Jens Pedersen (1780 - ?)
63 af 64 - Jens Pedersen

bliver født i Hvilshøj og døbt søndag den 21. januar 1781 i Øster Brønderslev  kirke, og Jens Pedersen er søn af Peder Jensen Hvolhøy og Maren Andersdatter [Graven] i Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn. Maren Andersdatter er Peder Hvolhøys tredje hustru og den første, han får børn med, da de to første hustruer var ud over den alder, hvor de kunne få børn. Der er ingen indikationer på, at Jens Pedersen nogensinde har anvendt Hvolhøy-navnet som sin far og farfar. Præsten skriver i kirkebogen efter dåben:


Dom. 3de Post Ephiphan af 21 Januarii

Peder Jensens og Maren Andersdatters

Barn af Hvilshøj døbt Jens.

Faddere

Anders Larsen                Anne Nielsdatter

paa Graven i Byen          Karen Larsdatter

? Andersen ibm              Begge

Anders Andersen            af Hvilshøy

?ou? ibm

Morfaren, Anders Larsen Graven i Øster Brønderslev, står altså fadder for sit barnebarn, og det gør morbroren, Anders Andersen også.


Jens Pedersens far, Peder Jensen Hvolhøy, dør som 61-årig tirsdag den 6. juni 1784 i Hvilshøj , hvor Jens kun er 3 år gammel. Jens vokser derfor op med en stedfar ved navn Peder Nielsen Klem, som hans mor gifter sig med i oktober 1784, og da han dør i 1791, med Christian Christensen, som så er hans mors tredje ægtemand.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 er der følgende oplysninger om familien på gården i Hvilshøj by i Øster Brønderslev sogn:

Peder Nielsen                    30 år      Gift        ½ gårdmand      Han i 1.
Maren Andersdatter           34 år      Gift        Hans kone          Hun i 2.

Jens Pedersen                    6 år      Ugift      1. Søn                Egteskab

Anders Pedersen                 4 år      Ugift      2. Søn

Peder Pedersen                   2 år      Ugift      1. Søn af 2. Ægteskab

Desuden er der 2 tjenestefolk samt en hyrdepige på 14 år på gården.


I lægsrullen den 12. november 1795 står der følgende om Jens Pedersen i Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn:
235 161: Far: Peder Jensen, søn, Jens Pedersen, født i Hvilshøy, 14 år, opholder sig i Hvilshøy.


Jens Pedersens morfar og mormor, Anders Laustsen Graven og Bool Andersdatter, dør med en uges mellemrum, idet de begraves henholdsvis søndag den 29. november 1795 og søndag den 6. december 1795 fra Graven by i Øster Brønderslev sogn, hvor Jens altså er 14 år gammel.

 

Jens Pedersen bliver vel konfirmeret omkring 1797, men der kendes ingen oplysninger om konfirmationen.  


Da lægsrullen for Øster Brønderslev sogn opdateres i november 1798, skrives der følgende om Jens Pedersen:
161 124: Far: Peder Jensen, søn, Jens Pedersen, født i Hvilshøy, 17 år, 61 ½ tomme høj i 1802 [1,61 m], soldat 1803 3JR [3. jyske regiment]


Ved folketællingen den 1. februar 1801 bor den 20-årige Jens Pedersen på morens og stedfarens gård i Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn.


Som angivet i lægsrullen for 1798 indsættes Jens Pedersen i militærtjeneste i 1803, og det er muligvis i 3. jyske regiment. Det gengives igen i lægsrullen for 1803, hvor Jens Pedersen i mellemtiden ikke er vokset sig højere:
124 90: Far: Peder Jensen, søn, Jens Pedersen, født i Hvilshøy, 21 år, 61 ½ tomme høj [1,61 m], hjemme, 1803 soldat 3 J.R 7 M.C. 155


Jens Pedersen kommer åbenbart til skade i forbindelse med militærtjenesten i 1807, for i lægsrullen for 1806 oprulles hele historien om ham, hvor han efterfølgende streges af lægsrulleindskrivningerne:
90 78: Far: Peder Jensen, søn, Jens Pedersen, født i Hvilshøy, 24 år, 61 ½ tomme høj [1,61 m], ved regimentet, 1803 soldat 3 J.R J 155
Der er indsat to forskellige noter i forbindelse med Jens Pedersen:
Ud syghedsskab, krøbling sept 1809
Seneknude i ryggen tienlig til Stykkudsk Anmeldt casabel 23 september 1807 og sadt ud af No   Sep 1808


Jens Pedersen afslutter vel derfor sin tjeneste i regimentet omkring oktober 1807, hvorefter han flytter til Brønden i Ørum sogn på et eller andet tidspunkt mellem 1808 og 1815. Brønden var i gamle dage en lille landsby i Ørum sogn, men den er helt forsvundet i dag. 

