Jørgen Jensen (1742 - 1813)
17 af 32 - Jørgen Jensen

bliver født i Voldby  i Skanderborg amt som søn af Jens Jørgensen og Anne Pedersdatter Meier, og Jørgen Jensen døbes 3 p Trin 1742 i Voldby kirke, hvilket dette år er den 17. juni 1742. Jørgen opkaldes således efter sin farfar, som vi ikke kender. Præsten skriver, da Jørgen indføres i kirkebogen:


Dom 3 p. Trin Jens Jørgensen 1 søn døbt Jørgen. Susier Jacob Pedersens Kone. Test: Christen Frantzen, Jørgen [resten er helt ulæseligt]
[Jacob Pedersen {Meier} er drengens morbror i Sabro]
[Uagtet at præsten ikke skriver fra Sabro - denne Jacob Pedersen må være Jørgens morbror, der i 1769 angives som hyrde i Sabro, men der bor også en Jacob Pedersen i Voldby, som er gift med Birgitte Nielsdatter.]

Jørgen Jensen bliver nok konfirmeret omkring 1756, men konfirmationer blev ikke indført i Voldby kirkebog på dette tidspunkt.  

Den 27-årige Jørgen Jensen bliver gift første gang i 1769 på kirkedagen Domen 16. post Trinit i Voldby kirke, hvilket er den 10. september 1769. Præsten skriver efterfølgende:

Domen 16 post Trinis Copuleret Jørgen Jensen og Jens Lykkes Daater

Svigerfaren, Jens Lykke, dør i 1771 i Voldby


Jørgen Jensen får sit første barn i 1770. Præsten skriver, da hun døbes Cathrine Elisabet Jørgensdatter i Voldby kirke, hvilket er 3. pinsedag 1770 og altså den 5. juni 1770:

Fer. 3. Penteeos Jørgen Jensen 1 daatter døbt Cathrine Elisabet Susier [gudmor] hans Broders Kone [Der man være tale om Peder Jensens hustru]. Test: Christen Erichsen, Jens Erichsen, Jens Hansen og Jacob Pedersen.
[Denne Jacob Pedersen er nok ham, der bor i Voldby, og som samme år har mistet en søn, mens der nok er mindre kontakt til svogeren Jacob Pedersen i Sabro.]
Jørgen
Jensens barn dør dog kort efter dåben, for næste indgang i kirkebogen siger i forbindelse med datterens begravelse den 17. juni 1770, hvilket er kirkedagen 1 p Trin 1770:
Domin 1 Post Trinit Jørgen Jensens barn begravet

Jørgen Jensens far, Jens Jørgensen, dør i begyndelsen af 1771 i Voldby, og nok som følge af en ulykke. Jørgen er altså 28 år gammel, da faren går bort. Da der laves skifte efter faren den 18. april 1771, underskriver Peder Jensen på egne og søsterens vegne, mens Jørgen Jensen skriver under på egne og lillebrorens vegne. Jacob Pedersen, Jens Thomesen og Peder Erichsen skriver også under. Jørgens far, Jens Jørgensen, er blevet begravet på Voldby kirkegård den 3. april 1771, hvor han var 72 år gammel.

Den 29-årige Jørgen Jensen overtager den halve gård, som hans far, Jens Jørgensen, havde i fæste, hvilket fremgår i fæsteprotokollen fra Frijsenborg Gods fra den 17. april 1771. Teksten lyder:
Opslag 340-341: Den 17. april 1771: Jørgen Jensen, som er barnefødt på mit Grevskabs Gods, fæster den halve gård i Voldby, som hans far, Jens Jørgensen, sidst beboede og pga. en ulykkelig hændelse er fradød. Den halve gårds hartkorn hedder 2-6-3-1¼, hvilket er mindre, end da hans far overtog gården i 1737. I Jordebogen er angivet landgilden som 3 rigsdaler, 2 mark og 10 skilling, som leveres in natura. Jørgen Jensen skal lave hoveri for Frijsenborg. Jørgen Jensen skal ikke betale indfæstning pga. omstændighederne, og godset har i foråret givet ham 2 tønder brødrug samt det fornødne strøkorn, så han kan plante vårsæden. Frijsenborg den 17. april 1771. Underskrift fra Jørgen Jensen [Når man sammenligner med underskriften fra skiftet, ser det ud til, at Jørgen Jensen faktisk kunne skrive]


