Simon Larsen (1760 - 1812)
61 af 64 - Simon Larsen

bliver født i slutningen af december 1760, idet han bliver døbt søndag den 4. januar 1761 i Hallund kirke. Simon Larsen er søn af Lauritz Nielsen og Anna Simonsdatter, og Simon opkaldes således efter sin morfar, som vi ikke kender, men som nok er fra Åsendrup i Vrensted sogn eller omegnen, hvor forældrene er blevet gift i november 1752, og som er familiens oprindelige hjemsted. Dette vides med sikkerhed, fordi Lauritz og Anna i Vrensted får døbt en søn med navnet Jens i 1757, der dør i Hallund i 1796, og denne Jens angives at være søn af Lars Nielsen. Præsten skriver efter dåben i kirkebogen af Simon:

Den 4de Januarii, Søndag imellem Nytt Aar og hellig 3 Kongersdag, døbt Lars Nielsens af Hallund Bye og Anna Simonsdatters Barn – Simon. Faddere: Bertel Jensen, Maren Pedersdatter, Mathis Nielsen, Poul Mouridsen, Maren Larsdatter

Simon Larsen bliver nok konfirmeret omkring 1775, men der kendes ikke oplysninger om hans konfirmation.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 er Simon Larsen ude og tjene i Hollensted by i Hallund sogn, hvor han dog burde være 25 til 26 år gammel men opgives til at være 22. Der er følgende oplysninger:

Simon Laursen 22 år Ugift Tieneste Karl

Simon Larsen bliver trolovet til Mette Pedersdatter Aae i Serritslev den 25. november 1788. Præsten skriver i forbindelse med forlovelsen:
D 25 Novembr trolov: ung karl Simon Laursen fra Hallund sogn og pigen Mette Pedersdaatter fra Underaare

Den 12. januar 1789 bliver Simon Larsen så gift med den højgravide Mette Pedersdatter Aae i Serridslev kirke. Familien bosætter sig i første omgang i hendes hjemby, der er Underaare i Serridslev sogn.

Allerede den 8. februar 1789 får Simon Larsen og Mette Aae døbt deres første søn, og denne døbes Friderich Simonsen ifølge Serridslev-præsten, men hvis man sammenligner med oplysninger i lægsrullerne, er han døbt Christen Simonsen og ikke Friderich. Præsten indskriver ham dog efter dåben den 15. februar 1789 i Serridslev kirke med navnet Friderich:
Dom: Septuagesima døbt et ægtebarn kaldet Friderich forældrene Simon Laursen og hustru Mette Pedersdatter i Underaare. Faddere Peder Christensen Aae [drengens morfar], Christen Sørensen og Christen Pedersen ibid [drengens morbror], Mette Andersdaatter i Underaare og Maren Simonsdaatter i Aae
Denne Friderich Simonsen, der i virkeligheden hedder Christen Simonsen, dør som lille i 1795, men parret får senere en rigtig Friderich Simonsen.

På kirkedagen 3 p Trin 1792, som er den 24. juni 1792, får Simon Larsen af Underaare i Serridslev sogn døbt sin næste søn. Drengen opkaldes efter sin morfar, Peder Christensen Aae i Serridslev, og døbes dermed Peder Simonsen i Serridslev kirke. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:
Dom 3te post Trinitatis døbt et ægtebarn kaldet Peder forældrene Simon Laursen og hustru Mette Pedersdaatter i Underaare. Faddere Niels Christian ? i Underaare, Laus Christensen Calum, Anders Nielsen  ? ? Jensdaatter, Anders ?, Maren Pedersdaatter Underaare
Simon Larsens søn, Peder Simonsen, dør nok mellem november 1798 og februar 1801, idet han er på lægsrullen 1798 som 7-årig men ikke medtaget ved folketællingen 1801 og slettet fra lægsrullen 1803.

Lægsrullen for Serridslev fra 1789, der nok er fra 1792, indeholder følgende om Simon Larsen i Underaare, hvor det angives, at hans første søn skulle være døbt Christen, selv om kirkebogen siger Friderich:
128: Far: Simon Larsen, søn, Christen Simonsen, født i Underaare, 3 år, hjemme.
129: Far: Simon Larsen, søn, Peder Simonsen, født i Underaare, 1 år, hjemme.

