: Peder Jørgensen Møller af Rønne [26 år], Edvard Svendsen af Rønne [23 år], Hans Thomsen af Sønderborg [38 år], født i Stege-Sønderborg, Jan Cornelius af København [30 år], født i Rotterdam i Holland, Niels Olsen af Sønderborg [21 år], Knud Knudsen Horland af 2D, født i Bergen, Lars Morthensen af København [20 år], født i Svaneke, Jacob Erich Reenmarck af København, født i Jylland, ungmand: Carl Sørensen Dahl af København [18 år], Hans Soelberg af København [16 år], dreng: Christian Wilhelm af København [13 år]. Underskrives af J. Rønne. Skibet: Frieheden på 100½ læster.
Den 23. august 1779: Destination: Middelburg i Holland. Kaptajn Nicolaj Petersen af Flensburg. Styrmand: Niels Nielsen af St. Jürgens by, kok: Friderich Petersen af St. Jürgens by, matroser: Anders Pedersen af Tønder, Peter Lorentzen Styrmand af Als, Friderich af Als, Bøye Jan Clausen af Sild, dreng: Jens Jensen Tolstrup af København [27 år], Nis Nielsen af St. Jürgens by. Underskrives af Nicolay Petersen. Skibet: Hausinet Busck, som er hjemmehørende i Riga på 70 læster.
Den 24. august 1779: Destination: Lübeck. Skipper Rasmus Nicolay Augsborg af København. Styrmand: Peter Lassen af København [30 år], matroser: Andreas Tuesen af Nexø [31 år], Jørgen Bendtzen Dam af Rønne [32 år], dreng: Otte Arboe af Rønne [17 år]. Underskrives af Rasmus N. Augsburg. Skibet: Juliane Bona Ventura på 23 læster.
Den 25. august 1779: Destination: Riga. Skipper Peter Petersen Brun af København. Styrmand: Peter Jens Bleicken af Sild, matroser: Hindrich Theisen af Sild, Lars Hansen af Vordingborg [26 år], Peter Larsen af Nexø [20 år], dreng: Friderich Christian af Læsø. Underskrives af Peder Pedersen Bruun. Skibet: Regina på 20 læster.
Den 24. august 1779: Destination: Livorno i Italien. Kaptajn Ole Kiibsgaard af Aalborg, og borgerskab i Aalborg i juli 1770. Styrmand: Knud Svendsen Riisbøl af Hjerting [30 år], tømmermand: Niels Halvorsen Falck af København, født i Trondheim, matroser: Johan Geertsen af København [27 år], født på Falster, Jacob Jacobsen Levanger af Trondheim [26 år], Hans Peter Wolgehagen af Aabenraa [21 år], født i Jørgensgaard, kok og dreng: Christian Lorentzen af København [21 år], født på Sjælland. Underskrives af Ole Kiibsgaard. Skibet: 3 Brødre på 40 læster.
Den 27. august 1779: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Hans Nielsen af København. Mandskabet er det samme som på tidligere tur, undtagen Hans Petersen Møller, der er erstattet af matros Lars Skionestad af København [50 år]. Underskrives af Hans Nielssen. Skibet: Jomfru Margrethe på 101 læster.
Den 27. august 1779: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Søren Hammeløv af København. Styrmand: Mathias Jacobsen Kock af København [37 år], bådsmand: Wilhelm Lyemann af Nyborg, tømmermand: Jens Svendsen Lind af Svaneke [40 år], matroser: Hans Pedersen af Allinge [26 år], Lars Pedersen af Svaneke [21 år], Anders Jonsen Alnes af Bergen, dreng: Friderich Ribe af København [15 år]. Underskrives af Søren Hammeløv. Skibet: Anna Margrethe på 45½ læster.
Den 31. august 1779: Destination: Guinea-kysten i Afrika og derfra til St. Croix i Vestindien. Kaptajn Laurentz Rasmussen Friegast af København, født i København og borgerskab den 9. august 1779. Overstyrmand: Niels Andersen Bierfreund af København, født i Fåborg [31 år], 2. styrmand: Jürgen Christian Jullen af København [41 år] [slettet – uudvigte i København] Mathias Fæddersen af København [29 år], 3. styrmand: Michael Holm af København [24 år], doctor: Johann Bernhardt Mehren, født i Würtemberg i Tyskland, bådsmand: Jens Larsen Noer af København, født i Sunderør ? [49 år], bådsmand math: Knud Rusch af København [18 år], bødker: Mathias Smidt af København [32 år], bødker math: Andreas Rasmussen af København [18 år], født på Langeland, kok: Peter Holst af 4D [41 år], født i København, kok math: Ole Christensen af København [25 år], født i Nyborg, tømmermand: Jacob Hansen af København [27 år], tømmermand math: Iver Olsen af København [23 år], født på Sjælland, korporal: Erich Nielsen af København [28 år], matroser: Mads Sørensen af 4D [36 år], født i København, Niels Mogensen af 4D [27 år], født i København, Jens Pedersen af 4D [28 år], født i København, Jesper Pedersen af 4D [25 år], født i Aarhus, Lars Larsen af 2D [29 år], født i Trondheim, Andreas Jensen af 2D [26 år], født i København, Johan Christopher Henningsen af 2D [29 år], født i København, Frederich Felux af 2D [25 år], født i København, Rasmus Nielsen Roer af 4D [23 år], født i Moss i Norge, Jørgen Nielsen af 2D [27 år], født på Møn, Peder Jensen af 4D [23 år], født i København, Johan Gabriel Dræbolt af 2D [25 år], født i København, Niels Hansen af 1D [22 år], født i Aarhus, Michael Brynildsen af 2D [30 år], født i Fridhald [Frederikshald ?], Søren Møller af København [18 år], drenge: Johan Sveistrup af København [18 år], Michael Jacobsen Dreyer af 4D [13 år], assisterende underdoktor: Johann Heinrich Beckmann, født i Lübeck. Underskrives af Laurens R. Frigast. Skibet: Eleonora på 70 læster.
Den 3. september 1779: Destination: Amsterdam. Skipper Anders Jensen Præst af København. Styrmand: Christen Petersen Friis af Dragør [22 år], matroser: Mathias Rasmussen Gerrild af København [54 år], Mathias Madsen Top af København [21 år], Herman Mogensen af 1D, dreng: Peter Andersen Klint af København [20 år]. Underskrives af Anders J. Prest. Skibet: Anna Maria på 30 læster.
Den 31. august 1779: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Christian Biørn af København. Styrmand: Bendt Mortensen Bircherod af Dragør [28 år], matroser: Michel Nielsen af Rønne [24 år], Rasmus Jensen af Dragør [33 år], Lauritz Thomesen af København [32 år, slettet - afgået den 9. oktober 1779], ungmand Samuel Simonsen Riis af København [indsat], dreng: Michel Thomsen af Aabenraa Amt. Underskrives af Christian Biørn. Skibet: Anna Birgithe Maria på 39 læster. Bemærkning: Dette skib er førhen ført af kaptajn Lauritz Erich Minor [= Lars Erichsen Minor].
Den 2. september 1779: Destination: Lübeck. Skipper Rasmus Marcker af København. Matroser: Nicolay Nielsen Rønne af Læsø [29 år], Anders Nielsen Sørrai af Rønne [42 år], Henrich Christian Landgraf af Stege [26 år], Lars Nielsen Hyllebrandt af Læsø [29 år]. Underskrives af Rasmus Marcher. Skibet: Elisabeth på 24 læster.

