Christen Laursen (1764 - 1826)
9 af 32 - Christen Laursen
bliver født midt i juni 1764 på en gård under Sem by som søn af Laurs [Laust] Svendsen og Dorthe Christensdatter. Ved fødslen er faren 56 år gammel og i andet ægteskab, mens moren er 30 år gammel. Christen Laursen opkaldes altså efter sin morfar, som vi ikke kender med sikkerhed, men som nok er fra Asferg, og som i forhold til indicier må være Christen Knudsen fra matrikel 21 i Asferg. Da Christen Laursen bliver døbt i Sem kirke på Sankt Hans dag i 1764, dvs. den 24. juni 1764, skriver præsten efterfølgende i kirkebogen:

 

St. Hans Dag som indfaldt den første Søndag efter Trinitatis; hafde Laurs Svendsøn i Seem en Søn til Daaben blev kaldet Christen, som Michel [Christensen] Horboes Hustru fra Faarup bar, Faddre var Christen Knudsøn af Asferg, bemelte Michel Harboe af Faarup, Christen Lassøn af Seem, Michel Michelsøns kone ibm og Christen Jespersøns Datter af Schröstrup mølle
[Bemærk, at familien i Sem både bliver kaldt Laursen, Laustsen og Lauritsen afhængigt af præsternes luner. Christen Knudsen af Asferg kan både være morfaren Christen Knudsen men det kan også være morbroren, der også kaldes Christen Knudsen eller med tilnavnet lille Christen Knudsen alias Christen Christensen Knudsen. Michel Christensen Harboe er eventuelt også en morbror, der kunne have arvet Harboe-navnet fra sin svigerfamilie.]

Christen Laursen bliver konfirmeret allerede som 13-årig i 1777.

Da han bliver konfirmeret i Mariager kirke den 6. april 1777, skriver præsten, at det er Christen Lauritsen af Siem. Samme dag konfirmeres samme sted Karen Sørensdatter fra Edderup, så de to familier støder allerede her ind i hinanden. Hans senere hustru, Karen Pedersdatter af Edderup, bliver først konfirmeret 3 år senere, nemlig i Mariager kirke i 1780, hvor hun er 17 år gammel.

 

Da handskemager Christen Nielsen af Sem den 26. oktober 1782 får døbt sønnen Niels Christian Christensen, er gudmor Lauritz Svensens [tjeneste]pige, Berthe. Lauritz Svendsens søn, Christen Laursen står fadder for den lille dreng, dvs. Christen Laursen står første gang fadder som 18-årig. Den lille Niels Christian bliver dog kun 14 dag gammel, hvorefter Christen Nielsen Hanskemagers søn begraves.

Den 7. november 1784 står Lauritz Svendsens søn, Christen Laursen, fadder i Sem kirke for Christen [Nielsen] Hanskemager af Sem, da denne får døbt datteren Elisabeth Christensdatter. Præsten angiver ikke, hvilken af Laust Svendsens sønner, der her er tale om, men der må være tale om Christen Laursen, da Jørgen Laursen er for ung.

Da Axel Pedersen i Sem samme dag får begravet sin hustru, Anne Hansdatter, der døde 30 år gammel i barselssengen, og døbt sin søn for Hans Axelsen, er Laust Svendsens søn, som nok må være Christen Laursen, fadder for den lille moderløse dreng. Gudmor den 30. oktober 1785 i Sem kirke er Mads Rasmussens kone. De andre faddere er Mads Nielsen Bach og Michel Jensen Nørgaard af Sem. Den lille Hans Axelsen dør 4 uger gammel.


Gennem folketællingen den 1. juli 1787 findes Christen Laursens mor, der hedder Dorthe Christensdatter. Christen Laursen bor altså som 23-årig hjemme på gården hos forældrene i 1787. Det gør to af hans mindre helsøskende også.

 

Da hovedlægsrullen over Sem sogn skrives i 1789 for første gang, er den 25-årige Christen Laursen allerede på tidspunktet fjernet fra lægdssystemet og dermed ikke inkluderet i rullen. Det er hans lillebror, Jørgen Laursen, derimod.


