Kirstine Kieldsdatter Basballe (1755 - 1830)
16 af 32 - Kirstine Kieldsdatter Basballe

Kirstine bliver født som Kiersten Kieldsdatter omkring 1755 og nok i Visborg by og sogn, og hun er en datter af Kield Joensen og Cathrine Pedersdatter Jordmoder. Hendes farfar er Joen Kieldsen, som stammer fra fra Barsbøl i Ove sogn, der i gamle dage hed Basbølle. Oprindelsen til familien kendes, fordi der i 1739 i Mariager er en Anders Baasbølle, som er bror til hendes farfar. Basbølle betyder i øvrigt "Vildsvineboet", idet Bas betyder Vildsvin, og Bølle/balle betyder en rede eller et bosted. Denne Anders Basbølle er Kirstens farfars bror, og da hans kone dør i 1766, skrives der følgende i hendes skifte:
250 Elisabeth Andersdatter i Mariager. 2.7.1766, fol.277.
Enke efter Anders Kjeldsen Basballe.
Hans A:
2) bror Joen Kjeldsen, død. 8B:
a Claus Joensen i Basballe [dvs. Basbølle i Ove sogn]
b Christen Joensen i Ove
c Kjeld Joensen, død. 5B:
1 Mads Kjeldsen i København
2 Sofie Kjeldsdatter i Ålborg
3 Maren Kjeldsdatter
4 Johanne Kjeldsdatter
5 Kirsten Kjeldsdatter hos sin mor i Mariager
d Jesper Joensen i Tostrup [i Rostrup sogn]
e Hans Joensen, død. 1B:
1 Kirsten Hansdatter 7, hos sin mor i Brøndbjerg [i Rostrup sogn]
f Dorthe Joensdatter g.m. Niels Pedersen Østergaard i Kelstrup
g Maren Joensdatter g.m. Søren Gade i Brøndbjerg
h Johanne Joensdatter, død. 1B:
1 Peder Nielsen, død efter afdøde og har efterladt en halvsøster på fars
side

Kirstine Kieldsdatter Basballe bliver konfirmeret omkring 1771, men det vides ikke, hvor Kirstine bliver konfirmeret henne, da det ikke ser ud til at foregå i Mariager.

 

Kirstine Kieldsdatter er stadigvæk i Mariager i 1775. I hvert fald står en Kiersten Kieldsdatter del-gudmor den 25. juli 1775 i Mariager kirke for Anders Rebslaar og Benthe Laursdatter sammen med major Høghs tjenestepige, og der har næppe været to med dette navn i Mariager på samme tid. Anders og Benthe får denne dag døbt datteren Anne Kierstine Andersdatter. Faddere er Povel Larsen Feltbereder, Laurids Gregersen, Søren Smed og Morthen Skredder, alle af Mariager. 


Man må gå ud fra, at Kirstine Kieldsdatter er til bryllup i Mariager kirke den 5. december 1777, hvor hendes storesøster, Karen Kieldsdatter, bliver gift med Laurids Christensen Klejnsmed i Mariager.

Fredag den 12. juni 1778 står Cathrine Jordmoders datter Kirsten, dvs. den 23-årige Kirstine Kieldsdatter Basballe, gudmor i Mariager kirke for søsteren Karen Kieldsdatter og hendes mand, Laurids Christensen Klejnsmed, da parret får fremstillet deres første søn, som får navnet Jens Christian Lauridsen i Mariager kirke, idet han oprindeligt er hjemmedøbt. Morten Stoelemagers kone er del-gudmor. Faddere er Pauline Hadslund, Jens Lund matros og Mathias Kieldsen væver, alle af Mariager.


Den 19. januar 1780 bliver Laus Christensen Klejnsmed og Karen Kieldsdatters søn, Peder Lauridsen, døbt i Mariager kirke, og Karen er jo en søster til Kirstine. Gudmor er hr. Toxværds kæreste fulgt af drengens moster, Kirsten Kieldsdatter Basballe. Faddere er drengens morbror Mathias Kieldsen Væver, Peiter Mortensen Lange samt [skipper] Paulin [og] Hadslund, alle af Mariager.


Den 9. februar 1780 står Katrine Jordemoders datter, Kiersten [Kieldsdatter Basballe], del-gudmor i Mariager kirke for skipper Paulin og hans hustru Giertru[d] Pedersdatter. De får døbt datteren Anne Paulin. Parret er flyttet væk fra Mariager i 1787. Gudmor er Christen Ciliborgs kone i færgestedet. Faddere er Clemmen Hansen skoemager, Michel [Basse] Skoemager og Laus Christensen Klejnsmed, alle af Mariager.


