Ewalt Wichmann (16?? - 1754)
217 af 256 - Ewalt Wichmann

bliver ikke født i Kolding mellem 1687 og 1700. Det vides ikke, hvornår han er født eller hvor henne. Med hensyn til navnet, Ewalt Wichmann, kunne han være tysk født eller født i Fredericia. Måske er han en bror til den Johan Christian Wichmann, der i 1717 bliver gift i Stepping sogn nordvest for Haderslev, idet navnet Johan Christian jo går igen i familien. Som følge af navngivningen af sønnen i 1735 efter den i Lübeck fødte Iuchum Schirmer kunne man måske forestille sig, at Ewalt Wichmann selv er fra Lübeck, hvorfra det næsten er umuligt at indhente data. Jokum Skiermer var gift med Mette Pedersdatter Hielm.


Mellem 1719 og maj 1723 bor Ewalt Wichmann i Almind sogn nord for Kolding. Der er ingen tegn efter ham før eller efter disse år i Almind kirkebog.

Ewalt Wichmann står nemlig i 1719 fadder til Jørgen Ibsens datter Adel Margreta Jørgensdatter i Almind kirke. Præsten skriver, at det er Edvaldt Muurmester i Almind.


Den 19. april 1723 står Edvald Muurmester i Almind igen fadder. Denne gang gør han det nok engang for Jørgen Ibsen Prip, der er skoleholder i Almind. Pigebarnet døbes Adel Margreta Jørgensdatter Prip, så pigen, der er født 4 år tidligere, må være død.


Det ser ikke ud til, at Ewalt Wichmann bliver gift i Kolding, og han er vel blevet gift før 1723. Hans kone vides der ikke meget om, men hun hed Marie, og måske er hun kommet med Ewalt til Kolding, hvis de var blevet gift før dette tidspunkt.


Mellem april 1723 og september 1723 flytter Ewalt Wichmann fra Almind og ind til Kolding by.


Den 19. september 1723 får Ewalt Wichmann nemlig døbt en datter ved navn Lisbet Sophie Wichmann i Sct. Nicolaj kirke i Kolding. Da pigen er døbt, indskriver præsten hende med følgende:
D 19 Sept
Edwart Muurmesters
Lisbet Sophie
Faddere
Gotfried Reysel    Niels Bager
Jørgen Madsen    Thomas Meiers kiæreste
Niels Nielsens
I degnens version af bogen står der:
d. 19 September
Evalt Muurmesters
Lisbet Sophia
Faddere
Maria Lodske         Abel Kirstine
Gotfred Reisel        Niels Bagger
Jørgen Madzen
[Maria og Abel Kirstine må være hustru/kæreste til hhv. Niels Nielsen [Snedker] og Thomas Meier.]


Ewalt Wichmann er tilflytter til Kolding i 1723, men han kan også være blevet hentet til Kolding af Biskop L. Thura, der i 1728 satte et projekt i gang, hvor den gamle Kolding Lærde Skole blev nedrevet og en ny bygget op. Den nye skole stod færdig i 1732. Der skrives om denne bygning:

Den nye skolebygning bestod af 10 fag grundmur en etage høj. Murene var tykke og stærke. Grunden var lagt med svære kampesten, og den hele bygning var meget solid.
Da bygningen var færdigbygget, kunne biskoppen ikke finde de penge, som håndværkerne skulle have, og der gik vist et par år, før alle var betalt for deres arbejde. Bygningen blev nedrevet i 1844, og Kolding Lærde Skole blev nedlagt 1855.
Han kan dog også være kommet til Kolding via købmanden Jochum Schirmer, der dør i Kolding 1729, og som hans søn opkaldes efter.

 

Ewalt Wichmann får anden gang døbt en pige torsdag den 13. juni 1726 i Kolding, men degnen indskriver fornavnet som Edward. Ewalt Wichmanns hustru, Marie, har da født en datter, der døbes Anne Kierstine Wichmann i Sct. Nicolaj kirke i Kolding. Da pigebarnet er døbt, skriver degnen i den ene kirkebog:
D. 13 Junii
Edward Muurmesters Anne Kierstine
Fadere
Marcus Glarmester
Nicolaj Sadelmager
Hans Snedkers Svend
Hinric Rafes Kone
Maren Kande-mesters
I præstens udgave af samme bog skrives:
D: 11 Juni
Evalt Muurmesters
Anne Kierstine
Døbt af mag. Lauridtz Leeh
Faddere
Johan Kleinsmed
Nicolaj Rode                    [=Nicolaj Sadelmager]
Niels Nielsen Snidicher        [=Hans Snedkers svend]
Henrich Rafns kone Mette  [= Hinric Rafes kone]
Hans Jensens kone Maren  [= Maren Kande-mesters]