Familiens tilknytning til Asferg vises igen den 6. juni 1799, selv om Christen Laursen endnu ikke er blevet gift med sin hustru, Karen Pedersdatter fra Edderup. Denne dag får Peder Kondrup og Ane Christensdatter i Asferg nemlig døbt deres søn med navnet Christen Pedersen Kondrup. Gudmor er Karen Pedersdatter fra Siim, mens Ane Svendsdatter fra Glenstrup er del-gudmor. Fadderne er fra Asferg og er Johan Andersen, Niels Moth samt Knud Christensen.


Christen Laursen bliver trolovet med Karen Pedersdatter den 12. juni 1799 i Sem, hvor forloverne er Peder Nielsen fra Edderup og Michel Jensen fra Sem. Præsten skriver efterfølgende:
At Ung Karl Chresten Laursen og pigen Karen Pedersdatter som agter at indlade sig i Ægte-skab ikke ere hinanden saa nær beslægtede at de ey maatte faae hinanden; saa og; at eller intet er, som kand hindre dette Ægte=skab i nogen maade; indestaar vi underskrævene forlovere for. –
Siem d 16de Junius 1799er
Peder Nielsøn Ederup    Mickel Jens sen Siem

Christens hustru, Karen Pedersdatter, må derfor være Peder Nielsens datter fra Edderup. Den 12. juli 1799 vies Christen Laursen og Karen Pedersdatter i Sem kirke, hvorefter præsten skriver:
Juli = d 12te Blev over nævnte Christen Laursen og  pige Karen Peders Datter Brude Wiet i Siem=kirke
Foretet hr. Provst Balvig


Den 27. oktober 1799 står Christen Laursens hustru, Karen Pedersdatter, gudmor til sin bror Søren Pedersens datter i Edderup, som døbes Anne Sørensdatter. Disse to familier kommer jo senere i familie med hinanden igennem Christen Knudsen, hvis forældre er fætter og kusine, og hvis morforældre også er fætter og kusine.


Den 17. november 1799 står Christen Laursen forlover i Sem for ægteparret Rasmus Pedersen og Kierstine Sørensdatter [egentligt med dobbelt-r i Sørren]. Den anden forlover, der stiller op for parret, er Peder Andersen. Både Christen og Peder underskriver med egne underskrifter.

Christen Laursens gård lå med den smukkeste udsigt over Sem sø. De tilhørende marker lå lige syd for Edderup ejerlav. Som man kan se på kortet, har der været en vej fra Edderup skovgårde til Sem kirke over Laursens marker.
Christen Laursen fra 1800 til 1804 i Sem

Ved folketællingen den 1. februar 1801 er Christen Laursen altså gift, men parret har ingen børn. Christen Laursens lillebror, der er soldat i Århus, er dog indskrevet i folketællingen hos dem foruden hans mor:

Christen Lauritsen               37 år Gift       Fæste            Gårdmand

Karen Pedersdatter             38 år Gift       Hans kone

Jørgen Lauritsen                 27 år Ugift     Hans bror       Soldat wed Aarhus Reg

Dorthe Christensdatter         67 år Enke     Hans mor       Har ophold på gården

 

Søndag den 17. maj 1801 føder Christen Laursens hustru, Karen Pedersdatter, en datter, som døbes Dorthe Christensdatter, og som opkaldes efter og får samme navn som hans mor. Pigen dør dog allerede tirsdag den 26. maj 1801 efter at være blevet hjemmedøbt tirsdag den 19. maj 1801. Præsten skriver efter begravelsen den 31. maj 1801:

Anno 1801 Den 17de May blev Christen Laursens hustru Karen Pedersdatter i Sem Sogn forløst med en Datter som den 19de hujus blev hiemedøbt Dorthe, som døde den 26de hujus, og blev begravet i Sem Kirkegaard den 31de hujus, gamel 9 Dage

Den lille Dorthe Christensdatter dør altså 9 dage gammel, hvorefter hun begraves på den lokale kirkegård.