 

Jens Pedersen bliver gift med den lokale Ørum-pige Anne Cathrine Nielsdatter i Hellevad kirke den 17. marts 1815 efter at være mødt op hos præsten til forlovelse den 18. februar 1815. Præsten skriver i Ørum kirkebog, at ungkarlen Jens Pedersen er 34 år gammel og fra Hvilshøj. Forloverne til brylluppet er gårdmand Ole Ottesen af Dalgaard i Ørum sogn og gårdmand Kristen Kristensen i Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn. Mon ikke, at sidstnævnte er Jens Pedersens stedfar Christian Christensen? Til sidst angiver præsten, at både Jens og Ane Cathrine har haft de naturlige kopper.

 

Jens Pedersen bliver i stamtræet far til Maren Jensdatter torsdag den 2. maj 1816 i Brønden  lidt nordvest for Ørum by i Ørum sogn. 

 

Den 31. maj 1817 bliver Jens Pedersen far til en søn, der døbes Peder Jensen efter sin farfar i Ørum kirke den 20. juli 1817 efter at være blevet hjemmedøbt den 1. juni 1817:

Forældrene beskrives som fæstegaardmand Jens Pedersen og hustru Ane Katrine Nielsdatter, boende i Brønden. Faddere er: 1. Anders Nielsens hustru Karen Kristiansdatter i Hvilshøj by i Øster Brønderslev sogn, 2. Enken Malene Margrethe Nielsdatter, indsidder i Brønden [hun er jo søster til Jens Pedersens hustru, Anne Cathrine Nielsdatter] 3. Fæstegaardmand Kristian Kristensen i Hvilshøj [altså sted-farfaren], 4. Fæstegaardmand Anders Pedersen i Hvilshøj [farbroren] og 5. Ungkarl Kristian Jensen, Nederbæk i Ørum. 

Den 29. april 1832 konfirmeres den 14-årige Jens Pedersens ældste søn, Peder Jensen i Brønden, i Ørum kirke. Den 21-årig Peder Jensen forlader Ørum sogn i 1838, hvor han drager til Forenholt i Horsens sogn, men han vender hjem til Ørum igen. Peder Jensen flytter endegyldigt til Hjallerup som tømrer den 10. september 1850, og præsten skriver, at han opholdt sig hjemme hos faren Jens Pedersen i Ørum indtil da. Den 33-årige Peder Jensen bliver samme år gift med Johanne Andersdatter fra Hjallerup den 29. oktober 1850 [Dronninglund nyt opslag 156], hvor forloverne er Christen Christensen Boyer og Anders Christensen i Hjallerup. Parret får 4 børn i Hjallerup mellem 1850 og 1858. Den ældste datter opkaldes Ane Cathrine efter hans mor og er født den. 28. december 1850. Den ældste søn døbes Peder Jensen efter hans far og er født den 27. maj 1853. Fadderne til deres børn er alle fra Hjallerup. Johanne og Peder får i de følgende år adskillige flere børn. Peder Jensen dør den 18. juli 1882 som 66-årig i Hjallerup.

Den 14. februar 1819 bliver Jens Pedersen far til en søn, der døbes Niels Kristian Jensen, som opkaldes efter sin morfar, Niels Pedersen.
Drengen hjemmedøbes på fødselsdagen, og han fremstilles efterfølgende i Ørum kirke den 2. maj 1819.

I kirkebogen skrives, at forældrene er fæstehusmand Jens Pedersen og hustru Ane Katrine Nielsdatter, boende i Brønden. Gudmor er Ane Marie Nielsdatter, indsidder Anders Pedersens hustru på Kraghede i Øster Brønderslev sogn, Mette Jensdatter, pige i Vester Kraghede, Kristian Kristensen [altså sted-farfaren], gårdmand i Hvilshøj i Øster Brønderslev sogn, Anders Nielsen, Hvilshøj, og indsidder Anders Pedersen, Kraghede [farbroren].

