Anton Mejlby (1899 - 1980)
Anton Mejlby

bliver født søndag den 6. august 1899 i Kaathede i Asferg sogn som søn af husmand Niels Christian Pedersen (Mejlby) og hustru Nielsine Knudsen. Anton Mejlby har i hvert fald haft alle muligheder for at blive en stærk og sund dreng, for sommeren 1899 er kendt som en af de bedste somre i dansk historie med kun meget lidt regn.

 

Anton Mejlby døbes som Anton Pedersen søndag den 17. september 1899 i Asferg kirke af den i sognet nyankomne sognepræst Josias Daniel Fløe. Fadderne var enken Kirstine Mortensen i Asferg, pigen Ane Katrine Svendborg i Kvatrup, gårdejer Niels Nielsen i Ørnebjerg og ungkarl Laurits Jørgensen i Kaathede.

 

Efternavnet Mejlby får Anton først i januar 1906, hvor familien får navnebevis på familienavnet. Anton Mejlbys far, Niels Christian Mejlby, er på dette tidspunkt husmand i Kaathede i Asferg sogn.

 

Ved folketællingen den 1. februar 1911 bor Anton Mejlby hos forældrene og 5 søskende på et husmandssted i Asferg by.

Det vides ikke, hvor eller hvornår Anton Mejlby bliver konfirmeret, da det ikke ser ud til at være sket i hverken Asferg, Fårup eller Kousted, men det burde jo være foregået omkring 1913 eller et par år derefter. Det ser ikke ud til, at Anton er konfirmeret i Nørhald herred eller i Mariager.


På et eller andet tidspunkt mister Anton Mejlby sit ene øje, og han kommer igennem resten af livet uden stort besvær kun med det andet.

 

Ved folketællingen den 1. februar 1916 er Anton Mejlby flyttet hjemmefra. Han er på dette tidspunkt i tjeneste på Nyvangsgård i Asferg hos en gårdmand, der hedder Peter Telstrup og dennes familie.

Mellem 1916 og 1921 flytter Anton Mejlby fra Asferg til ukendt sted.

 

Ved folketællingen den 1. februar 1921 er der ingen med navnet Mejlby i Fårup, og Anton er heller ikke i Asferg sogn, så det vides ikke, hvor han da opholder sig.

Mellem 1921 og 1925 flytter Anton Mejlby fra ukendt sted til Sønder Onsild, hvor han får arbejde.
 

Anton Mejlby som indskrevet i Asferg kirkebog ved fødslen i 1899.
Anton Mejlby fra 1925

Ved folketællingen den 5. november 1925 er Anton Mejlby i Sønder Onsild, hvor han er medhjælper og bor hos gårdejer Jens Andersen på matrikel 15. I folketællingen er hans navn indskrevet forkert som Johan Mejlby, men fødselsdagen den 6. august 1899 i Asferg sogn er korrekt. Det angives, at Anton også havde bopæl i Sønder Onsild den 5. november 1924. Husassistenten på gården, Agnes Andersen, er i øvrigt født i Grynderup i Aalborg Amt den 14. januar 1903.

Anton Mejlby opholder sig stadigvæk i Sønder Onsild, da han står fadder for sin søster, Thora Kirstine, da hun bliver første gang mor og får sin lille uægte søn døbt med navnet Ronald Mejlby den 22. september 1929 i Asferg kirke. Der angives ikke et navn på faren til drengen. En anden af fadderne er Antons anden søster, Klara Martine af Asferg.


Anton Mejlby flytter altså til Asferg på et eller andet tidspunkt mellem folketællingen 1930 og december 1931.

 

Anton Mejlby bliver første gang far til Doris mandag den 26. december 1931 i Asferg. Pigen døbes Doris Jørgensen, og ”forældrene” er beskrevet som ugifte Karna Kristense Emilie Jørgensen af Asferg by, som er født i Estruplund sogn. Der opgives ikke nogen far til Doris. Senere hen er navnet ændret til Doris Mejlby. Der er indsat følgende bemærkning:

Den 4/1 og 5/4
Moderen blev i 1934, den 28. januar ægteviet paa Borgmesterens Kontor i Randers til Arbejdsmand Anton Mejlby af Asferg sogn (In Fol 190). Ifølge Lov af 27. Maj 1908 paragraf 11 har Barnet faaet Faderens Familienavn i stedet for Moderens saaledes at dets fulde Navn er: Doris Mejlby

Doris bliver hjemmedøbt onsdag den 20. januar 1932 og i Asferg kirke søndag den 13. marts 1932. Gudmødre er arbejdsmand Rasmus Jørgensens Hustru Kaja af Asferg By og pigen Dagmar Jørgensen af Randers. Faddere er arbejdsmand Rasmus Jørgensen af Asferg, arbejdsmand Robert Christensen af Randers samt arbejdsmand Konrad Rasmussen af Østervangs Mark.