På et eller andet tidspunkt mellem oktober 1771 og den 1. november 1772 dør Jørgen Jensens hustru, som vi ikke kender fornavnet på. Hun har muligvis heddet Karen Jensdatter Lykke, da Jørgens første datter med den nye hustru døbes Karen, og Jens Lykke var Jørgen Jensens svigerfar. Præsten har dog glemt at indsætte indgangen med begravelsen i kirkebogen.

 

Jørgen Jensen er første gang fadder i Voldby kirke på kirkedagen 15 p Trin 1771, som er den 8. september 1771. Voldbys hyrde Laurs Christensen har fået en søn, og denne søn døbes Christen Laursen. Gudmor er Søren Andersens datter, Anne Sørensdatter. Faddere er desuden Jens Gravgaards hustru, Helle, Jacob Pedersen af Voldby samt Simon Jensen. Samme dag er Jørgens mor, Anne Pedersdatter Meier, gudmor for Christen Sølvsteen.

På kirkedagen 20 p Trin 1771, hvilket i 1771 er den 13. oktober 1771, begraves Jørgen Jensens svigerfar i Voldby, Jens Lykke. Præsten skriver, at Jens Lykke blev 83 år gammel.


At den første hustru og Jens Lykkes datter også er død der omkring ses af, at Jørgen Jensen i Voldby bliver trolovet med den lokale Voldby-pige Anne Rasmusdatter på kirkedagen 22 p Trin 1772, dvs. den 15. november 1772. Præsten skriver:

Domen 22 Post Trinit trogivet Jørgen Jensen og Anne Rasmus Daatter

Da Jørgen Jensen i Voldby skriver under på skiftet efter sin far, Jens Jørgensen, i april 1771.
Jørgen Jensen fra 1773 til 1794
Jørgen Jensen bliver gift anden gang med den 9 år yngre Anne Rasmusdatter fredag den 2. juli 1773 i Voldby kirke. Præsten skriver om brylluppet.
Dend 2de Julii copuleret Jørgen Jensen og Anne Rasmusdaater


Kort efter brylluppet får Jørgen Jensen døbt en datter med navnet Karen Jørgensdatter på kirkedagen 12 p Trin 1773, som er den 29. august 1773. Præsten skriver, da den lille pige er døbt i Voldby kirke:
Dend 12te Søndag efter Trinit: 1 Daater døbt Karen. Jørgen Jensens Daatter Susier: Jørgen Jensens ugifte Syster. Test: Anne Nielsdaatter, Peder Jensen [Jørgen Jensens storebror], Søren Winter og Svænd Madsen
[Gudmor må altså være: Anne Marie Jensdatter, hans ugifte søster, som er omkring 22 år gammel i 1773.]

Jørgen Jensens lille pige, Karen Jørgensdatter, dør og begraves igen på kirkedagen 15 p Trin 1773, dvs. den 19. september 1773, og hun er således blevet under 1 måned gammel.

Tredje Advent 1773, som er den 12. december 1773, er Jørgen Jensen fadder i Voldby kirke for en dreng, som døbes Rasmus Sørensen. Den lille Rasmus er søn af Søren Væver og Anne Erichsdatter. Gudmor ved dåbsfadet er Maren Hansdatter. Andre faddere ved denne lejlighed er Svend Madsens kone, Helle Nielsdatter, Jens Hansen samt Jens Pelsen.

