Niels Jensøn Wognsen (1778 - 1837)
3 af 16 - Niels Vognsen

bliver født i Grynderup i begyndelsen af maj 1778, hvor han døbes i Grynderup kirke den 17. maj 1778. Niels er nok født søndag den 3. maj 1778. Niels Jensen Vognsen er søn af Jens Vognsen og Karen Madsdatter. Da han ikke opkaldes Niels efter sin morfar, kunne det tænkes, at han opkaldes efter sin farfar, og at hans far altså i virkeligheden hedder Jens Nielsen Vognsen. Præsten skriver nemlig i kirkebogen:

 

d 17de ejusd: [Maii] Jens Wognsøns Barns Daab / af Grÿnderup / confirmeret, som af 3die hujus [maj] næste? var inddøbt og kaldet Niels, frembaaren af Præstens Kone, Testes: Christen Matthiesøn af Rørbæk, Christen Lassøn af Døstrup, Christen Wognsøn [nok en farbror] og Peder Jacobsøns hustrue af Grÿnderup.
[Christen Mathiesen er i 1787 60 år og på aftægt på en gård i Rørbæk, som hans ugifte søn har overtaget. I 1787 er Christen Laursen i Døstrup en 52-årig bonde, der er gift med Sidsel Johansdatter. Christen Vognsen i Grynderup er 42 år gammel i 1787, gift med Kirsten Andersdatter, som har 3 børn med fra hendes første ægteskab. Peder Jacobsen i Grynderup i 1787 er 60 år gammel på en gård, hvor en enkelt hjemmeboende søn er på
gården.]

Niels Jensøn Wognsens mor, Karen Madsdatter, findes ved folketællingen i 1787. Ved folketællingenbor Niels nemlig hos forældrene samt 2 søskende på en gård i Grynderup by.

 

Niels Jensen Vognsen bliver konfirmeret den 27. april 1794 i Grynderup kirke, og han er således knap 16 år gammel ved konfirmationen. De to andre drenge, som konfirmeres denne dag, er Jens Dinesen og Jens Pedersen.

 

I lægsrullen over Grynderup sogn den 12. november 1795 finder man Niels Jensen Vognsen indskrevet. Der er følgende oplysninger om ham:
11 9 Far: Jens Vognsen, søn, Niels Jensen Vognsen, født i Grynderup, 16 år, opholder sig i Grynderup

I lægsrullen over Grynderup sogn for 1798 finder man Niels Jensen Vognsen indskrevet. Der er f.eks. oplysningen, at han som 19-årig var 1 meter og 63 centimeter høj. Der er i øvrigt følgende oplysninger om ham:
9 5 Far: Jens Vognsen, søn, Niels Jensen Vognsen, født i Grynderup, 19 år, 62 ½ tomme høj [1,63 m], fik følgeseddel til Rold, bragte den tilbage inden paategning, meldt amtmanden, bliver i mellem. Aflyst 98, er hjemme i Grynderup 5 1806, er nu komen tilbagt til Lægdt op 6 99


Som 23-årig bor Niels Jensen Vognsen stadigvæk ugift hjemme på gården i Grynderup hos forældrene samt 3 yngre søskende ved folketællingen den 1. februar 1801.

 

Den 12. november 1801 er Jens Vognsens søn, Niels Jensen Vognsen, atter medtaget på hovedlægsrullen over Aalborg amt, Grynderup sogn, lægd 101, 2. del, og denne gang med følgende data:
5 4: Far: Jens Vognsen, søn, Niels Jensen Vognsen, født i Grynderup, 22 år, 62 ½ tomme høj [1,63 m], opholder sig hjemme, venstre pegefinger stiv uts [uegnet til soldat] 1800


Den 25. juni 1802 står Niels Jensen Vognsen som 24-årig vist nok fadder for første gang i livet, da husmanden Peder Povelsen og Maren Tønesdatter får døbt datteren Maren Pedersdatter. Niels Jensens far, Jens Vognsen, står fadder ved samme lejlighed.


Niels Jensen Vognsen overtager sin fars gård i sommeren 1803, og skødet til ham er udfærdiget den 14. juni 1803, oplyses det ved den senere session i januar 1805.

Da hovedlægsrullen over Aalborg amt, Grynderup sogn, revideres den 30. januar 1805, der der følgende om Niels Jensen Vognsen:
4 2: Far: Jens Vognsen, søn, Niels Jensen Vognsen, født i Grynderup, 25 år, 62 1/4 tomme høj [1,63 m], opholder sig hjemme, 1800 venstre pegefinger ?, I same stilling. Tienlig til arts: [nok artilleri] sept 1808, ? ved attest No.2412 32/5, Er eyer af 3et 50ske hartk. Efter tinglyst skiøde af 14. Juni 1803 men er ugift sept 1806


Niels Jensen Vognsens far, Jens Vognsen, dør i april 1806, og Niels overtager som 27-årig gården i Grynderup, hvis hovedmark ligger sydøst for byen.


