Karen Sørensdatter (1764 - 1837)
12 af 32 - Karen Sørensdatter

bliver født omkring 1764, men fødselsdataene findes ikke i Sem kirkebog, selv om hun er født i Sem. Karen Sørensdatters forældre er Søren Nielsen og Anne Catrine Jensdatter i Edderup, og han er gårdmand på den østlige Østergaard i Edderup. Forældrene angives i kirkebogen, da Karen indgår sit første bryllup i 1785 samt ved skiftet efter hendes første ægtemand i 1798. Karens far er født i Edderup, og hendes mor er født i Dalbyneder ca. 1737 som datter af Jens Pedersen Hiort og Maren Christensdatter.

 

Karen Sørensdatter bliver konfirmeret i Mariager kirke søndag den 6. april 1777. Præsten skriver, at det er Karen Søvrensdatter af Ederup. Samme dag konfirmeres to andre piger fra Edderup i Mariager kirke, dvs. Karen Jensdatter og Anne Nielsdatter.


Søren Nielsens datter er del-gudmor i Sem kirke den 29. september 1782 for Jørgen Jensen Kræmer, hyrden i Edderup, der får døbt sønnen Jens Jørgensen Kræmer. Drengen er hjemmedøbt den 25. august 1782. Da Søren ikke på dette tidspunkt har andre døtre, der er gamle nok til at vidne i kirken, kan der derfor kun være tale om Karen Sørensdatter. Gudmor er Jens Jensen Kræmers hustru af Gandrup. Faddere er Peder Sommer, Peder Nielsen, der er Karens farbror, og Christen Smed, som Karen bliver gift med, alle af Edderup.


Karen Sørensdatter bliver trolovet med enkemanden Christen Jensen Smed onsdag den 17. august 1785 i Sem, idet hans hustru, Johanne Christensdatter, er begravet 48 år gammel den 23. januar 1785. Præsten skriver i kirkebogen følgende i forbindelse med trolovelsen:
D 17 August gjorde Vi tvende underskrevne ægteskabs løfter for Dylig og velagte enke mand Christen Jensen Smed og Søren Nielsens Datter Karen Sørens Datter begge af Ederup som begge agter at lade sig trolove til Kongl. Majst: aller naadigst Lov og forordning samt Ritualet saa at intet er paa xxxxxxxx som i Deres ægte= skab i nogen maader kand hindre og Cupulation at ske bege er forbi til bekræftelse under Vore Hænder Datum ut Supra
Peder Nielsen   Christen Jensen Truelsen
Samme Dato Blev foreskrevne personer Trolovet

Peder Nielsen er farbroren fra Edderup Skovgård, hvis søn hun senere som enke bliver gift med. Christen Jensen Truelsen er Karens kommende ægtemand, dvs. Christen Jensen Smed.


Karen Sørensdatter bliver altså som 21-årig første gang gift med den noget ældre Christen Jensen Smed (alias Christen Jensen Truelsen) onsdag den 14. september 1785 i Sem kirke. Ved ægteskabets indgåelse får Karen allerede en del stedbørn, da ægtemanden er noget ældre end hende. Præsten skriver om ægteskabets indgåelse:

Fredagen d 14 Septbr blev Christen Jensen Smed og Pigen Karen Sørens Datter begge af Ederup brudviet i Siem Kirke forrættet af Balvig Sognepræst


Ved folketælling den 1. juli 1787 er der følgende oplysninger om familien Christen Jensen Smed i Edderup i Sem sogn:

Christ. Jensen                 49 år      Gift              Bonde og gaardbeboer

Karen Sørensdatter          23 år      Gift              Hans kone

Christ. Christensen           15 år      Ugift            Hans søn af 1. ægteskab

 