Den 28. marts 1780: Destination: Danzig [Gdansk i Polen]. Skipper Hans Nissen af København. Styrmand: Peder Pedersen Borre af København [32 år], bådsmand, Christopher Amundsen af Frederikshald, matroser: Rasmus Christensen Langeland af København [54 år], Hans Pedersen af Samsø [24 år], Haagen Pedersen dimitteret fra 6. kompagni og Jørgen Larsen af Nexø, ungmandskab: Anders Pedersen Dreyer af Nexø, drenge: Anders Jacobsen af Nexø og John Johansen under forsorg. Underskrives af Hans Nissen. Skibet: Tonningen på 57 læster.
Den 29. marts 1780: Destination: Trondhjem i Norge. Kaptajn Mads Nielsen Harboe af København. Styrmand: Christen Lindholm af Skagen, matroser: Bendt Jensen Møller af Nexø [slettet], Holger Andersen af Nexø [slettet], Engelbrect Petersen af Trondhjem, Christen Hansen af Korsør [indsat], Niels Pedersen af 7. kompagni [indsat], drenge: Lars Andersen Grib af Kristiansand i Norge [slettet], Hans Mortensen af København [indsat]. Underskrives af Mads Nielsen Harboe. Skibet: Henricha Laurentia på 30 læster. Mandskabet er udskiftet den 21. august 1780.
Den 30. marts 1780: Destination: Fra Aalborg til Bergen. Kaptajn Lorentz Kleff af København, født i Sønderborg. Styrmand: Asmus Jacobsen af København [48 år], født i Sønderborg, matroser: Esper Ipsen af Nexø [26 år], Niels Henrichsen af Nexø [20 år] og Peder Jensen Dam af Nexø [18 år], dreng: Hans Larsen af Bornholm. Underskrived af Lorenz Klæff. Skibet: Carolina Mathilde på 27 læster. Note: Dette skib er bygget i Horsens i 1765 og købt hertil i år.
Den 28. marts 1780: Destination: Curafor [?] i Vestindien [nok borgen Carrafour i Haiti] og derfra til Amsterdam. Kaptajn Christopher Friderich Grosse af Amsterdam, borgerskab af 1763 i Amsterdam, født i Brandenburg. Overstyrmand: Nicolay Petersen af Aabenraa [27 år], 2. styrmand: Pieter Frødden af Sild [=Peter Petersen Frødden], tømmermand: Lars Jürgensen Humle af København [24 år], kok: Christian Bask af Svinemünde i Pommern [Świnoujście i Polen], matroser: Nicolay Petersen af København, født i Glückstadt i Holsten [51 år], Jens Simonsen af Sild, Friderich Wollffram af Swindemünde, Marthin Föltz [nok Völtz] af Wollin i Pommern [Wolin i Polen] og Carl Storre af Västerås i Sverige, dreng: Jens Davidsen af København, født i Rønne. Underskrives af C. Fredrik Grosse. Skibet: Frau Catharina Wilhelmina på 71 læster.
Den 30. marts 1780: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland] og derfra til Lerorns? Kaptajn Hans Christian Korsholm af Flensburg, født i Flensburg. Styrmand: Biørn Jensen Black af Læsø [24 år], tømmermand: Niels Petersen Steege af København, født i Randers [24 år], matroser: Aanen Rasmussen af Grimstad i Norge [skrevet Grømstad] og Arne Christensen af Langesund i Norge, dreng: Peter Nielsen af Samsø, født i Tranbjerg, og Peter Wilhelm Korsholm af Flensburg under forsorg. Underskrives af Hans Christian Korsholm. Skibet: Pilicanen på 32 læster.
Den 6. april 1780: Destination: Amsterdam. Kaptajn Peter Nicolaysen af København, borgerskab den 2. marts 1764, født på Sild. Styrmand: Laurs Jensen af Haderslev [26 år], matroser: Nis Bunde Nissen af Sild, Henrich Theisen af Sild, Ebbe Jensen af Sild og Böye Peters af Sild, dreng: Lorentz Jensen Ahn af Sild. Underskrives af Peter Nicolassen. Skibet: Anna Dorthea på 38½ læster.
Den 1. april 1780: Destination: Frederikshåb og Fiskenæs i Grønland. Kaptajn Jens Kofoed af København. Styrmand: Johannes Nielsen Brandt af Aalborg [26 år], bådsmand: Jens Pedersen Holm af Rønne [34 år], tømmermand: Niels Jensen af Aalborg [31 år], kok: Henning Wallerius Jorck af Rønne [44 år], matroser: Lars Jensen Juul af Nexø [21 år], Mads Andersen Kofoed af Rønne [22 år], Niels Michelsen Grønbeck af Rønne [23 år], Hans Jensen Grønberg af Allinge [18 år] og Hans Michelsen af Allinge [24 år], dreng: Jacob Larsen af Rønne [24 år]. Underskrives af Jens Kofoed. Skibet: God Havn på 60 læster.
Den 3. april 1780: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Skipper Hans Sandbye af København. Styrmand: Knud Hansen Wendorph af Stege [32 år], matroser: Claus Christensen af Stege [29 år] og Hendrich Christensen Landgrand af Stege [29], dreng: Friderich Christian Fugelse af Stege [17 år]. Underskrives af Hans Sandbye. Skibet: Jomfru Lowisa på 16½ læster.
Den 5. april 1780: Destination: Fra Stettin [nu Szczecin i Polen] til Riga. Kaptajn Jess Peter Maag af København. Styrmand: Jep Petersen Maag af Aabenraa i Slesvig [20 år], tømmermand: Christopher Frogelius Bendtzen af Gravensteen, matroser: Jochum Andersen af Haderslev [32 år], Knud Johansen af Haderslev [40 år] og Mads Erichsen af Haderslev [51 år], dreng: Christian Hansen af Haderslev [18 år]. Underskrives af Jes Petersen Maag. Skibet: Svalwer på 40 læster.
Den 10. april 1780: Destination: Lübeck. Skipper Jens Lund af København. Styrmand: Christian Christensen af København [30 år], matroser: Christian Erichsen af København [26 år] og Andreas af øen Sylt, dreng Ole Pedersen af Tromsø. Underskrives af Jens Lund. Skibet: Eenigheden på 19 læster.
Den 10. april 1780: Destination: Køge og derfra til Trondheim. Kaptajn Hans Christensen Degn af København. Styrmand: Lars Hansen af Bogø [30 år], matroser: Jeppe Pedersen af Svaneke [25 år], Hans Hansen Grønberg af Svaneke [53 år] og Hans Torkildsen af Allinge [22 år], dreng: Niels Hansen af Tærø i Kalvehave sogn [28 år]. Underskrives af Hans Christensen Degen. Skibet: Frue Anna Maria på 30 læster. Note: Dette fartøj blev førhen ført af Anders Jensen Præst.
Den 10. april 1780: Destination St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jess Gottschesen af København, født i Aabenraa, borgerskab den 8. november 1765. Overstyrmand: Lorentz Gabriel Petresck af København [35 år], 2. styrmand: Søren Bardtholdt Rosendahl af Aabenraa [26 år], bådsmand: Jens Hansen Harre af Rønne [53 år], tømmermand: Christen Hansen Bødker af København [47 år], født i Frederikshald [nu Halden i Norge], bødker: Gottlieb Emanuel af Berlin [27 år], kok: Jonas Hagemann, dimitteret fra 1D3C, født i Sverige, matroser: Jacob Jepsen af Aabenraa [20 år], Friderich Wolrad May af Aabenraa, Terkel Jensen [slettet Pedersen] af Haderslev [33 år] og Rasmus Jensen [skrevet Zissen] af København, født i Nakskov [21 år], jungmand: Knud Nielsen af Trondheim, født i Meys Triglang, koksmath: Joen Andersen af Trondheim, født i Øsland, drenge: Gregers Nielsen af København [17 år] og Jens Madsen Grønbeck af Hasle [18 år]. Underskrives af Jens Gottschesen. Skibet: St. Croix på 73
læster.
Den 18. april 1780: Destination: St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Henning Clausen af København, født i Sønderborg, borgerskab den 10. oktober 1765. Overstyrmand: Mads Andersen Høeg af Nordborg [33 år], 2. styrmand: Alexander Ancher Schiøning af Svaneke [26 år], født på Christiansø, tømmermand: Samuel Jørgensen af København [24 år], matroser: Lorentz Paulsen af Nordborg, Nis Johansen af Nordborg og Edig Friderichsen af Sønderborg [19 år], jungmand: Falentin Braunstein af Aabenraa [17 år], kokmath: Jørgen Christiansen af Nexø [23 år], dreng: Hans Friderich Hansen af Nordborg. Underskrives af Henning Claussen. Skibet: Amalia på 98½ læster.
Den 8. april 1780: Destination: Lissabon. Kaptajn Mathias Carstensen af København, født i Sønderborg borgerskab den 20. marts 1780. Styrmand: Christian Carstensen af Sønderborg [53 år], tømmermand: Peter Hansen af grevskabet Reventlows gods, bådsmand: Lauritz Hansen af Aabenraa, født i Stolligslet [41 år], kok: Hans Gudesen af Nordborg, matroser: Hans Jørgen Andresen af Arendal i Norge, Johan Thorsen af Sønderborg [32 år], Peter Linet af København, født i Løgumkloster [30 år], kokmath: Andreas Ferdinant Weyle af København [16 år], tilkommen i Kbh. den 17. juni 1780, ungmand: Jürgen Hansen af Nordborg, født i Elstrup, og Andreas Johansen Høyer af Augustenborg, og Christian Krogh af Kolding under forsorg, dreng: Christian Carstensen af Sønderborg [14 år]. Underskrives af Mathias Carstensen. Skibet: Justitia på 95 læster. Note. Dette skib blev førhen ført af skipper Johan Anthoni Hansen.
Den 12. april 1780: Destination: Fra Aalborg til Trondheim. Skipper Peter Andersen Holte af København. Styrmand: Ole Hansen af København [29 år], matroser: Hans Pedersen Hall af Rønne [28 år], Lars Olsen Thuesen af Læsø [27 år], Hans Knudsen af Rønne [22 år], Jeppe Hansen Byder af Rønne [18 år]. Underskrives af Peter Andersen Holte. Skibet: Catharina Margrethe på 29 læster. Note: Dette skib er bygget i Frankrig til England og er købt i 1780 af reder Peder Larsen.
Den 14. april 1780: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Skipper Hans Nielsen af København. Styrmand: Thomas Thomassen Beyer af Rønne [35 år], bådsmand: Mogens Jørgensen Ancker af Rønne [23 år], tømmermand: Johan Engelbrecht af København [32 år], matroser: Hans Pedersen Møller af Rønne [20 år], Jørgen Mogensen Ancker af Rønne [25 år], Baltzer Pedersen af Rønne [30 år], Hans Larsen Riis af Rønne [27 år], Hans Ipsen Hald af Rønne [27 år], Diderich Lassen af Rønne [30 år], jungmand: Ole Christensen af Rønne [18 år], Theis Pedersen Palm af Dragør [20 år], dreng: Christian Pedersen af Rønne [19 år]. Underskrives af Hans Nielssen. Skibet: Jomfru Margrethe på 101 læster.
Den 13. april 1780: Destination: Ummenak og Upernavik i Grønland. Kaptajn Svend Espensen Holm af København. Styrmand: Rolf Olsen Skaarbeck af København [34 år], bådsmand: Siur Hansen Rosseboe af København [55 år], tømmermand: David Christensen af Svaneke [28 år], kok: Claus Jørgensen Desing af Svaneke [35 år], matroser: Michel Seyersen Holt af Nexø [37 år], Niels Nielsen Hammer af Rønne [22 år], Anders Hansen Skor af Rønne [22 år] og Lars Johansen Holm af Allinge [18 år], ungmand: Jørgen Hansen Holm af Allinge [19 år], dreng: Hans Jacobsen Grønberg af Allinge [17 år]. Underskrives af Svend Holm. Skibet: Lowisenborg på 55½ læster.
Den 17. april 1780: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Bedstemand Erich Ulrich af Maribo [57 år]. Matroser: Anders Olsen af Allinge [22 år] og Peder Bendsen Rask af Svaneke [51 år], dreng: Sander Thorup Jacobsen af Svaneke [18 år]. Underskrives af S. Knudsen. Skibet: Haabet på 20 læster. Note: Dette skib blev førhen ført af skipper Peter Mogensen Ulrick.
Den 17. april 1780: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Christian Peter Molt af København. Styrmand: Morten Bartholomæus Holm af Svaneke [38 år], matroser: Jens Hansen af Allinge [24 år], Mogens Nielsen Holm af Allinge [20 år], dreng: Diderich Wolfgang Birck af Rønne [19 år]. Underskrives af Christian P. Molt. Skibet: Eenigheden på 24 læster.
Den 18. april 1780: Destination: Riga. Skipper Cornelius Jansen Bagge af København. Matroser: Jens Madsen af Bogø [44 år], Niels Pedersen af Fejø [27 år], jungmand: Morten Rasmussen af Fejø [26 år], dreng: Giert Tønnesen af Dragør [17 år]. Underskrives af Cornelis Janssen Bager. Skibet: Maria Regina på 20 læster. Note: Dette skib blev forhen først af skipper Peter Persen Bruyn.