Maren Bech er husholderske på Gjessinggaard i 1784. Maren står i 1784 gudmor til Anders Juels datter Agnete Christine. Maren Bech er stadigvæk husholderske, da hun står gudmor til Niels Pedersens søn den 11. februar 1787 i Tvede kirke, men hun bliver derefter gift med Johan Herz fra Gjessing Mølle. Kirstine Kieldsdatter Basballe kommer altså til Gjessinggaard mellem den 11. februar og 1. juli 1787, hvor hun er ansat i erhvervet som husholderske på det store gods efter Marens afgang.

 

Ved folketællingen den 1. juli 1787 arbejder Kirstine Basballe på godset Gjessinggaard i Tvede sogn. Hun er da 31 år og husholderske på godset for familien von Folsach.

Kirstine Basballe          31 år       Ugift         Tieneste Folk      Huusholderske

[ Gjessinggaards historie går tilbage til Vikingetiden, hvor en stor høvding ved navn Thorkild Geysa omkring år 1000 har haft sin borg, Geissinggård, hvor den nuværende hovedbygning står. Gården har tilhørt 3 forskellige adelsfamilier, før den i 1734 købes af amtsforvalter Hans von Folsach. Denne bygger i 1747 den nuværende hovedbygning, hvor Kirstine altså har opholdt sig 40 år senere som husholderske. Godset tilhørte familien Folsach frem til 1977, hvor det sælges til grev Bernstorff.]

 

Kirstine Basballe står ikke gudmor til nogle børn i Tvede eller Linde sogne, så hun bliver næppe på gården så længe. Det vides dog ikke, hvor hun derefter drager hen, men hun tager sandsynligvis hjem til Mariager, hvor hun bor, da hun senere hen bliver forlovet i Mariager og gift.


Kirstine Basballe bliver trolovet med skræddersønnen Jens Christian Jensen Hassing, der stammer fra Mariager men bor i Værum sogn, den 18. maj 1790, og parret bliver gift den 16. juli 1790 i Værum kirke. Præsten skriver efterfølgende i Værum kirkebog:
1790 den 16. Julii blev copulerede ung karl Jens Hassing fra Fiskerhuuset og pigen Kirstine Kieldsdatter fra Mariager, som var trolovede den 18. Mai.

 

Da Kirsten Kieldsdatters mor, Cathrine Pedersdatter Jordmoder af Mariager, dør i januar 1791, laves der følgende skifte efter hende af Mariager Byfoged:
Den 13. januar 1791:Cathrine Jordemoder af Mariagerer død. Børn: Søn, Mathias Kieldsen, datter, Karen Kieldsdatter, som er gift med Lars Klejnsmed [Laurids Christensen] af Mariager, datter, Kierstine Kieldsdatter, som er gift med Jens Hassing [Jens Jensen Hassing] af Værum, datter, Anne Sophia Kieldsdatter, som er enke i Ålborg, datter, Johanne Kieldsdatter, som har boet i Helsingør, men det vides ikke, om hun er levende eller død. Vurderingsmænd: Jørgen Schmidt og Otte Friderich af Mariager. Selve skiftesagen skal køre den 12. februar 1791. Boet er meget lille, og der er ikke noget at arve. Underskrifter fra J. Schmidt, Otte Friderik, Laurs Kleinsmed og Mathias Kieldsen.


Mellem den 13. januar 1791 og den 11. februar 1792 flytter familien Hassing/Basballe fra Værum og til Mariager by, idet Kirstine har sin første fødsel i Mariager.


Den 11. februar 1792 føder Kirstine Basballe nemlig sine første børn, idet hun føder dem i Mariager. Hun har nemlig fået tvillingedrenge, hvilket præsten nednoterer i kirkebogen [opslag 154] men uden navngivning. Drengene dør dog kort efter fødslen, idet degnen skriver i dødebogen:
LøverDagen d 11 februari blev Jens Jensen Hassing 2de tvillinger Drænge børn her i byen begravet
Jordet koster 118 r
[Da en præsteenke, Cathrine Marie Kuur, kort efter begraves, betales der kun 42].

Fredag den 13. april skriver degnen:
Same Datto holte Jens Jensen Hassings kone her i byen sin Kirke gang efter Barne fødsel


Kirstine Basballe bliver dernæst mor til Anne Margrethe Hassing i april 1795 i Mariager, og pigen bliver døbt den 29. april 1795 i Mariager kirke. Ane Margrethe Hassing dør den 14. maj 1811 i Skrødstrup, og hun bliver således kun 16 år gammel.
 

Kirstine Basballe bliver i stamtræet mor til Mette Marie Hassing, som fødes torsdag den 23. marts 1797 i Mariager. Mette Maries dåb bekræftes onsdag den 12. april 1797 i Mariager kirke. Mette Marie Hassing kommer sig ikke efter sin sidste fødsel, og hun dør fredag den 2. november 1838 i Skrødstrup, hvor hun kun er 41 år gammel.