 

Anton Mejlby bliver da også gift med moren til Doris, Karna Kristense Emilie Jørgensen, og det sker som en borgerlig vielse på Randers borgmesterkontor søndag den 28. januar 1934, men brylluppet registreres i Asferg kirkebog, da deres forældre bor i Asferg. Anton beskrives da som arbejdsmand i Asferg, og Karna beskrives som husassistent i Asferg. Begges forældre er bosiddende i Asferg i 1934. Man finder også brylluppet i Ægteskabsbogen fra Randers Købstads Giftefoged. Der angives det, at vidnerne ved brylluppet er husmand Niels Christian Mejlby af Asferg og husmand Rasmus Jørgensen af Asferg, dvs. brudeparrets fædre. Attesten for, at bevislighederne er i orden er skrevet af sognepræsten for Asferg den 22. januar 1934. Selve vielsen foretages af malermester Chr. Ildvad, der sætter sin underskrift sammen med brudeparret og deres fædre.

Familien Anton Mejlby flytter fra Asferg til Fårup Stationsby mellem den 28. januar 1934 og den 10. februar 1935.

 

Anton Mejlby bliver nemlig far til Ricardt Mejlby søndag den 10. februar 1935 i Fårup Stationsby. Efter barnedåben den 3. marts 1935 i Fårup kirke, indskriver præsten alle drengens bedsteforældre som faddere, dvs. arbejdsmand Niels Christian Mejlby og hustru Nielsine Mejlby af Asferg samt arbejdsmand Rasmus Jørgensen og hustru Kaja Jørgensen af Asferg.


Anton Mejlbys far, Niels Christian Mejlby, dør lørdag den 20. juni 1936 i Asferg.

Anton Mejlby som ung mand
Anton Mejlby fra 1937 til 1946

Anton Mejlby bliver far til sit tredje barn Benny Mejlby mandag den 11. juli 1938 i Fårup, og da denne døbes i Fårup kirke den 7. august 1938, indskriver præsten som faddere: Rentier Rasmus Jørgensen og hustru Kaja Jørgensen af Asferg samt enken Maren Svendsen af Randers foruden Anton Mejlby selv. Enken Maren Svendsen af Randers er Bennys mormors mor, Maren Martine Svendsen, altså Bennys oldemor, der først dør 1949.

 

Senere flytter familien til et hus, som Anton Mejlby får bygget lidt efter 1938 ved opkørslen til gården Motoft, der ligger i udkanten af Asferg by på Ejstrupvej 8. Huset findes endnu.


Lørdag den 20. maj 1939 dør Anton Mejlbys mor, Nielsine Knudsen, i Hadsund, hvor hun er hos en af sine døtre. Nielsine begraves dog i Asferg, hvor hun har boet en stor del af sit liv.


Da der skrives folketælling over Asferg sogn i 1940, findes der følgende om Anton Mejlby og hans familie på matrikel 42 i Asferg:
Anton Mejlby                      6-8-99    Asferg           Husfader    Arbejdsmand f. tiden arbejdsløs
Karna Kristense E. Mejlby    5-8-11    Ejstruplund    Husmoder    Husgerning i hjemmet
Doris Mejlby                     26-11-31  Asferg           Barn
Rikard Mejlby                   10-2-35    Fårup            Barn
Benny Mejlby                    11-9-38    Fårup            Barn


Anton Mejlby bliver i 1942 far til en søn, som døbes Tommy Mejlby, men han er født misdannet og dør som spæd. Tommy bliver født mandag den 5. januar 1942 i Asferg. Tommy bliver døbt i hjemmet på Ejstrupvej samme dag, som han er født. Han overlever indtil onsdag den 11. februar 1942, hvor han afgår ved døden. Der står i kirkebogen, at Tommy forinden er fremstillet i kirken.

 

Den fjerde søn til Anton Mejlby bliver Lindy Mejlby, der fødes søndag den 19. december 1943 i Asferg. Lindy døbes søndag den 2. januar 1944 i Asferg kirke.

Faddere til Lindy er arbejdsmand Marius Mejlby af Svenstrup og arbejdsmand Karl Mejlby og hustru Marie Mejlby af Svenstrup foruden arbejdsmand Hans Clausens hustru Klara Mejlby af Svenstrup.

