Jens Christensen Bach (1814 - 1893)
11 af 16 - Jens Christensen Bach

bliver født onsdag den 2. februar 1814 i Lyngå og døbt i Lyngå kirke den 3. april 1814. Jens Christensen Bachs forældre er ved dåben beskrevet som Christen Jensen Bach og hustru Kirsten Sørensdatter – det er dog en fejl, at hun står beskrevet som Sørensdatter, idet hun ved alle andre lejligheder hedder Kiersten Pedersdatter.


Gudmor til Jens Christensen Bach er gårdmand Peder Smeds kone Karen Pedersdatter [af Lyngå]. Faddere er Boelsmand Niels [Jensen] Bachs kone af Vitten ved navn Maren Laursdatter [også her skriver præsten forkert, da hun i virkeligheden hedder Maren Pedersdatter og er farbrorens kone], gårdmand Peder Smed af Lyngå [dette er altså ikke morfaren ved navn Peder Sørensen Smed, idet denne bor i Haldum med hustruen Ane Nielsdatter], Niels Jensen Bach af Vitten [som er farbror til Jens] samt Søren [Jensen] Bach af Hammel, som nok er en af de to farbrødre, der begge er døbt Søren Jensen Bach, hhv. 1761 og 1768 i Lyngå.

 

Jens Christensen Bach bliver vaccineret den 1. juli 1814 af Schou.


Christen Jensens Bachs søn, Jens Christensen Bach, medtages allerede på tillægslægsrullen over lægd 134, som er Lyngå, da den skrives for 1814:
Ny 121: Far: Christen Jensen Bach, søn, Jens Christensen Bach, født i Lyngaae, Fød den 2den Feb 1814


Da Århus Amt opdaterer sin hovedlægsrulle i 1816 over lægd 134, som er Lyngå sogn, er der følgende om Christen Bachs søn, Jens Christensen Bach:
121 106: Far: Christen Jensen Bach, søn, Jens Christensen Bach, født i Lyngaae, 2 år, opholder sig hjemme


Lyngå sogn, som er lægd 134, opdateres den næste gang i hovedudgave i 1819, hvor der er følgende data om Jens Christensen Bach:
106 91: Far: Christen Jensen Bach, søn, Jens Christensen Bach, født i Lyngaae, 5 år, opholder sig hjemme


Christen Jensen Bachs søn, Jens, medtages næste gang på hovedlægsrullen fra Århus Amt i 1822, da amtet opdaterer lægd 134, som er Lyngå sogn:
91 78: Far: Christen Jensen Bach, søn, Jens Christensen Bach, født i Lyngaae, 8 år, opholder sig hjemme

Hovedlægsrullen fra Århus Amt over drenge og mænd til hæren opdateres allerede tre år senere i 1825, hvor Jens Christensen Bach af Lyngå er i lægd 134 med følgende:
78 63: Far: Christen Jensen Bak, søn, Jens Christensen Bak, født i Lyngaae, 11 år, opholder sig hjemme


Jens Christensen Bach bliver konfirmeret i Lyngå kirke i 1828. Præsten skriver, at han er søn af husmand Christen Jensen Bach af Lyngå, og at han er født den 2. februar 1814. For kundskaber får Jens karakteren Temmelig god og for opførsel karakteren Hæderlig. Så Jens er blandt de to bedste drenge af de seks, der bliver konfirmeret dette år.

 

I 1828 har Århus Amt rokeret om på lægdsrullenumrene, og Lyngå har nu lægd 56. Christen Bachs søn, Jens, er på hovedlægdsrullen med disse data:
63 53: Far: Christen Jensen Bach, søn, Jens Christensen Bach, født i Lyngaae, 14 år, opholder sig hjemme, af: 30/10 1829 til Winterslev bye mødte i lægdet i Lyngaae galten Sogn Randers Amt af: afgivet Sess:1831 mod kaution afgb. m. 1830

Lægd 56, som er Lyngå sogn, indeholder da også Jens Christensen Bach, da der skrives lægdsrulle i hovedudgave i 1831:
53 43: Far: Christen Jensen Bach, søn, Jens Christensen Bach, født i Lyngaae, 17 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig hjemme