Jørgen Jensen bliver far til to tvillingesønner i midten af marts 1775. Jørgen Jensen bliver i stamtræet far til Rasmus Jørgensen, der fødes i Voldby og bliver døbt onsdag den 22. marts 1775. Rasmus opkaldes efter morfaren. Tvillingebroren opkaldes efter farfaren og døbes Jens. Præsten skriver efter dåben af Jens og Rasmus:
D 22de Martii Jørgen Jensen 1 Søn døbt Jens Susier [gudmor] Jens Thommæsens Daater Maren [Jensdatter]. Testes Jens Lauritsens Kone, Jens Pelsen, Svend Madsen og Niels Michelsen
Ditto døbt Rasmus Susier Niels Thomæsens Daater Maren [Nielsdatter]. Test: Laurs Bilets Kone Zidsel, Jens Rasmussen [morbror til Rasmus], Niels Lykke og Jens Mand


Den ene af Jørgen Jensens tvillinger, Jens, dør kort efter dåben, og han begraves den 4. søndag efter påske 1775, som er den 14. maj 1775, og præsten skriver, at han blev 3 uger gammel - dette stemmer nu ikke helt med fødslen. Præsten skriver:

4 Søndag efter Paaske Jørgen Jensens Barn Jens begravet gl. 3 ugger

På kirkedagen 2 p Trin 1775, som er søndag den 25. juni 1775, er Jørgen Jensen fadder til Laurs Bilets datter, der døbes Hellene Marie Laursdatter Bilet.
Gudmor er Anne, som er gift med Søren Jørgensen af Farre. Andre faddere er Søren Gierns kone ?, Jens Pelsen og Jens Krÿl [Kroll].

 

På kirkedagen 3. advent 1775, dvs. den 17. december 1775, er Jørgen Jensen igen fadder i Voldby kirke. Denne gang er det en pige, som døbes Maren Jensdatter Krÿl [Kroll], og hendes far hedder Jens Krÿl. Andre faddere er Niels Thommesen, Laurs Bilet og Svend Madsen, mens gudmor er hustruen til Christen Sølvsteen.


På kirkedagen 12 p Trin 1777, dvs. den 17. august 1777, er både Jørgen Jensen og hustruen Anne Rasmusdatter faddere til Jens Krÿls søn, der døbes Peder Jensen Krÿl [Kroll] i Voldby kirke. Gudmor til den lille Peder er Rasmus Madsens hustru af Hammel. Andre faddere er Svend Madsen og Jens Østergaard.

Den 16. november 1777, også kendt som kirkedagen 25 p Trin 1777, er Jørgen Jensen fadder til Jens Lauritzens søn, der døbes Jens Jensen i Voldby kirke. Gudmor er Jens Skræders kone. Andre faddere er Christen Lauritzens kone Mette, Jens Skrædder og Jens Kroll [Kryl].

 

Den 3. søndag i fasten 1778, som er den 22. marts 1778, får Jørgen Jensen døbt endnu en søn i Voldby kirke, og denne dreng døbes med navnet Jens Jørgensen som sin afdøde storebror. Præsten skriver efterfølgende:

Den Tredje Søndag i Faste Jørgen Jensen 1 Søn døbt Jens hujus Peder Erichsens søster Anne. Test: Laurs Jørgensens kone Maren, Jens Kegl, Niels Gif og Jens Fisker.

Jens Jørgensen er medtaget på lægsrullen fra Silkeborg amt over Voldby sogn i 1793. Ved folketællingen i 1801 bor den 23-årige Jens Jørgensen hjemme på gården i Voldby. Da hovedlægdsrullen skrives over Voldby sogn i 1806, erklæres Jens Jørgensen for uegnet til soldat og kaldes vanvittig pga. et slag. Selv om Jens Jørgensens storebror, Rasmus, bliver far til 9 børn, er Jens Jørgensen da heller ikke fadder for broren en eneste gang i løbet af de mange år. Det vides ikke, hvad der sker med Jens efter 1806, og han bor ikke i Voldby ved folketællingen i 1834, hvor han burde være 56 år gammel.

 

På kirkedagen 2 p Epiphan 1779, der er den 17. januar 1779, får Svend Madsen døbt en datter med navnet Anne Svendsdatter i Voldby kirke. Den ene af Annas faddere er naturligvis Jørgen Jensen. Gudmor er præstens datter Christine Elisabeth Sofie Høeg. Andre faddere er David Muurmesters datter, Jens Skræder og Christen Sølvsteen.


I 1787 modtager Jørgen Jensen og hustruen Anne Rasmusdatter arven efter hendes stedfar, der hed Søren Andersen og boede i Voldby.