Den 22. juni 1806 står Niels Jensen Vognsen fadder i Grynderup kirke for Niels Sørensen og Anne Kirstine Nielsdatter, der får døbt datteren for Anne Nielsdatter. Præsten skriver dog: Niels Vognsen og hustru, men han er da ikke gift endnu! Gudmor er Niels Mortensens hustru af Bonderup i Kongens Tisted sogn. Andre faddere er Niels Nielsen og Christen Moesbech.

Niels Jensen Vognsens gård havde en hovedmark, der lå sydøst for Grynderup by i Himmerland
Niels Jensen Vognsen i Grynderup efter 1806

Da hovedlægsrullen over Aalborg amt, Grynderup sogn, revideres den 12. maj 1808, har Grynderup fået sit eget lægdsnummer med nummer 114, og sognet er dermed ikke længere registreret sammen med Rørbæk. Der er følgende om Niels Jensen Vognsen:
2 2: Far: Jens Vognsen, søn, Niels Jensen Vognsen, født i Grynderup, 28 år, 62 1/4 tomme høj [1,63 m], opholder sig hjemme, stiv venstre pegefinger, tienlig til artil[leri], gaard på 3td 5sk ? efter tinglyst skiøde af 14 Juni 1803 men er ugift, S. [session] 1809 2JR R 4/4 35/10


Den 26. juni 1808 står Niels Jensen Vognsen atter fadder i Grynderup kirke. Denne gang gør han det for Jens Jensen Buk og Anne Knudsdatter, der får døbt datteren Dorthe Marie Jensdatter Buk. Hustruen er en datter af Knud Pedersen i Rørbæk, mens faren er fra Randers, og parret er derfor tidligere blevet gift i Rørbæk kirke. Andre faddere er pigens morfar, Knud Pedersen af Rørbæk, Niels Gundesen samt pigens moster, Kirsten Knudsdatter.

Den 1. august 1808 får farbroren Christen Vognsen og dennes hustru, Bodil Hansdatter, døbt et drengebarn i Grynderup kirke med navnet Jens Christensen Vognsen. Den ene fadder til lille Jens, er Niels [Jensen] Vognsen, som jo er farbror til drengen. Drengen bliver dog kun 26 uger gammel, og han begraves den 29. januar 1809.


Måske står Niels Jensen [Vognsen] fadder i Grynderup i slutningen af 1809 for Jens Andersen Skaldberg og Maren ?datter, der får døbt sønnen Anders Jensen Skaldberg. Det viser tidens luner, at præsten nu kalder ham Niels Jensen og ikke Niels Vognsen.


Niels Jensen Vognsen bliver forlovet med Maren Nielsdatter i Simested søndag den 27. maj 1810. Præsten skriver om trolovelsen:   

Den 27 Maii 1810 mødte Ungkarl Niels Jensen fra Grynnerup at måtte og ville ægte Pigen Maren Nielsdatter af Thorup, hvilket Ægteskab in ? ? ? Eveldrup Præstegaard d. u. 1810

Trolovelsen bekræftes af Maren Nielsdatters far, Niels Michelsen, med en underskrift (dvs. kun initialer, da Niels Mikkelsen ikke kunne skrive). En Søren Christensen underskriver som vidne for Niels Jensen [Vognsen], hvis far er død og derfor ikke kan være forlover på sønnens vegne.

 

Maren Nielsdatter og Niels Jensen Vognsen bliver gift i Simested kirke fredag den 15. juni 1810.

Den 1. maj 1811 er Niels Jensen Vognsen nok engang medtaget på lægsrullen over Grynderup sogn og med følgende data, hvor han endnu ikke slettes fra lægdssystemet:
2 2: Far: Jens Vognsen, søn, Niels Jensen Vognsen, født i Grynderup, 31 år, 62 1/4 tomme høj [1,63 m], opholder sig hjemme, venstre pegefinger stiv, tienlig til artillerist, gmd paa 3td 5sk ? eft tingl skiøde af 14 Juni 1803, er ?