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands i 1781 til 1783

Den 18. oktober 1781: Destination: St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Peter Hansen Kock af København. Overstyrmand: Diderich Bagge af København [45 år], styrmand: Christen Christensen af Odense, butteler [hovmester]: Friderich Hansen af Holsten, bådsmand: Hans Henrich Johansen af Ulkebøl [23 år], doktor: Johan Peter Orloff af Tyskland, over-tømmermand: Johann Benjamin Ramphold af Warszawa i Polen [32 år], 2. tømmermand: Jacob Nielsen Møller af København [36 år], kvartermester: Erich Peter Thomsen af 4. kompagni [23 år], bødker: Hans Christensen Kiøler af Nysted [29 år], kok: Halvor Thomasen Linnaeus [skrevet Linæus] af Kongsberg i Norge, sejlmager: Johan Winquist af Finland [29 år], matroser: Søren Pedersen af Nyborg [29 år], Ole Olsen Hestedun af Bergen, Jens Christophersen af Fyn, Mathias Knudsen af Akershus distrikt, Jens Larsen af Akershus distrikt, Niels Johannesen af Akershus distrikt, Jørgen Olsen af Akershus distrikt, Olla Ekberg af Helsingborg [27 år], Michael Zander Busck af København [18 år] og Johan Friderich Svanbeck af København [21 år], ungmandskab: Ignatius Friderich af Slesvig [23 år] og Johan Holmgreen af Sønderborg [28 år], kalmath: Peder Sivertsen af Jægerspris [21 år], cahytter: Johan Henrich Hovitz af København [19 år]. Underskrives af Peter H. Kock. Skibet: Baronesse Isselin på 147 læster.
Den 19. oktober 1781: Destination: Malaga i Spanien. Kaptajn Niels Fischer af København, født i Dragør, og borgerskab den 6. september 1768. Overstyrmand: Casper Nielsen Castrup af Dragør [38 år], 2. styrmand: Rasmus Sløtter af Stubbekøbing [45 år], tømmermand: Haagen Hansen af København [23 år], født i Skåne, kok: Niels Jonsen af København [34 år], født i Trelleborg i Sverige, matroser: Rasmus Jørgensen Bang af Nyborg [18 år], Jesper Jensen af Nyborg [25 år], Peder Hansen af Svendborg [27 år], født i Troense, Jacob Jørgensen af Rønne, Ole Rasmussen af København [18 år], dreng, Christen Sørensen af Jylland [19 år]. Underskrives af Niels Fischer. Skibet: Jomfru Anna på 66 læster.
Den 22. oktober 1781: Destination: fra Nyborg til Frederikshald i Norge. Skipper Niels Gudmandsen af København. Styrmand: Anders Brandt af København [23 år], bådsmand: Hans Hansen Kaas af Hasle [25 år], tømmermand: Christen Espersen af København [54 år], kok: Christen Hansen af Svaneke [29 år], matroser: Morten Pedersen Holm af Rønne [39 år], Friderich Madsen Svanner af Svaneke [31 år], Lars Pedersen Hammer af Sandvig på Bornholm, Jacob Larsen af Rønne [25 år], Berthel Johansen af Bornholm, dreng: Niels Stephensen af Nexø. Underskrives af Niels Gudmandsen. Skibet: Godhavn på 60 læster.
Den 22. oktober 1781: Destination: Lübeck. Skipper Ole Trundhiem af København. Matroser: Ole Knudsen og Thomas Jonasen af Kristiansand, dreng: Johannes Brodersen af Slesvig. Underskrives af Ole Thronhiem. Skibet: Fortuna på 8½ læster.
Den 16. oktober 1781: Destination: Østindien. Kaptajn Peter Petersen af København, født på Føhr, borgerskab den 12. september 1781. Styrmand: Henrich Bøyesen af Sylt [29 år], bådsmand: Peter Gram af Hjerting [skrevet Hetting] [40 år], matroser: Johannes Petersen af Øster Sundby [18 år], Jacobus Bonnuw af København [45 år], født i Holland, dreng: Mogens Petersen af København [21 år], født i Sverige. Underskrives af Peter Petersen. Skibet: Carolina Mathilde på 27 læster.
Den 23. oktober 1781: Destination: Amsterdam. Kaptajn Peter Mørck af Dragør. Styrmand: Hans Mogensen Egeberg [Egebjerg] af Præstø [38 år], matroser: Mathias Andreasen af Svaneke [22 år], Lorentz Christian af Aalborg [35 år], Jan Peter Kiøkel af Sverige, dreng: Ole Hansen af København. Underskrives af Piter Mørck. Skibet: Catharina Elisabeth på 32 læster.
Den 26. oktober 1781: Destination: Lübeck. Skipper Nicolay Munch af København. Samme mandskab som tidligere med undtagelse af: Slettet: matroserne Christen Henrichsen og Peter Hansen Bierregaard, tilføjet i stedet: Styrmand: Hans Engelbrectsen af København, matros: Friderich Jeppesen af Vordingborg. Underskrives af Nicolay Munck. Skibet: Christina Lovisa på 24 læster.
Den 27. oktober 1781: Destination: Amsterdam. Kaptajn Sivert Olsen af København. Styrmand: Abraham Petersen Hæs af København [21 år], født på Lolland, matroser: Anders Larsen Holm af Nexø [47 år], Jens Hermandsen af København [21 år], født i Holstebro, Jens Nielsen af Aarhus [40 år], født i Ebeltoft, dreng: Hans Jonsen af Sverige. Underskrives af Sivert Olsen. Skibet: Jomfru Elisabeth på 37 læster.
Den 26. oktober 1781: Destination: Lissabon. Kaptajn Hans Christensen Degen af København, født på Ærø, borgerskab den 6. marts 1775. Styrmand: Thomas Harback, matroser: Christen Olsen Skadberg af Egersund i Norge [23 år], Hans Christensen Degn af København [21 år], født i Assens, Nicolaus Moller af København [28 år], født i Saksen i Tyskland, dreng: Christen Jensen af Kovstrup Gods i Thy. Underskrives af Hans Christensen Degen. Skibet: Frue Anna Maria på 30 læster.
Den 16. oktober 1781: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jürgen Lorentzen af København, født på øen Sild. Overstyrmand: Andreas Petersen Bruyn af Sild, 2. styrmand: Jens Jensen Pittersen af Sild, bådsmand: Hans Andersen af Svaneke, tømmermand: Greis Jessen af Haderslev [46 år], født i Kirkeby, kok: Jochum Sørensen Hintze af Svaneke [30 år], bødker, Jens Jensen af København [23 år], matroser: Anders Marckmann af Rønne [24 år], Peter Møller af København [18 år], Jens Hansen Møller af Nexø [33 år], Hans Lauritzen af Rønne [21 år], Iver Lauritzen, Michael Ludviig af København [16 år], Stian Andersen, Hans Peter Jensen af Haderslev, dreng: Christian Reinhardt af København [14 år]. Underskrives af Jürgen Lorentsen. Skibet: Elisabeth Magdalena på 92 læster.
Den 27. oktober 1781: Destination: fra Mallorca til København. Kaptajn Sybrand Claaze af København, født på Sild, og borgerskab den 22. oktober 1781. Styrmand: Cornelis Dircks af Føhr, tømmermand: Poul Rasmussen af København, kok og dreng: Willads Hermandsen af Stavnager. Underskrives af Sybrand Claaze. Skibet: Godthaab på [ukendt antal] læster. Note: Dette skib er bygget i Holland i 1771 og købt i 1781 af rederiagenterne Corning og Reyersen.
Den 5. november 1781: Destination: Lübeck. Skipper Hans Nielsen Bryde af København. Matros: Rasmus Koefoed af Nexø, dreng: Peder Pedersen af Christiania [Oslo]. Underskrives af Hans Bryde. Skibet: Anna Catharina på 32 læster.
Den 7. november 1781: Destination: Lübeck. Skipper Niels Pedersen af København. Styrmand: Peder Pedersen af Stege [24 år], matroser: Niels Christensen Nesborg af København [41 år], Christen Jensen Gregersen af Randers [22 år], dreng: Hermand Madsen af Fyn. Underskrives af Niels Petterson. Skibet: Janus på 29½ læster.
Den 17. oktober 1781: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Mads Kirkegaard af København, født i Randers, borgerskab den 30. september 1778. Overstyrmand: Nicolay Suhm af København [24 år], 2. styrmand: Carsten Fæddersen af Daler [23 år], bådsmand: Niels Johansen Hein af Dragør [26 år], tømmermand: Carl Treber af København, født på øen ?, bødker: Christopher Henrich Schrank af København [22 år], født i Parkjær?, kok: Mads Madsen Sparre af 2. division [34 år], matroser: Anders Jensen af Frederikshald, Ole Olsen af Akershus Stift, Niels Madsen af Kristiansand stift, Anders Madsen af Sjælland, Rasmus Guldbrandsen af København [19 år], jungmand: Peder Jensen af Femø [24 år], koksmath: Anders Michelsen af København [16 år], dreng: Jens Albert Wested af København. Underskrives af Mads Kirkegaard. Skibet: Cornelia på 102 læster. Note: Dette skib blev førhen ført af kaptajn Henrich
Kellner.
Den 17. oktober 1781: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Jensen Becker af København, født på Sild, borgerskab den 1. oktober 1776. Overstyrmand: Jens Jensen Groth af Sild [23 år], 2. styrmand: Ebbe Jensen af Sild [21 år], bådsmand: Wogn Olsen Walløe af København [30 år], tømmermand: Christian Larssen af København [35 år], født i Finmarken, kok: Johann Heinrich Wegenkindt af København [33 år], født i Saksen i Tyskland, bødker: August Møller af København [25 år], matroser: Hans Jørgen Hansen af København [29 år], Jens Pope Knudsen af Sild, Christopher Bondesen af 2. kompagni [26 år], født i København, Haldor Samsonsen af 7. kompagni [34 år], født i Krogenoi ?, Ole Olsen af 7. kompagni [30 år], født i Norge, Andreas Larsen af 1. division, født i København, Svend Jensen af Sverige, dreng: Jens Bøysen af Sild. Underskrives af Peter Jensen Becker. Skibet: Christianshavn på 101½ læster. Note: Dette skib er førhen ført af kaptajn Peter Nielsen With.
Den 20. oktober 1781: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Friderich Dirck Bøyesen af København, født på Sild og borgerskab i København. Overstyrmand: Peter Hansen Dahl af Svaneke [24 år], bådsmand: Peter Høydahl af København [32 år], tømmermand: Gotfried Henrich af København [27 år], kok: Gudmand Eylsen af Grønland, bødker: Christian Friderich Dram af København [20 år], født i Flensburg, matroser: Johan Henrich Dahlsteen af 2D [22 år], Hans Olsen af Nexø [16 år], Christian Johansen af 1D [24 år], Hans Davidsen af 3D [41 år], Erich Hansen Quarp af Haderslev, Simon Knudsen af Bergen i Norge, dreng: Hans Joachim Hellesen. Underskrives af F. D. Bøysen. Skibet: Jomfru Margretha på 80 læster.
Den 30. oktober 1781: Destination: Amsterdam. Kaptajn Christian Jørck af København, født på Bornholm. Styrmand: Niels Henrichsen af Nexø [22 år], matroser: Isach Abraham Horn af Nexø [37 år], Christen Henrichsen af Nexø [25 år], Hans Pedersen Madviig af Nexø [26 år], Hans Pedersen af Rønne [34 år], dreng: Henrich Nielsen af Helsingborg. Underskrives af Christian Jorck. Skibet: 3 Systre på 40 læster.
Den 31. oktober 1781: Destination: Fra Napoli til København. Kaptajn Dirck Thønnisen af København, født på Sylt, borgerskab i København den 22. oktober 1781. Styrmand: Jacob Larsen Lund af København, født i København [35 år], tømmermand: Thor Sørensen Rosted af København, født i København [60 år], kok: Niels Jensen af København [31 år], født på Sylt, matroser: Niels Andersen Berg af København [32 år], født i Norge, Jan Gorets Jansen af Kristiansand [23 år], født i Stavanger, Lars Rasmussen af Bergen [35 år], Hans Jørgen af København, født på Sylt [17 år]. Underskrives af Dirch Thønisen. Skibet: Venskabet på [ikke angivet] læster. Bemærkning: Dette skib er bygget i Amsterdam i 1767 og købt hertil i år af rederen Agent Conway & Regersen.
Den 31. oktober 1781: Destination: Lissabon. Kaptajn Cornelius Andersen af København, født på Sylt, borgerskab i København den 15. november 1779. Styrmand: Meynert Petersen af Sylt, bådsmand: Ole Jonsen af Trondheim, tømmermand: Claus Pedersen Nexøe af Nexø [40 år], matroser: Anders Engelbrechtsen af Svelvigen i Akershus i Norge, Lorentz Carl af København [18 år], født i Bergen, Zacharias Emtke af København [23 år], født i Cappel, Peter Evensen Schiwe af Aalborg [31 år], født i Kristiansand, Adtzer Pedersen af Rønne, dreng: Ole Andersen af Skåne på prøve. Underskrives af Cornelis Andersen. Skibet: Concordia på 70½ læster.
Den 2. november 1781: Destination: Malaga i Spanien. Kaptajn Mads Hansen af København, født ved Aabenraa, borgerskab i København den 2. juni 1777. Styrmand: Jep Nissen Holmen af Løjt sogn i Schleswig [22 år], tømmermand: Peter Olsen af København [28 år], født i Kolding Amt, bådsmand: Christopher Jacob Berg af Trondheim, født i Trondheim, matroser: Peter Jensen af Aabenraa, født i Aabenraa, Tiarreld Andersen af Stavanger, født i Stavanger, Hans Larsen af Hasle, født på Bornholm, Iver Nielsen, født i Vonsbæk, ungmand: Jess Mathiesen af Aabenraa [19 år], født i Bryger, Hans Svendsen af Nexø, født i Nexø, drenge: Morten Christopher Gotschalck af København, født på Sjælland, Gotfried Henrich Manich af København. Underskrives af Mads Hansen. Skibet: Unge Wilhelm på 70½ læster.

Den 18. juli 1782: Destination: Riga. Kaptajn Thomas Thomasen Beier af København. Styrmand: Anders Andersen Jensen af Vestjylland [25 år], bådsmand: Jesper Hansen af Vestjylland [34 år], tømmermand: Jacob Richers af Slesvig, matroser: Hans Lind af Grenå [23 år], Willers Jensen [38 år], Niels Josephsen af Hasle [22 år], Jens Henrichsen Arntz af Bornholm, Jørgen Thorsen af Allinge, Peder Jørgensen Falck af Bornholm, Mogens Pedersen Holm af Bornholm, Anders Andersen Skou af Bornholm, Hans Jonsen af Svaneke, drenge: Peder Madsen Grønbeck af Hasle [19 år], Peder Jensen Marcker af Bornholm. Underskrives af Thomas T. Beyer. Skibet: De Jonge Allard på 91 læster.
Den 15. juli 1782: Destination: St. Croix og St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Peter Jørgensen Mængel af København, født i København og borgerskab den 27. maj 1775. Overstyrmand: Mathias Abel Juul af Arendal i Norge, 2. styrmand: Diderich Tønnesen af København, tømmermand: Børre Nielsen af København [32 år], født på Sjælland, Friderich Ludviig, dimitteret fra 2D, født i København, kok: Jens Jacobsen af Grenå [30 år], født i Ratved, bødker: Johan Friderich Dussen af København, matroser: Niels Christophersen af Akershus stift, Elling Mortensen af København [22 år], født på St. Croix, Jeremias His af København [22 år], født på St. Croix, Svend Olsen af Nærum, Christopher [tilføjet Knudsen] Condulesen af København [25 år], født i Kongsberg i Norge, Morten Nielsen Kastrup af Fyn [23 år], Niels Petersen Snedker af Dragør [18 år], født i Hollænderbyen, Peter Jonsen af København [19 år], født i Sverige, drenge: Diderich Ludvig Nissen af København [17 år], Christian Jørgensen af København [13 år], boutellier [hovmester], Lars Svane af København [28 år]. Underskrives af P. J. Mengel. Skibet: 3 Søstre på 107½ 107½ læster.
Den 22. juli 1782: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Peder Hansen Bidstrup af København. Samme mandskab som på forrige sejlads med undtagelse af matros Peder Andersen Koefoed, der er erstattet af matros Hans Tønnesen af Nexø. Underskrives af P. H. Bistrop. Skibet: Birgithe på 23 læster.