Ved folketællingen den 1. juli 1787 består familien Jørgen Jensen på en gård i Voldby af følgende personer:

Jørgen Jensen Husbonde       45 år          Gift        Bonde og gårdbeboer

Anne Rasmusdatter               36 år          Gift        Hans kone       

Rasmus Jørgensen                12 år          Ugift       Hans barn       

Jens Jørgensen                      9 år          Ugift       Hans barn      

[Desuden er der på gården en tjenestekarl, Jens Rasmussen, der også er rytter, dvs. nok står til tjeneste for militæretaten. Denne Jens Rasmussen kunne udmærket være sønnen til Rasmus Simonsen i Voldby og således lillebroren til moren i familien, Anne Rasmusdatter.]

 

I 1789 hører Voldby sogn under Silkeborg amt som lægd 21, og da hovedlægsrullen skrives for 1789, er Jørgen Jensen søn, udover Rasmus Jørgensen, medtaget på rullen med følgende:
50: Far: Jørgen Jensen, søn, Jens Jørgensen, født i Voldbye, 10 år, opholder sig hjemme
[Samtidigt er ”Jens” på gården medtaget på rullen under Jørgen Jensen, selv om han vel kun er en svoger.]


På kirkedagen 13 p Trin 1792, som er den 2. september 1792, er Jørgen Jensen fadder i Voldby kirke for Jens Christensen af Voldby, idet Jens har fået sønnen Christen Jensen. De andre faddere i kirken denne dag er Jens Rasmussen af Farre og Jens Mand af Voldby.

Voldby sogn indskrives under Silkeborg amt, da der skrives lægsruller året efter for 1792. Derfor kan man finde følgende om Jørgen Jensens søn, Jens Jørgensen, i rullen:
50 40: Far: Jørgen Jensen, søn, Jens Jørgensen, født i Woldbye, 13 år, opholder sig hjemme

Jørgen Jensen i Voldby efter 1794

Tredje søndag efter påske 1794, som er den 11. maj 1794, begraves Jørgen Jensens svogers barn fra Farre i Voldby kirke, dvs. Jesper Rasmussens søn med navnet Christen Jespersen. Det foregår i Voldby, fordi drengen er sat i pleje hos og opvokset hos Jørgen Jensen og drengens faster, Anne Rasmusdatter. Præsten skriver efter dåben:
Dom: 3 p Pasch blev Jesper Rasmussens Søn af Farre, som blev opfød hos Jørgen Jensen i Woldbye; navnet Christen hiordpaalagt g. ½ aar

På kirkedagen Sexagesima 1795, som er den 8. februar 1795, er Jørgen Jensen fadder i Voldby kirke for Niels Caspersen og Kirsten Jensdatter. Parret har fået en søn, der døbes Jens Nielsen. Gudmor til den lille dreng er hustruen til Morten Mand. De andre faddere er Niels Jensen, Anders Byriel og Hans Væver af Voldby samt Peder Jensens hustru af Skjoldelev.

Første søndag efter Påske 1795, hvilket er den 12. april 1795, er Jørgen Jensen fadder for Jens Jensen og Kirsten Nielsdatter af Voldby, der denne dag får døbt datteren Ane Jensdatter i Voldby kirke. Hustruen til Søren Tulstrup af Hammel er gudmor. De andre faddere ved dåbsfadet er Morten Jensen, Jens Rasmussen, Jens Mikkelsens hustru samt Niels Christensen, alle af Voldby.

 

Mellem 1793 og 1795 er Voldby sogn flyttet fra Silkeborg amt til Aarhus Amt, så under Aarhus Amt finder vi igen Jørgen Jensens søn, Jens Jørgensen, under lægd 52 i 1795 med følgende:
40 33: Far: Jørgen Jensen, søn, Jens Jørgensen, født i Woldbye, 15 år, opholder sig i Woldbye


Jørgen Jensens søn, Rasmus Jørgensen, bliver nok konfirmeret i 1795 i Voldby kirke, men præsten startede først med at indføre konfirmationer to år senere i 1797.