Den 8. december 1820 bliver Jens Pedersen far til sin næste søn. Denne døbes Laurs Jensen i Ørum kirke den 26. december 1820 efter at være blevet hjemmedøbt på fødselsdagen.

Forældrene beskrives som gaardmand Jens Pedersen og hustru Ane Katrine Nielsdatter af Brÿnden. Gudmor er Mette Jensdatter af Vester Kragh[ede] og Ane Margrethe Andersdatter af Brÿnden, begge tienestepiger. Faddere er husmand Anders Pedersen af Ajstrup sogn [farbroren], gaardmand Christian Christensen [altså sted-farfaren] og indsidder Anders Nielsen, begge af Hvilshøi.

Da hovedlægsrullen over lægd 54, Ørum sogn i Hjørring amt, laves til 1821, er der følgende om Jens Pedersens sønner:
98 80: Far, Jens Pedersen, søn, Peder Jensen, født i Brønden, 4 år gammel, opholder sig hjemme
115 94: Far, Jens Pedersen, søn, Niels Kristian Jensen, født i Brønden, 2 år gammel, opholder sig hjemme
146 116: Far, Jens Pedersen, søn, Lars Jensen, født i Brønden, opholder sig hjemme, født den 8. december 1820


Den 13. marts 1823 bliver Jens Pedersen far til en datter, der døbes Giertru[d] Jensdat[t]er. Den 16. marts 1823 bliver Giertrud hjemmedøbt, og hun fremstilles i Ørum kirke den 25. april 1823.

Forældrene beskrives efterfølgende af præsten med: h[us]mand Jens Pedersen og hustru Ane Katrine Nielsdater i Brÿnen. Gudmor er Malene Margrethe Nielsdatter, Jeppe Eriksens hustru i kirk Hellevad sogn, som jo er søster til Anne Cathrine. Desuden Maren Jensdatter Broen, pige i Ørum, Anders Pedersen, husmand i Ajstrup by og sogn, Lars Pedersen, husmand? i Melbrønd [gård i Ørum] og Kristen Mikkelsen, Ungkarl, Triden?
Lille Giertrud Jensdatter bliver dog kun 4 måneder gammel, og da hun er begravet på Ørum kirkegård den den 20. juli 1823, skriver præsten, at hun døde den 15. juli 1823 som datter af fæstemand Jens Pedersen og hustru Ane Katrine Nielsdatter i Brønden. Den lille piges navn indskrives i øvrigt ved denne lejlighed som Giertru Marie Jensdatter.


Den 12. februar 1826 bliver Jens Pedersen far til en datter, der døbes Maria Jensdatter i Ørum kirke den 23. marts 1826 efter at være blevet hjemmedøbt den 13. februar 1826. Præsten beskriver forældrene som Jens Pedersen og hustru Ane Katrine Nielsdatter, der har et fæste i Brønden:
Gudmor er Ane Marie Nielsdatter, hr. Anders Pedersens hustru far Hulkierhus i Ajstrup sogn og Else Marie Danielsdatter, pige i Ørum. Faddere er Anders Pedersen fra Hulkiærhus i Ajstrup [dvs. farbroren], Jens Kristian Jakobsen, ? Ørum og Anders Kristian Kristensen, Ungkarl, tienende i Tækkegaard.
Den 8-årige Marie Jensdatter bor hos forældrene ved folketællingen i 1834. Som 14-årig i 1840 bor Marie stadigvæk hos forældrene i Brønden, og efter morens død bor hun der stadigvæk i 1845 og 1850. Marie Jensdatter, flytter fra Ørum til Dronninglund sogn den 5. maj 1851, efter at hun har været tjenestepige i Ørum. På tilgangslisten i Dronninglund bekræftes det også, at Marie Jensen fra Ørum sogn er flyttet til sognet den 13. maj 1851. Den 25-årige Marie Jensen bliver viet i Dronninglund kirke til den 53-årige Christian Svendsen fra Hjallerup, hvor hun også opholder sig på vielsestidspunktet den 12. april 1853. Den ene forlover er husmand Jens Pedersen af Ørum. Den 24. april 1854 forlader Christian Svendsen og hans kone, Marie Jensen, Dronninglund for at flytte til Hammer sogn. De er ikke i Hammer sogn ved folketællingen i 1855, og det vides ikke, hvor de så er henne.