Den 4. november 1783: Destination: Lübeck. Skipper Jørgen Andersen Kolberg af København. Bedstemand: Søren Rasmussen af Svendborg [30 år], matroser: Niels Andersen Kolberg af Rønne [20 år], Christen Christensen af Rønne [30 år], dreng: Jens Andersen af Bornholm. Underskrives af Jørgen Colberg. Skibet: Sophie Cornelia på 17½ læster.
Den 7. november 1783: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Peter Christian Schmidt af Helsingør. Styrmand: Rasmus Jørgensen Holt af Augustenborg [24 år], bådsmand: Thomas Jørgensen Holt af Augustenborg [24 år], tømmermand: Peter Petersen af Flensburg [54 år], matroser: Hans Wulf af Sønderborg [39 år], Johan Jensen af Augustenborg, Mathias Mogensen af Fyn [har mistet sin seddel i forbindelse med et skibbrud], Niels Hansen af Augustenborg, Jes Nicolaysen af Augustenborg, ungmand: Niels Petersen af Nordborg, dreng: Niels Petersen Nyeström af Sverige. Underskrives af Peter Christensen Schmidt. Skibet: Caritas på 76 læster.
Den 6. november 1783: Destination: Frederikshald [Halden] i Norge og videre til Vestindien. Kaptajn Herman Poulsen Kofoed af København, født på Bornholm. Overstyrmand: Ole Hansen af København [32 år], 2. styrmand: Ole Andersen af Frederikshald i Norge, født i Hvaløerne [31 år], bådsmand: Mathias Andersen af Svaneke [24 år], tømmermand: Peder Andersen af København [25 år], kok: Jens Larsen Brandt af Rønne [25 år], bødker: Hans Kettel Meyer af København, matroser: Thøger Christensen af Wolle i Stavanger, Henrich Svendsen af 3D, Jens Gundersen af Kragerøe i Akershus i Norge, Mogens Mogensen af Bergen [30 år], Hans Nielsen af Hvaløerne i Akershus i Norge, Bendix Christensen af Sognedal i Akershus i Norge, Jens Johnsen af København [43 år], ungmand: Helge Helgesen af Hvaløerne i Akershus i Norge, Niels Wüsteel af København [14 år], drenge: Henrich Johansen Holm af Nexø [17 år], Hans Kofod af Svanneke [16 år]. Underskrives af Hermand Povlsen Kofoed. Skibet: Friderica på 104 læster.

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands mellem 1784 og 1789

Den 17. maj 1784: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Johannes Mouritzen Brandt af København, født i Norge, borgerskab den 11. november 1782. Overstyrmand: Anders Böyesen af Sild, 2. styrmand: Alexander Jacob Gradener af København [26 år], bådsmand: Andreas Nielsen, dimitteret fra 1D, født i København, overtømmermand: Bengt Larsen af København [30 år], født på Amager, 2. tømmermand: Nicolay Saaløe af København [34 år], født i Aabenraa, kok: Lars Thorsen af Sandeherred i Akershus i Norge, bødker: Rasmus Nielsen Liunge af København [24 år], født i København, matroser: Anders Petterson, født i Malmø i Sverige, Friedrich Mebs, født i Stettin [nu Szczecin i Polen], Richard Jertich, født i England, Bendt Svendsen Borup af København [26 år], født i København, Gunder Johnsen af Trondheim i Norge, Jan Cornelius Melholt af Jylland, født i ?, Peter, neger, Thomas Jones, født i Liverpool i England [19 år], ungmænd: Emanuel Engelbrechtsen af Kristiansand stift, Jens Nickelsen af Sild, Laurs Rasmussen af Aarhus, Søren Thim af København [16 år], født i Roskilde, drenge: Carl Lungewald af Malmø i Sverige, Anders Mossin af København, født i Køge. Underskrives af J. Brandt. Skibet: fregatten Unge Peter på 135 læster.
Den 18. maj 1784: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Hans Lorentzen af Altona, født i Emmerlev. Styrmand: Envold Andersen af Tønder, bådsmand: Mauritz Madsen af Tønder, tømmermand: Laue Christensen af Tønder, kok: Hans Thygesen Joen af Tønder, matroser: Mads Bundesen af Vester Vedsted med bevis fra sit herskab, Jens Rincken af Sild, Jesper Christensen af Øxby i Vestjylland [Måske Oksbøl]?, Niels Knudsen Franck af Emmerlev, Christian Nielsen af Tønder, kokmath: Hans Nielsen af Emmerlev, dreng: Lars Hansen af Emmerlev. Underskrives af Hans Lourentzen. Skibet: Die Friede på 84½ læster.
Den 18. maj 1784: Destination: Amsterdam. Kaptajn Jørgen Petersen Høeg af Eckersförde. Styrmand: Lorentz Petersen af Sønderborg, matroser: Niels Bang Hansen af København, Tønnis Jacobsen af Sognedal i Norge, Johann Jacob Hect af Eckersförde, Peter Christian af Rømø, dreng: Hans Christian Dahl af Schotberg sogn i Reken Amt?. Underskrives af Jürgen Petersen Höeg. Skibet: Anna Margretha på 49 læster.
Den 18. maj 1784: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen] og derfra videre til Malaga i Spanien. Kaptajn Biørn Nielsen Thuren af København. Styrmand: Christian Arvedsen af Maribo [30 år], bådsmand: Jens Hansen af København [30 år], født i Halsaa sogn i Norge, tømmermand: Biørn Joensen Dam af Vesterø [skrevet Vesteraa] på Læsø, kok: Poul Jonsen Stoerhave af Læsø, matroser: Lars Bethelsen Dam af Vesterø sogn, Lars Christensen af Aabenraa, Michel Svendsen Strøm af Byrom sogn på Læsø, Andreas Bredahl af Haderslev [udstreget], Jacob Nielsen Wulf af Kristiansand [indsat], Peder Svendsen Krog af Læsø, dreng: John Johnsen af København [16 år]. Underskrives af Biørn Thuren. Skibet: Fortuna på 77 læster.

Den 3. maj 1785: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland] og derfra videre til Island. Kaptajn Svend Jan Thomesen af København. Styrmand: Hans Henrich Egeschow af København, kok: Christen Johansen af Augustenborg, matroser: Christen Jensen af Emmerlev, Arne Larsen Seim af Bergen, Böy Eschelsen af Sild, jungmand: Tham Peters af Sild, dreng: Michel Jensen af Sild. Underskrives af Svend Jan Thomsen. Skibet: Emanuel på 45 læster.
Den 4. maj 1785: Destination: Amsterdam. Skipper Jes Pedersen Maag af København. Styrmand: Poul Pedersen af Ballum [30 år], tømmermand: Peter Olsen af København [31 år], matroser: Mads Erichsen af Haderslev [60 år], Johan Jepsen Henrich af Aabenraa, Ole Andersen Buskerud af Fredrikstad i Akershus i Norge, dreng: Anders Petersen af Sandvig på Bornholm [21 år], Friderich Petersen af Aabenraa. Underskrives af Jes Petersen Maag. Skibet: Die Svalbe på 40 læster.
Den 4. maj 1785: Destination: Amsterdam. Kaptajn Joen Nielsen af København. Styrmand: Peter Petersen Knudsen af Dragør [26 år], matroser: Ole Jensen af Kristiansand [37 år], født i Stavanger, Hans Christian Pedersen af Kristiansand [22 år], født i Hitterøe, Jørgen Thomsen af Aabenraa [33 år], kokmath: Søren Nielsen af Kolding [30 år], dreng: Poul Madsen Flinck af Jungshoved i Præstø Amt. Underskrives af Joen Nielsen. Skibet: Jomfru Mariane på 39 læster.
Den 4. maj 1785: Destination: Tønsberg i Norge. Skipper Anders Jørgensen Tydsk af København. Styrmand: Giert Tønnesen af Dragør [25 år], matroser: Hemming Olsen af Nyord ved Møn, Jacob Jensen af Nyord [24 år], dreng: Anders Hansen af Nysø Gods i Præstø Amt. Underskrives af Anders Jørgensen. Skibet: Eenigheden på 27 læster. Bemærkning: Hvis skibet får en ny ordre, som ikke er til København, når det ankommer i Norge, forbliver mandskabet ombord og får hyre derefter.

Den 12. juni 1786: Destination: Mosø og Kulvig i Finnmark i Norge. Kaptajn Hans Jørgen Ommel af København. Styrmand: Jørgen Hansen Ommel af Fåborg, tømmermand: Peter Olsen af København, matroser: Hans Hansen af Aabenraa, Hans Nissen af Aabenraa, Claus Hansen af Rønne, drenge: Ole Jensen Bro af Rønne og Just Davis Grave af København. Underskrives ikke. Skibet: Frue Juliane på 49 læster.
Den 13. juni 1786: Destination: Honfleur i Frankrig. Kaptajn Peder Ammundsen af København. Styrmand: Abraham Reinert af København [31 år], bådsmand: Jørgen Bendtsen Dam af Rønne [39 år], tømmermand: Nicolai Petersen af Flensburg [39 år], kok: Jacob Wilhelm Dreier af Sønderborg [30 år], matroser: Niels Pedersen Møller af Rønne [22 år], Andreas Friderichsen af Kristiansand, født i Stavanger, Johannes Johannesen af Kristiansand stift, Søren Sørensen Irum af Læsø, Laurs Madsen Strandby af Læsø, Anders Jørgensen Møller af Rønne, Jeppe Mogensen Bidstrup af Rønne, ungmand: Jacob Christian Jacobsen af Rønne, Peder Pedersen Brun af Kristiansand [16 år], født i ?, kalmath: Jeppe Hansen af Bornholm, dreng: Friderich Jensen af Sierleborg ?. Underskrives af Peder Amonsen. Skibet: Grev Reventlou på 101 læster.
Den 15. juni 1786: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Christian Berendsen af København. Styrmand: Niels Nielsen af Aabenraa [27 år], matroser: Aage Aagesen Alsted af Trondheim [27 år], Ingebrigt Knudsen af København [34 år], dreng: Anders Hansen Dahl af København [25 år], Hans Henrich Berendtsen af Sønderborg på forsøg. Underskrives af Christian Berendsen. Skibet: Fortuna på 20 læster.
Den 15. juni 1786: Destination: Østersøen. Kaptajn Henrich Klinck af Arnæs [Arnis] i Slesvig. Styrmand: Johan Felux af Sild, tømmermand: Friedrich Meesing af Kiel, matroser: Lorentz Lorentzen af Flensburg, Christopher Raad af Flensburg, dreng: Hans Seeman af Eckersförde. Underskrives af Hinrich Klinck. Skibet: Der Speculant på 28½ læster.
Den 15. juni 1786: Destination: Holstensborg [nu Sisimiut i Grønland]. Kaptajn Hans Christian Hansen af København. Styrmand: Hans Christian Prehn af Sønderborg [20 år], bådsmand: Jørgen Jørgensen Miang af Augustenborg [59 år], tømmermand: Lars Lund Larson Smed af Østjylland, kok: Detlef Andersen af Haderslev [58 år], matroser: Jacob Larsen Holm af Bornholm [28 år], Lars Jensen Thuren af Læsø [19 år], Hans Clausen af Svaneke [25 år], Ole Andersen Wæbok af 4D, jungmand: Rasmus Pedersen Funch af Rønne, koksmath: Niels Lorentzen af Brundby [nok på Samsø] [24 år], kahytsdreng: Mathias Orup af Skælskør [20 år]. Underskrives ikke. Skibet: Stadt Sønderborg på 87 læster.