På kirkedagen 5 p Trin 1796, som er den 26. juni 1796, er Jørgen Jensen fadder for Niels Jensen Winther og Maren Jensdatter af Voldby, idet parret får døbt datteren Maren Nielsdatter Winther denne dag. Gudmor til den lille pige er Jens Rasmussens hustru af Voldby. De andre faddere er Peder Jacobsen, Jens Jensens hustru, Jens Mands hustru og Jens Mikkelsens hustru, alle af Voldby.


På kirkedagen 16 p Trin 1796, som er den 11. september 1796, er Jørgen Jensen fadder i Voldby kirke for Rasmus Bødker og hustru Mette Jensdatter, da parret får døbt datteren Mette Marie Rasmusdatter. Gudmor er Skovridder Blichfelds hustru af Fuglsang. De andre faddere er Jens Michelsen, hr. Somer, skovridderen selv samt skovridderens tjenestepige af Fuglsang.


Jørgen Jensens søn, Jens Jørgensen, bliver konfirmeret i Haldum kirke den 1. søndag efter påske i 1797, hvilket falder på den 23. april 1797. Jens Jørgensen er altså 18 år gammel, før han bliver konfirmeret.


4. søndag efter påske 1797, hvilket dette år er den 14. maj 1797, er Jørgen Jensen nok engang fadder i Voldby kirke. Denne gang er han det for Jens Jensen og Kirsten Nielsdatter af Voldby, der får døbt sønnen Christen Jensen. Gudmor er Ane Nielsdatter, som er Jens Michelsens hustru af Voldby. De andre faddere er Niels Jensen, Morten Jensen og Rasmus Bødkers hustru, som alle er fra Voldby.

4. søndag efter påske 1798, som er den 6. maj 1798, er Jørgen Jensen næste gang fadder i Voldby kirke. Nu er det Anders Jensen og Else Sørensdatter, der får døbt sønnen Jens Andersen. Gudmor er skovridderens pige, Sidsel Rasmusdatter af Fuglsang. De andre faddere er Morten Mand, Jens Mikkelsen, Søren Smed og Peder Christensens kone, som alle er af Voldby.


Aarhus Amt opdaterer sin hovedlægsrulle atter engang i 1798, og under lægd 52, som er Voldby sogn, finder vi Jørgen Jensens søn, Jens Jørgensen, med disse data:
33 25: Far: Jørgen Jensen, søn, Jens Jørgensen, født i Woldbye, 18 år, 62¼ tomme høj [1,63 m], opholder sig i Wolbye, Regiments Sling, bevieses med Tings, viden udskr session. Sess 1800 -

Den 25. august 1799, dvs. på kirkedagen 14 p Trin 1799, er Jørgen Jensen af Voldby fadder til en lille pige, der bliver døbt Inger Rasmusdatter. Ingers forældre er bødker Rasmus Andreassen og Helle Michelsdatter af Voldby. De andre vidner er Niels Jensen, Jens Mikkelsen, Morten Mand og Niels Jensens hustru, og disse er også lokale fra Voldby.

Da Århus Amt opdaterer sin hovedlægsrulle i år 1800 for Voldby sogn, lægd 52, er Jens Jørgensen inkluderet på listen atter engang foruden broren Rasmus:
25 23: Far: Jørgen Jensen, søn, Jens Jørgensen, født i Woldbye, 20 år, 62¼ tomme høj [1,63 m], opholder sig i Wolbye, 1800 angivet slag bevist ved ndrf. Ting + næste session, bevist slag med end ulig Tings ned, UTS [uegnet til soldat], Sess 1801


Familien Jørgen Jensen findes igen ved folketællingen over Voldby den 1. februar 1801. Jørgen Jensen må have siddet forholdsvis godt i det, siden begge sønner, der nu er i 20'erne og ugifte, stadig bor hjemme og ikke er sendt ud som tjenestekarle. Folketællingen viser nemlig følgende om familien på gården:

Jørgen Jensen               Husbonde        59 år        Gift                 Husfader

Anne Rasmusdatter        Hans kone       49 år        Gift

Rasmus Jørgensen         Hans barn       26 år         Ugift

Jens Jørgensen              Hans barn       23 år        Ugift


På kirkedagen 2. søndag i fasten 1803, som er den 6. marts 1803, er Jørgen Jensen af Voldby fadder til en dreng, der bliver døbt Andreas Rasmussen. Forældrene til Andreas er Rasmus Andreasen Bødker og Helle Michelsdatter, som han også var fadder for i 1799. Andre faddere er Morten Jensen, Jens Mikkelsen og Jørgen Andersens hustru, som nok er fra Voldby, mens gudmor er Madame Blichfeldt fra Fuglsang.