Søndag den 20. oktober 1811 får Niels Jensen Vognsen døbt sit første barn, som opkaldes efter sin farfar, Jens Vognsen. Præsten skriver:
D 20 Oct Blev Niels Jensen Vognsens barn inddøbt og kaldet Jens
Og drengen fremstilles da også som Jens Nielsen Vognsen i Grynderup kirke den 29. december 1811, hvor præsten så skriver:
Niels Jensen Vognsens og Maren Nielsdatters Barns daab confirmeret, tilforn kaldet Jens, frembaaren af faderens moder nafnlig Karen [Karen Madsdatter]. Faddere Niels Gundesen, Christen Vognsen [Niels Vognsens bror], Jacob Pedersen og Niels Gundesens hustrue.
Denne Jens Nielsen Vognsen bliver konfirmeret i 1826 i Rørbæk kirke. Faren beskrives som Niels Jensen Vognsen i Grynderup. Som 19-årig forlader Jens Nielsen Grynderup og flytter til Tostrup. I hovedlægsrullen for 1832 er Jens Nielsen angivet som opholdende sig i Hald Tystrup, men han er hjemme i Grynderup igen fra i hvert fald 1841.
  


Niels Jensen Vognsens søn, Jens Nielsen Vognsen, er født så sent på året i 1811, at han først medtages på lægsrullen over Grynderup sogn i Ålborg Amt i 1812 og med følgende:
43: Far: Niels Jensen, søn, Jens Nielsen, født i Grynderup, opholder sig hjemme, fød 19 Octbr
1811

Den 8. august 1813 står Niels Jensen [Vognsen eller Bastrup?] fadder i Grynderup kirke for Niels Døstrup og Kirsten Samuelsdatter af Kjemtrup, idet parret får døbt datteren Maren Nielsdatter. Gudmor er Mette Jensdatter af Kjemtrup. Andre faddere er Salomon Nielsen, Christen Norsbæck [eller Hedemand afhængigt af kirkebogen] og Inger Salomonsdatter, som må være fra Haverslev.

Tirsdag den 21. september 1813 får Niels Jensen Vognsen endnu en søn, som døbes Niels Nielsen Vognsen, hvorefter præsten skriver den 26. september 1813:
26 Sept: blev Niels Jensen Vognsens søn inddøbt og kaldet Niels. Fød d: 21 sept tilforn
Niels
Vognsens hustru vender tilbage til kirken den 24. oktober 1813. Denne Niels Nielsen opkaldes efter sin morfar, dvs. Niels Mikkelsen i Torup. Den lille dreng fremstilles i Grynderup kirke søndag den 28. november 1813, hvorefter præsten skriver i den gamle kirkebog:
D: 28 Nov: blev Niels Vognsens og Maren Nielsdatters Barns daab confirmeret tilforn kaldet Niels. Frembaaren af Niels Mikkelsens kone fra Torup. Faddere: Niels Mikkelsen, Niels Gundersen, Søren Christensen og Karen Kieldsdatter.
[Niels Mikkelsen og hustru i Torup er jo morfar og mormor.]
I
den nye kirkebog indskrives han som Niels Nielsen, der er søn af Niels Jensen og Maren Nielsdatter, hjemmedøbt den 26. september og i kirken den 28. november 1813. Faddere indskrives som Niels Mikkelsens kone fra Torup, Niels Mikkelsen, Niels Gundersen, Søren Jørgensen og Karen Pedersdatter, alle bønder[folk]. Præsten og degnen var altså ikke enige om, hvem der stod faddere.

Unge Niels Nielsen Vognsen vaccineres den 1. november 1817 af Holst. Niels Nielsen konfirmeres i Grynderup kirke i 1829. Niels Nielsens far beskrives som Niels Vognsen i Grynderup. ”Niels Nielsen Wogn” forlader Grynderup som 16-årig, hvor han flytter til Brorstrup sogn. Han flytter videre til Glenstrup i Randers Amt, hvor han lever som en 37-årig ugift karl ved folketællingen i 1850. Senere i 1850 flytter Niels Nielsen til Fårup sogn. Han angives også som tilgang til Fårup den 5. november 1850, hvor han angives til at være 37 år. Sagen håndteres af Mariane Moth. Det vides ikke, hvad der sker med Niels Nielsen herefter.