Jens Pedersens ældste datter, Maren Jensdatter, bliver konfirmeret 1. søndag efter påske i 1830 i Ørum kirke, hvilket dette år falder søndag den 18. april 1830.


Den 29. april 1832 konfirmeres Jens Pedersens ældste søn, Peder Jensen i Brønden, i Ørum kirke. Forældrene beskrives som Jens Pedersen og Ane Katrine Nielsdatter. Peder får karaktererne Temmelig god for kundskaber og Hædeligt for opførsel. Desuden angiver præsten, at Peder er vaccineret den 25. august 1823 af Hohlmann.

Den 14. april 1833 konfirmeres den næstældste søn, Niels Kristian Jensen i Brønden, i Ørum kirke. Niels Kristian får karakteren God for kundskaber og Meget hædelig for opførsel. Præsten indskriver hans vaccinationsdato som den 25. april 1825 af Eggert. Det vides ikke, hvorfor Niels Kristian ikke vaccineres samme dag som sine søskende.


Ved folketællingen den 18. februar 1834 er der følgende oplysninger om familien Pedersen i Brønden:

Jens Pedersen                     54 år              Huusfæster og Dagleier

Ane Cathrine Nielsdatter       48 år              Hans Kone

Peder Jensen                        7 år              Deres Børn

Marie Jensdatter                   8 år               Deres Børn

Den lille Ørum kirke i Vendsyssel, som ikke har noget tårn.
Jens Pedersen efter 1835 i Ørum

Da Jens Pedersens tredje søn, Laurs Jensen alias Lars Jensen, konfirmeres i Ørum kirke den 26. april 1835, skriver præsten, at forældrene Jens Pedersen og hustru er fra Brønden, mens Lars opholder sig på Store Ravnstrup. Lars får karaktererne Temmelig god for kundskaber og Hædelig for opførsel af præsten. Hans vaccinationsdato sættes til den 25. august 1823 af Hohlmann.


Da Jens Pedersens datter, Maren Jensdatter, bliver viet i Ørum kirke den 4. oktober 1835, møder Jens selv op som forlover på datterens vegne. Præsten i Hellevad skriver, at Jens Pedersen er fæstegårdmand i Brønden i Ørum sogn.

Ved folketællingen den 1. februar 1840 er der følgende oplysninger om familien Jens Pedersen i Brønden i Ørum sogn:
Jens Pedersen                       60 år        Gift         Husmand, Lever af sin jordlod
Ane Cathrine Nielsdatter           54 år        Gift         Hans Kone
Marie Jensdatter                    14 år        Ugift        Deres Børn
Maren Jensdatter                   24 år        Gift         Inderste, Forsørges af Manden
Mette Marie Christensdatter       5 år        Ugift        Hendes barn
Ane Cathrine Christensdatter      1 år        Ugift        Hendes barn

 

Den 26. april 1840 bliver Jens Pedersens yngste datter, Marie Jensdatter i Brønden, konfirmeret i Ørum kirke. Præsten skriver, at hendes far, Jens Pedersen, er fæstehusmand i Brønden, og moren er hustruen Ane Katrine Nielsdatter. Som karakterer af præsten får Marie Meget god for kundskaber og Meget hædeligt for opførsel. Endvidere skriver præsten, at Marie er vaccineret den 7. maj 1826 af Eggert.


Jens Pedersens hustru bliver måske syg i marts 1843, for som lyn fra en klar himmel bliver en af parrets drenge gift i Serritslev kirke, hvor han kun er 23 år gammel. Det er sønnen Laurs [Lars] Jensen, som den 4. april 1843 ægter den 18-årige Maria Jacobsdatter fra Hjelmstedhede i Serritslev sogn. Forloverne er hhv. en gårdmand fra Hjelmsted og en husmand fra Hjelmstedhede. Maria og Lars får 3 døtre i løbet af den næste 7 år, og den ældste opkaldes naturligvis efter Lars’ mor, og nummer 2 opkaldes efter morfaren og får navnet Jacobine.