Simon Larsen og hans to sønner i Underaare i Serridslev sogn i lægsrullen for 1793.
Simon Larsen i Underaare fra 1793
Simon Larsen og familien bor stadigvæk i Underaare i Serridslev sogn, da lægsrullen for 1793 laves – vistnok i november 1793. Der er da følgende oplysninger om Simon og hans sønner:
128 87: Far: Simon Larsen, søn, Christen Simonsen, født i Underaare, 4 år, hjemme.
129 88: Far: Simon Larsen, søn, Peder Simonsen, født i Underaare, 1 år, hjemme – det hele er streget over, og nummeret B31A143 er angivet [betyder nok, at han er død, selv om han i hvert fald lever til 1798]

Simon Larsens første søn, Christen Simonsen, dør i Underaare i Serridslev sogn i slutningen af juni 1795. Da drengen er begraves, indskrives han med:
Den 5te July begr Simmon Laursens søn Christen i Underaare, 6½ aar gl

Mellem den 5. juli 1795 og den 23. august 1795 flytter familien Simon Larsen fra Underaare i Serridslev sogn til Hallund by.

Simon Laursen får døbt sit tredje barn den 23. august 1795 i Hallund kirke, men den lille pige kan meget vel være født i Underaare, før familien flyttede. Simons lille pige får navnet Anne Marie Simonsdatter, og hun opkaldes vel efter sin farmor. Præsten skriver følgende:
Dom: 12 p. T. af 23de Aug Simon Laursen og Mette Pedersd: Barn af Hallund døbt --- Anne Marie
Fadderne
Niels Jensen          Else Nielsd[atter]: Aaen
Jens Jensen           og
og Jeppe Jensen    Berthe Jensdatter
[I hvert fald Else Nielsdatter må være fra Serridslev sogn, idet Aaen er lig med Østeraae i Serridslev sogn.]
Simons datter, Anne Marie, bliver kun 2½ år gammel, idet hun begraves den 10. december 1797, som er 2. advent 1797.

Den 12. november 1795 opdateres lægsrullerne, men Simon Larsen er siden sidste lægsrulle flyttet til Hallund, og i mellemtiden er den ældste søn, Christen Simonsen, død. Dette angives i hovedlægsrullen for Serridslev sogn, hvor indgangen er udstreget:
87 71: Far: Simon Laursen, søn, Christen Simonsen, født i Underaare, 7 år, opholder sig hjemme – død 96
Der er derfor følgende oplysninger fra lægsrullen i Hallund sogn om Simon Larsens eneste tilbageværende søn:
143 101: Far: Simon Larsen, søn, Peder Simonsen, født i Underaare, 4 år, opholder sig i Hallund

Den 10. december 1797, som er 2. advent 1797, begraves Simon Larsens datter, Anne Marie, og hun bliver således kun 2½ år gammel. Præsten skriver efterfølgende:
Dom 2 Advent af 10 Decembr Simon Larsen og Mette Pedersdatter af Hallund een datter Anne     2½Aar

Simon Larsen får dog kort efter et andet barn, idet han onsdag den 26. december 1797 får døbt sønnen, Friderich Simonsen, i Hallund kirke. Lægsrullen for 1798 fortæller, at drengen er født den 20. december 1797. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:
2den Juuls dag den 26. December Simon Larsens og Mette Pedersdatter en søn Frederich.
Faddere: Christen Christensen Ladefoged ved Kiølskegaard, Niels Christensen og Christen Sørensen, begge fra Hallund, Birthe Sørensdatter paa Kiølskegaard og Kiersten Christensdatter fra Hallund.

Ved folketællingen i 1834 bor den 37-årige Friderich Simonsen på Hjermitslevgaard, som er en hovedgård. Han er gift og arbejder som røgter. Konen er der dog ikke. I 1840 er han stadigvæk røgter på Hjermitslevgaard i Tolstrup. Hustruen bor i Øster Hjermitslev i et hus med 4 børn og er almisselem. I 1845 har han fået samlet familien i et hus i Øster Hjermitslev. Hans kone hedder Maren Pedersdatter fra Thise sogn, og han har 4 børn. I 1850 bor de stadigvæk i huset og har nu 5 hjemmeboende børn: Mette, Jens Christian (4. august 1835 – konfirmeres i Tolstrup kirke i 1850), Hans Christian (8. marts 1839), Peter (29. juni 1843) og Lars Christian (29. december 1847 – flytter til Thise sogn som 15-årig), som alle er født i Øster Hjermitslev. Friderich Simonsen dør den 9. april 1877 i Øster Hjermitslev, og han bliver altså 78 år gammel. Du kan læse mere om Friderich Simonsen her, og se nogle af de kendte 218 efterkommere til ham.