Ved folketællingen den 18. februar 1834 arbejder Jens Christensen Bach som tjenestekarl på Faurskov Hovedgård i Lyngå, og Jens er da 21 år gammel og endnu ikke gift:

Jens Christensen                  21 år               Ugift               Tjenestekarl

 

Jens Christensen Bach opholder sig stadigvæk i Lyngå, da Århus Amt opdaterer lægdsrullen over sognet i lægd 56 i 1834, men han er udstreget fra Lyngå, da han kort efter flytter:
43 37: Far: Christen Jensen Bach, søn, Jens Christensen Bach, født i Lyngaae, 20 år, 64½ tomme høj 1835 [1,69 m], opholder sig i Lyngå, 57K90 [han flytter altså til Hadsten sogn]


Jens Christensen Bach forlader Lyngå den 1. november 1834, hvor han er på afgangslisten for sognet. Præsten skriver, at Jens er 20 år gammel og skal til Hadsten. Det skal to andre gutter på 15 og 16 år også samme dag, så de er måske gået i samlet flok?


Jens Christensen Bach bliver far til en uægte søn den 27. april 1835, mens han bor i Hadsten. Pigen, som føder drengen, er tjenestepigen Maren Pedersdatter Overgaard på Favrskov. Drengen døbes i Lyngå kirke den 3. maj 1835 og får navnet Peder Christian Jensen, dvs. Peder opkaldes efter Jens Bachs svigerfar. Fadderne til Peder Christian er tjenestepigen Karen Kristensdatter af Lyngå, Svend Nielsen, Christen Madsen og Søren Laursen samt tjenestepigen Kirsten Marie Pedersdatter. I 1840 bor den 5-årige Peder Christian hos sine forældre, men han sættes derefter i pleje hos mormor og morfar. Ved folketællingen i 1845 er den 10-årige Peder Christian nemlig i pleje hos Marianes forældre i Funder Nørreby. Peder Christian konfirmeres den 1. oktober 1848 i Funder kirke. Præsten skriver, at forældrene er husfæster i Lyngaa by Jens Christensen Bak og Mariane Pedersdatter, men at han var hos plejefaderen Peder Jensen Overgaard i Funder bys indflyttede huse. Da Peder Christian er 14½ år gammel, forlader han Funder og rejser til Lyngå den 4. november 1849. Præsten skriver, at det er håndteret af hjemmet. Peder Christian Jensen forlader Lyngå igen og flytter til Hadsten Mølle den 4. november 1850. Han nu er 15½ år gammel og har tjent hos gårdmand Mads Pedersen Moesgaard ifølge præsten. Tilgangslisten i Hadsten viser også, at Peder Christian Jensen er flyttet til byen. Præsten skriver, at han er ankommet fra Lyngå og skal tjene hos møller Breinholm. Året efter i november 1851 forlader Peder Christian Jensen Hadsten, idet præsten skriver, at han rejser til Foldby. I Foldby er han også den 3. november 1851 ankommet fra Hadsten ifølge tilgangslisten. Den 16-årige Peder Christian skal være på Norring Mølle. Ved folketællingen i 1855 er den 20-årige Peder Christian Jensen tjenestekarl på Mogens Rasmussens gård i Foldby [opslag 17]. Den 7. december 1856 bliver Peder Christian Jensen hos Mogens Rasmussen på Folby Mark far til en uægte søn, der opkaldes efter sin farfar, Jens Christensen Bach, og dermed bliver døbt Jens Pedersen. Jens Christensen Bach af Lyngå står fadder for den lille dreng sammen med datteren Kirsten Marie Jensen af Lyngå, der er gudmor ved dåben i Folby kirke i juni 1857. Moren til den lille dreng er en pige ved navn Anne Nielsdatter i Tinning. Den 27. maj 1859 bliver den 25-årige Peder Christian Jensen, ”søn af husmand Jens Christensen Bach af Lyngaae”, viet i Folby kirke til Anne Nielsen [Østergaard] af Tinning, som er datter af Niels Jensen Østergaard i Tinning. Forlovere er Peder Rasmussen af Lyngå og Niels Pedersen af Søften. Parret bosætter sig dog i Søften kort efter brylluppet, idet de den 12. juni 1859 bliver forældre til en pige, der døbes Elin Marie Pedersen Jensen i Søften kirke den 20. oktober 1859. Jens Christensen [Bach] af Lyngå er fadder for pigen. Parret bor i Søften ved folketællingen i 1860 med deres 2 børn, Jens Pedersen på 4 år, og Elin Marie Pedersen Jensen på 1 år. Der vides ikke noget om, hvad der sker med familien efter 1860.


