Anders Andersen (1679 - 1765)
229 af 256 - Anders Andersen

bliver født omkring 1679, men det vides ikke, hvor han er født henne. Kirkebøgerne starter først i 1684. Det er dog sandsynligt, at Anders Andersen og hans hustru, Ingeborg Jacobsdatter, ikke er lokale men tilflyttere fra langvejs fra. Årsagen til denne formodning er, at der ingen faddere er til deres børn, som er søskende, dvs. hedder Andersen/Andersdatter eller Jacobsen/Jacobsdatter. Det er også interessant at se, at ingen af deres drenge opkaldes efter morfaren. Måske er det Anders Andersen, som har kaldt boelstedet for Langthjem, hvis de faktisk kom langvejs fra.

 

Den 3. juli 1707 står Anders Andersen i Langthiem fadder til en pige, som døbes Maren Nielsdatter i Jerslev kirke. Den lille piges far hedder Niels Christensen i Klestrup. De andre faddere er Niels Povelsen og Tomas Andersen i Klæstrup foruden Maren Johansdatter og Johanne Christensdatter i Klæstrup.

 

Anders Andersen bliver gift med [Ingeborg] Engeborre Jacobsdatter på et eller andet tidspunkt før 1708, men det vides ikke hvornår, eller hvor brylluppet er foregået henne. De er ikke blevet gift i Jerslev.

 

Den 20. maj 1708 får Anders Andersen døbt en dreng i Jerslev kirke. Drengen døbes Anders Andersen og opkaldes således efter farfaren, som vi ikke kender. Præsten skriver følgende, da den lille dreng er døbt:

D= 20 May døbt et barn Anders, faderen Anders Andersøn Langthiem; faddere: Søren Kleyn, Jeppe i Mølholm, Knud i præstegaard: Maria Magdalene Boysen ibid. [dvs. i præstegården] Karen Nielsdatter i Svarrebachen -

Måske er det sønnen Anders Andersen [i præstegaarden], der står fadder i Jerslev den 6. november 1729 for Niels Søfrensen og Methe Pedersdatter i Langthiem, da parret får døbt sønnen Jens Nielsen? Anders Andersen Langthjem flytter til Ørum sogn og bor der i 1741 på gården Bjørnholm i Ørum sogn. Anders Andersen og Ingeborg Nielsdatter i Bjørnholm i Ørum sogn får den 8. marts 1739 døbt datteren Birgithe Marie Andersdatter, hvor faddere er Peder Larsen, Peder Koch og Niels Handskemager i Ørum foruden sergant Howalts hustru Hylleborg Andersdatter i Ørum. Anders Andersen i Langthjem står fadder i Ørum kirke den 30. marts 1744, hvor sønnen Anders Andersen og hustruen Ingeborg Nielsdatter i Bjørnholm får døbt sin søn for Anders Andersen. Anders Andersen [den anden] får også en søn, der døbes Anders Andersen [den tredje], og som dør i 1786 i Ørum. Der står angivet i skiftet for den unge Anders Andersen, at værgen for boet er hans farbror, Jens Andersen i Langthjem.

 

Den 26. juli 1711 får Anders Andersen i Langthiem døbt en søn i Jerslev kirke ved navn Laurs Andersen. Da drengen er døbt, indskriver præsten følgende:
Dito [d=26 Iuli] Døbt et Barn (Laurs) Anders Andersens i Langthiem. Test: Christen Nielsen, Peder Møller i Præstegaarden og Oluf Nielsen i Klestrup, Kirsten Hansdatter i Præstegaarden og Kirsten Lauridtzdatter i Lunden.
Samme dag får Peder Tomsen i Klæstrup også døbt en søn, og de to familier kommer jo senere i familie med hinanden. Anders Andersens hustru fra Langthjem er på introduktionslisten til Jerslev kirke den 13. september 1711. Samme dag bliver Peder Tomsens hustru i Klæstrup også introduceret. Der vides ikke mere om sønnen Lars Andersen Langthjem.

  

Anders Andersen bliver i stamtræet far til sin tredje søn, som døbes Jens Andersen, og som fødes i Langthjem under Klæstrup i Jerslev sogn i 1716, hvor Anders altså er 35 år gammel.