 

Familien Hassing/Basballe flytter til Skrødstrup mellem 1797 og 1800, hvor ægtemanden, Jens Jensen Hassing, bliver degn i Hem og Sem sogne.

Udklip fra Hem kirkebog 1808, hvor præsten angiver navnet på jordmoderen: Degnen Hassings Kone = Kirstine Basballe
Kirstine Basballes liv efter 1799

Kirstine Basballe føder sit første barn i Skrødstrup den 13. juli 1800, og denne dreng døbes Jens Jensen Hassing som sin far. I kirkebogen skriver præsten efterfølgende:

Anno 1800 den 13. juli blev sognedegnen Jens Hassings hustru Kirstine Kieldsdatter forløst med en søn som efterfølgende blev hjemmedøbt Jens. Daaben blev bekræftet i Hem kirke den 10. august. Fadderne var Søren Madsen Møllers hustru Anne Pedersdatter, Thor Sørensens hustru Johanne, gårdmand Ole Jensen, Søren Krog, Jens Nielsen – alle sammen af Skrødstrup by

[Familien Hassing kommer jo senere i familie med Søren Madsen Møller, da deres børn bliver gift].

Jens Jensen Hassing bliver gift med Maren Christensdatter i Hem kirke den 9. juli 1831, hvor han ifølge præsten tjener på Mariager Kloster.

 

Ved folketællingen den 1. februar 1801 bor Kirstine Basballe med sin ægtemand samt deres tre børn i Skrødstrup i Hem sogn, hvor Kirstine fungerer som jordmor ligesom sin mor, Cathrine Jordemoder, gjorde det i Mariager en del år tidligere.  


Hvornår og hvor længe Kirstine Basballe fungerer som Skrødstrups jordmoder vides ikke, men der er et bevis på hendes funktion i det lille samfund den 7. december 1808. Præsten skriver nemlig i kirkebogen:
Aar 1808 den 7 December blev i Schrøstrup Jens Christensen Smeds Kone, Dorthe Laursdatter, forløst med et dødfødt Drengebarn, som den 11 December blev jordet i Hem Kirkegaard. Barnet kom underligt og var til 30 ?, ? ? havde ?, og Tiden ?; det var fuldbragt og Konen har 3 gange før faaet dødfødte Børn. Giordemoderen var Degnen Hassings Kone, ?, har Tak sendt hende amneskab i følge Con: ? af 24 December 1802

Kirstine Kieldsdatter Basballe oplever den sorg, at datteren Ane Margrethe dør i 1811, hvor hun begraves på Hem kirkegård den 14. maj 1811. Ane Margrethe blev kun 16 år gammel.

 

Kirstine Basballes ægtemand, Jens Christian Jensen Hassing, dør fredag den 10. maj 1816 i Skrødstrup, hvor han kun er 57 år gammel.  


Kirstine Basballe bliver altså mor til i alt 5 børn, hvoraf de de to bliver voksne og selv får børn.

 

Kirstine Basballe dør onsdag den 6. januar 1830 i Skrødstrup, og hun overlever således sin mand med næsten 14 år. Hun begraves søndag den 10. januar 1830 fra Hem kirke. Præsten skriver, at Kirstine er degneenke i Skrødstrup, og at hun blev 75 år gammel.

 

Relationer: Anton Mejlby <- Nielsine Knudsen <- Ane Kirstine Møller <- Mette Marie Hassing <- Kirstine Kieldsdatter Basballe

Kirstine Basballe som indskrevet i Mariager kirkebog ved dåben af datteren Ane Margrethe i 1795. Teksten siger: "Blev Jens Mortensen Hassing og hustr Kiersten Basballes af Mariager Deres Daatters Daab bekræftet"

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.12 | 10:23

"Rasmus Pedersen Skov dør den 15. juni 1782 i Fjeldsted. Han bliver altså 76 ½ år gammel." Det er nu hans enke som dør. Han døde i 1777 og begr 2/3. Skifte 26/3

...
12.11 | 21:58

Har han en bror Christen Christensen Bagi som er født o. 1713 og det er ham som bliver gift med Anne Thorsdatter 1746. Kirsten Thorsdat har jeg død 1797

...
12.11 | 21:54

Ved dåb 1743: hans bror Jens Christensen bagi,- er det ham som i 1721 bliver gift med Jespers Sørensen Møllers datter. ?

...
20.10 | 11:45

En fantastisk udførlig og god side! Jeg leder efter oplysninger om en Mogens Tollestrup, fra Skærshale, der er fadder til et par af Jeppe Madsens børn o. 1740.

...
Du kan lide denne side