Den 23. februar 1802 står Christen Laursen fadder i Sem kirke for Søren Nielsens søn i Edderup, Jens Sørensen og dennes hustru Maren Pedersdatter, da parret får døbt deres datter for Anne Marie Jensdatter, mens de opholder sig på barnets farfars selvejergård i Edderup. Farfaren Søren Nielsen står også fadder for sin søns lille pige foruden Niels Pedersens hustru Kirsten Sørensdatter [præsten skriver fejlagtigt Karen Sørensdatter], [sognefogden] Mads Rasmussen og Niels Sommers hustru, Anne Marie Christensdatter.


Tirsdag den 6. juni 1802 føder Peiter Justesens hustru, Maren Rasmusdatter, et pigebarn, mens hun opholder sig hos familien Christen Laursen i Sem by. Pigen døbes Maren Peitersdatter søndag den 13. juni 1802 i Sem kirke, hvor Christen Laursen står fadder. Gudmor er Maren Andersdatter, som er gift med Rasmus Greve i Skjellerup, fulgt af sognefoged Mads Rasmussens kone, Maren Nielsdatter fra Sem. Andre faddere er Michel Nørgaard og Hans Jensen af Sem.

 

To dage efter fødslen, dvs. torsdag den 8. juni 1802, dør Peiter Justesens hustru, Maren Rasmusdatter, i Christen Laursens hus, og hun blev kun 28 år gammel. Præsten skriver efter begravelsen:

Maren Rasmusdatter, som opholdt sig i Christen Laursens Huus, efter at hun den 6de hujus blev forløst med en Daatter, og blev begravet den 13de hujus i sin alder 28 Aar

 

Den 27. november 1802 får Christen Laursen døbt sin første søn i Sem kirke. Drengen opkaldes efter sin farfar, Laurs Svendsen, og han døbes derfor Laurs Christensen. Allerede i 1803 medtages Christen Laursens søn på tillægslægsrullen over Sem sogn med følgende:
Ny 141: Far, Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Sem, opholder sig hjemme, født den 27. november 1802 [andre lægdsoplysninger om Laurs er kronologisk længere nede på denne side.]

Laurs Christensen bliver konfirmeret som 16-årig i Sem kirke søndag den 29. marts 1818, hvilket i øvrigt sker sammen med
Christen Sørensen Fur fra familien Møller denne hjemmeside. Præsten skriver, at Laurs er søn af gårdmand Christen Laursen og hustru Karen Pedersdatter i Sem by.Laurs Christensens dåbsindgang findes ikke, da indførsler mangler fra perioden. Laurs Christensen bliver gift med Karen Olesdatter, og ved folketællingen i 1834 har parret en gård i Sem uden børn men med 3 tjenestekarle. Ca. den 27. juni 1834 har parret dog fået datteren Ane Cathrine Laursen, men hun bliver kun 8 uger gammel og dør den 27. august 1833. Den 21. juni 1837 bliver Laurs Christensen far til et dødfødt barn. Laurs Christensen er inkluderet på hovedlægsrullen over Sem sogn i Randers Amt med følgende, da den skrives i 1837:
12 8: Far: Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Sem, 33 år, 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig hjemme, A1830 10 Comp uøvet gaardmand
Laurs Christensen bliver ikke særligt gammel, da han dør som 39-årig den 16. november 1842, hvor præsten skriver, at han var gårdmand og sognefoged i Sem sogn [lige som sin far]. Hans mor gifter sig med en ny mand fra Hvam sogn, og de bor på gården i Sem ved folketællingen i 1845.


Christen Laursens hustru, Karen Pedersdatter fra Sem, er gudmor i Sem kirke den 24. juli 1803 for inderste Christen Nielsen og hustru Mette Andersdatter i Sem kirkelade, da parret får døbt sønnen Anders Christensen. På denne hjemmesides forside er et foto af den stadigvæk eksisterende Kousted kirkelade, og Sem kirkelade har nok set ligeledes ud. Faddere er tjenestepigen Kierstine Andersdatter fra Skrødstrup, gårdmændene Jens Nørgaard og Jens Laursen af Sem foruden Jens Nørgaards karl, Niels Christensen.


Den 3. marts 1804 står Christen Laursen i Sem fadder i den lokale kirke for gårdmanden Mads Rasmussen og dennes hustru Maren Nielsdatter. Parret har fået en søn, der døbes Hans Christian Madsen. Gudmor er Mads Hansens datter, Kirstine Madsdatter, og del-gudmor er Maren Hansdatter af Enslev. Andre faddere er gårdmændene Hans Jensen og Jens Nørgaard af Sem by.