Jens Christensen Bach bliver gift med sin uægte søns mor, Mariane Pedersdatter Overgaard, den 26. september 1835 i Funder kirke, hvor hans forlover er Niels Jensen Ryhdal. Præsten skriver om Jens:

Ungkarl Jens Christensen Bach tjenestemand i Hadsteen, 21½ år gammel.

 

Som de første i 1837 flytter Jens Christensen Bach og hans hustru Mariane Pedersdatter fra Hadsten, og præsten angiver, at de flytter til Løgager i Them sogn. Præsten skriver, at Jens er 22 11/12 gammel, dvs. 23 minus en måned. Jens og Mariane er da også på tilgangslisten i Them den 23. januar 1837.

 

Da Århus Amt opdateret sin hovedlægdsrulle i 1837, er Jens Christensen Bach fjernet fra lægd 57, som er Hadsten. Han er i stedet under Skanderborg Amt, hvor Them sogn har lægd 8, og Jens har følgende data der:
287 244: Far: Christen Jensen Bak, søn, Jens Christensen Bak, født i Lyngaae, 23 år, 64½ tomme høj [1,69 m], opholder sig i Kikkenborg, fra Aarhuus 57k90, 1837 frilod krf, arts 8 batt 4 [udstreget], S1 JR 3/1, S1840, 1 JR 3/1 ?


Jens Christensen Bach bliver første gang far til en datter den 12. december 1837 i Kikkenborg i Them sogn, og hun døbes med navnet Kirsten Marie Jensen. Det angives ved folketællingen i 1845, at Kirsten Marie er født i Funder, men dette er ikke korrekt. Kirsten Marie døbes i Them kirke den 14. januar 1838. Forældrene beskrives som Jens Christensen og hustru Mariane Pedersdatter af Kikkenborg:

Gudmor er enken Gjertrud Christensdatter, tjenende i Them. Faddere er gårdmand Anders Andersen af Kikkenborg, Løgager storskov, ungkarl Jens Pedersen [Marianes storebror], Funder kirke, Henrik Rohde i Fruekilde?, Marie Cathrine P? og Mette Cathrine Sørensdatter, Them.

Kirsten Marie Jensen konfirmeres den 18. april 1852 i Lyngå kirke. Kirsten Marie forlader Lyngå den 1. november 1857. Præsten skriver, at Kirsten Marie har arbejdet for gårdmand Svend Pedersen af Svejstrup. Kirsten Marie drager til Granslev, og samme dag drager en 17-årig gut, Christian Thorwald Poulsen, også til Granslev, så måske har de skulle til samme sted? Kirsten Marie bliver gift den 22. februar 1861 i Lyngå kirke med Niels Sørensen, som er tjenestekarl i Granslev. Deres søn Jens Bak Nielsen bliver gift i Skjød kirke den 14. februar 1893, hvor Niels Sørensen er husmand i Lyngå.

Jens Christensen Bach som indskrevet i Lyngå kirkebog ved dåben i 1814.
Jens Christensen Bach fra 1838

Den 18. november 1838 flytter Jens Christensen Bach, Mariane og lille Kirsten Marie fra Kikkenborg til Funder, idet de da er på afgangslisten i Them. Familien er da også på tilgangslisten i Funder som Jens Christensen Back mand og Mariane Pedersdatter hustru den 18. november 1838. Begge er da blevet 24 år gamle. Præsten skriver, at de kommer fra Them, og at de skal være Indsidderfolk i Nørheden.