Da hovedlægsrullen over Grynderup sogn i Aalborg amt opdateret for 1814, er der følgende om Niels Jensen Vognsen, der endeligt slettes fra systemet, og hans drenge, Jens og Niels Nielsen Vognsen:
2 1: Far: Jens Vognsen, søn, Niels Jensen Vognsen, født i Grynderup, 34 år, 62 1/4 tomme høj [1,63 m], opholder sig hjemme, tilnl arts, venstre pegefinger stiv, gmd [gårdmand] paa 3td 5skp Korn efter tingl skiøde af 14 Juni 1803 men er ugift [sidste sætning er en fejl]
43 34: Far: Niels Jensen [Vognsen], søn, Jens Nielsen [Vognsen], født i Grynderup, 2 år, opholder sig hjemme
50 40: Far: Niels Jensen [Vognsen], søn, Niels Nielsen [Vognsen], født i Grynderup, opholder sig hjemme, fød 21 Septbr 1813


Søndag den 15. oktober 1815 føder Niels Jensen Vognsens hustru en datter, som døbes Maren Nielsdatter Vognsen. Da hun er hjemmedøbt på fødselsdagen, altså søndag den 15. oktober 1815, skriver præsten følgende:
D: 15 Oct blev Niels Wognsens Barn inddøbt og kaldet Maren. fød d 14 Oct -
Den lille pige fremstilles med navnet Maren Nielsdatter i Grynderup kirke den 26. december 1815, hvor hun altså opkaldes efter sin mormor, Maren Christensdatter, i Torup.
Efter dåben skriver degnen følgende i Grynderup gamle kirkebog:

D: 26 dec Blev Niels Vognsens og Maren Nielsdatters Barns daab confirmeres, tilførst kaldet Maren, som er baaren af Niels Mikkelsens Kone fra ?, Fader Christen Jensen, Peder Bæch, Anders Hansen og Jens Thøgersens kone fra Røydrup.
Efter
dåben skriver præsten følgende i Grynderup nye kirkebog:
D: 15de October Maren Nielsdatter
døbt hiemme same dato, i kirken fremstillet d 26de December
Niels Jensen og Maren Nielsdatters gaarden i Grÿnderup
Faddere: Karen Pedersdatter, Christen Jensen, Christen Nielsen Torrup [dvs. barnets morbror fra Torup i Simested sogn], Anders Hansen og Sophie Michelsdatter, Røyerup, Bønder folk
Præsten
og degnen er altså ikke enige om, hvem der stod faddere, men da man kunne stå fadder på vegne af andre, har Peder Bæk måske gjort det på vegne af morbroren i Torup. Maren Nielsdatter bliver konfirmeret i Stenild kirke i 1830. Faren beskrives som Niels Jensen Vognsen af Grynderup. Det vides ikke, hvad der sker med Maren Nielsdatter herefter, men hun bor ikke hjemme ved folketællingen i 1834.

 

Niels Jensen Vognsens mor, Karen Madsdatter, dør den 17. december 1815 i Grynderup, hvor Niels er 37 år gammel. Hans mor blev kun 59 år gammel.


Niels Jensen Vognsen er forlover i Grynderup den 12. maj 1816 for parret Christen Jensen Vognsen fra Grynderup og Anne Jensdatter. Den anden forlover er Anders Hansen. Underskrifterne er dog ikke ægte men sat af præsten. Anne og Christen bliver viet i Grynderup kirke den 12. juli 1816. På fødselsdagen den 16. oktober 1816 døbes Christen Jensen Vognsens søn for Jens Christensen Vognsen, og Jens fremstilles i kirken den 16. december 1816.


Grynderup sogns hovedlægsrulle i Ålborg Amt opdateres næste gang i 1817, og nu finder man følgende om Niels Jensen Vognsens drenge, Jens og Niels Nielsen Vognsen:
34 31: Far: Niels Jensen, søn, Jens Nielsen, født i Grynderup, 5 år, opholder sig hjemme
40 36: Far: Niels Jensen, søn, Niels Nielsen, født i Grynderup, 3 år, opholder sig hjemme


Niels Jensen Vognsen bliver i stamtræet far til Ane Kirstine Nielsdatter Vognsen, som bliver født torsdag den 10. september 1818 på gården i Grynderup. Ane Kirstine bliver konfirmeret i Stenild kirke i 1833.

Niels Jensen Vognsen efter 1818

Søndag den 16. juli 1820 får Niels Jensen Vognsen en søn, der døbes Christen Nielsen ved en hjemmedåb på fødselsdagen. Da Christen Nielsen Vognsen døbes i Grynderup kirke den 22. oktober 1820, skriver præsten, at faren er gårdmand Niels Jensen Vognsen og dennes hustru Maren Nielsdatter:
Faddere er Karen Pedersdatter i Allestrup, Kirsten Christensdatter i Torup [konens moster], Niels Michelsen i Torup [konens far], Christen Nielsen i Torup [konens bror] og Christen Jensen i Grynderup, bønderfolk.
Christen Nielsen konfirmeres i Stenild kirke i 1835.
Faren beskrives som gaardmand Niels Vognsen i Grynderup. Christen Nielsen Vognsen bliver først gift med Kirstine Pedersdatter og bosætter sig i Grynderup. Som enkemand bliver han gift igen med Karen Marie Nielsen den 27. december 1868 i Grynderup, hvor han indskrives som Christen Nielsen /:Vognsen/:. Der er i dag efterkommere til Christen Nielsen Vognsen, som fik 8 børn, hvoraf kun de 4 bliver voksne. Christen Nielsen Vognsen dør den 14. februar 1880 i Grynderup.