Præsten og degnen er altså uenige om datoen og om, hvorvidt den ene fadder er Marcus Glarmester eller Johan Kleinsmed, men ellers er fadderne de samme skrevet forskelligt. Anne Christina (Ane Kierstine) [Wichmann] bliver konfirmeret i Kolding i 1744. Anne Kirstine Evaldsdatter Wichmann dør næste samtidigt med sin mor, Marie, og hun begraves fem dage efter moren den 15. januar 1767. Efter begravelsen af Anne Kirstine skriver præsten:
Anno 1767 Januar D: 15. Anne Kirstine Evaldsdatter A: 40 [40 år gammel]
Ewalt Wichmann efter 1730 i Kolding

Ewalt Wichmann bliver tredje gang far i 1730, hvor han får datteren Anna Amalia Wichmann. Da hun er døbt i Sct. Nicolaj kirke i Kolding den 22. februar 1730, skriver degnen:
Ewart Wichmans Muurmesters
Anne Amalie
Faddere
Byfoged Grundal    Hans Michelsen
Mons. Michelsen    Mad. Ebbesens
Mad. Høxbroe
Præsten skriver derimod i sin udgave:
Ewalt Wichmanns
Anne Amalia
Døbt af Mag. Lehmejer
Faddere
Byfoged Grundahl          Madame Ebbesens
Mons. Hans Michelsen    Madame Høxbroes

Anna Amalia Wichmann bliver forlovet med Mads Blauenfeldt den 4. juni 1763, som nok har broren Maximilianus Blauenfeldt, der konfirmeres i 1764 – en familie, der har boet i Kolding siden 1714 eller før. Sponsorer for forlovelsen er Nicolaj Thomsen, musicanter, og Johan Lavesen, skomager. Anna Amalia og Mads bliver gift den 28. september 1763 i Skt. Nicolaj kirke i Kolding. Anna Amalia og Mads flytter først til Ålborg mellem 1763 og 1773, idet de den 30. oktober 1773 får døbt en dreng Jacob Edvalt i Ålborg Vor Frue sogn. Jacob Edvalt bliver senere organist ved Skt. Mortens kirke i Randers, og som selv får to børn, der døbes Wichmand og Anne Amalie Blauenfeldt lidt før 1820. Ved folketællingen i 1801 er Anna Amalia og Mads allerede flyttet væk fra Ålborg igen, men det vides ikke, hvor de da bor. Ved folketællingen i 1834 bor familien i Store Kierkegade i Randers med 5 børn. I 1840 bor familien i Hospitalsgaden. Jacob Edvard dør den 28. oktober 1844. Sønnen Wichmand Blauenfeldt får senere jobbet som ”informator” ved Tjele Hovedgård, og han bliver senere hen præst. Han bliver gift i Skamby på Fyn i 1853.]. Anna Amalia Wichmann dør i Randers den 17. oktober 1816, hvor hun altså er 86 år gammel, og hun overlever således lillebroren med 25 år. Hun er da enke, så Mads Blauenfeldt er død tidligere. Anna Amalia begraves fra Sct. Mortens Kirke i Randers den 21. oktober 1816. I 1850 bor datteren Anna Amalia stadig i Randers som den eneste, og hun er endnu ugift som 29-årig. I 1880 bor Anna Amalia Blauenfeldt som 59-årig og fraskildt i Schousgade sammen med lillesøsteren Stine, der er enke. De 2 damer bor alene.

 

I 1733 får Ewalt Wichmann en opgave for Sct. Nicolaj Kirke i Kolding. Peder Tomasen i Flensborg havde 1639 foræret 400 fliser til altergulvet i kirken. Murermesteren Ewalt Wichmann får til opgave i 1733 at reparere dette flisegulv, som derefter lå indtil 1861.


Ewalt Wichmann bliver i stamtræet far til Jochum Skiermer Wichmann (Evaldt) i Kolding fredag den 18. februar 1735. Ewalt er da murermester i Kolding, som søn og sønnesøn også får som beskæftigelse.

 

I 1738 igangsættes et projekt med at ombygge rådhuset i Kolding, og dette arbejde var ikke færdig før 1740.

 

På kirkedagen 16. p. Trinitatis 1742, som er den 9. september 1742, holder Ewalt Muurmesters [Wichmann] konfirmation for datteren Lisbeth [Sophie Wichmann], der er født i Kolding i september 1723, så hun er 19 år gammel ved konfirmationen. 


Ewalt Wichmann har nok spillet sin rolle under besøget af den engelske prinsesse Louise på Koldinghus i 1743.