Ved folketællingen den 1. februar 1840 bor Jens Christensen Bach og Mariane Pedersdatter [Overgaard] hos hendes forældre i et hus i Funder Kirkeby:

Peder Jensen Overgaard                     70 år    Gift                 Aftægtsmand

Anne Marie Kathrine Johansdatter        54 år    Gift                 Hans kone

Johannes Pedersen                            13 år     Ugift               Hans søn

Jens Christensen Bach                        26 år    Gift                 Indsidder og daglejer

Mariane Pedersen                              26 år    Gift                 Hans kone

Peder Christian Jensen                         5 år    Ugift               Deres søn

Kirsten Marie Jensen                            3 år    Ugift               Deres datter

 

Familien Jens Christensen Bach flytter videre til Lyngå den 11. juni 1840, idet de da er på afgangslisten i Funder. Endvidere skriver præsten, at de skal til Lyngaae sogn, og at der er godt vidnesbyrd for dem. Familien er på tilgangslisten i Lyngå den 15. juni 1840. Præsten angiver, at de kommer fra Funder, at de skal være indsiddere, og at de har godt skudsmål.

 

Jens Christensen Bach bliver i stamtræet far til Anne Marie Jensen [Bach] i Lyngå den 4. september 1840.

 

Den 29. september 1842 får Jens Christensen Bach sin første søn, der døbes Christen Jensen. Jens beskrives da stadigvæk som indsidder.

Gudmor til Christen er pigen Anne Marie Christensdatter i Voer Mølle, gårdmand Søren Pedersen, skomager Peder Rasmussen Hjort, sognefoged Jens Bach og hustru Johanne Dorthea Pedersdatter, alle af Lyngaae. Christen Jensen konfirmeres i Lyngå kirke den 19. april 1857. Den 2. november 1857 drager Christen væk fra Lyngå. Præsten skriver, at han har arbejdet for Jørgen Nielsen på Bagård. Christen drager til Skjød sogn.

 

Jens Christensen Bachs far, Christen Jensen Bach, dør den 1. maj 1843 i Lyngå, hvor denne er 69 år gammel. Jens er altså 29 år gammel, da han mister sin far.

 

Ved folketællingen den 1. februar 1845 bor Jens Christensen Bachs mor hos familien, og familien beskrives derfor med følgende data:

Jens Christensen Bach      31 år      Gift         Født i sognet       Indsidder og daglejer

Mariane Pedersdatter       31 år       Gift         Født i Funder       Hans kone

Kirsten Marie Jensen         8 år        Ugift       Født i Funder       Hans børn

Anne Marie Jensen           5 år        Ugift        Født i sognet

Christen Jensen               3 år        Ugift        Født i sognet

Kirsten Pedersdatter        62 år       Enke        Født i Kuldstrup     Husfaderen moder


Senere den 16. juni 1845 bliver Jens Christensen Bach far til en søn i Lyngå, der opkaldes efter morfaren Peder Jensen Overgaard. Peder Jensen døbes i Lyngå kirke den 3. august 1845. Forældrene beskrives som Indsidder Jens Christensen Bach og hustru Mariane Pedersdatter.

Gudmor er jomfru Elise Alvilde Mogensen i Lyngå præstegård. Faddere er sognefoged Jens Bach, aftægtsmand Peder Jensen [altså morfaren, som drengen opkaldes efter], skomager Peder Rasmussen og tjenestepigen Anne Cathrine Christensdatter [som er lillesøster til Jens], alle af Lyngaae. Peder konfirmeres den 15. april 1860 i Lyngå kirke. Peder forlader Lyngå den 2. maj 1860 som 14-årig. Præsten skriver, at det er husmand Jens Bachs søn. Peder rejser til Tinning i Folby sogn.


Jens Christensen Bach bliver igen far den 21. august 1848, hvor han får datteren, der døbes Johanne Dorthea Jensen. Johanne Dorthea Jensen døbes den 8. oktober 1848 i Lyngå kirke. Jens Christensen Bach beskrives da stadigvæk som indsidder i Lyngå.