Jens Pedersens kone, Anne Cathrine Nielsdatter, dør 20 dage senere, nemlig den 24. april 1843, og han er nu enkemand som 63-årig.

 

Den 24. november 1844 drager Jens Pedersen ”fra Brønden i Ørum sogn” til Serritslev kirke, hvor han står fadder for sin søn, Lars Jensen. Denne har fået en datter, der opkaldes efter hans afdøde kone, nemlig Ane Cathrine. Lars Jensens søster, Marie Jensdatter fra Brønden i Ørum sogn, står også fadder. Da Lars får døbt sin tredje datter, står Lars Jensens bror, Peder Jensen, fadder for lille Caroline. Lars får sin første søn i 1851, der døbes Jens Martinus Larsen efter sin farfar, men da står ingen i hans familie fadder for ham. Det ser ud til, at Marie og Lars flytter væk fra Serritslev mellem 1860 og 1866, idet de 3 piger konfirmeres i Serritslev, mens sønnen ikke gør det. Lars dør i Løgetved i Dronninglund sogn den 5. april 1870, hvor han var 49 år gammel.


Ved folketællingen den 1. februar 1845 er der nu kun Jens Pedersen og datteren Marie Jensdatter tilbage i Brønden:

Jens Pedersen                       65 år              Enkemand       Hvilshøj sogn

Marie Jensdatter                    20 år              Ugift               Ørum sogn

 

Jens Pedersens lillebror, Anders Pedersen, dør som 67-årig den 31. juli 1849 på Ajstrup Hede i Ajstrup sogn, hvor han var boelsmand. Han var gift og fik en del børn i Ajstrup.


Jens Pedersen lever stadigvæk ved folketællingen den 1. februar 1850. Der er nu følgende i huset:

Jens Pedersen                70 år        Enkemand       Øster Brønderslev sogn

Marie Jensdatter             24 år        Ugift               Ørum sogn

Peder Jensen                 33 år        Ugift               Ørum sogn, fraværende

 

Den 10. september 1850 forlader Jens Pedersens søn, Peder Jensen, Ørum, idet han flytter til Hjallerup, hvor han bliver gift og får en del børn, så Jens er altså alene tilbage med Marie.

Jens Pedersens datter, Marie Jensdatter, flytter fra Ørum til Dronninglund sogn den 5. maj 1851. Præsten skriver, at hun det foregående år har tjent hos Thomas Jensen Nymark.


Den 12. april 1853 er Jens Pedersen forlover, da hans datter, Marie Jensdatter, i Dronninglund kirke bliver viet til den noget ældre Christian Svendsen af Hjallerup.


Jens Pedersen bliver altså far til 6 børn, hvoraf 3 er piger, og 3 er drenge, hvoraf den ene pige dør som spæd.


Der vides ikke mere om Jens Pedersen, men han bliver i hvert fald over 73 år gammel. Han dør ikke i Ørum sogn, så han er måske flyttet hen til et af sine børn på sine gamle dage.

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <->Kaja Martin Charlotte Birgitte Svendsen <- Maren Martine Sørensen <- Ane Cathrine Christensdatter <- Maren Jensdatter <- Jens Pedersen

Jens Pedersen som indskrevet i Øster Brønderslev kirkebog ved dåben i 1781

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.01 | 12:03

Født 1944, opvokset i Kåtrup, gået i skole i Asferg 1951 - 1958.

Fader: Statshusmand Niels Jensen, født 2507 1897 Vesterhede Asferg.

...
10.11 | 11:17

Hej. Jeg hedder Karen Randrup. Jeg søger læsestof om "Kærgaarden", da min bedstefar Laust Beeg Lauritsen's gård blev kaldt dette.

...
19.10 | 00:58

Hej , Har lige læst om Mariane Ejlertsen & Lars Pedersen Sønderbye, Dejlige oplysning især når Mariane var min 3 X tipoldemors søster

...
11.10 | 15:11

Hej.
Har 2 scannede tegninger af beskydningen af "Odin".
Har det interesse at få dem tilsendt som jpg.filer?
Med venlig hilsen fra Aarøsund
Jonna L. Chr.

...
Du kan lide denne side