Fredag den 11. maj 1804 er der en trolovelse i Sem by. Det glade par er ungkarl Søren Christensen og enken Anne Sørensdatter, som begge bor i Sem by, og som bliver viet den 15. juni 1804 i Sem kirke. En af forloverne er Christen Laursen, og han sætter sin underskrift i kirkebogen som vidne derpå sammen med Jens Nørgaard, der er gårdmand i Sem by.


Fredag den 20. juli 1804 står Christen Laursen fadder til en pige, der døbes Karen Jensdatter. Hendes far er Jens Sørensen i Edderup, som nok er Christens kone, Karen Pedersdatters fætter. En af de andre faddere er konens bror, Søren Pedersen i Edderups stedsøster [halvsøster], Johanne Christensdatter, som vel også må være halvsøster til Christens kone. Desuden er Peder Nielsens datter, Bodil [må vel være Søren Nielsens datter, Bodil Sørensdatter, da Peder ikke har nogen datter med navnet Bodil, og Bodil er søsteren til Jens Sørensen] fadder, foruden gårdmand Niels Pedersen i Edderup [som er Peder Nielsens søn og bror til Karen Pedersdatter]. Sidste fadder er ungkarl Niels Madsen fra Sem by.

 

Den 19. august 1804 står Christen Laursen i Sem igen fadder i kirken, og nu gør han det for fæstehusmand Anders ? og hustru Maren Pedersdatter, der har fået sønnen Peder Andersen. Andre faddere er Mads Rasmussens hustru Maren Nielsdatter, Jens Nørgaards tjenestepige, Margrethe Andersdatter, gårdmand Mads Rasmussen samt Jens Nørgaard, alle fra Sem by.

 

Christen Laursens søn, Laurs Christensen, medtages på hovedlægsrullen over Randers Amt og Sem sogn i 1804 med følende data:

141 101: Far, Christen Laursen, søn, Lars Christensen, født i Sem, opholder sig hjemme, født den 27. november 1802

Christen Laursens underskrift, da han står som forlover ved brylluppet i Sem i 1804. Egentligt underskriver han sig vel med "Chresten Laursen".
Christen Laursen af Sem fra 1805

Søndag den 21. april 1805 konfirmeres en pige ved navn Maren Andersdatter i Mariager kirke. Hendes far er hyrden Anders Sørensen i Sem. Præsten tilføjer, at Maren er tjenestepige hos Christen Laursen i Sem, så denne 16-årige pige har nok taget sig noget af den lille Jesper.

Christen Laursen bliver den 7. eller 27. april 1805 far til Jesper Christensen i Sem by, afhængigt af hvilken kilde som er rigtig. Dåben angives kun ved optagelsen på tillægslægsrullen og drengens konfirmation, da kirkebogen mangler for året. Hvem Jesper egentlig opkaldes efter, vides ikke, men det kunne være efter Christens forrige svigerfar i Skrødstrup Mølle.

 

Igen i 1806 får Christen Laursen konfirmeret en af sine tjenestefolk i Mariager kirke. Præsten skriver, at drengen hedder Christen Jensen og er fra Øster Tørslev.


Christen Laursens søn, Laurs Christensen, er optaget på hovedlægsrullen over Sem sogn for 1806 med følgende data:
101 76: Far: Christen Laursen, søn, Lars Christensen, født i Sem, 3 år, opholder sig hjemme

Der går 4 år, før hovedlægsrullen for Sem sogn opdateres i 1810, og nu er der følgende om Christen Laursens søn, Laurs Christensen:
76 64: Far: Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Sem, 6 år, opholder sig hjemme


Christen Laursen sætter nok engang sin underskrift i Sem kirkebog den 13. januar 1811. Han er da sammen med Hans Jensen forlovere for parret Niels Christensen og Maren Andersdatter i Sem, der vil giftes. Christen sætter selv sin underskrift, mens præsten skriver, at Hans Jensens er sat ”med paaholdt haand”. Christen Laursen tilføjer foruden underskriften ordet ”Selvejer”.

