Søren Christensen (måske 1715 - nok 1785)
1 af 64 - Søren Christensen

har vi ingen oplysninger om, når det drejer sig om fødested og tidspunkt, men han er jo nok født i Simested og muligvis i 1715. Da en af forloverne ved hans trolovelse hedder Christen Sørensen, må vi formode, at dette er hans fars navn, og at Søren Christensen er den ældste eller næstældste søn af denne Christen Sørensen i Simested. Søren Christensens mor hedder så Kirsten Jensdatter. Matriklen 1724 over Simested viser, at der er en Christen Sørensen, som fæster en halv gård i Simested på 4-6-2-½ (den største af fæstegårdene), og at gården ejes af Niels Arctander af Nøragergaard.


Søren Christensen bliver ikke konfirmeret, da konfirmationer først blev indført i Danmark i 1736.

Den 29. april 1736 står begge Søren Christensens sandsynlige forældre, Christen Sørensen og Kiersten Jensdatter, faddere til Christen Vestergaard af Simesteds datter, som døbes Giertrud Christensdatter Vestergaard i Simested kirke. Det samme gør Søren Skredder af Simested, Jens Østergaard af Simested og Maren Mortensdatter af Simested.


Søren Christensen står også første gang fadder i Simested, før han bliver gift. Søren Christensen står nemlig fadder til Christen Crej hyrdes datter i Skedshale, der døbes Sophie Christensdatter Crej i Simested kirke søndag den 12. april 1739. Den pige, som Søren Christensen gifter sig med nogle år senere, dvs. Mette Jensdatter fra Skærshale, har stået fadder for hyrden i Skærshale, Christen Crej, allerede i 1736.


Søren Christensens sandsynlige mor, Kirsten Jensdatter, dør i 1741, hvor hun begraves den 23. juli 1741 fra Simested kirke. Søren er altså ca. 26 år gammel, da han mister sin mor.


Den 23. marts 1742 er Søren Christensen af Simested fadder i kirken for Jens Østergaard, der får døbt sin søn med navnet Christen Jensen Østergaard. Gudmor er frøken Voss af Simested. Andre faddere er Niels Jensen af Guldager, samt Thomas Thomasen og Maren Sørensdatter, som er tjenestefolk i Eveldrup præstegård.


Søren Christensen bliver trolovet onsdag den 11. april 1742 med Jens Jepsens datter, Mette Jensdatter fra Skedshale. Præsten Anders Munch skriver efterfølgende:

Den 11. Aprili blev Søren Christensøn af Simmersted og Mette Jensdaatter af Schiedshale trolovede. Forloverne var Christen Sørensøn af Simmersted og Jens Jepsøn af Schiedshale.

[Christen Sørensen er hans far i Simested, og Jens Jepsen er Mettes far hjemme fra Skærshale]


Tirsdag den 15. maj 1742 bliver Søren Christensen så gift med sin Mette Jensdatter i Simested kirke.


Torsdag den 31. januar 1743 får Søren Christensen indskrevet sit første barn i Simested kirkebog, men det er nok dødfødt, idet præsten skriver:

Den 31. Januar blev Søren Christensøn af Simmersted fød et naunløs barn


Tirsdag den 11. februar 1744 får Søren Christensen døbt en pige Kirsten Sørensdaatter i Simested kirke. Den lille Kirsten er nok født søndag den 9. februar 1774 på gården i Simested og vist nok opkaldt efter sin farmor, Kirsten Jensdatter. Præsten skriver ved den lejlighed:

Den 11. Februar blev Søren Christensøns liden Daatter af Simmersted som den 9 Dito formedelst svaghed blev hiemmedøbt og kaldet Kirsten, baaren til kirke af Søren Nørgaards Hustru i Schiedshale. De andre vidner Niels Jensøn ibd. [dvs. i Skærshale] Friderich Snedcher, Peder Lauritsøn af Simmersted og Niels Jensøns Hustrue af Guldager.