Igen i 1820 får Ålborg Amt opdateret sin hovedlægsrulle, og denne gang findes Niels Jensen Vognsen i Grynderup med følgende oplysninger om sine sønner, hvor den yngste endnu ikke er registreret:
31 30: Far: Niels Jensen, søn, Jens Nielsen, født i Grynderup, 8 år, opholder sig hjemme
36 34: Far: Niels Jensen, søn, Niels Nielsen, født i Grynderup, 6 år, opholder sig hjemme


Da tillægsrullen skrives for Grynderup sogn i Ålborg Amt i 1821, kommer Niels Jensen Vognsens yngste søn, Christen Nielsen Vognsen, med på rullen:
58: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Christen Nielsen Vognsen, født i Grynderup, fød 16de July 1820


Tirsdag den 1. april 1823 står Niels Jensen Vognsen forlover for parret enkemand Jens Svenningsen fra Haverslev og enken Bodil Hansdatter af Grynderup. Jens Svenningsen er 56 år gammel, mens Bodil Hansdatter er 48 år gammel.


Onsdag den 24. september 1823 får Niels Jensen Vognsen endnu en søn, der døbes Søren Nielsen Vognsen i Grynderup kirke den 2. november 1823 efter at være blevet hjemmedøbt på fødselsdagen. Præsten skriver, at forældrene er gårdmand Niels Jensen Vognsen i Grynderup og hustru Maren Nielsdatter.

Faddere er Kirsten Christensdatter i Torup, Christen Jensen i Grynderup, Niels Christensen i Torup, Christen Nielsen i Torup [morbroren] og Ane Kirstine Bodsdatter i Grynderup [der er gift med hans lillebror, Hans Jensen Vognsen, som kort efter flytter til Døstrup].

Søren Nielsen Vognsen konfirmeres i Grynderup kirke i 1838, hvor præsten skriver, at hans forældre er gårdmand afdøde Niels Wognsen og hustru Maren Nielsdatter i Grynderup. Søren beskrives som Meget god opførsel men kun Maadelig religionsdannelse. Som 16-årig flytter Søren til Glenstrup i 1839, hvor broren Niels også er.


I år 1823 får Ålborg Amt opdateret sin hovedlægsrulle næste gang, og denne gang findes Niels Jensen Vognsen i Grynderup med følgende oplysninger om sine sønner:
30 26 [udstreget]: Far: Niels Jensen, søn, Jens Nielsen, født i Grynderup, 11 år, opholder sig hjemme, 78K84 [Jens Nielsen Vognsen flyttes altså til Brorstrup sogn]
34 30 [udstreget]: Far: Niels Jensen, søn, Niels Nielsen, født i Grynderup, 9 år, opholder sig hjemme, 78K85 [Niels Nielsen Vognsen flyttes altså til Brorstrup sogn]
58 50: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Christen Nielsen Vognsen, født i Grynderup, 2 år, opholder sig hjemme


Søndag den 7. marts 1824 står Niels Vognsen fadder til lillebroren Christen Jensen Vognsen og Ane Jensdatters søn, der døbes Niels Christensen i Grynderup kirke. Drengen var født fredag den 14. november 1823, hvor han bliver døbt i hjemmet. Gudmor er Johanne Sørensdatter af Grynderup. Andre faddere er Mathis Jensen [Vognsen] af Grynderup, Niels Michelsen af Allestrup samt Ane Kirstine Bodsdatter i Døstrup, som er gift med Hans Jensen [Vognsen].