Den 19. juni 1787: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Niels Mogensen Mørck af København. Overstyrmand: Ole Sørensen Møller af København [39 år], 2. styrmand: Jacob Jochumsen Wulff af Wonsbeck i Holstein [29 år], bådsmand: Peder Nielsen Ørn af København [24 år], tømmermand: Peder Andersen af København [37 år], født i Jylland, kok: Albrecht Willumsen af Nexø [31 år], bødker: Ole Hansen Aaling af Valby [35 år], matroser: Lars Hansen af København, Friderich Erichsen af 3D, Ole Sørensen af Haugstad sogn i Kristiansand i Norge, Niels Jensen af Dragør, Christian Pedersen af Rønne [26 år], Sten Lauritzen af Haderslev Amt [24 år], ungmand: Niels Svendsen af Nexø [30 år], Joseph Bedler, født på St. Croix, dreng: Hans Jørgen Luja af Samsø, er en præstesøn. Underskrives af Niels Mogensen Mørk. Skibet: Anna på 107 læster.
Den 21. juni 1787: Destination: Narva i Estland. Skipper Hans Nielsen af København. Styrmand: Peder Christian Fischer af Sønderborg, tømmermand: Jürgen Erichsen af Augustenborg, matroser: Rasmus Rasmussen af Nordborg, Hendrich Rasmussen af Nordborg, dreng: Peter Hein af Nexø. Underskrives af Hans Nielsen. Skibet: Janus på 29½ læster.
Den 21. juni 1787: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Thomas Thomassen Beier af København. Styrmand: Lars Olsen Rønne af København [36 år], matroser: Jens Sadzersen af Nexø [42 år], Nicolai Mortensen Holst af Rønne [23 år], Morten Pedersen Holm af Rønne [45 år], Morten Simonsen Holst af Rønne [57 år], Peter Petersen Øster af Nexø [37 år], Hans Andersen af Nexø [20 år], Hans Hansen Canter af Svaneke [30 år], drenge: Ole Hansen af Bornholm, Anders Pedersen af Bornholm, Christen Larsen af Bornholm. Underskrives af Thomas Thomesen Beyer. Skibet: De Junge Allardt på 91 læster.
Den 21. juni 1787: Destination: Archangel [måske Arkhangelsk i Rusland?] og derfra videre til Middelhavet. Kaptajn Niels Holbeck af København. Styrmand: Svend Eschels af Sild [26 år], tømmermand: Ole Jacobsen Herstad af København [36 år], født i Ystad i Sverige, bådsmand: Bøye Peter Weybeck af Trondheim [21 år], matroser: Frantz Clausen Wulff af Bergen [26 år], Iver Svendsen af Rønne [34 år], Ole Iversen Sokhedt af 3D, Niels Nielsen af Kristiansand [23 år], Anders Tønnesen af Norge, Terkild Jensen af Grenå [28 år], kok: Rasmus Rasmussen af København [22 år], ungmand: Alexander Rheeder af Sønderborg [19 år]. Underskrives af Niels Holbech. Skibet: Janus på 82 læster.

Den 22. august 1788: Destination: Tranquebar eller andre havne i Indien. Kaptajn Robert Forbes af København, født i Gask i Skotland, borgerskab den 3. september 1788. Overstyrmand: George Farmer, født i England, 3. styrmand: Peter Petersen Sundsted af København [29 år], bådsmand: John Read, født i England, konstabel: William Wood af København [24 år], født i England, tømmermand: Johan Arendtzen af København [40 år], født på Island, bødker: Carl Elmelin af København [39 år], født i Göteborg i Sverige, kvartermester: Hans Jespersen af København [34 år], født i Løgstør, William Poulsen af Nexø [28 år], matroser: Michael Higgins af England, Abraham Lillie af England, Anders Espersen af Nexø [37 år], Anders Marckmann af Rønne [31 år], Hans Nielsen af Bornholm [26 år], født i Olsker sogn, Haagen Jensen Hammer af Bornholm [21 år], født i Sandvig, Johan Rith af England, Svend Berg af Sverige, Hans Soelberg af København [25 år], jungmand: Friderich Danielsen af København [20 år], Johan Christian Phaff af Rønne [20 år], kokmath: Hans Heinrich Heidemann af Rendsburg [24 år]. Underskrives af Robertt Forbes. Skibet: Enrum på 115 læster.
Den 22. september 1788: Destination: Lübeck. Skipper Lars Nexøe af København. Mandskabet er det samme som på forrige sejlads, med undtagelse af Lars Jensen Noer, der er erstattet af Rasmus Christiansen af Rønne. Underskrives af Lars Nexøe. Skibet: Jomfru Maria på 17½ læster.
Den 2. september 1788: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Peter Hansen Dahl af København. Styrmand: Jens Thomassen Tofte af Aalborg, matroser: Ole Pedersen af Sognedal i Akershus i Norge, Sivert Jensen af København, Anders Esbarsen af Rønne, dreng: Mathias Knudsen af Aabenraa. Underskrives af P.H. Dahl. Skibet: Lovise på 35 læster. Bemærkning: Dette skib er sidst ført af kaptajn Nicolai Nielsen Schouw.
Den 3. september 1788: Destination: Riga. Kaptajn Rasmus Marcker af København. Bedstemand: Marcus Madsen af København, matroser: Hans Peder Rømer af Hasle, Mads Hansen af Hasle, Ole Christensen af 2D, dreng: Jørgen Pedersen Holm af Rønne. Underskrives af R. Marcker. Skibet: Lovise Augusta på 44 læster.
Den 3. september 1788: Destination: Stockholm. Skipper Isach Jonasen Bogøe af København [Isak Jonasen Baagøe]. Styrmand: Hans Nielsen Beck, født i Rønne [35 år], matros: Mathias Henrichsen, født i København [37 år], Christian Poulsen, født i Flensburg [26 år], dreng: Jørgen Thomasen Folkmand, født i Nexø [25 år]. Underskrives ikke. Skibet: Hans Diderich på 24 læster.
Den 8. september 1788: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland]. Skipper Hans Rosendahl af København. Matros: Hans Bendtzen Dam, født i Rønne [41 år], Cordt Ifversen, født i Hamburg [40 år], dreng: Niels Andersen, født i Tønder. Underskrives ikke. Skibet: Christine på 24 læster.

Den 14. maj 1789: Destination: Island. Kaptajn Peder Jespersen Lassen af København. Styrmand: Jens Knudsen af Ribe Amt, tømmermand: Rasmus Christiansen af Augustenborg Amt, kok: Ole Hansen af Vestjylland, enrulleret, matroser: Johannes Sørensen af Aabenraa Amt, Hans Sørensen Hansen af Øxby i Vestjylland [Oksbøl?] [20 år], Andreas Thomesen Meincke af Grenå [25 år], dreng: Jørgen Pedersen af Rømø. Underskrives af Peder Jespersen Lassen. Skibet: Kieblewig på 47½ læster.
Den 14. maj 1789: Destination: Bordeaux i Frankrig. Kaptajn Hans Sørensen af København. Styrmand: Christen Jensen Lind af Nexø [27 år], matroser: Peder Jensen Seidner af Nexø [22 år], Hans Peter Poulsen af Sønderborg [21 år], Edvard Skog af København [40 år], født i Sverige, dreng: Johannes Hass af Læsø. Underskrives af Hans Sørensen. Skibet: Anna Cathrine på 22 læster.
Den 15. maj 1789: Destination: Stockholm. Kaptajn Hans Mogensen af København. Matros: Lars Jensen Smidt af Farø, drenge: Mogens Isacksen af Stege, Hans Olsen af Falster på forsøg. Underskrives af Hans Mogensen. Skibet: Hendrich på 16 læster.
Den 15. maj 1789: Destination: Lillesand i Norge og derefter til Stikkelsholm og Holmenshave på Island. Kaptajn Lorentz Lante af Altona. Styrmand: Johan Jepsen Fændrich af Aabenraa, Jesper Christensen af Aabenraa, tømmermand: Hans Mortensen af Aabenraa, kok: Johann Meier af Hannover i Tyskland, matroser: Gottlieb Fallentin af Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland], Hans Larsen af Rønne, Søren Mortensen af Røn?, Erland Jensen af Skram?, dreng: Svend Sørensen Tuborg af København. Underskrives af Lorentz Landt. Skibet: Cathrine Marie på 51 læster.

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands mellem 1790 og 1795

Den 8. februar 1790: Destination: Lübeck. Skipper Hans Nielsen Bryde af København. Styrmand: Christian Petersen af Augustenborg, matroser: Rasmus Jensen Herslev [skrevet Herslouv] af København, Jørgen Hansen af København, Anders Jensen af Odense, dreng: Mads Jørgensen af Odshered. Underskrives af Hans Nielsen. Skibet: Janus på 29 læster.
Den 18. februar 1790: Destination: Kristiansand i Norge. Kaptajn Tønnis Lindeoed af København. Styrmand: Peter Knudsen Buck af København, matroser: Anders Gundersen af Skagen, Hans Sørensen Hansen af Øxby [Oksbøl?], dreng: Christian Ulrich Caspersen af København. Underskrives af Tønnes Linderod. Skibet: Wulff Hendrich på 14½ læster.
Den 19. oktober 1789: Destination: Bayonne i Frankrig. Kaptajn Kettel Namens af Föhr. Styrmand: Namen Namens af Holstein, tømmermand: Jochum Eckstroem af Holstein, køkken: Anders Pieters af Norge, matroser: Jørgen Hansen af Flensburg, Johan Carl Floer af København, Amond Nilson af Norge, Olof Welfors af Norge, Hans Marthin Flodin af Norge, dreng: Andres Person af Helsingør. Underskrives ikke. Skibet: Concordia på 104¼ læster.

Den 29. april 1791: Destination: Stadt David [¼ hyre, så må være omkring Østersøen?]. Kaptajn Jørgen Jessen Ravn af København. Styrmand: Nis Jepsen Elberg af Aabenraa, tømmermand: Hans August Michelsen af Haderslev [56 år], bådsmand: Las Jessen af Aabenraa [23 år], matroser: Peter Petersen Dahl af Haderslev, Bent Hansen Groth af Dageløkke i Asminderød sogn, ungmand: Echardt Christopher Jørgensen af København [19 år], Christen Christensen Lind af Bornholm, dreng: Baltzar Mathiesen af Bodsbøl i Ballum sogn i Vestjylland. Underskrives af Jørgen Jessen Ravn. Skibet: Cathrine på 64½ læster. Bemærkning: Reder er agent Rudenhoff.
Den 30. april 1791: Destination: Riga og derfra til Norge. Kaptajn Andreas Hansen af København. Styrmand: Jes Jensen af Aabenraa [26 år], matroser: Peter Lauritzen af Haderslev Amt [22 år], Johan Frederich Skive af København [33 år], Lauritz Andersen af Haderslev Amt [40 år], Hans Jensen af Meolden i Vestjylland [22 år]. Underskrives af Andreas Hansen. Skibet: Die Frau Andrea Christine på 40 læster. Bemærkning: Reder: Johannes Seiling.
Den 2. maj 1791: Destination: Narva i Estland. Kaptajn Peder Pedersen af København. Styrmand: Peder Pedersen Nestved af Odense, matroser: Mogens Isach af Stege, Anders Jensen Wickelsøe af Odense Skibhus, Hans Kofoed Hansen af Nexø, Niels Clausen af Rønne. Underskrives af Peter Petersen. Skibet: De 2de Søstre på 29½ læster. Bemærkning: Reder: Købmand Johannes Noer.