Den 10. juni 1811 står Christen Laursen – her skrevet som Larsen – fadder i Sem kirke, men hans hustru Karen Pedersdatter er delgudmor, da inderste i Sem (lejer og daglejer) Niels Christensen og hustru Maren Pedersdatter får sønnen Christen Nielsen.


Christen Laursens mor, Dorthe Christensdatter, dør torsdag den 17. oktober 1811 i Sem, hvor hun var 77 år gammel.

 

Den ældste af Christen Laursens sønner, Laurs Christensen, medtages på den opdaterede lægsrulle over Sem sogn i 1813 med disse data:
64 52: Far: Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Sem, 9 år, opholder sig hjemme


Den 9. januar 1814 står gårdmand Christen Laursens hustru, Karen Pedersdatter, gudmor i Sem kirke for Peder Espersen og Kirsten Jensdatter, da parret får døbt sønnen Esper Pedersen. Faddere er pigen Ane Jensdatter, gårdmand Rasmus Nielsen, husmand Christen Hansen samt ungkarl Anders Jensen fra Sem by og sogn. I den gamle kirkebog angives Ane Jensdatter til at være en datter af Jens Andersen. I den er Jens Jensen Lundkiær også indsat men efterfølgende streget over.


Den 16. december 1814 står Christen Laursen sammen med Jens Nørgaard forlovere i Sem. Det kommende brudepar er fæstegårdmand Søren Christensen af Sem by og Ellin Pedersdatter. Ellin og Søren bliver gift i Sem kirke den 17. marts 1815.

Hovedlægdsrullen over Randers Amt og Sem sogn, lægd 99, skrives den næste gang i 1816 af sognedfoged Peder Pedersen af Hem. Christen Laursens søn, Laurs Christensen af Sem, er nu medtaget på rullen med følgende data:
52 40: Far: Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Sem, 12 år, opholder sig hjemme


Den 5. december 1818 står Christen Laursen og Peder Axelsen sognefoged forlovere for brudeparret fæstehusmand Pejter Justsen og Elisabet Christensdatter, der begge bor i Sem by.  Parret bliver viet den 21. februar 1819 i Sem kirke.

Lægden over Hem og Sem sogne i Randers Amt bliver atter opdateret i år 1819, og Christen Laursens ældste søn er på rullen med følgende:
40 39: Far: Kristen Laursen, søn, Laurs Kristensen, født i Sem, 15 år, opholder sig hjemme


Den 14. november 1819 er Christen Laursen sammen med Jens Nørgaard forlovere for brudeparret Jens Jacobsen af Tvede og Johanne Nielsdatter af Sem by. Parret bliver viet i Sem kirke den 4. december 1819.

Den 8. oktober 1820 står Christen Laursen trolover for brudeparret gårdmand Christen Pedersen i Råby og Maren Nielsdatter af Edderup. At brylluppet må indgåes, bekræftes dog først den 6. november 1820 med en attest for Christen Pedersen. Den anden forlover er Niels Pedersen i Edderup, som er brudens far. Parret bliver viet den 10. november 1820 i Sem kirke.

Laurs Christensen, Christen Laursens søn, er også på hovedlægsrullen fra Randers Amt, da den opdateres i 1822 af sognefoged Peder Pedersen Sparre af Hem:
39 28: Far: Kristen Laursen, søn, Laurs Kristensen, født i Sem, 18 år, 61½ tomme høj [1,61 m], opholder sig hjemme


Den 13. april 1823 er Christen Laursen forlover for et brudepar i Sem sammen med Peder Jespersen. Parret er boelsmand Jens Pedersen af Enslev og Ane Pedersdatter af Sem, der bliver gift i Sem kirke den 20. juni 1823.


Lægd 99 under Randers Amt, som er Sem og Hem sogne, bliver næste gang opdateret i hovedudgave i 1825, og Christen Laursens søn er nu på rullen med følgende:
28 24: Far: Kristen Laursen, søn, Laurs Kristensen, født i Sem, 21 år, 62½ [overstreget] 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig hjemme, Gms [gammel mands søn] bevist Ses 1826, Nu Gbfs Ses 1828


Christen Laursen bliver altså far til 3 børn: Dorthe, Laurs og Jesper, hvoraf Dorthe dør som spæd. Laurs får en datter, og da Jesper kun får 2 sønner, hvoraf det ægte slægtsled uddør efter 2. generation, lever denne familie altså ikke videre i historiens dna pga. en masse unger.