Lægd 114 under Aalborg Amt, som er Grynderup, får en tillægsrulle dannet i 1824, hvor Niels Jensen Vognsens søn, Søren Nielsen Vognsen, medtages på rullen for første gang:
Ny 62: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Søren Nielsen Vognsen, født i Grynderup, fød 24 Septbr 1823

På tillægsrullen over lægd 74, som er Brorstrup sogn, er de to af Niels Jensen Vognsens sønner derfor registreret i 1824 med følgende:
84: Far: Niels Jensen, søn, Jens Nielsen, født i Grynderup, 11 år, opholder sig i Brorstrup, fl 114-26, 114k72 [flytter altså allerede samme år tilbage til Grynderup sogn]
85: Far: Niels Jensen, søn, Niels Nielsen, født i Grynderup, 9 år, opholder sig i Brorstrup, fl 114-30, 114k73 [flytter altså allerede samme år tilbage til Grynderup sogn]


Mandag den 4. april 1825 står Niels Jensøn Wognsen forlover for et bryllup i Grynderup kirke mellem enkemanden Eiler Christensen af Allestrup og Bodil Hansdatter af Grynderup. Bodil må altså være blevet enke igen efter Jens Svenningsen.


Første søndag efter påske 1826, som er den 2. april 1826, konfirmeres i Rørbæk kirke Jens Nielsen [Vognsen]. Præsten skriver, at faren er gårdmand Niels Jensen Vognsen i Grynderup. Jens er 14½ år gammel og døbt den 20. oktober 1811. Jens får karakteren God for både kundskaber og opførsel. Jens er vaccineret i Rørbæk kirke den 30. oktober 1817 af ”Klisner Over Ravnkilde”, men der burde stå Klysner.


Søndag den 9. juli 1826 får Niels Jensen Vognsen sit sidste barn. Pigen, der får navnet Karen Nielsdatter i Grynderup kirke, døbes i kirken den 8. oktober 1826 efter at være hjemmedøbt på fødselsdagen. Hun opkaldes altså efter sin farmor. Forældrene beskrives som gårdmand Niels Jensen Wognsen og Maren Nielsdatter i Grynderup: 

Faddere er Kirsten Christensdatter i Torup, Ane Kirstine Bodsdatter i Døstrup, Hans Jensen [Vognsen] i Døstrup, Christen Nielsen i Torup samt Mathis Jensen [Vognsen] i Grynderup 

Karen Nielsdatter konfirmeret i Grynderup kirke i 1841, hvor forældre beskrives som afdøde gaardmand Niels Jensen Vognsen og hustru Maren Nielsdatter, Grynderup Mark. Karen har meget god kristendomsdannelse men kun God af opførsel.


Aalborg Amt opdaterer sin hovedlægsrulle nok engang i 1826, hvor alle fire af Niels Jensen Vognsens sønner er på rullen under Grynderup sogn:
50 40: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Kristen Nielsen Vognsen, født i Grynderup, 5 år gammel, opholder sig hjemme
62 48: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Søren Nielsen Vognsen, født i Grynderup, 2 år gammel, opholder sig hjemme

72 58: Far: Niels Jensen, søn, Jens Nielsen, født i Grynderup, 14 år, opholder sig hjemme,
73 59: Far: Niels Jensen, søn, Niels Nielsen, født i Grynderup, 12 år, opholder sig i hjemme


Søndag den 25. maj 1828 står Niels Jensen Vognsen fadder til sin brors søn, der døbes i Grynderup kirke. Christen Jensen Vognsens dreng døbes Søren Christensen.


Første søndag efter påske i 1829 konfirmeres Niels Vognsens søn, Niels Nielsen Vognsen i Grynderup kirke. Præsten skriver, at hans far er Niels Vognsen i Grynderup. Unge Niels er 16 år og døbt den 9. september 1813. Ved konfirmationen får han karakteren God for både opførsel og kundskaber. Der er ingen vaccinationsoplysninger på Niels Nielsen Vognsen.


Lægd 114 under Aalborg Amt, som er Grynderup, bliver igen opdateret i hovedlægsrullen for 1829, og der er følgende om om de 4 sønner fra Niels Jensen Vognsens gård:
40 34: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Kristen Nielsen Vognsen, født i Grynderup, 8 år gammel, opholder sig hjemme
48 41: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Søren Nielsen Vognsen, født i Grynderup, 5 år gammel, opholder sig hjemme
58 51: Far: Niels Jensen, søn, Jens Nielsen, født i Grynderup, 17 år, opholder sig hjemme, 68f54 [flytter altså til Øls sogn i 1831]
59 52: Far: Niels Jensen, søn, Niels Nielsen, født i Grynderup, 15 år, opholder sig i hjemme


Tirsdag den 17. november 1829 er Niels Jensen Vognsen forlover i Grynderup for Mathias Jensen af Grynderup, der er hans lillebror, og som bliver gift med Ane Kirstine Nielsdatter af Kjemtrup. Ane Kirstine og Mathies Jensen får boelsgården Toftegaard i Grynderup i 1834 og har der døtrene Karen Marie og Anne Marie.