Den 19. oktober 1792: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Henrich Rasmussen af København. Overstyrmand: Thue Sørensen Høyer af København, 2. styrmand: Peder Neth af København, 3. styrmand: Niels Isach Holm af København, bådsmand: Hans Jacob Thim af Rønne, tømmermand: Jens Nielsen Paaske af København, bødker: Christen Jensen Haslund af København, kok: Jørgen Nissen af København, sejlmager: Peder Larsen af København, matroser: Lars Johnsen af 3D, Christian Frederich af København, Hendrich Echo af 2D, Christoffer Callesen af Sønderborg, Morten Kryger af Svaneke, Andreas Lindblad af 3D, Rasmus Nielsen af Akershus i Norge, Anders Pettersen af Halsskov, ungmand: Johan Hendrich Ole Wæver af København, drenge: Billy af St. Croix, Christian Berdz af København. Underskrives af Henrich Rasmussen. Skibet: De Tvende Wenner på 132 læster. Bemærkning: fr. Johan Heiliger ? [er måske redereren?]
Den 19. oktober 1792: Destination: Cadiz i Spanien. Kaptajn Hans Heinbügel af København. Styrmand: Wolle Jessen Brinch af Aabenraa, tømmermand: Jens Pedersen Rüther af København, matroser: Halsøe Jacobsen af København, Asbiørn Hendrich af København, Jep Jepsen Elberg af Aabenraa, Poul Pedersen af Aabenraa, Hans Olsen af 4D, jungmand: Peder Brink af Flensburg, dreng: Anders Pedersen af København, Christen Hansen Rebek af Læsø. Underskrives af Hans Heinbÿgl. Skibet: Giertrud Cathrine på 92 læster.
Den 23. oktober 1792: Destination: Lübeck. Kaptajn Niels Greisen af København. Styrmand: Christen Thomsen Fuctur af København, matroser: Hans H. Holm af Allinge, Niels Clausen af Rønne, Isach Isachsen af Norge. Underskrives af Niels Grisen. Skibet: Elisabeth på 18 læster.
Den 25. oktober 1792: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Nis Lorentzen Dyrbye af Flensburg. Styrmand: Hans Dyrbye af Flensburg, bådsmand: Carl Christian Jansen af Sønderborg, matroser: Niels Fomsgaard [skrevet Fumsgaard] af Aalborg, Anders Olsen Lind af Trondheim, Isach Olsen af Trondheim, Torris Olsen Baldal af København, Ole Andersen af Sønderborg, Søren Christensen af Aasang?, dreng: Diderich Larsen Find af København. Underskrives af Niss Lorentzen Därby. Skibet: Den Unge Tobias på 112½ læster.

Den 20. juni 1793: Destination: Bilbao i Spanien. Kaptajn Jens Christian Møller af København, borgerskab den 1. marts 1790. Styrmand: Peder Andreasen Møller af København, kok: Svend Pedersen Smith af København, matroser: Imed Rasmussen Møller af Svaneke, Jens Hansen af Augustenborg, dreng: Frederich Adolph af 2D. Underskrives af Jens Chr. Møller. Skibet: Elisabeth på 25 læster. Bemærkning: Reder Georg Ludvig Beier.
Den 21. juni 1793: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Jens Poulsen Schmidt af København. Styrmand: Sander Ipsen Marker af København, matroser: Anders Michelsen af Gudhjem, Hans Hansen Wiibe af Rønne, dreng: Rasmus Nielsen af Assens. Underskrives af J.P. Smidt. Skibet: Elisabeth på 26 læster.
Den 21. juni 1793: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Niels Præst af Dragør. Styrmand: Thies Corneliussen af Dragør, matroser: Jan Larsen af Dragør, Søren Hendrichsen af Bogø, Niels Mortensen af Nexø. Underskrives af Niels Prest. Skibet: Dorthea på 28 læster.
Den 21. juni 1793: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Hans Stephensen af Dragør. Styrmand: Isach Jonasen Baagøe af København, matroser: Lars Bentzen af Rønne, Peder Mogensen af Nexø, dreng: Rasmus Hansen af Stubbekøbing. Underskrives af Hans Stephensen. Skibet: Martha på 30½ læster.

Den 24. marts 1794: Destination: Island. Kaptajn Jens Jensen Knudsen af København. Styrmand: Frederich Wilhelm Jonasen af København, tømmermand: Engelbret Svendsen af København, kok: Hans N. Faaborg af København, matroser: Peder Nielsen Hansen af Norbøl i Vestjylland?, Lars Olsen af Norbøl i Vestjylland?, Claus Bohn Rask af Rønne, dreng: Rasmus Hansen Stær af København. Underskrives af Jens J. Knudsen. Skibet: Hobierig på 47½ læster. Bemærk: Reder er Just Ludvigsen.
Den 24. marts 1794: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Lourens Steljes af København. Styrmand: Thomas Jensen Raben af København, 2. styrmand: Christen Bomhold af Ebeltoft, tømmermand: Jens Larsen af København, kok: Friderich Pettersen af København, matroser: Ole Tavaldsen af 2D, Christopher Johansen af 2D, Svend Michael Andersen af 2D, Christian Olsen af 2D, ungmand: Jens Olsen af Skåne, Jens Larsen af Skåne, dreng: Peter Detlef Jansen af København. Underskrives af Lourens Steljes. Skibet: Ane & Lovise på 89 læster. Bemærknin: Dette skib er sidst ført af kaptajn John Campbell. Reder er agent Selbye x compn.
Den 25. marts 1794: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Peder Lausteen af København. Styrmand: Christian Jacobsen Hegellund af Stavanger, matroser: Rasmus Nielsen af Bådsbøl i Ballum sogn, Peter Johansen af Læsø, dreng: Jens Pedersen af Rønne. Underskrives af Peder Lausten. Skibet: Enigheden på 13½ læster.

Den 28. november 1795: Destination: Cadiz i Spanien. Kaptajn Thomas Jensen Holte af København. Styrmand: Jørgen Eskildsen af Aabenraa, tømmermand: Niels J. Ørn af Læsø, bådsmand: Friderich Clausen af Nysted, matroser: Johan Christian Kiebe af Dragør, Hans J. Weijle af Dragør, Rasmus Corneliussen af Dragør, Christopher Larsen af Dragør, ungmand: Martin Jansen af Moss i Akershus i Norge, dreng: Hans Mogensen af Rønne. Underskrives af Thomas J. Holte. Skibet: Christianshavn på 81 læster.
Den 28. november 1795: Destination: Schiedam i Holland. Kaptajn Lars Larsen Bech af København. Styrmand: Ole Hansen Has af Ballum i Vestjylland, matroser: Hans Thaysen af St. Jürgen i Slesvig og Johan P. Jubler af Tønder, ungmandskab: Christen Hansen af Ballum, dreng: Jens Bang af Læsø. Underskrives af Laurids Lauridsen Bech. Skibet: Helene Kirstine og Cathrine på 29 læster.
Den 28. november 1795: Destination: Amsterdam. Kaptajn Hans Jacob Jørgensen af København. Styrmand: Svend Jespersen af Åbenrå i Slesvig, matroser: Jens Christian Riber af København, Christoffer Jørgensen af 2. kompagni og Jens Nielsen af Mosh: i Frederiksborg Amt, dreng: Peter Gustaw af Kristiansand i Bragnæs i Norge. Underskrives af Hans Jacob Jørgensen. Skibet: Diana på 38 læster.
Den 28. november 1795: Destination: Rotterdam i Holland. Kaptajn Jørgen Hansen Calløe af København. Styrmand: Christen Andersen Ambrosius af Århus, tømmermand: Niels Nielsen Gierds af Bergen, matroser: Torgier Berentzen af Egersund i Norge og Niels M. Saltvig af Nysted på Lolland, ungmandskab: Wilhelm Thomsen af Ebeltoft, drenge: Jørgen Torkelsen af København og Jens Petersen af København. Underskrives af Jørgen H. Callø. Skibet: Sophia Cathrine på 42 læster.
Den 30. november 1795: Destination: St. Thomas og St. Croix i Vestindien. Kaptajn Peder Nielsen Funch af København. Overstyrmand: Boye Eskildsen af Sild. 2. styrmand: Anders Møller af København. Bådsmand: Hans Hansen af Sandvig på Bornholm, tømmermand: Ole Christophersen af ?, kok: Jens Rammen af Nexø, capker: Thor Petersen af København, matroser: Jørgen Dyrborg af 1. kompagni, Lars Hansen af Nyborg, Lars Galf Jørgensen af Læsø, Jeppe Larsen Koefoe af Nexø, dreng: Ole Thorsen af Trondheim. Underskrives af P.N. Funch. Skibet: Rosalia på 71 læster.
Den 30. november 1795: Destination: Amsterdam i Holland. Kaptajn Frederich Christensen Füht af København. Styrmand: Niels Hans Mobleer af Hasle, matroser: Christian Sørensen af Flensburg, Bernt Larsen af Frankær på Fyn, Niels Lautzen af Frankær og Knud Hansen af Stavanger, dreng: Ole Pedersen af Stavanger. Underskrives af Frid= Christ= Füht. Skibet: Resolutionen på 36 læster.
Den 7. december 1795: Destination: Amsterdam i Holland. Kaptajn Jens Andersen Krag af København. Styrmand: Meinert Clausen, bådsmand: Lars Jensen Caselin af København, tømmermand: Andreas Berg af Læsø, matroser: Andreas Hendrichsen, Jacob Pedersen, Johan Adam af ? samt Lars Eliasen af Læsø, dreng: P. F. Kingsted. Underskrives af Jens Andersen Krag. Skibet: Ane Marie på 49 læster.
Den 7. december 1795: Destination: Genua i Italien. Kaptajn Lorentz Peter Wahl af København. Styrmænd: Iver Jørgen Sommer af Bergen og Hans Christian Kehler af København, bådsmand: Lars Johan Laugaard af Dragør, tømmermand: Christian Krøyer af København, bødker: Hans Jensen af København, kok: Jacob Jacobsen af København, matroser: Claus Jacobsen af Svaneke, Christian Biørnsen og Mads Hansen af 4. kompagni, Jørgen Jensen og Jens J. Mandal af Nyborg, Christen Larsen af Gudhjem og Anders Andersen af Skåne, ungmandskab: Peter Floer af Føhr i Slesvig, dreng: Wichiel af København. Underskrives af L.P. Wall. Skibet: Kongens Håb på 122 læster.
Den 7. december 1795: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland]. Kaptajn Erich Hansen af Flensburg. Styrmand: Jacob Jacob Neerland af Molde i Norge, tømmermand: Poul Palmgreen af Skåne, matroser: Anders Larsen af Skåne, Lars Larsen af Skåne og Jacob Olun af Bergen. Underskrives af Erich Hansen. Skibet: Harmonie på 39 læster.
Den 7. december 1795: Destination: Livorno i Italien. Kaptajn Lorenz H. Post af Flensburg. Tømmermand: Jens Backe af København, matroser: Hans H. Koop af Fehmarn i Tyskland, Johan Jacob Sot af Stralsund i Tyskland. Underskrives af Lorenz H. Post. Skibet: Søe Friese på 40 læster.
Den 7. december 1795: Destination: Trondheim i Norge. Kaptajn Johan Jessen Kiær af København. Styrmand: Peter Matern af Ballum, tømmermand: Claus Hendrich Sørensen af Sct. Jørgen i Slesvig, bødker: Casper N. Nielsen af Flensburg, matroser: Hans Nissen af Haderslev, Isach Olsen af Trondheim og Ole Jensen af 1D, ungmandskab: Niels Thuren Sørensen af Læsø og Ewert Brouwer af Holland, dreng: Joachim Hendrichsen af Kristiansand. Underskrives af Johan Jessen Kier. Skibet: Neptunus på 59 læster.
Den 8. december 1795: Destination: Amsterdam. Kaptajn Johan Predbiørn af København. Styrmand: Peter A. Maag af København, bådsmand: Jørgen Carlsen af Christiansand, tømmermand: Christen Colling af København, kok: Ole Andresen af København, matroser: Lars Andersen Enehauge af Stavanger, Corfir Nielsen af København, Søren Jensen af Christiansand, Jens Due af København og Jens Christensen af Ballum, drenge: Peter M. Petersen af Svinø [slettet – afg i København], Anders Pedersen af Vordingborg, tilføjet: matros Bent Hansen. Underskrives af Joh. Predbiørn. Skibet: Margrethe Magdalene på 83 læster.
Den 12. december 1795: Destination: Lübeck. Kaptajn Lars Nexøe af København. Styrmand: Hans Andersen Simon af København, matroser: Jørgen J. Jonasen af København og Jeppe Monsen af Nexø, dreng: Jens Iversen Strøm af Kristiansand i Norge. Underskrives af Lars Nexøe. Skibet: De 2 brødre på 21½ læster. Note: Dette skib er sidst ført af kaptajn Christen Benjamin under navnet Unge Jacob – rejser selv med.
Den 17. december 1795: Destination: Livorno i Italien. Kaptajn Christen Simonsen af Nordborg. Styrmand: Peter Lorentzen af Augustenborg i Slesvig, tømmermand: Anders Christensen af Frankiær på Fyn, matroser: Hans Lorentzen af Nordborg, Johan J. Vogt af Sønderborg, Bernt Hansen af Nykøbing Falster, ungmandskab: Carl Rommelhoff af København, dreng: Michael Jacobsen af Egersund i Norge. Underskrives af Christen Simonsen. Skibet: Anne Johanne på 44 læster.
Den 17. december 1795: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Jens Espersen Tornbeck af København. Styrmand: Christopher Keyser af København, matroser: Niels Hansen af 2D, Joen Pedersen af Kristiansand, dreng: Jacob Nielsen af København. Underskrives af J. E. Thornbeck. Skibet: Conrad & Lovise på 19½ læster. Note: Dette skib er bygget i Karlshamn i Blekinge i 1793 og købt i 1795 af ?handler Peter Møller.
Den 19. december 1795: Destination: Amsterdam. Kaptajn Jørgen Frederich Sandersen af København. Styrmand: Ole John Petersen af København, tømmermand: Niels Arentzen af 4D, matroser: Niels Peter Lind af København, Hans Jacob Sebuck af Trondheim, Cornelius Andersen af Kristiansand, køkken: Magnus Larsen af Bergen. Underskrives af Jørgen Fred. Sandersen. Skibet De 4r Damer på 44 læster.
Den 24. december 1795: Destination: Frederiksnagor og Bengalen i Østindien. Kaptajn James Tennent af København. 2. styrmand: Johan Frederich Schmidt af København, 3. styrmand: Thoms Wilk Thomsen af København, bådsmand: Ebbe Elefsen af København, tømmermand: Johan Mathias Werner af København, bødker: Hans Job af København, køkken: Peter Petersen af København, kvartermester: Hans Juul af Bergen, matroser: Niels Hansen Lund af Svaneke, Anders Christophersen af Christiania [Oslo], Johan Haagen af København, Lars Svendsen af Bergen, Ole Olsen af Bragnæs, Jens Andersen Juul af København, Hans Berntsen af Bergen, Lars Madsen Dam af Læsø, Lars Larsen af København, Christian Clausen af 1D, Jochum Petersen af København, Frantz Møller af København, Jens Hansen Hammer af Allinge, Jes Jessen af Aabenraa, Torkild Tornildsen af Kristiansand, Peter Hyllebrandt af Rønne, Christopher Nielsen af København, Jens Andersen af Dragør, Peter Ingeløntsen af Fenstag i Bragnæs, Ole Madsen af 4D, Jacob Petersen af 4D, Ole Nielsen af 4D, Jens Jacobsen af København, Jens Rosted af København, Hans J. Berntsen af København, Christian Carl Bardum af København, Rasmus H. Søegaard af København. Underskrives af James Tennent.
Skibet: Cronborg på 212½ læster. Note: Dette skib er bygget i Østindien og købt i 1795 gennem agent Donsfeldt.
Den 24. december 1795: Destination: Frederiksnagor og Bengalen i Østindien. Kaptajn Wallenge Bingh af København. Overstyrmand: James Robertson af Amenia, 2. styrmand: J. Collings af Hamburg, konstabel: Lorentz Nielsen af Sverige. Ingen mandskabsgage bliver angivet. Underskrives af Wallenge Bingh. Skibet: Bergen på 136 læster.
Den 28. december 1795: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland]. Kaptajn Joseph Brigs af Helsingør. Styrmand: Niels Nielsen, matroser: Christopher Larsen af Jylland, Peter Petersen af Nordborg, Adam Peter Møller af København, Casper Olsen af Læsø. Underskrives af Joseph Brigs. Skibet: Gamle Venner på 30 læster.
Den 28. december 1795: Destination: Göteborg i Sverige. Kaptajn James Hendrichsen af Altona. Styrmand: Poul Christian Dreyer af København, matroser: Peter Sibrina af Frederikshald [Halden i Norge], Anders Peerin af Bergen, Rasmus Nielsen af Kristiansand, Hans P. Dam af Nexø, dreng: Peter af København. Underskrives af James Henderson af Altona. Skibet: John på 51 læster.