Den
7. april 1946 konfirmeres Anton Mejlbys datter, Doris Mejlby, i Asferg kirke af sognepræsten fra Fårup kirke. Forældrene til pigen beskrives som arbejdsmand Anton Mejlby og hustru af Asferg by.

Huset ved indkørslen til Motoft, som Anton fik bygget i 1938.
Familien Mejlby flytter til Sjælland

I 1947 efter krigens afslutning er det ikke muligt for Anton Mejlby at finde arbejde i Midtjylland, og familien flytter derfor fra Jylland til Vemmetofte på Stevns på Sjælland.

 

Familien Anton Mejlby flytter videre over Holme Olstrup og til Køng Højbro, hvor de bor midt i 1948.

Anton Mejlby bliver far for sidste gang lørdag den 21. august 1948 i Køng Højbro på Sjælland, hvor Freddy Mejlby fødes. Da Freddy døbes søndag den 12. september 1948 i Køng kirke, skriver præsten, at forældrene er Fodermester af Køng Højbro Anton Mejlby og hustru Karna Kristensen Emilie f. Jørgensen. Fadderne til Freddy er arbejdsmand Hans Clausen og hustru Clara Martine f. Mejlby fra St. Hedinge samt fodermester Leo Nielsen og hustru Selma Nielsen i Vester Egesborg.

Familiehistorien fortæller, at Karna måtte ligge ned de sidste 3 måneder af graviditeten, så den ældste datter måtte opsige sit arbejde for at tage hjem og passe huset imens. Familiens første grammofonpladespiller blev indkøbt, og da Freddy var født, blev der spillet masser af høj musik i huset, for drengen kunne lige så godt vænne sig til musik fra starten af – og musik blev da også en vigtig ingrediens i Freddys liv.


Mellem september 1948 og april 1949 flytter familien Anton Mejlby fra Køng Højbro til Sallerup, hvor de bor i et hus på samme side som Sallerupgaard men længere ude ad vejen mod Svinø.

 

Søndag den 3. april 1949 konfirmeres Anton Mejlbys ældste søn, Ricardt Mejlby af Sallerup, som en af de 5 konfirmerede drenge i Køng kirke. Præsten skriver, at forældrene er Fodermester af Sallerupgaard Anton Mejlby og hustru Karna Kristense Emilie f. Jørgensen.


Fra Sallerup flytter Anton med familien til Tybjerglille, hvor den bor ca. et halvt år.


I begyndelsen af 1950 flytter familien Anton Mejlby fra Tybjerglille til Lundegårde sydøst for Præstø.


Søndag den 9. juli 1950 står Anton Mejlby nemlig fadder i Præstø kirke til Lejla Mejlby Nielsen. Gudmor til Lejla er Dagmar Friis Hansen fra Bagsværd, som jo er pigebarnets mors moster. Den ene fadder beskrives som ”arbejdsmand Anton Mejlby, Lundegaarde”, og de to andre faddere er også mænd fra Lundegaarde.

Et foto af Anton Mejlby
Livet i Præstø

Imellem juli 1950 og december 1952 flytter familien fra Lundegaarde til et bindingsværkshus i Skibinge Hestehave på den vej, der i dag hedder Juulsvej.

 

I Præstø får Anton arbejde på malteriet under Præstøs bryggeri, Antonii Bryggeri, så familien ender deres søgen efter et fast sted at bo i Præstø. Da der bliver et ledigt gammelt hus på Hestehavevej 72, køber Anton det for 12.000 kroner.

 

Anton Mejlbys datter, Doris Mejlby, bliver borgerligt viet af Præstø Giftefoged den 10. maj 1952.


Den 26. december 1952 er Anton Mejlby fadder i Præstø kirke til en lille dreng, der døbes Bjarne Mejlby Nielsen. Om fadderne skriver præsten: ”Arbejdsmand Anton Mejlby og hustru Karna Emilie, født Jørgensen (bar barnet) Skibinge Hestehave”. Forældrene til drengen er gårdbestyrer Svend Aage Bjerre Nielsen og Doris Mejlby af Granlygård på Skibinge Mark. Drengen bliver altså døbt på sin mors fødselsdag. Den 2. januar 1976 skifter Bjarne navn, så han derefter kun hedder Bjarne Mejlby.


Den 12. april 1953 konfirmeres Anton Mejlbys søn, Benny Mejlby, i Skibinge kirke. Forældrene beskrives som arbejdsmand Anton Mejlby og hustru Karna Kristense Emilie f. Jørgensen af Skibinge Hestehave.