Da tillægslægsrullen over Øls sogn, som er lægd 68, skrives i 1831, er den ældste af Niels Jensen Vognsens sønner altså at finde på rullen:
54: Far: Niels Jensen, søn, Jens Nielsen, født i Grynderup, 17 år, 60¾ tomme høj [1,59 m], opholder sig i Hald Tystrup, fl
114-51

Grynderup i Aalborg Amt, som er lægd 114, bliver næste gang opdateret i hovedversion i 1832, og der er følgende om Niels Jensen Vognsens sønner:
34 25: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Kristen Nielsen Vognsen, født i Grynnerup, 11 år gammel, opholder sig hjemme
41 31: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Søren Nielsen Vognsen, født i Grynnerup, 8 år gammel, opholder sig hjemme
52 40: Far: Niels Jensen, søn, Niels Nielsen, født i Grynderup, 18 år, 63¼ [overstreget] 64¼ tomme høj [], opholder sig i hjemme, Lidet kalveknæet ansees Ses 1834 og 1835
Den sidste af Niels Jensen Vognsens sønner finder vi i Øls sogn:
54 38: Far: Niels Jensen, søn, Jens Nielsen, født i Grynderup, 20 år, 60¾ tomme høj [overstreget] 61½ tomme høj=1833=1834 [], opholder sig i Hald Tystrup, Overcomp 1835, 2JR Nr1, Sold 9/7 1835 , 2JR for Wiborg 43-17 Sess 1835 [Jens Nielsen er altså betalt af nummer 17 på lægsrulle 43 under Viborg Amt for at gøre tjeneste i stedet for ham].


Lørdag den 27. oktober 1832 står Niels Jensen Vognsen af ? af Grynderup forlover for et kommende brudepar. Brudeparret er Christen Thomasen [alias Christen Thomsen], som er træskomand i Mejlby i Brorstrup sogn, og Ane Laursdatter af Grynderup.

 

Ved folketællingen den 18. februar 1834 består familien Niels Jensen Vognsen af følgende på en gård i Grynderup:

Niels Jensen                   56 år           Gift              Gårdmand

Maren Nielsdatter            50 år           Gift              Hans kone

Christen Nielsen              14 år            Ugift            Deres søn

Søren Nielsen                   8 år           Ugift            Deres søn

Karen Nielsdatter              7 år          Ugift             Deres datter

 

Der er følgende om Niels Jensen Vognsens to tilbageværende sønner af Grynderup i Aalborg Amt, da amtet opdaterer hovedlægsrullens lægd 114 i år 1835:
25 18: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Kristen Nielsen Vognsen, født i Grynnerup, 14 år gammel, opholder sig hjemme
31 24: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Søren Nielsen Vognsen, født i Grynnerup, 11 år gammel, opholder sig hjemme

I lægd 68, som er Øls sogn, finder vi den sidste af Niels Jensen Vognsens sønner, nemlig Jens Nielsen Vognsen:
38 30: Far: Niels Jensen, søn, Jens Nielsen, født i Grynderup, 23 år, 61½ tomme høj [1,61 m], opholder sig i Haldtostrup, den 8. juni 1835 Soldat, 2 JR i stedet for Viborg 43-17 møder 9. juli 1835


Niels Jensen Vognsen bliver altså far til 7 kendte børn, hvoraf de 4 er drenge, og de 3 er piger.

 

Niels Jensen Vognsen dør fredag den 24. november 1837, og han begraves fra Grynderup kirke søndag den 3. december 1837. Præsten skriver, at Niels var gårdmand på Grynderup Mark og blev 60 år gammel. Han bliver i virkeligheden kun 59 år.


Ålborg Amt opdaterer atter sin hovedlægsrulle i 1838, og lægd 114, som er Grynderup sogn, indeholder følgende om Jens Vognsens sønner:
18 17: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Kristen Nielsen Vognsen, født i Grynnerup, 17 år gammel, 60 tommer høj [1,57 m], opholder sig hjemme
24 23: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Søren Nielsen Vognsen, født i Grynnerup, 14 år gammel, opholder sig hjemme

Ålborg Amt opdaterer samtidigt lægd 68, som er Øls sogn, og Jens Nielsen Vognsen er da repræsentere med dette:
30 29: Far: Niels Jensen, søn, Jens Nielsen, født i Grynderup, 26 år, 61½ tomme høj [1,61 m], opholder sig i Haldtostrup, 1835 Soldat 2 JR, fra 9. juli 1835, 114p73 [Jens Nielsen Vognsen flytter altså tilbage til Grynderup sogn.]