Anders Andersen i Langthiem står fadder i Jerslev kirke den 11. februar 1720. Han gør det for Bendt Pedersen og Dorthe Jensdatter i Hvesten. De har fået sønnen, der døbes Niels Bendtsen. De andre faddere er Thomas Andersen i Klæstrup, Christen Christensen i Klæstrup, Hans Hansens hustru i Rumpen og Birgithe Pedersdatter af Klæstrup. Sidstnævnte, altså Birgithe, bliver jo 2 år herefter gift med Anders Jørgensen fra Aaen på Kraghede i Øster Brønderslev sogn, så Anders Andersen og Birgithe Pedersdatter kommer i familie med hinanden 141 år efter denne barnedåb. Samme dag er der en anden barnedåb i Jerslev kirke, hvor Niels Nielsen og Anne Ottesdatter får døbt sønnen Stephan Nielsen. Ved den lejlighed står Madtz Ottesen fra Sterup fadder, og ham kommer Anders Andersen jo også i familie med gennem sønnen Jens Madtzen, men kun efter 110 år.

Anders Andersen i Langthjem efter 1720

Den 26. marts 1724 får Anders Andersen døbt en dreng ved navn Mogens Andersen i Jerslev kirke. Præsten skriver:

D 26 Marts Døbt et Egtebarn / Mogens / Anders Andersens og Ingeborrig Jacobsdatter. Test: Jens Mickelsen i Mølholm, Jens Christensen i Klestrup, Anders Christensen i Jerslef, Jens Nielsens hustru i Weyr Møllen og Anne Knudsdatter i Klestrup.

 

Den 15. oktober 1724 står ”Anders i Langthiem”, som må være Anders Andersen, fadder for Anders Christensen og Karen Albretzdatter i Jerslev. Parret får døbt datteren Mette Andersdatter. De andre faddere er: Niels i Bondesholt, Jens i Gryemosen, Johanne Nielsdatter og Maren Christensdatter af Jerslef by.


Den 23. januar 1725 døbes en dreng for Christen Andersen i Jerslev kirke, og hans forældre hedder Anders Andersen og Ingeborg Jacobsdatter. Præsten skriver ved den lejlighed, hvor der ikke angives faddere:

D 23 Jan døbt et ægte barn / Christen / Anders Andersens og Engeborre Jacobsdatters i Langthiem.

Da der året efter døbes en ny lille Christen Andersen, dør denne dreng nok som lille, hvilket nok sker mellem en hjemmedåb og fremstillingen i kirken, siden der ikke er faddere.

 

Den 17. juni 1725 står ”Anders i Langthiem”, dvs. Anders Andersen, fadder i Jerslev kirke for Niels Christensen og Maren Jensdatter i Jerslev by. Parret har fået en søn, der opkaldes efter sin morfar og således bliver døbt Jens Nielsen. Blandt fadderne er Anders Christensen og Mogens Nielsen fra Jerslev by.


Den lille Christen Andersen dør, og allerede året efter i 1726 får Anders Andersen en ny Christen. Præsten skriver:

D 10 Februar døbt et ægte barn / Christen / Anders Andersen og Engeborre Jacobsdatters i Langthiem. Testes: Jenne i Mølholm, Christen Christensen i Nør Lunden, Jens [Nielsen] i Veier Møllen, Nielses Hustru i Mølholm, Gidsel Pedersdatter Klæstrup.

 

Anders Andersen i Langthjem står fadder i Ørum kirke den 30. marts 1744. Det er sønnen, Anders Andersen og hustruen Ingeborg Nielsdatter i Bjørnholm, der denne dag får døbt sin søn, som sjovt nok også døbes Anders Andersen. Gudmor er Mette Olufsdatter fra Ørum. Andre faddere er Jørgen Nielsen fra Hvilsegaard samt Christen Andersen i Clausholm.