Da lægsrullen for Hallund skrives for 1798, har Simon Larsen i mellemtiden fået sønnen Friderich Simonsen, og den indeholder derfor følgende:
101 81: Far: Simon Larsen, søn, Peder Simonsen, født i Underaare, 7 år, opholder sig i Hallund
121: Far: Simon Larsen, søn, Friderich Simonsen, født i Hallund, hjemme, født den 20. december 1797

Hallund kirke 2012
Simon Larsen efter år 1800

Simon Larsen får endnu en søn den 26. juli 1800. På kirkedagen Dom 10 Trinitatis i år 1800, som er søndag den 17. august 1800, får Simon døbt denne søn i Hallund kirke, og han døbes Lars Christian Simonsen. Præsten skriver efterfølgende:

Dom 10 p. Trinit af 17 Augustii Simon Larsen og Mette Pedersdatters Barn af Hallund Lars Christian

Niels Hansen, Christen Christensen, atter Christen Christensen, alle af Hallund, Kiersten Christensdatter og Mette Christensdatter, begge af Hallund

Lars Christian Simonsen bliver gift med Anne Marie Pedersdatter. De bor i Dronninglund i 1835, hvor han står fadder til lillebrorens barn. Ved folketællingen i 1850 bor de i Thorupshede i Dronninglund sogn med 3 børn født ca. 1844 (Simon Peder), 1845 (Anne Christine) og 1849 (Marie – født den 27. marts 1849 i Lynghuset). Lars Christian og Anne Marie bor stadigvæk i Dronninglund sogn ved folketællingen i 1855 – nu kun med den yngste datter hjemme i Vadetshus. Lars Christian Simonsen dør den 9. august 1859. Præsten skriver, at han er husmand på Vadets Mark i Dronninglund sogn, er 60 år gammel og dør af ”halssyge”. Lars Christian bliver dog kun 59.

 

Opdaterings af lægsrullen fra 1798, der sker i år 1800, indeholder da også Simon Larsens nyfødte søn, Laurs Christian Simonsen, og den indeholder derfor følgende:
165: Far: Simon Laursen, søn, Laurs Kristian Simonsen, født i Hallund, født den 26. juli 1800.


Ved folketællingen den 1. februar 1801 er der følgende oplysninger om familien Simon Larsen, som da bor i Hallund by:

Simon Laursen                    41 år     Gift                Huusmand uden Jord, gaar i Dagleie

Mette Pedersdatter              37 år     Gift                Hans kone

Friderich Simonsen                3 år                          Deres Barn

Laus Christian Simonsen         1 år                          Deres Barn

 

Simon Larsen får sin anden datter i 1803. Da Pigebarnet døbes i Hallund kirke, får hun samme navn som storesøsteren, der døde i 1797, Anne Marie Simonsdatter. Præsten skriver efterfølgende:

Dom 5 p. poskal Simon Laursen og Mette Pedersdatter af Hallund en Datter Anne Marie.

Faddere: Peder Laursen, Christen Knudsen, Peder Christensen, alle 3 af Hallund, Kiersten Ollufdatter og Dorethe Berthelsdatter, begge af Kiølskegaard

Anne Marie Simonsdatter får en uægte søn den 31. oktober 1825, efter at hun tjente på Klokkerholm Mølle, hvor broren Christen også var. Drengen døbes Peder Christian Laursen, da udlagt barnefar er Laurs Christensen i Store Vrensted. Drengen bor hos sin mormor ved folketællingen i 1834 men flytter derefter hen til mor/stedfar i Linderup. Anne Marie Simonsdatter bliver nemlig gift med Hans Christian Pedersen den 20. december 1835, hvor hun altså er 32 år gammel, og familien bosætter sig i Linderup i Øster Brønderslev sogn. Den 14. juni 1838 bliver Anne Marie Simonsdatter i Linderup i Øster Brønderslev sogn mor til en datter, som døbes Anne Cathrine Hansdatter. Der er ingen i hendes familie, som står fadder ved den lejlighed. Ved folketællingen i 1855 bor Anne Marie Simonsdatter med ægtemanden, en enke og et plejebarn i Linderup i Øster Brønderslev sogn. Ved folketællingen i 1860 bor Anne Marie og Hans Christian i et hus i Linderup med datteren, Ane Kathrine Hansdatter, og 2 plejebørn, der er under forsørgelse. På et tidspunkt før 1840 tager Anne Marie sig af sin gamle mor, der dør hos hende i Linderup i 1850. Anne Marie Simonsen dør den 13. maj 1874 i Linderup i Øster Brønderslev sogn. Anne Marie bliver, som præsten skriver, 71 år gammel, og bliver vist kun mor til et barn.