Johanne Dorthea bæres til dåben af tjenestepigen Anne Christensdatter. Faddere er sognefoged Jens Bach, gårdmand Søren Pedersen, skomager Peder Rasmussen og tjenestepigen Anne Cathrine Christensdatter.

Johanne Dorthea konfirmeres i Lyngå kirke den 1. søndag efter påske i 1863. Da Jens Christensen Bach får døbt sin sidste søn i Lyngå kirke den 2. juni 1873, skriver præsten, at gudmor er pigerne Marie Pedersen fra Halskov ved Korsør og Johanne Dorthe Jensen fra Galten. Johanne Dorthea bliver gift med Rasmus Jensen i Vitten, hvor hun bor som 31-årig ved folketællingen i 1880 uden børn og sammen med sin svigermor. Omkring 1884 får Johanne Dorthea Jensen i Vitten en søn, der opkaldes efter sin farfar, Jens Christensen Bach, og som således får navnet Jens Jensen. Omkring 1886 får Johanne Dorthea Jensen en datter i Vitten, der døbes Karen Marie Jensen. Svigermoren lever stadigvæk hos parret. Ved folketællingen i 1901 bor parret stadigvæk i Vitten sammen med den 83-årige svigermor, mens børnene er flyttet væk.

 

Jens Christensen Bachs mor, Kiersten Pedersdatter, dør i Lyngå den 27. februar 1849. Kirsten Pedersdatter bliver 67 år gammel. Kirsten begraves den 6. marts 1849 fra Lyngå kirke, og årsagen for dødsfaldet er beskrevet af præsten som alderdomssvækkelse.

 

Jens Christensen Bach bliver igen far den 21. august 1848, hvor han får datteren, der døbes Johanne Dorthea Jensen. Johanne Dorthea Jensen døbes den 8. oktober 1848 i Lyngå kirke. Jens Christensen Bach beskrives da stadigvæk som indsidder i Lyngå.

Johanne Dorthea bæres til dåben af tjenestepigen Anne Christensdatter. Faddere er sognefoged Jens Bach, gårdmand Søren Pedersen, skomager Peder Rasmussen og tjenestepigen Anne Cathrine Christensdatter.

Johanne Dorthea konfirmeres i Lyngå kirke den 1. søndag efter påske i 1863. Da Jens Christensen Bach får døbt sin sidste søn i Lyngå kirke den 2. juni 1873, skriver præsten, at gudmor er pigerne Marie Pedersen fra Halskov ved Korsør og Johanne Dorthe Jensen fra Galten. Johanne Dorthea bliver gift med Rasmus Jensen i Vitten, hvor hun bor som 31-årig ved folketællingen i 1880 uden børn og sammen med sin svigermor. Omkring 1884 får Johanne Dorthea Jensen i Vitten en søn, der opkaldes efter sin farfar, Jens Christensen Bach, og som således får navnet Jens Jensen. Omkring 1886 får Johanne Dorthea Jensen en datter i Vitten, der døbes Karen Marie Jensen. Svigermoren lever stadigvæk hos parret. Ved folketællingen i 1901 bor parret stadigvæk i Vitten sammen med den 83-årige svigermor, mens børnene er flyttet væk.

 

Jens Christensen Bachs mor, Kiersten Pedersdatter, dør i Lyngå den 27. februar 1849. Kirsten Pedersdatter bliver 67 år gammel. Kirsten begraves den 6. marts 1849 fra Lyngå kirke, og årsagen for dødsfaldet er beskrevet af præsten som alderdomssvækkelse.

Jens Christensen Bach efter 1850
Ved folketællingen den 1. februar 1850 er den 13-årige Kirsten Marie flyttet hjemmefra, og lillebroren Peder og lillesøsteren Johanne Dorthea er altså kommet til hos familien Jens Christensen Bach:

Jens Christensen Bach         36 år       Gift          Født i sognet   Træskoemand, husfader

Mariane Pedersdatter           36 år       Gift         Født i Funder   Hans kone

Anne Marie Jensen              10 år       Ugift        Født i sognet

Christen Jensen                    8 år       Ugift        Født i sognet

Peder Jensen                       5 år       Ugift        Født i sognet

Johanne Dorthea Jensen        2 år       Ugift        Født i sognet

 

Da datteren Kirsten Marie konfirmeres i Lyngå kirke den 18. april 1852, skriver præsten, at Jens Christensen Bach er husmand. Kirsten Marie må dog allerede være ude som tjenestepige et eller andet sted.