Som 27-årig i 1789 får Karen Sørensdatter sit første barn med sin første mand, nemlig datteren Johanne Christensdatter. Der er ingen kirkebog for dette år.  Som 14-årig ved folketællingen i 1801 bor Johanne hos sin mor og stedfar, Søren Pedersen, i Edderup. Søren Pedersens steddatter af Edderup, Johanne Christensdatter, bliver konfirmeret i Sem kirke den 8. april 1804. Johanne Christensdatter bliver mor til en uægte datter i Edderup den 20. marts 1820, og pigen døbes Karen Andersdatter [Cicilieborg]. Udlagt barnefar er Anders Larsen Cicilieborg, som er skrædder i Edderup. Ved dåben er Johanne hos sin stedfar, Søren Pedersen af Edderup, og som bemærkning skriver præsten, at ”hun udlagde Barnefaderen i Stedfaderens, Moderens og 3 andre Koners paahør”. Johanne Christensdatter bliver gift med husmand Christen Pedersen, og parret bor i Edderup ved folketællingerne i både 1834 og 1840. Ved folketællingen i 1840 bor Johanne Christensdatters uægte datter, Karen Andersdatter, derimod hos Johannes halvsøster, Ane Kirstine Sørensdatter og dennes ægtemand i Edderup. Johanne Christensdatters mand dør før 1845, hvor hun i Edderup er gift med den noget yngre Hans Christian Madsen. Ved folketællingen i 1850 bor Johanne Christensdatter alene men er opført som gift. Johanne Christensdatters datter, Karen Andersdatter, dør som 36 årige den 3. august 1857, hvor præsten angiver, at hun var et ugift fattiglem på Edderup Hede. Selv bliver Johanne Christensdatter temmelig gammel og enke to gange, idet hun dør som 82-årig den 6. november 1871. Præsten skriver dog 85 år, og at hun var enke efter husmand Hans Madsen af Edderup.

 

Allerede året efter i 1790 bliver Karen Sørensdatter mor til en datter, der bliver døbt Anne Christensdatter. Heller ikke ikke denne årgang er der kirkebog for. Ane Christensdatter bliver mærkeligt nok ikke konfirmeret i Mariager kirke, men derimod i Sem kirke, den 10. april 1809, hvor hun er 19 ½ år gammel, hvilket præsten også angiver. Ved folketællingen i 1840 bor den 50-årige Ane Christensdatter hos hendes halvsøster i Edderup og hun er ugift gennem hele livet. Ane Christensdatter dør i Edderup den 3. december 1840 og begraves på Sem kirkegård den 10. december 1840. Præsten skriver, at hun er en steddatter på 52 år af aftægtsmand Søren Pedersen af Edderup.

 

Midt i marts 1791 bliver Karen Sørensdatter mor til et sæt tvillinger, hvoraf denne ene dreng er dødfødt. Den anden af Karens tvillinger, Jens Christensen, bliver døbt søndag den 20. marts 1791 i Sem kirke. Præsten skriver:

1791 D 20 Martÿ blev Christen Jensen Smed Gaardman i Ederup hans Kone Karen Sørensdatter 2de Drenge Børn, det ene dødfød, den anden i kirken Døbt Jens. Baaren til Daaben af Mads Rasmusen Kone i Siem og Søren Nielsen kone af Ederup [dvs. drengens mormor] fulgte med, faddere dertil var Peder Nielsen [morfars bror], Søren Nielsen [morfar] og Niels Pedersen alle 3 af Ederup
Same dato Blev forbemælte Dødfødte Drenge Barn Begravet i Siem kirkegaard.
Karen Sørensdatter vender tilbage til Sem kirke den 25. april 1791. Jens Christensen bliver konfirmeret i Mariager kirke den 9. april 1809, hvor han er 17 år gammel.

 

Den 6. søndag efter påske i 1791, som er den 5. juni 1791, er Karen Sørensdatter, indskrevet som Christen Smeds Kone af Edderup, gudmor i Sem kirke. Pigebarnet bliver døbt Anne Madsdatter, og hendes far er Mads Rasmussen af Sem. Christen Smed er i øvrigt også selv fadder sammen med Christen Skrædder og Olle Nielsen af Sem. Del-gudmor er Niels Rasmussens datter af Sem.
 