Kirsten Sørensdatter bliver gift med Christen Christensen Huus den 30. juni 1771 i Simested kirke. Forloverne for brylluppet er Mogens Nielsen og Christen Jacobsen, begge af Simested. I december 1799 bliver Kirsten Sørensdatter mor til en dreng, som døbes Jens Christensen Huus. Kirsten Sørensdatter bliver ikke særlig gammel, idet hun kun bliver 51 år gammel. Kirsten begraves på Simested kirkegård de 25. januar 1795. Christen Hus bliver derefter gift med hustruen Anne, som han får sønnen Søren Christensen Hus med den 14. februar 1812.

Søren Christensen er fadder til Simesteds hyrde, Jens Carlsens søn, som døbes Peder Jensen torsdag den 7. maj 1744 i Simested kirke. Sara Wedelef er gudmor. Andre faddere ved denne dåb er Friderich Snedchers hustru samt Christen Vestergaards hustru af Simested.

Søren Christensen bliver i stamtræet far til Christen Sørensen i Simested, der døbes søndag den 15. august 1745. Christen Sørensen dør den 6. juni 1814, og præsten skriver, at det er gårdmanden fra Gammelgaard, og at han er 69 år gammel.

Fredag den 3. marts 1747 får Søren Christensen døbt endnu en datter, og hun døbes Mette Sørensdatter på fødselsdagen pga. svaghed. Præsten skriver ved den lejlighed:  

d 3 dito [marts] blev Søren Christensøn i Simmersted fød en liden Daatter, som strax for svagheds skyld blev hiemmedøbt og kaldet Mette. Vidner til Barnets Svaghed foruden forældrene var som lige Byens koner
Da Søren Christensens datter, Mette Sørensdatter, bliver fremstillet i Simested kirke onsdag den 8. marts 1747, skriver præsten:

D 8. Marts blev samme Barns Daab publiceret, baaren af Degnen Christen Andersens Hustru, med hende fulgte Jens Østergaards Hustru i Simmersted. De andre Vidner: Niels Bach af Schiedshale, Frederich Snedker og Thomas Kellingtand af Simmersted
Der vides ikke mere om Søren Christensens datter, Mette Sørensdatter, idet hun ikke bor i Simested som 40-årig ved folketællingen i 1787.

Den 20. oktober 1747 bliver en Mette Sørensdatter af Simested trolovet til Malthe Tomesen [Thomasen] af Korsø. En af forloverne er Søren Christensen af Simested. Den anden forlover er Jens Christensen af Simested.

Den smukke Simested å som set lidt sydvest for byen
Søren Christensen efter 1747 i Simested
Den 6. november 1748 er Søren Christensen af Simested forlover for parret Christen Olufsen og Anna Nielsdatter af Simested. Den anden forlover er Christen Westergaard af Simested. 

Vi skal frem til søndag den 26. april 1750, før Søren Christensen får døbt endnu en søn i Simested kirke. Drengen døbes med navnet Søren Sørensen, og præsten skriver:
Den 26 April blev Søren Christensøns liden Søn i Simersted døbt, kaldet Søren, baaren af Jens Østergaards Daatter Kirsten i Simersted. De andre vidner Malthi Thomasøn af Corsøe, Søren Skrædder, Christen Povlsøn og ? Laursdaatter af Simerstedd
Søren Sørensen af Simested bliver viet den 13. oktober 1771 i Simested kirke til Wibeche Andreasdatter, og han bliver senere kendt under navnet Søren Sørensen Østergaard. Der er mange efterkommere til ham i dag. Ved folketællingen i 1801 er Søren Sørensen Østergaard selvejerbonde og sognefoged med hustruen og 2 hjemmeboende børn, Christen Sørensen på 27 år og Søren Sørensen på 15 år. Søren Sørensen bliver 82 år gammel og dør den 11. januar 1833 i Simested. Da han er begravet på den lokale kirkegård en uge derefter, skriver præsten, at Søren S. Østergaard levede som aftægtsmand hos sin søn, der også hedder Søren Sørensen Østergaard. Ved folketællingen i 1834 bor den unge Søren Sørensen Østergaard på gården med hustruen Ane Nielsdatter, som er født i Vesterbølle, og 4 hjemmeboende børn, Mette Kirstine Sørensdatter, Jens Sørensen, Ane Sophie Sørensdatter og Søren Sørensen. Søren S. Østergaard bor stadigvæk på gården i 1840 med hustruen og 5 hjemmeboende børn, hvor de to yngste er Christen Sørensen og Niels Sørensen. Ved folketællingen i 1845 bor Søren Sørensen endnu med hustruen og 5 hjemmeboende børn. Den yngste er Kirstine Marie Sørensdatter. Situationen for Søren Sørensen Østergaard er uændret ved folketællingen i 1850. Da vi når frem til folketællingen i 1855 er der dog kun 3 hjemmeboende børn tilbage på gården. Ved folketællingen i 1860 og sønnen Søren Sørensen overtaget slægtsgården. Foruden forældrene er det kun den yngste søster, Kirstine Marie, der er hjemme på gården i Simested. Den ældre Søren Sørensen Østergaard død mellem 1860 og 1870, hvor sønnen, der nu er gift med Else Kjerstine Nielsen, har gården og 3 børn.