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands mellem 1796 og 1800

Den 4. januar 1796: Destination: Amsterdam. Kaptajn Andreas Peter Kettelsen af København. Styrmand: Andreas P. Ulrich af Ballum, matroser: Michael Tollesen af Egersund i Norge, Morten Halvorsen af Kristiansand, Christian Gerad af København, køkken: Martinus Broders af Tønder, ungmand: Hans Jensen af Frederikshald [Halden i Norge]. Underskrives af Anders P. Kettelsen. Skibet: Birgitte på 45 læster.
Den 9. januar 1796: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jesper Hansen Holm af København. Overstyrmand: Nikolaj H. Holm af Allinge, 2. styrmand: Johannes Fæddersen af København, bådsmand: Ole Andersen af Drammen i Norge, tømmermand: Mogens O. Holm af København, køkken: Jens N. Ejlertsen af København, matroser: Jeppe Jensen af Nexø, Anders Nielsen af Bogø, Christen Christensen af København, Jens Petersen af Rønne, Hans Jørgensen af Rønne, Mathias Petersen af Nexø. Underskrives af Jesper H. Holm. Skibet: Elisabeth & Marie på 107 læster.
Den 14. januar 1796: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Anders Oksen Port af København. Overstyrmand: Jørgen Madsen Koefoed af Rønne, 2. styrmand: Peter Holm af København, bådsmand: Hans Hansen af København, tømmermand: Jens Nielsen af København, køkken: Mogens Assersen af København, bødker: Christopher Thyrg af København, sejlmager: Erich Aanborg af København, matroser: Jes Jørgensen af 3D, Søren Jørgensen af Korsør, Jørgen Christensen af København, Mogens Andersen af København, Christen Ch. Brun af Nordborg, Eskild Haagensen af Kristiansand, Lars Ibsen af 1D, Mads J. Wart af Dragør, Anders Nielsen af Svendborg, Henning Nielsen af Svendborg, Jacob Marcussen af København, dreng: Mads Hansen af Rønne. Underskrives af And. O. Port. Skibet: Mette Margrethe på 138 læster.
Den 16. januar 1796: Destination: Amsterdam. Kaptajn Christian Petersen af Flensburg. Styrmand: Thomas Kobler af Svaneke, bådsmand: Mogens Larsen af København, matroser: Lars Sørensen Lif af Stavanger, Anders Jacobsen af Bragnæs i Norge, Søren Petersen af Stavanger, Botor Torbiørnsen af Stavanger, dreng: Ole Bang Clausen af København. Underskrives af Chr. Petersen. Skibet: Pillecanen på 47 læster.
Den 18. januar 1796: Destination: St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Jens Christian Bekker af København. Overstyrmand: Sacarias P. Brijn af Sild, 2. styrmand: Mads Mathiasen af Augustenborg, 3. styrmand: Peter af Witrog af København, bådsmand: Anders Nielsen af Aalborg, tømmermand: Niels Jonsen af København, bødker: Ole Svendsen af København, sejlmager: Iwer Thorns af Bergen, køkken: Lars Lindberg, afs. fra 3D, matroser: Cornelius Jonsen af København, Jacob Nielsen af Bergen, Jan Sivers af København, Rasmus Isachsen af Stavanger, Ole J. Mandal af Nyborg, Hans Hansen af København, Tobias Willumsen af Kristiansand, Christian Hend. Hansen af Sild, ungmand: Jens Madsen af København, Rasmus Nielsen af Nyborg, John Halvorsen af Stavanger, Iwer Aarbe af Vestindien, Lars Jensen af Rønne, dreng: Niels Christiansen af København. Underskrives af Jens Chr. Bekker. Skibet: Elisabeth og Lovise på 152½ læster.
Den 18. januar 1796: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Henning Hansen Rønne af København. Overstyrmand: Hans Jørgen Grønberg af Svaneke, 2. styrmand: Hans Anker Koefod af Rønne, bådsmand og sejlmager: Jens Jensen Holm af 2. artillerikompagni, tømmermand: Jacob Nielsen af København, bødker: Jens Jensen af København, køkken: Poul Andersen af Larvik i Bragnæs i Norge, matroser: Søren Johansen af København, Christen Ellingsen af Bragnæs, Hans Pedersen af Bragnæs, Anders Gundersen af Bragnæs, Anders Jensen af Frederikshald [Halden i Norge], Hendrich Hendrichsen af Kristiansand, ungmand: Peter Jacobsen af København, John Chr. Leind af København, dreng: Hans Bohne af København. Underskrives af Henning H. Rønne. Skibet: Geheime Raad Nimsen på 98½ læster. Bemærkning: Dette skib er sidst ført af kaptajn Hans Cappel.

 

Den 13. juni 1797: Destination: London. Kaptajn Christian Pedersen Rønne af København. Styrmand: Rudolph Roland af Arrø i Slesvig, matroser: Mathias Lorentzen af København, Clemen Christian af Rønne, Jens M. Hastrup af Randers, dreng: Christian Nielsen af Allinge. Underskrives af C.P. Rønne. Skibet: Ebenetzer på 28 læster.
Den 15. juni 1797: Destination: Trondheim i Norge. Kaptajn Cornelius Hansen af København. Styrmand: Claus Johansen af Tønder, matroser: Ket. Chr. Larsen af Kristiansand, Cornelius Willems af Oldenburg, køkken: Hans Sørensen af Stege, dreng: Søren Corneliussen af Rømø. Underskrives af Cornelis Hansen. Skibet: Ane Marie på 31½ læster.
Den 15. juni 1797: Destination: Østersøen. Kaptajn Asmus Henningsen Hee af Flensburg. Styrmand: Christian J. Kollerup af Flensburg, matroser:  Hans F. Kyhn af København, Peter Larsen af 1D, Ole Halvorsen af Forsg. i Bragnæs i Norge, Niels Thorsen af Forsg. i Bragnæs, Anders Halvorsen af Forsg. i Bragnæs, ungmand: Asmus H. Hee af Flensburg, dreng: Christian Mortensen af Nordmark. Underskrives af Asmus Hee. Skibet: Die Perle på 52 læster.