På kirkedagen 14 p Trin 1791, som er den 25. september 1791, er Karen Sørensdatter, indskrevet som Christen Smeds Kone fra Edderup, igen gudmor og nu i Hem kirke. Det er Anders Andersens datter, der bliver døbt Kirsten Andersdatter denne dag. Kirsten bliver begravet den 9. oktober 1791 på Hem kirkegård. Familien Andersen er fra Præsten Balvigs Skovhus. Del-gudmor er Giertrud Sørensdatter, som er datter af Søren Andersen. Faddere er Christen Smed af Edderup, Søren Hougaard og Søren Andersen af Hem. Den lille pige bliver begravet 3 uger gammel.

Karen Sørensdatter i Edderup efter 1791

Karen Sørensdatter af Edderup bliver mor til en søn sammen med Christen Jensen Smed den 21. december 1792, der bliver hjemmedøbt med navnet Søren Christensen søndag den 23. december 1792. Præsten skriver følgende:
1792 d 21 Decbr havde Christen Jensen Smed og hans kone Karen Sørensdatter af Ederup deres Egte Barn fød og d 23de Dito Blev hiemme Døbt nauflig Søren ---
Dåben bliver bekræftet i Sem kirke den 20. januar 1793, hvor præsten skriver:
1793 d 20de Dito [Jan:] Blev Christen Jensen Smeds Søn af Ederup i Siem Sogn Bekræftet i sin Daab i Siem Kirk naunflig Søren, frembaaren af Maren Nielsdatter Møller i Siem Kirk. Og Christen Troelsens Datter Johanne af Siem fulte med /: fadre der til var Søren Nielsen Søn Jens. Christen Smed Søn Christen.  og Niels Rasmussen Søn Rasmus af Siem ---
Sammen med sin 3 år ældre søster bliver Søren Christensen konfirmeret i Sem kirke den 10. april 1809. Søren er altså 16 år gammel ved konfirmationen. Søren Christensen bor på gården hos sin halvsøster, Ane Kirstine Sørensdatter, ved folketællingen i 1840. Han dør i 1849 i Edderup, og bliver således 57 år gammel.


Den 7. juni 1795 er Karen Sørensdatter gudmor i Sem kirke, idet præsten skriver, at gudmor er Christen Smeds kone af Edderup. Det er atter Mads Rasmussen af Sem, der får døbt en datter med navnet Cidsel Marie Madsdatter. Del-gudmor er Olle Maagaards tjenestepige af Sem. Faddere er Christen Smed af Edderup, Olle Maagaard og Christen Skrædder af Sem.

Igen søndag den 13. september 1795 bliver Karen Sørensdatter mor, hvor hun føder sønnen i Edderup, der døbes Søren Christian Christensen. Præsten skriver:
1795 d 13de Septbr blev Christen Smeds og hans kone Karen Sørensdatter af Ederup deres Egte Søn fød ---: som d 15de Dito blev hiemmedøbt Naafnlig Søren Christian forrettet af Hr. Grønbech
1795 d 20de Septbr blev bemælte Christen Smed Bagi af Ederup bekræftet i sin daab i Siem Kirke naunelig Søren Christian frembaaren af Christen Joensens Kone fra Udbyes Høÿs færgested og Mads Rasmussens kone fra Siem fulte med, faderne dertil var Mads Rasmussen af Siem, Peder Nielsen af Ederup og Peder Somers Søn Niels af Bemt [bemeldte] Ederup forrættet af Hr. Grønbech

Karen Sørensdatter alias Christen Smeds hustru vender tilbage til kirken den 18. oktober 1795, skriver præsten.


Sit sidste barn med Christen Jensen Smed føder Karen Sørensdatter søndag den 15. oktober 1797 i Edderup. Drengen døbes Niels Christian Christensen.