Søndag den 1. august 1751 står Søren Christensen fadder til Malthi Thomasens søn i Korsø, der døbes Christen Malthisen. Gudmor er Hanses hustru i Korsø. Andre faddere er Søren Skreder af Simested, Kirsten Jensdatter af Simested og Peder Jørgensen af Korsø.


Mandag den 27. december 1751 døbes endnu en af Søren Christensens drenge, men det vides ikke, hvad drengen egentligt blev døbt. Præsten skriver:
D 27 Dec Blev Søren Christensens Søns Daab publiceret der formedelst svaghed var hiemmedøbt: Kirsten Jensdaatter udi Simmested bar det, De andre Vidner vare Niels Bach og Søren Nørgaard af Schiershale, Søren Bach af Hvam og Søren Christensens tienestepige navnet: Else


Søren Christensens far, Christen Sørensen, dør tidligt i april 1753, og han begraves onsdag den 11. april 1753 på Simested kirkegård. Præsten skriver, at Christen Sørensen af Simmersted er begravet, og at han blev 79 år gammel, hvilket giver fødselsåret 1674 og altså værende 39 år gammel, da han får sønnen Søren Christensen.


Søren Christensen af Simested står fadder i Simested kirke, da Jens Bødker får døbt sin datter for Karen Jensdatter den 6. februar 1763. Gudmor er Kirsten Jensdatter af Lund i Hvilsom sogn sammen med Citzel Christensdatter af Skårup i Klejtrup sogn. Andre faddere er Jens Vestergaard og Niels Andersen af Simested.

Søren Christensen af Simested står igen fadder i Simested kirke, da Thomas Christensen af Simested får døbt sin datter for Sophie Thomsdatter den 16. juni 1765. Andre vidner er Jens Østergaard og Jens Vestergaard. Gudmor er Cathrine Christensdatter af Vesteris, og del-gudmor er Dorthe Friderichsdatter af Simested.

Da Jens Bødker får døbt sin søn for Niels Jensen i Simested kirke den 22. december 1765, står Søren Christensen af Simested atter fadder for Jens. Gudmor er mademoiselle Karen Bang, mens Kirsten Christensdatter, datter af Christen Smed i Hverrestrup, er del-gudmor. De andre faddere er Jens Vestergaard og Niels Andersen af Simested.


Den 29. juni 1766 står Søren Christensen af Simested fadder i Simested kirke til Malthe Thomæsen af Hverrestrups søn, der døbes Søren Malthesen. Gudmor er Kirsten Sørensdatter, som tjener i præstegården i Eveldrup – er det mon Søren Christensens egen datter? Karen Pedersdatter, som er datter af Peder Jørgensen i Korsø, er del-gudmor. De andre faddere er Morten Pedersen i Corsøe og Jens Østergaard i Simested.