 

Christen Laursen dør søndag den 12. november 1826. Christen begraves fredag den 17. november 1826 på Sem kirkegård. Præsten skriver, at Christen var gårdmand i Sem, og at han blev 62½ år gammel, og det stemmer. Endvidere skriver præsten, at dødsattesten blev udfærdiget den 13. november 1826.


Da hovedlægsrullen over Sem sogn i Randers Amt opdateres for 1828, er Laurs Christensen af Sem nu på rullen med disse data:
24 19: Far: Kristen Laursen, søn, Laurs Kristensen, født i Sem, 24 år, 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig hjemme, gbfs – S1830 Artill 10 Comp [artilleriet 10. kompagni] uøvet


Christen Laursens søn, Laurs Christensen, overtager farens død moderens gård i Sem, angives det ved hans bryllup i 1829, hvor han bliver gift med Ole Maagaards datter, Karen Olesdatter Maagaard. Pigens far og bror er forlovere for parret, da trolovelsen indgås. Laurs Christensen er derefter sognefoged i Sem ligesom sin far, og han bliver far til en datter. Laurs Christensen bliver dog ikke gammel, idet han dør 39 år gammel i Sem den 16. november 1842.


Christen Laursens søn, Laurs Christensen, er naturligvis også på hovedlægsrullen over Sem og Hem sogne, lægd 99, da Randers Amt opdaterer sin hovedudgave i 1831:
19 15: Far: Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Siem, 27 år, 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig hjemme, a1830, 10 Comp [artilleriet 10. kompagni] uøvet, Gaardmand begyndt sess 1832

Sem og Hem sogne, lægd 99, får af Randers Amt opdateret hovedlægsrullen nok engang i 1834, og denne gang er Laurs Christensen repræsenteret med disse data:
15 12: Far: Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Sem, 30 år, 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig hjemme, A: 1830, 10 Comp [artilleriet 10. kompagni] uøvet, Gaardmand.


Selv om Christen Laursens søn, Laurs Christensen, er oppe i en pæn alder, slettes han stadigvæk ikke fra lægsrullesystemet, da Randers Amt opdaterer Sem og Hem sogne i 1837:
12 8: Far: Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Sem, 33 år, 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig hjemme, A: 1830, 10 Comp [artilleriet 10. kompagni] uøvet, Gaardmand


Christen Laursens søn, Laurs Christensen, er sidste gang på hovedlægsrullen, da Randers Amt laver en ny udgave af den i 1840:
8 6: Far: Christen Laursen, søn, Laurs Christensen, født i Sem, 36 år, 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig hjemme, A: 1830, 10 Comp [artilleriet 10. kompagni] uøvet, Gaardmand, Død D 1842

 

Relationer: Anton Mejlby <- Nielsine Knudsen <- Christen Knudsen <- Jesper Christensen <- Christen Laursen

Christen Laursen som indskrevet i Sem kirkebog ved dåben i 1764

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.12 | 10:23

"Rasmus Pedersen Skov dør den 15. juni 1782 i Fjeldsted. Han bliver altså 76 ½ år gammel." Det er nu hans enke som dør. Han døde i 1777 og begr 2/3. Skifte 26/3

...
12.11 | 21:58

Har han en bror Christen Christensen Bagi som er født o. 1713 og det er ham som bliver gift med Anne Thorsdatter 1746. Kirsten Thorsdat har jeg død 1797

...
12.11 | 21:54

Ved dåb 1743: hans bror Jens Christensen bagi,- er det ham som i 1721 bliver gift med Jespers Sørensen Møllers datter. ?

...
20.10 | 11:45

En fantastisk udførlig og god side! Jeg leder efter oplysninger om en Mogens Tollestrup, fra Skærshale, der er fadder til et par af Jeppe Madsens børn o. 1740.

...
Du kan lide denne side