 

Karen Sørensdatters første mand, Christen Jensen Smed, dør den 26. marts 1798, og der laves et skifte efter ham dagen efter, som lyder følgende:
Den 27. marts 1798: Efter afdøde Christen Jensen Smed i Edderup forrige nat. Enken er Karen Sørensdatter. Lavværge er enkens far, Søren Nielsen af Edderup. Børn fra andet ægteskab med Karen Sørensdatter: Johanne Christensdatter, 10 år [1789], Anna Christensdatter, 9 år [1790], Jens Christensen, 7 år [1791], Søren Christensen, 5 år [1793], Søren Christian Christensen, 2 år [1795]. Børn fra første ægteskab med Johanne Christensdatter: Jens Christensen, 34 år [1764], Karen Christensdatter, som er gift med Andreas Andersen i Hem præstegårds skovhus, Christen Christensen, 26 år [1772], som tjener i Skrødstrup, Jens Christensen, som bor og er gårdmand i Assens [i Falslev sogn]. Vidner: Peder Nielsen og Niels Pedersen Sommer af Edderup. Underskrevet af Karen Sørrensdatter, Sørren Nielsen, Niels Sommer og Peder Nielsen.

Da Karen Sørensdatter i Edderup sætter sine initialer på skiftet efter sin første mand i 1798.
Karen Sørensdatter i Edderup efter 1798

Som enke bliver Karen Sørensdatter gift igen med Søren Pedersen i Sem kirke, og hun bliver således gift med sin fætter, idet hendes far er storebror til hans far. Trolovelsen foregår søndag den 2. december 1798. Vidner ved deres trolovelse er brudgommens far, Peder Nielsen, og brudgommens farbror, Søren Nielsen, som begge er gårdmænd i Edderup. Peder har den nordøstlige skovgård, mens Søren har den østlige østergård. Præsten skriver ved trolovelsen:

Vi underskrivere - Sørren Nielsen og Peder Nielsen begge gårdmænd i Edrup Bye indesvarer, og i alle Maader vil være Ansvarlige for at hans Kongelige Majæstets allernådigste ? ? ?  indfandt ? ? kund til at Ungkarl Sørren Pedersen og Enken Karen Sørren Datter begge af bemelt Bye maae faae hinanden til Ægte indskrevet dn ?????....??? sker i Kirken uden ? Trolovere og til Tillysning paa Prædiken mellem alle ? giøres. Siem d. 2 December 1798

[Underskrevet af Peder Nielsön og Sørren Nielsen]


Karen Sørensdatter og Søren Pedersen bliver gift kun 5 dage senere, fredag den 7. december 1798, i Hem kirke. Det vides ikke, hvorfor de bliver gift i Hem, idet de jo begge hører under Sem.


Søren Pedersen spilder ikke tiden, og Karen Sørensdatter bliver kort efter brylluppet gravid. Allerede året efter fredag den 13. september 1799 føder hun Sørens første barn Anne Sørensdatter, så der er kun gået 10 måneder efter vielsen. Pigen hjemmedøbes søndag den 15. september 1799 og i Sem kirke søndag den 27. oktober 1799. Præcis samme dag – den 27. oktober 1799 – får Søren Madsen Møller døbt sin søn Christen Sørensen i nabokirken i Hem (som er dobbeltsogn med Sem), så det er en dag af stor betydning for familien Knudsen. Præsten skriver om dåben i Sem kirke:

D. 13 Septb blev gårdmanden Søren Pedersen og hustru Karen Sørrens Datter i Ederup deres Ægte Barn født og hiemme Døbt d. 15de Do Anno og blev bekræftet i sin Daab i Siem Kirke d. 27de Okto Den som bar det Chresten Laursen Kone i Siem og Karen Peders Datter fulgte med, Peder Nielsens Datter Dorthe af Ederup, Rasmus Nielsen af Siem og Peder Nielsens Søn Peder, Peder Somers Søn Chresten i Ederup

 

Ved folketællingen den 1. februar 1801 bor Karen Sørensdatter sammen med manden og hendes 4 børn fra det tidligere ægteskab samt fællesbarnet.