 

Evald Muurmesters [Wichmann] holder konfirmation for sin anden datter ved navn Anne Christina (Ane Kierstine) [Wichmann] på kirkedagen Dom Qvasimodo 1744. Ane Kierstine er altså ca. 18 år gammel, da hun bliver konfirmeret.

På kirkedagen Dom Qvasimodo 1746 holder Evald Muurmesters [Wichmann] konfirmation for sin tredje datter ved navn Anna Amalie Wichmann.


I hvert fald i 1747 og 1748 sidder Ewalt Wichmann i Kolding juridiske ting, dvs. noget, som svarer lidt til nutidens domstole. Tirsdag den 10. januar 1747 er følgende mødt op på tingstedet:

Anno 1747, Tirsdagen Den 10. Januar

Hans Pank af Kolding byfoged og birkedommer, Mads Paabye birkeskriver. Tingmænd: Johan Møller, Christen Nielsen, Peder Amnitsbøl, Thomas Thomasen, Baltzer Eliasen, Jesper Bergmand og Evald Wichmand, alle af Kolding, samt Rasmus Rasmussen ibidem.

 

Året efter på tingmødet er følgende mødt op tirsdag den 9. januar 1748 og deriblandt Ewalt Wichmann:

I Den Hellige Guds Navn Anfanges at Skrive og Ting Holde, Da Man Skriver Efter Christi Fødsel

Anno 1748, Tirsdagen Den 9. Januari

Hans Pank, byfoged og birkedommer, Mads Paabye birkeskriver. Tingmænd: Johan Møller, Baltzer Eliasen, Rasmus Rasmussen, Thomas Thomsen, Simon Andersen, Evaldt Wickmand og Jens Andersen, alle af Kolding


Den 30. oktober 1749 er Edwalt [Wichmann] Muurmester fadder i Sankt Nicolaj kirke i Kolding for [skrevet Andræs] Andreas Torsriis, som får døbt datteren Karen Andreasdatter Torsriis. De andre faddere ved denne dåb er Frands Snedker, Niels Jensen samt hustruerne til Niels Smed og Hans Jepsen.


I 1752 begår Niels Kusk mordet på Maren Sørensdatter, som Ewalt Wichmann nok også har været ude på henrettelsespladsen for at se, hvis ikke han ligefrem har været med til at dømme, at Niels Kusk skulle halshugges, og det har han jo været, hvis han da stadigvæk sidder i det juridiske ting.

 

Ewalt Wichmann bliver altså far til 4 kendte børn, hvoraf 3 er piger og 1 er dreng, men med undtagelse af Anna Amalie og Jochum vides der ikke meget om de andre 2 piger.

 

Ewalt Wichmann dør i maj 1754, hvor der er en begravelse søndag den 12. maj 1754 fra Sct. Nicolaj kirke. Præsten skriver noget lignende i kirkebogen:  

Evalt Muurmesterens Liig begravet i fri Giord, ? ? af ?
[Se under Johan Christian Evald, hvad begravelse i Fri jord betyder]


Ewalt Wichmanns hustru, Marie et-eller-andet, overlever sin mand med 13 år, idet hun lever frem til 1767. Da hun er begravet fra Sct. Nicolaj kirke i Kolding, skriver præsten dette:
Anno 1767 Januar D: 10. Marie Evaldtes A: 84 [altså født ca. 1683]

Fem dage efter sin mor begraves den ene af Ewalt Wichmanns døtre, Anne Kirstine Evaldsdatter, hvor hun var 40 år gammel.

 

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Kaja Martine Charlotte Birgitte Svendsen <- Carl Emil Svendsen <- Ane Engersløv <- Marie Katrine Evald <- Johan Christian Evaldt<- Jochum Wichmann (Evaldt) <- Ewalt Wichmann

Ewalt Wichmann som indskrevet i Kolding Skt. Nicolai kirkebog

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.09 | 14:46

Jeg kan bare ikke finde kaptajn Anders Christensen, Åbenrå, fører af galeasen "Fortuna" i 1828. Ved I noget om ham? Christian Wammen

...
07.09 | 14:44

Jeg er vildt imponeret af denne side. Tænk sig: alle de facts, der diskes op med!Og sikken en research, der ligger bag. Sømænd på datadrys, en herlig titel!

...
24.07 | 02:55

hvor lå bagergården..ik' så langt fra Sem...på forhåd tak...min tipoldemor kom fra den gård og blev døbt i Sem kierke

...
15.06 | 15:49

Hej H. Vedr, sønnen Niels bliver han gift i Svenstrup kirke med Anne Andersdatter. Han er bosat på Alstrup Østergård, og dør her 1794. Han får mindst 10 børn

...
Du kan lide denne side