Selv om Antonii Bryggeri, som lå på en bakke bagved Præstø Havn, nedlukkes i 1954, forsætter malteriet med at levere til andre bryggerier, og Anton Mejlby forbliver der i resten af sit arbejdsliv. Han tog hen på malteriet hver aften, fordi malten skulle vendes om natten såvel som om dagen. Malteriet i Præstø lå også ved havnen lige som bryggeriet men på den stejleste vej ned mod havnen, hvor der i dag ligger boligblokke på højre side af vejen. Når Anton Mejlbys sønner havde været i biografen, kiggede de ofte inden for i malteriet, hvor deres far jo med lette træskovle kastede malten op i luften i karrene, som var 25 til 30 meter lange, så malten ikke klistrede sammen.


Den 11. september 1955 drager Anton Mejlby med hustru til Allerslev kirke, hvor barnebarnet Jonna Mejlby Nielsen bliver døbt. Fadderne beskrives som arbejdsmand Anton Mejlby og hustru Karna Mejlby af Skibinge Hestehave.


Søndag den 30. marts 1958 konfirmeres Anton Mejlbys søn, Lindy Mejlby, i Skibinge kirke, da Hestehaven jo var en del af Skibinge og ikke Præstø.

Lørdag den 12. juli 1958 bliver Anton Mejlbys søn, Ricardt Mejlby af Bårse, gift i Mern kirke med Lis Vibeke Andersen af Skibinge Hestehave. Vidnerne til brylluppet er brudgommens mor og brudens far.

Søndag den 22. februar 1959 er Anton Mejlby fadder i Skibinge kirke til en lille pige, der døbes Mai-Britt Mejlby. Om fadderne skriver præsten: ”Arbejdsmand Anton Mejlby og hustru Karna Kristense Emilie Jørgensen (gudmor) Skibinge Hestehave”. Forældrene er landbrugsmedhjælper Ricardt Mejlby og Lis Vibeke Andersen af Skibinge Hestehave.


Frem til sin død bor Anton Mejlby derefter i eget hus på Hestehavevej 72 i Præstø. Det er et rødt murstenshus med garage og en have, som havde mange rigtigt gamle æbletræer. Vejen ligger lige ud til Præstø fjord. En fryser havde man ikke, men som så mange andre i hestehaven lejede man en fryser i Frysehuset, der lå ca. 500 meter væk fra deres hjem længere ud mod næsset.

 

Anton Mejlby bruger sin pensionisttilværelse med at gætte en masse kryds og tværs, og det er han rigtig dygtig til.


Anton Mejlby får besøg af sin halvbror, Christen Knudsen, i 1978. Christen er kommet hele vejen til Danmark fra Seattle for at gense sit fødeland i forbindelse med 4. juli-festen i Rebild. Christen kan ikke længere snakke dansk, hvilket gør det svært for de to halvbrødre at kommunikere. Læs Christen Knudsens breve til moren og de mange halv-søskende.

 

Anton Mejlby dør i 1980 på Fakse sygehus, og han begraves i de ukendtes grav på Præstø kirkegård efter eget ønske. Anton bliver altså 80 år gammel.

Det røde murstenshus Lillebo på Hestehavevej 72, som i dag er gult.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Carsten Wang Jørgensen | Svar 09.08.2016 01.28

Tak for indblik i Antons liv. Jeg researcher lidt på Antonii bryggeri i Præstø i forbindelse med et nyt bryghus-projekt. Jeg vender tilbage helt sikkert. mvh

Jimmy Mejlby | Svar 04.05.2013 17.45

Rigtig god ide med denne side. Glæder mig til at sidde og kigge på den sammen med ungerne.
(Barnebarn af Doris Mejlby)

Hanna Tulstrup Petersen | Svar 30.01.2011 15.01

Det er en rigtig spændende side, den har givet mig en hel masse viden, som jeg er meget glad for. Jeg er "datter" af Marius Mejlby.Min bror vil sende mere .

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.09 | 14:46

Jeg kan bare ikke finde kaptajn Anders Christensen, Åbenrå, fører af galeasen "Fortuna" i 1828. Ved I noget om ham? Christian Wammen

...
07.09 | 14:44

Jeg er vildt imponeret af denne side. Tænk sig: alle de facts, der diskes op med!Og sikken en research, der ligger bag. Sømænd på datadrys, en herlig titel!

...
24.07 | 02:55

hvor lå bagergården..ik' så langt fra Sem...på forhåd tak...min tipoldemor kom fra den gård og blev døbt i Sem kierke

...
15.06 | 15:49

Hej H. Vedr, sønnen Niels bliver han gift i Svenstrup kirke med Anne Andersdatter. Han er bosat på Alstrup Østergård, og dør her 1794. Han får mindst 10 børn

...
Du kan lide denne side