Anders Andersen bliver altså far til 5 drenge, hvoraf den ene dør som spæd. Anders har også en ellers ukendt datter, Maren Andersdatter, ifølge dette, hvor sønnen Jens Andersen er værge for søsterens børn i Vester Brønderslev i 1758:
21. oktober 1758 Oluf Christensen i Bøgen, Vester Brønderslev sogn, gift med Maren Andersdatter, med laugværge Jens Iversen af Hiulschou i Jerslev sogn. Børn: Johanne Olufsdatter, 16 år, Else Marie Olufsdatter, 6 år, Ingeborg Olufsdatter, 5 år, Maren Olufsdatter, 3 år, for hvem deres morbroder Jens Andersen fra Langthjem i Jerslev sogn var værge.

Maren Andersdatter i Langthiem får sit første barn døbt i Jerslev kirke den 29. september 1742. Udlagt barnefar er Ole Christensen af Abildgaard. Pigen døbes derfor Johanne Olesdatter. Maren Andersdatter bliver trolovet til Ole Christensen den 17. marts 1752, og parret vies i Jerslev kirke den 2. juli 1752. Maren Andersdatter får sit næste barn med Ole Christensen i Langthiem, der døbes den 1. januar 1753. Pigen døbes Else Marie Olesdatter. Den ene fadder til Else Marie er Jens Andersen af Langthiem. Den 18. marts 1764 står Maren Andersdatter fra Langthiem fadder i Vester Brønderslev kirke, da Peder Jensen og Maren Andersdatter i Bøgen får døbt datteren Anne Marie Pedersdatter. Maren Andersdatter kalder sig Maren Langthiem og bliver derefter gift med Christen Olufsen Grønborg af Sterup den 17. oktober 1764, da Oluf Christensen er død. Den 23. december 1771 får Maren og Christen Grønborg i Ørum døbt en datter ved navn Birgitte Christensdatter Grønborg, men hun begraves igen den 24. januar 1772 som datter af dragon Christen Olesen Grønborg og Maren Andersdatter Langthiem. Gudmor til den lille pige er Birgitte Pedersdatter Lund fra Hellum. Fadderne er alle fra Ørum. Den lille pige dør kort derefter.
 

I Langthjem bliver der indenfor den samme årrække født en del børn af Anders Andersen og Ingeborg Laursdatter. Det må formodes, at dette par ikke er det samme som vores Anders Andersen og Ingeborg Jacobsdatter. Laurs fra 1711 kunne sagtens være en søn af det første par. I Vester Brønderslev er der i 1729 et par, som hedder Anders Andersen og Ingeborg Laursdatter, og der får de sønnen Niels Andersen.

 

I april 1764 bliver Anders Andersen enkemand, da hans hustru, Engeborre Jacobsdatter, dør som 85-årig.

 

Anders Andersen dør selv i april 1765, og han begraves den 1. maj 1765 på Jerslev kirkegård. Præsten skriver, at han blev 86 år gammel. Da han er begravet, indskriver præsten følgende:
D: 1 Maj begravet Anders Andersen i Langthiem - - - - gl: 86 aar


Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen  <- Kaja Martin Charlotte Birgitte Svendsen <- Maren Martine Sørensen <- Søren Sørensen <- Søren Bertelsen <- Ingeborre Jensdatter <- Jens Andersen <- Anders Andersen   

Anders Andersen som indskrevet i Jerslev kirkebog

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.12 | 10:23

"Rasmus Pedersen Skov dør den 15. juni 1782 i Fjeldsted. Han bliver altså 76 ½ år gammel." Det er nu hans enke som dør. Han døde i 1777 og begr 2/3. Skifte 26/3

...
12.11 | 21:58

Har han en bror Christen Christensen Bagi som er født o. 1713 og det er ham som bliver gift med Anne Thorsdatter 1746. Kirsten Thorsdat har jeg død 1797

...
12.11 | 21:54

Ved dåb 1743: hans bror Jens Christensen bagi,- er det ham som i 1721 bliver gift med Jespers Sørensen Møllers datter. ?

...
20.10 | 11:45

En fantastisk udførlig og god side! Jeg leder efter oplysninger om en Mogens Tollestrup, fra Skærshale, der er fadder til et par af Jeppe Madsens børn o. 1740.

...
Du kan lide denne side