Ifølge lægdsrullen fra 1804 får Jørgen Jensens søn, Rasmus Jørgensen, fæstebrevet efter overtagelsen af farens gård den 9. december 1804. Den anden søn, Jens Jørgensen, har følgende data på samme lægdsrulle:
23 16: Far: Jørgen Jensen, søn, Jens Jørgensen, født i Woldbye, 23 år, 62¼ tomme høj [1,63 m], opholder sig i Voldby, 1801 UTS [uegnet til soldat] formedelst
Slag

Da Århus Amt to år senere i 1806 opdaterer sin hovedlægsrulle for lægd 52, der er Voldby sogn, fjernes sønnen Jens Jørgensen fra systemet med disse data:
16 12: Far: Jørgen Jensen, søn, Jens Jørgensen, født i Woldbye, 26 år, 62¼ tomme høj [1,63 m], opholder sig i Voldby, 1801 UTS [uegnet til soldat] formedelst Slag, Same Tilstand og har ikke forfunden fulde Brug efter Mandskabets Vidnesbyrd, Sess 1808, hans syglighed paa Paastanden benyttes ved andet Tingsvidne, Sess 1809, U.P Vanvittig benyttes med adn Tvd [andet tingsvidne], Ses 1810


Jørgen Jensen af Voldby er fadder til en dreng den 29. september 1811 i Voldby kirke. Forældrene er indsidder Christen Christensen [skrevet Kristen Kristensen] og dennes hustru Margrethe Mogensdatter, og den lille dreng bliver døbt Mogens Kristensen. De andre faddere ved dåbsfader er Jens Rasmussen, Ole Jensen samt Ole Jensens hustru, som alle er af Voldby.


Jørgen Jensen bliver altså far til 1 pige med sin første hustru og 1 pige samt 3 drenge med sin anden hustru. To af de fem børn, dvs. 2 af drengene bliver voksne.

 

Jørgen Jensen dør den 30. august 1813. Præsten skriver, at Jørgen Jensen blev 71 år og var aftægtsmand. Da hans søn, Rasmus Jørgensen, ifølge matrikelkort har en gård, som lå på den nuværende Bryggergade i Voldby, må vi formode, at dette også var Jørgen Jensens gård. Dødsfaldet angives også i Dødsanmeldelsesbogen fra Frijsenborg Gods, hvor der angives følgende:

1813 Sept 3    Voldby    aftægtsmand Jørgen Jensen     død aug 30de   myndige arvinger   anmeldelsen laves af enken Karen Pedersdatter    Ingen arv

Jørgens Jensens hustru, Anne Rasmusdatter, overlever ham med 16½ år og dør først i vinteren 1830.

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen<- Rasmus Jørgensen <- Jørgen Rasmussen <- Rasmus Jørgensen <- Jørgen Jensen

Jørgen Jensen som indskrevet i Voldby kirkebog ved dåben i 1742

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.08 | 07:42

Hej Gunhild
du kan kontakte mig på min mail.. jetokri@gmail.com
hilsen Jette

...
22.08 | 17:57

Gunhild Dalgaard. Jeg er også i familie med Anders Christensen Gudesen. Han er min 3 x tipoldefar på min mors side. Jeg vil gerne i kontakt med Jette T. Kristen

...
12.08 | 11:07

Jeg er i familie med Anders Christensen Gudesen. Min 4 X tipoldefar på min mors side. Jeg er meget glad for at jeg fandt en masse på denne side.

...
13.06 | 17:05

I din søgen i dette område - er du så stødt på et tilnavn "Amme" som mine aner havde. Så vidt jeg har kunnet spore så er de i Hallund-området i 1700-1800 tallet

...
Du kan lide denne side