 

Den 1. februar 1855 ved folketællingen er det kun børnene Peder og Johanne Dorthea, som stadigvæk bor hjemme i familien Jens Christensen Bach:

Jens Christensen Bach          41 år       Gift         Født i sognet   Daglejer, husfader

Mariane Pedersdatter            41 år       Gift        Født i Funder   Hans kone

Peder Jensen                       10 år       Ugift       Født i sognet

Johanne Dorthea Jensen         7 år       Ugift       Født i sognet


Den 7. december 1856 får Jens Christensen Bach en sønnesøn gennem sønnen Peder Christian Jensen, der bliver far til en uægte søn. Denne søn opkaldes efter sin farfar, Jens Christensen Bach, og dermed bliver døbt Jens Pedersen. Jens Christensen Bach af Lyngå står fadder for den lille dreng sammen med datteren Kirsten Marie Jensen af Lyngå, der er gudmor, da Jens Pedersen døbes i Folby kirke i juni 1857.


Da sønnen Christen Jensen konfirmeres i Lyngå kirke den 19. april 1857, skriver præsten, at Jens Christensen Bach er husmand i Lyngå. Peder forlader åbenbart derefter familien.

 

Jens Christensen Bachs søn, Peder Christian Jensen, får i Søften kort efter sit bryllup en datter den 12. juni 1859, og hun døbes Elin Marie Pedersen Jensen i Søften kirke den 20. oktober 1859. Jens Christensen [Bach] af Lyngå er naturligvis fadder for pigen.


Jens Christensen Bach og Mariane bor alene med sønnen Peder ved folketællingen den 1. februar 1860:

Jens Christensen Bach      46 år       Gift         Født i sognet     Daglejer, husfader

Mariane Pedersdatter        46 år       Gift         Født i Funder    Hans kone

Peder Jensen                   15 år       Ugift       Født i sognet

 

Da sønnen Peder Jensen konfirmeres i Lyngå kirke den 15. april 1860, beskrives Jens Christensen Bach som indsidder i Lyngå.

 

Den 22. februar 1861 får Jens Christensen Bach den fornøjelse at opleve, at den ældste af hans piger bliver gift i Lyngå kirke. Det er Kirsten Marie, som bliver gift med en karl, Niels Sørensen, som hun har mødt i Granslev.

 

Da datteren Johanne Dorthea konfirmeres i Lyngå kirke den 1. søndag efter påske 1863, skriver præsten, at Jens Christensen Bach igen er husmand.

 

Jens Christensen Bachs kone, Mariane Pedersdatter Overgaard, dør den 4. april 1870 i Lyngå. Hun bliver kun 55 år gammel.

Jens Christensen Bach gifter sig på ny 2 år senere, nemlig den 16. april 1872 som 58-årig med den unge Dorthe Catrine Pedersen i Lyngå kirke. Den nye hustru er 23 år yngre end Jens. En måned og fire dage efter brylluppet bliver han morfar til Rasmus Jørgensen i Vitten.

 

Jens Christensen Bach bor på Lynggård i Lyngå i juli 1872, da han står fadder til datteren Ane Marie Jensens søn Rasmus Jørgensen i Vitten kirke.

 

Den 2. april 1873 bliver Jens Christensen Bach igen far. Denne gang får han en søn, der døbes Peter Madsen Bach Jensen, men som den 3. august 1916 tager navneforandring til Peter Madsen Baktoft. Da drengen døbes i Lyngå kirke den 2. juni 1873, skriver præsten, at forældrene er husmand og stenhugger Jens Christensen Bak og hustru Dorthe Cathrine Pedersen.