 

Torsdag den 18. juni 1801 føder Karen Sørensdatter sønnen Peder Sørensen, som bliver døbt i Hem kirke søndag den 28. juni, men han dør nok som lille dreng.

 

Endelig er Karen Sørensdatter omkring 40 år gammel, da hun i stamtræet bliver mor til Anne Kirstine Sørensdatter mandag den 12. december 1803. Anne Kirstine Sørensdatter dør i Edderup den 8. august 1879, hvor hun er enke efter gårdmand Niels Pedersen af Edderup. Anne Kirstine bliver således 76 år gammel.

 

Karen Sørensdatters far, Søren Nielsen, dør onsdag den 14. marts 1804, og han bliver 68 år gammel.

 

Søndag den 8. april 1804 er der konfirmation på Edderup Skovgård. Pigen, som konfirmeres i Mariager kirke, er Karen Sørensdatters fra første ægteskab ved navn Johanne Christensdatter. Samme dag konfirmeres 2 piger fra Sem i Mariager, Kirsten Madsdatter og Kirsten Andersdatter.


Karen Sørensdatter føder lillebroren til Ane Kirstine, Christen Sørensen, i oktober 1807, hvor Karen er 44 år gammel. Kirkebogen mangler for perioden, men præsten skriver ved Christens konfirmation, at han er født 8 uger før jul, så derfor ved vi, at det må være sket tæt på den 24. oktober 1807.

 

Den 4. januar 1808 står Søren Pedersens hustru, Karen Sørensdatter fra Edderup, gudmor i Sem kirke, da Friderich Christensen og hustru Anne Christensdatter får døbt sønnen Christen Friderichsen. Friderich Christensen-familien bor til leje hos gårdmand Mads Rasmussen i Sem by, dvs. samme mand, som hun stod gudmor for 13 år tidligere. Karen står gudmor sammen med Niels Pedersens kone af Edderup, Kirstine Jensdatter. Faddere ved denne lejlighed er Mads Rasmussen, Jens Lundkier og Jens Kræmer, som alle er gårdmænd i Sem by.


Karen Sørensdatters søn, Jens Christensen, bliver konfirmeret i Mariager kirke den 9. april 1809, hvor han er 17 år gammel.


Ved folketællingen den 18. februar 1834 bor Karen Sørensdatter stadigvæk sammen med Søren samt 5 voksne, ugifte børn og et måske barnebarn.

 

Karen Sørensdatter bliver altså i alt mor til 8 børn.

 

Karen Sørensdatter dør onsdag den 8. november 1837 i Edderup. Karen er da 76 år gammel. Karens ægtemand overlever hende med 5 år.

Relationer: Anton Mejlby <- Nielsine Knudsen <- Christen Knudsen <- Anne Kirstine Sørensdatter<- Karen Sørensdatter 

Karen Sørensdatter som indskrevet i Sem kirkebog ved trolovelsen den 7. december 1798. Bemærk: Sørren. Måske er det et dobbelt-r. Måske er det forvirring mellem gotisk og latin - det 2. "r" er et gotisk "e", men bagefter kommer et latinsk "e". I Karen er e'et latin, i Datter er det gotisk.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

I går | 10:54

Opsl. 162 VH. Else Marie

...
I går | 10:52

Peder Rasmussen Skous bryllup med Gjertrud Christensdatter Bagge er i Hem kirke 18.10. 1765 Vh. Else Marie

...
15.08 | 17:58

"Den 11. oktober 1725: Anders Fredriksen af Løgager med Pas fæster halvparten af Løgager." Hvad betyder "med Pas"?

...
15.08 | 17:53

11/10 1725 afgiver Hans Nielsen havdelen af Løgager til Anders Frederichsen, da denne halvdel af den store gård var for vidtløftig for HN. Fæster AF så hele L?

...
Du kan lide denne side