Vi skal frem til 1841, før Aalborg Amt næste gang opdaterer sin hovedlægsrulle over Grynderup sogn. De tre drenge i Vognsen-familien er på rullen med disse data:
17 12: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Kristen Nielsen Vognsen, født i Grynnerup, 20 år gammel, 60 [overstreget] 62¾ tomme høj [1,64 m] 1842, opholder sig hjemme, Soldat 1/6 1843 – 9 I B [9. infanteriregiment]
23 18: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Søren Nielsen Vognsen, født i Grynnerup, 17 år gammel, opholder sig hjemme
73 57: Far: Niels Jensen, søn, Jens Nielsen, født i Grynderup, 29 år, 61½ tomme høj [1,61 m], opholder sig hjemme, 1835 Soldat 2 JR, fra 9. juli 1835, gaardmand efter l.r, fremlægges attest [udstreget], Ovrf 1842, Attest fremlagt sess 1843

Atter i 1843 bliver hovedlægdsrullen over Grynderup sogn opdateret af Ålborg Amt, og rullen indeholder da følgende om Niels Jensen Vognsens drenge i lægd 114:
12 8: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Kristen Nielsen Vognsen, født i Grynnerup, 23 år gammel, 62¾ tomme høj [1,64 m], opholder sig hjemme, 1843 Soldat infan batt fra 1 Junii 1843, regner fra 1842 23/46
18 14: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Søren Nielsen Vognsen, født i Grynnerup, 20 år gammel, 63¾ tomme høj [1,67 m], opholder sig i Svenstrup sogn i Randers Amt, ? af 1 November 1843 – af gmd Jens Nielsen Vognsen i Grynnerup, Afgb dec 1843, noget blodaarebrok og platfodet ansees, Sess 1845 1846, rettet sess 1847
57 47: Far: Niels Jensen, søn, Jens Nielsen, født i Grynderup, 32 år, 61½ tomme høj [1,61 m], opholder sig hjemme, 1835 Soldat 2 JR, fra 9. juli 1835, ????; 1843 gmd [gårdmand], fajst 24/45 sess 1846


Da Aalborg Amt opdaterer sin hovedlægsrulle over Grynderup sogn i 1846, er Niels Jensen Vognsens drenge endnu engang repræsenteret:
8 8: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Christen Nielsen Vognsen, født i Grynnerup, 26 år gammel, 62¾ tomme høj [1,64 m], opholder sig hjemme, 1843 Soldat 9 inf: batt: fra 1 Junii 1843, tienestetiden regnes fra 1842. 1846 ku: Res: [reserven], p.t. ? 31/8 49 for blodstyrtning, 31/49, samme cits. Sess 1850
14 14: Far: Niels Jensen Vognsen, søn, Søren Nielsen Vognsen, født i Grynnerup, 23 år gammel, 63¾ tomme høj [1,67 m], opholder sig i Svenstrup sogn i Randers Amt, UTS [ud til soldat], tt: trn: [taget til trainkudsk], noget blodaarebrok og platfodet, har Amtspas af 1 Novbr: 1843. k: auctions ? faderen
47 42: Far: Niels Jensen, søn, Jens Nielsen, født i Grynnerup, 35 år, 61½ tomme høj [1,61 m], opholder sig hjemme, 1835 Soldat 2 J. I. R [2. jyske infanteriregiment], overgaaet til 9 Inf: Batt: 1846, 1846 S. i forsk, gmd: [gårdmand] – Jens Nielsen Vognsens navn er udstreget, og han fjernes derved fra lægdsrullesystemet.


Relationer: Anton Mejlby <- Niels Christian Mejlby <- Ane Kirstine Vognsen <- Niels Jensen Vognsen

Niels Jensøn Wognsen som indskrevet i Grynderup kirkebog ved dåben i 1778

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.09 | 14:46

Jeg kan bare ikke finde kaptajn Anders Christensen, Åbenrå, fører af galeasen "Fortuna" i 1828. Ved I noget om ham? Christian Wammen

...
07.09 | 14:44

Jeg er vildt imponeret af denne side. Tænk sig: alle de facts, der diskes op med!Og sikken en research, der ligger bag. Sømænd på datadrys, en herlig titel!

...
24.07 | 02:55

hvor lå bagergården..ik' så langt fra Sem...på forhåd tak...min tipoldemor kom fra den gård og blev døbt i Sem kierke

...
15.06 | 15:49

Hej H. Vedr, sønnen Niels bliver han gift i Svenstrup kirke med Anne Andersdatter. Han er bosat på Alstrup Østergård, og dør her 1794. Han får mindst 10 børn

...
Du kan lide denne side