 

Den 2. april 1798: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Christian Gotfred Jørgensen af København, født i Nordborg. Overstyrmand: Mads Hansen Tømmer af København, 2. styrmand: Holger J. Brun af Nordborg, tømmermand: Anders Wiberg af Skåne, matroser: Mogens Mogensen Tofte af København, Anders Søderberg af Skåne, ungmand: Niels Hansen af Kullen i Sverige, Christen Carlsen af Kullen, Peter Bergström af Kullen, kok: Ole Larsen af Christiania [Oslo i Norge], dreng: Peter Nyeborg af Skåne. Underskrives ikke. Skibet: Die Frau Frederiche på 66 læster.
Den 2. april 1798: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Lars Erichsen Minor af København. Overstyrmand: Anders Cay Larsen Dam af København, 2. styrmand: Crelles Asmussen af Køge, bådsmand: Cornelius Pedersen af Trondheim, tømmermand: Johannes Thomsen af København, køkken: Peter Petersen af Nordborg i Slesvig, matroser: Lars Søren Christensen af Læsø, Erich Myrberg af Skåne, Cornelius Sørensen af Canora?, Jens Jensen af Skåne, ungmandskab: Jens Thomasen af Læsø, Lars Erichsen af Læsø, Lars N. Granjean af Næstved, bødker: Peter Jacobsen, drenge: Tomis Nielsen af Skåne, Christian Larsen af København. Underskrives ikke. Skibet: Lovise på 89 læster.
Den 2. april 1798: Destination: Lübeck. Skipper Peter Petersen af København. Styrmand: Anders Petersen af Rønne, matroser: Peter P. Skak af Kolding, Niels Larsen af Skåne, dreng: Niels Bentzen af Skåne. Underskrives af Peter Petersen. Skibet: Ebenetzer på 18 læster.
Den 2. april 1798: Destination: Færøerne. Kaptajn Hans Hansen Riis af København. Styrmand: Niels Thygesen af København, 2. styrmand: Thomas Arboe af Rønne, tømmermand: Peder Olsen af Læsø, Christen Grimstad af Læsø og Lars Christensen af Læsø, ungmandskab: Jens Nielsen af ?. Underskrift fra Hans H. Riis. Skibet: Ane Marie på 44 læster.
Den 4. april 1798: Destination: Island. Kaptajn Bunde Hansen Bundesen af København. Styrmand: Niels Knudsen af Mandø, fisker: Jens Petersen af København, Hendrich Olsen af Kristiansand, tømmermand: Peter J. Lund af Aabenraa, kok: Niels Hansen af Aabenraa, matroser: Jens Marius Nielsen af Læsø, Hans Hansen Grønberg af Rønne, Andres Nielsen af Læsø. Underskrives af Bunde H. Bundesen. Skibet: Resolutionen på 48 læster.
Den 2. april 1798: Destination: Riga. Skipper Peter Knudsen af København. Styrmand: Hans Olsen af Nysted, matros: Hans Hansen af Møn, Christian Phartesen af København, ungmandskab: Poul Hansen af Rønne, dreng: Niels Peerson af Skåne. Underskrives af Peter Knudsen. Skibet: Dorothea på 31½ læster.
Den 3. april 1798: Destination: Amsterdam. Kaptajn Jens Jensen Præst af Dragør. Styrmand: Hans A. Møller af Rønne, matroser: Claus Hermandsen af Rønne, Lars Jørgensen af Skåne, Ole Jensen af Skåne, dreng: Christian Poulsen af Allinge. Underskrives ikke. Skibet: Cathrine Elisabeth på 104 læster.
Den 3. april 1798: Destination: fra Korsør til Trondheim i Norge. Kaptajn Jørgen Nielsen af København. Styrmand: Diderich Diderichsen af Randers, matroser: Christian Axelsen af Korsør, Jørgen Mortensen af Svaneke [udstreget] København, ungmandskab: Niels Nielsen af Vordingborg, dreng: Hans Riis af Nexø. Underskrives af Jørgen Nielsen. Skibet: Fortuna på 37 læster.
Den 3. april 1798: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn John Campbell af København. Overstyrmand: Jens Jensen Birn af København, 2. styrmand: Jep Monsen Holm af København, tømmermand: Niels Hansen Holm af København, bådsmand: William Deljong af Hamburg, bødker: Hans Jørgen Neuhausen af København, sejlmager: Lars Møller af København, kok: William Willemsen, neger, hovmester: Wilhelm Sørensen af Holland, matroser: Jan Eyers af Hamburg, Joseph Botten af Hamburg, Jan Meiers af Hamburg, William Paters af Hamburg, Ejholm Ejholmsen af Island, Ole Joh. Wansig af Trondheim, Troels Andersen af Skåne, John Petersen af Hamburg, Joseph Meisehar af Malax, Anders Andersen af Skåne, Carl Scherling af Norrköping, William Zagars, neger, ungmand: Lars Nielsen af København, Poul Hansen af Skåne. Underskrives af John Campbell. Skibet: Anna på 147½ læster.
Den 3. april 1798: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Joseph Briggs af København. Overstyrmand: Hans Jørgen Skou af Bornholm, 2. styrmand: Hans Prille af København, bådsmand: Gert Hansen af Bragnæs i Norge, tømmermand: Hans Peter Marker af Rønne, køkken: Peter Petersen Sneker af Nexø, bødker: Anders Jensen af Tønder, boutellier [hovmester]: Hans Sonne af Allinge, matroser: John Kingesen af America, Hans Erichsen af Hamburg, Johanis Christopher Scheffer af Memel [nu Klaipeda i Litauen], Jan de Jong af Holland, Hans Isach Koefod af Svaneke, Joseph Gaives af Preussen, Ole Olsen af Bragnæs, Johan Nyeqvist af Skåne, Johan Conrad Rose af Aalborg, ungmand: Peer Nielsen af København, Niels Adrian af København, dreng: Constantin Floer af København, Johan Drewitz af København, kokmath: Jacob Christian Madsen, neger.
Skibet: Malville på 173 læster.

Den 29. august 1799: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Hans Thomesen af København. Styrmand: Espen Sørensen af Stege, 2. styrmand: Niels O. Holm af Allinge, matroser: Hans P. Skov af Rønne, Eskild Jacobsen af Rønne, Poul Nielsen af Nysøhus, Peter Jensen af Gudhjem, ungmand: Ekke Jensen af Nexø, dreng: Christen Jørgensen af Rønne. Underskrives af H.L. Thomesen. Skibet: Emanuel på 57 læster.
Den 29. august 1799: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Kaptajn Ole Hansen Rønne af København. Styrmand: Hans J. Møller af Rønne, matroser: Claus Hermansen af Rønne, Morten Larsen af Rønne, dreng: Rasmus Hansen af Nexø. Underskrives af Ole H. Rønne. Skibet: Juliane Johanne på 24 læster.
Den 30. august 1799: Destination: Emden i Tyskland. Kaptajn Friedrich Johannsen af øen Hooge i Slesvig. Styrmand: Knud Brodersen af Hooge, 2. styrmand: Klaus Scholts af Emden, tømmermand: Forde Hemsen af Hooge, bådmand: Metleff Johannsen af Hoge, køkken: Nomen Banderksen af Hoge, matroser: Jens Poulsen Wæber af Højer, Peter Peiwersen af Ballum, Broder Hans Christians af Föhr, Casper Beeker af Oldenburg, Gert Wolfköl af Emden, Douwe Obes af Emden, Christian Hartman af Preisminde, Jan Massen af Oldenburg, kokmath: Christian Gotfred Linholt af København, jungmand: Hans H. Friderich af Hoge i Slesvig. Underskrives af Fridrich Johansen. Skibet: De Jonge Jan på 203 læster. Bemærkning: Köngel. Allein: Skibs Articler.
Den 30. august 1799: Destination: Østersøen. Kaptajn Lorentz Lorentzen af Flensburg. Styrmand: Peter Nielsen af Rømø, tømmermand: Carl Halberg af København, matroser: Hans Petersen af Flensburg, Christen Andersen af Kristiansand i Norge, Peter Adolph af Skåne, Efvold Nielsen af København, køkken: Niels Petersen af Dragør, dreng: Anders Holm af Deiborg i Slesvig?. Underskrives ikke. Skibet: Amicitia på 72 læster.
Den 9. august 1799: Destination: Barcelona. Kaptajn Ole Albretsen af Arendal i Norge, født ved Arendal. Styrmand: Anders Olsen af Trømø i Norge, 2. styrmand: Peter Jacobsen af Trømø, bådsmand: Aage Andersen af Arendal, tømmermand: Tellef Terkelsen af Øyestad i Norge, køkken: Rasmus Jensen af Trømø, matroser: Lars Waldqvist af Skåne, David Chrystej af Bergen, ungmand: Claus Christensen af Langesund i Norge, Sivert Sivertsen af Frederikshald [Halden i Norge], kokmath: Gunder Sørensen af Frederikshald, dreng: Niels Erichsen af Kristiansand. Underskrives af Ole Albrethsøn. Skibet: Johanne og Christina på 99 læster.

Den 9. september 1800: Destination: London. Kaptajn Hans Chr. Wartne af Flekkefjord i Norge, født på Lister i Norge og har borgerskab i Kristiansand. Styrmand: Gabriel Tønnesen af Flekkefjord, bådsmand: Nicolaus Askelund af Skåne, tømmermand: Andreas Söderlin af Skåne, matroser: Tollak Svaalsen af Kristiansand, Christen Ch. Lange af Kristiansand, Svellov T. Jacobsen af Kristiansand, ungmand: Niels T. Sveege af Kristiansand, dreng: Lars Hansen af Skåne. Underskrives af Hans C. Wathne. Skibet: Emanuel på 72½ læster.
Den 9. september 1800: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Jacob Peter Maag af Flensburg. Styrmand: Peter Jespersen af Aabenraa, 2. styrmand: Salvor Garsen af København, tømmermand: Christiern Dolgraun af Hamburg, køkken: Peder Berggreen af Skåne, matroser: Peder Andersen af København, Jürgen Rolfsen af Oldenburg, Cornelius V. Müller af Rotterdam, Lars Jørgensen af Skåne, ungmand: Hans P. Johansen af Flensburg, dreng: Johann P. Christernsen af Flensburg. Underskrives af Jacob P. Maag. Skibet: Jupiter på 91 læster.
Den 10. september 1800: Destination: London. Kaptajn Anders N. Thuren af København, født på Læsø Styrmand: Poul Cornelis Lund af Sjælland, tømmermand: Kiel Tor: Kreidal af Læsø, matroser: Friderich Thamsteen af Skåne, Clemens Levelius af Skåne, Jacob Torström af Skåne, køkken: Hans Rasmussen af Augustenborg, dreng: Johannes Ellerman af Vesterby i Vestjylland [vist Vestervig]. Underskrives af Anders N. Thuren. Skibet: Cupido på 59 læster. Bemærk: Bygget i Norge ? Capt. selv med ?
Den 11. september 1800: Destination: Porto Port [forskellige havne]. Kaptajn Peter Stuck af Altona, født i Heiligenhafen. Styrmand: Johann Heilier af Fehmarn, 2. styrmand: Niels L. Christensen af København, bådsmand: Grod Heilsebelch af Kiel, køkken: Jacob Gramlich af Hanau [skrevet Gramlig], matroser: Svend Nielsen af Skåne, Anders Jensen af Dragør, Svend Christensen af Skåne, dreng: Jack af Indien. Underskrives af Peter Stuck. Skibet: Johanna Hinriethe på 73½ læster.

 

Fra 1804 og de efterfølgende år finder du tilsvarende lister på hjemmesiden datadrys.webnode.dk på siden Sømænd [der åbner på en ny side]:

Sømænd på datadrys-hjemmesiden

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Christian Wammen | Svar 07.09.2019 14.46

Jeg kan bare ikke finde kaptajn Anders Christensen, Åbenrå, fører af galeasen "Fortuna" i 1828. Ved I noget om ham? Christian Wammen

Christian Wammen | Svar 07.09.2019 14.44

Jeg er vildt imponeret af denne side. Tænk sig: alle de facts, der diskes op med!Og sikken en research, der ligger bag. Sømænd på datadrys, en herlig titel!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.09 | 14:46

Jeg kan bare ikke finde kaptajn Anders Christensen, Åbenrå, fører af galeasen "Fortuna" i 1828. Ved I noget om ham? Christian Wammen

...
07.09 | 14:44

Jeg er vildt imponeret af denne side. Tænk sig: alle de facts, der diskes op med!Og sikken en research, der ligger bag. Sømænd på datadrys, en herlig titel!

...
24.07 | 02:55

hvor lå bagergården..ik' så langt fra Sem...på forhåd tak...min tipoldemor kom fra den gård og blev døbt i Sem kierke

...
15.06 | 15:49

Hej H. Vedr, sønnen Niels bliver han gift i Svenstrup kirke med Anne Andersdatter. Han er bosat på Alstrup Østergård, og dør her 1794. Han får mindst 10 børn

...
Du kan lide denne side