 

Selv om der i Hallund kirkebog ikke findes nogen indgang med en begravelse af Peder Simonsen, må drengen være død mellem 1798 og 1803, idet han ikke er medtaget på lægsrullen for dette år. For Simon Larsen er der dog følgende:
101 80: Far: Simon Larsen, søn, Friederich Simonsen, født i Hallund, 4 år
165 106: Far: Simon Larsen, søn, Laurits Christian Simonsen, født i Hallund, 2 år


I 1806 skrives en ny hovedlægsrulle for Hallund sogn, og i denne er Simon Larsen repræsenteret med følgende sønner:
80 61: Far: Simon Larsen, søn, Friderich Simonsen, født i Hallund, 7 år, hjemme
106 83: Far: Simon Laursen, søn, Laurs Kristian Simonsen, født i Hallund, 5 år, hjemme


Simon Larsen bliver i stamtræet far til Christen Simonsen, der fødes i Hallund den 16. februar 1807. Christen Simonsen dør mandag den 15. april 1878 i Hallund, og han bliver således 71 år gammel, selv om præsten skriver 74 år. Christen Simonsen er den sidste af Simon Larsens børn, der dør.

Da tillægsrullen til lægsrullen 1806 skrives, bliver den sidste af Simon Larsens sønner, Christen Simonsen, medtaget på listen, selv om han først er født i begyndelsen af 1807.

Der laves en ny lægsrulle i hovedudgave i 1809 for Hallund sogn, og følgende findes i den om Simon Larsens drenge:
61 47: Far: Simon Laursen, søn, Fredrik Simonsen, født i Hallund, 10 år, hjemme
83 67: Far: Simon Laursen, søn, Lars Kristian Simonsen, født i Hallund, 8 år, hjemme
+ Christen Simonsen

Den 1. maj 1812 laves næste hovedlægsrulle for Hallund sogn, og Simon Larsens drenge er denne gang repræsenteret med disse data:
47 41: Far: Simon Laursen, søn, Fridrich Simonsen, født i Hallund, 13 år, opholder sig hjemme
67 60: Far: [Søren overstreget] Simon Laursen, søn, Lars Christian Simonsen, født i Hallund, 11 år, opholder sig på Kiølskegaard
+ Christen Simonsen

Simon Larsen bliver altså far til mindst 5 sønner og 2 døtre, hvoraf det ene af døtrene dør som spæd.

Simon Larsen dør i juli 1812 som 52-årig, og efter begravelsen søndag den 26. juli 1812 skriver præsten i Hallund kirkebog:

Den 26. Julii husmand Simon Larsen (kaldet hjul-Simon) af Hallund Bye 51½ Aar gammel

 


Søndag den 17. april 1814 konfirmeres sønnen Friderich Simonsen i Hallund kirke. Præsten skriver, at Friderich er søn af afgangne huusmand Simon Larsen (hjul-Simon) og aftægts? Mette Pedersdatter af Hallund Bye, døbt i Hallund kirke den 26. december 1797. Karaktererne siger vist: Nogenlunde M.K [måske betyder det "mht. kundskaber, da alle konfirmanderne har M.K]

 

Den 1. maj 1815 revideres hovedlægsrullen for Hallund sogn atter, og denne gang er Simon Larsens drenge i rullen med følgende:
41 37: Far: Simon Laursen, søn, Frederik Simonsen, født i Hallund, 16 år, opholder sig hjemme, flytter til 60B247 [i 1816]
60 54: Far: Simon Laursen, søn, Laurs Kristian Simonsen, født i Hallund, 14 år, opholder sig på Kiølskegaard, flytter til 60D299 [i 1818]
[Lægd 60 er Øster Brønderslev sogn, hvor til begge Simon Larsens store drenge altså flytter.]