Da Søren Christensen fra Simested i 1767 sammen med Mogens Nielsen sætter deres underskrifter i skiftebogen under Nøragergaard.
Søren Christensen efter 1766

Søren Christensen i Simested står fadder i kirken den 1. marts 1767 for Søren Bak af Korsø, da denne får døbt sønnen Christen Sørensen Bak. Gudmor er Anders Ladefogeds hustru fulgt af Niels Bakkes hustru fra Skærshale. De andre faddere er Christen Sørensen og Morten Pedersen af Korsø.


Den 14. april 1767 er Søren Christensen af Simested vurderingsmand i boet efter Niels Jensen af Simested, som foretages under Nøragergaards Gods sammen med Mogens Nielsen af Simested som den anden vurderingsmand. Ved den lejlighed sætter både Søren Christensen og Mogens Nielsen underskrifter i skiftebogen, der nok er ægte i modsætning til de fleste under Nøragergaard.


Den 29. september 1769 står Søren Christensen fadder i Simested kirke. Det er Mads Meldgaard i Simested, som får døbt sin søn for Christen Madsen Meldgaard. Gudmor er Wibeche Andræsdatter, og Dorthe Jensdatter, datter af Jens Bødker, er del-gudmor. De andre faddere er Fredrik Snedker og Jens Vestergaard.

Søren Christensen bliver altså far til 6 børn, hvoraf en er dødfødt. Da hans første kone også introduceres 6 gange i Simested kirke, stemmer antallet af børn med 6.


Da Søren Christensens hustru, Mette Jensdatter, dør i 1774, står det ikke angivet, at han er død, så det må være mellem 1774 og 1787.

Måske er det den Søren Christensen af Simested, der bliver forlovet den 18. december 1775 og gift den 17. marts 1776 i Simested kirke med Anna Marie Madsdatter af Thorup? Hun er dog heller ikke i Simested ved folketællingen i 1787. Efter brylluppet skriver præsten:
1776 d 17 Marty bleve Søren Christensen af Simmested og Anna Marie Madtzdatter af Torup copulerede

Den 13. november 1785 er der barnedåb i Grynderup kirke, hvor Christen Bach får døbt datteren Johanne Christensdatter. Som gudmor til Johanne Christensdatter angiver præsten, at det er Søren Christensens hustru fra Simested, så dette må altså være Anna Marie Madsdatter. Hvis vi snakker om den samme Søren Christensen, er han ikke angivet som død og er altså død mellem november 1785 og 1787, og han er således blevet ca. 71 år gammel. I Simested kirkebog kan man også se, at der ikke er angivet begravelser mellem august 1785 og 15. januar 1786, og det skulle da være mærkeligt, hvis der ikke er en eneste død i denne periode i Simested.

Hans enke kunne så være den Anne Marie Madsdatter, der ved folketællingen den 1. juli 1787 bor i Bonderup i Kongens Tisted sogn hos søsteren Karen Madsdatter. Anne Marie Madsdatter dør i Kongens Tisted, hvor hun begraves almindelig Bededag i 1802 – 84 år gammel. Karen Madsdatter er død samme sted i november 1800 – 70 år gammel.


Relationer: Anton Mejlby <- Niels Christian Mejlby <- Peder Nielsen Meilby  <- Niels Christensen <- Christen Sørensen <- Søren Christensøn     

Søren Christensøn som indskrevet i Simested kirkebog midt i 1700-tallet

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.09 | 14:46

Jeg kan bare ikke finde kaptajn Anders Christensen, Åbenrå, fører af galeasen "Fortuna" i 1828. Ved I noget om ham? Christian Wammen

...
07.09 | 14:44

Jeg er vildt imponeret af denne side. Tænk sig: alle de facts, der diskes op med!Og sikken en research, der ligger bag. Sømænd på datadrys, en herlig titel!

...
24.07 | 02:55

hvor lå bagergården..ik' så langt fra Sem...på forhåd tak...min tipoldemor kom fra den gård og blev døbt i Sem kierke

...
15.06 | 15:49

Hej H. Vedr, sønnen Niels bliver han gift i Svenstrup kirke med Anne Andersdatter. Han er bosat på Alstrup Østergård, og dør her 1794. Han får mindst 10 børn

...
Du kan lide denne side