Gudmor er pigerne Marie Pedersen fra Halskov ved Korsør og Johanne Dorthe Jensen fra Galten. Fadderne er husmændene Peder Jensen og Peder Rasmussen fra Lyngå samt Peder Christian Jensen fra Søften, som jo er Jens Christensen Bachs ældste søn, der er født i 1835. Peter Baktoft bliver over 80 år gammel og får 4 børn, hvoraf 2 er drenge, og 2 er piger.

Den 25. oktober 1875 får Jens Christensen Bach endnu et barn. Det er en lille pige, der døbes Mariane Katrine Jensen. Da hun er døbt i Lyngå kirke den 2. januar 1876, indskriver præsten forældrene som husmand Jens Christensen Bach og Dorthe Cathrine Pedersen i Lyngå.

Gudmødre er Johanne Dorthe Jensen i Vitten og Marie Laursen i Lyngå. Fadderne er Peder Jensen fra Søften, husmand Niels Sørensen Bak og ungkarl Jens Pedersen af Lyngå


Folketællingen den 1. februar 1880 for familien Jens Christensen Bach viser nu følgende:

Jens Christensen Bach         65 år        Født i Lyngå                Husfader, daglejer i Agerbrogård

Dorthe Catrine Pedersen       42 år       Født i Sorø amt           Hans kone

Peter Madsen Bach Jensen   6 år          Født i Lyngå                Hans børn

Mariane Catrine Jensen        4 år          Født i Lyngå                Hans børn

 

Jens Christensen Bachs søn, Peter Madsen Bak Jensen, bliver konfirmeret i Lyngå kirke den 17. april 1887. Som karakter får han Mg ? og opførsel mg. Interessant at præsten giver ham Mg spørgsmålstegn....

 

Ved folketællingen den 1. februar 1890 er sønnen Peter væk hjemmefra, mens Mariane stadig bor hjemme i familien Jens Christensen Bach:

Jens Christensen Bak           75 år       Lyngå           Husfader, vejmand

Dorthe Catrine Pedersen       52 år      Slagelse         Hans kone

Mariane Catrine Jensen        14 år       Lyngå           Hans datter

 

Den 13. april 1890 konfirmeres Jens Christensen Bachs yngste barn, Mariane Cathrine Jensen, i Lyngå kirke. Faren beskrives som husmand i Lyngå, Jens Christensen Bak. Præsten giver Mariane Cathrine karaktererne G for kundskaber og MG for opførsel.


Jens Christensen Bach dør den 20. november 1893 – han er altså blevet 79 ¾ år gammel. Han bliver begravet den 27. november 1893 fra Lyngå kirke.


Jens Christensen Bachs anden hustru, Dorthe Cathrine Pedersen, overlever sin mand med over 20 år, idet hun første dør i 1916.


Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Rasmus Jørgensen <- Anne Marie Jensen Bach <- Jens Christensen Bach

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Allan Baktoft | Svar 29.03.2018 22.57

Tusind tak for jeres dejlige beskrivelse af Jens Bak

Doris Jensen | Svar 02.09.2011 15.03

Hej
fandt spændende oplysninger om min oldefar Christen Knudsen Jespersen
via 2. ægteskab m/ oldemor Ane Marie Adamsen.
v.h. Doris Jensen

Helle Wulff | Svar 21.02.2011 17.30

Fin side... jeg fandt min tipoldemors far, Jens Christensen Bach og en del nye oplysninger som jeg ikke har kunnet finde, tak for det.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.02 | 22:25

D.y. C. C: Bagi fæstede i 1745 Kirkeladen. Tilsyn med kirke og -gård (forhindre dyr i at komme ind). Senere betegnes han som skovfoged. Søn CCB overtager i 1779

...
29.01 | 17:33

Meget spændende, inspirerende og anderledes slægts-side! Tak for kigget!
Venlig hilsen
Anne

...
27.01 | 10:49

Ang. Christen Madsen Møller og Karen Sørensdatter, så dør de i Gjerlev Sogn. Karen i 1832 og Christen i 1838.

...
19.12 | 12:19

Karen og Marcus bliver gift den 23.09.1760 Højen Sogn. Karen er også født i Højen Sogn den 04.08.1739.

...
Du kan lide denne side