Tillægsrullen for 1816 over Øster Brønderslev sogn medtager som nummer 247, Friderich Simonsen fra Hallund med følgende:
247: Far: Simon Larsen, søn, Friderik Simonsen, født i Hallund, 16 år, opholder sig i Øster Brønderslev, flytter til 55D249
[Lægd 55 er Vester Brønderslev sogn]


Søndag den 29. marts 1818 konfirmeres både Lars Christian Simonsen og Anne Marie Simonsdatter i Øster Brønderslev kirke. Præsten skriver om ham:   

26. Lars Christian Simonsen, en Søn af jordløs huusfolk Simon Larsen (død) og Mette Pedersdatter, er døbt i Hallund kirke d. 17. Aug. 1800.

I henhold til hans kundskaber kan jeg sige om ham det samme som den i foregaaende han er yderliger fattig, har haft de naturlige kopper, hvoraf som barn kiendlige Ar Der er desuden ? Attest [den forrige er Ringe af kundskaber]

Om Anne Marie Simonsdatter skriver præsten:

14., Anne Marie Simonsdatter, en datter af jordløse huusfolk Simon Larsen (død) og Mette Pedersdatter i Hallund Bye, er døbt i Hallund kirke d. 14 Maji 1803, Maadelig i kundskaber, men er ei et meget fattigt Barn, er vaccineret

Hovedlægsrullen over Hjørring amt opdateres nok engang i 1818, hvor man denne finder Simon Larsens drenge forskellige steder:
I rullen over Vester Brønderslev finder vi Friderich:
249 197: Far: Simon Laursen, søn, Friderik Simonsen, født i Hallund, 19 år, 61 ½ tomme høj [1,61 m], f:l: [fra lægd] 60B247, Skurret helbreds ?? Sess 1819, flytter til 53E190 [Lægd 53 er Tolstrup sogn]
I Øster Brønderslev lægsrulle finder vi Laurs Christian:
299 247: Far: Simon Larsen, søn, Lars Christian Simonsen, født i Hallund, 17 år, ingen højdeangivelse, opholder sig i Øster Brønderslev, f:l: [fra lægd] 61_54 [dvs. nummer 54 i Hallund sogn], u:g: 46

Den sidste søn, Christen Simonsen, konfirmeres i Øster Brønderslev kirke i 1821, og han får noget bedre karakterer end sine 2 ældre søskende herover.

Simon Larsens hustru, Mette Pedersdatter, overlever ham med 38 år, og hun dør først som 82-årig den 10. februar 1850 i Linderup i Øster Brønderslev sogn hos datteren Anne Marie Simonsen og dennes ægtemand.

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Kaja Martin Charlotte Birgitte Svendsen <- Maren Martine Sørensen <- Ane Cathrine Christensdatter <- Christen Simonsen <- Simon Larsen

Simon Larsen som indskrevet i Hallund kirkebog ved dåben den 4. januar 1761

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Lykke Claville | Svar 05.03.2019 16.23

Meget spændende side - mange guldkort i min søgen.
Peder Simonsen er ikke død som antaget i forhold til lægdsrullerne - min mands familie er efterkommere

Ida Frederiksen | Svar 05.04.2017 14.09

Fantastisk artikel, her fandt jeg mange guldkorn. Han er min tiptiptiptip bedstefar. Mht. sønnen Peder: Jeg tror ikke, han dør, kan sende links. Mvh Ida

Jørgen Johansen | Svar 17.03.2013 18.13

Meget interessant. Jeg er selv en efterkommer af Frederik Simonsen og hans datter Mette.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.09 | 10:54

Opsl. 162 VH. Else Marie

...
29.09 | 10:52

Peder Rasmussen Skous bryllup med Gjertrud Christensdatter Bagge er i Hem kirke 18.10. 1765 Vh. Else Marie

...
15.08 | 17:58

"Den 11. oktober 1725: Anders Fredriksen af Løgager med Pas fæster halvparten af Løgager." Hvad betyder "med Pas"?

...
15.08 | 17:53

11/10 1725 afgiver Hans Nielsen havdelen af Løgager til Anders Frederichsen, da denne halvdel af den store gård var for vidtløftig for HN. Fæster AF så hele L?

...
Du kan lide denne side