Rasmus Pedersen Skou (1705 - 1778)

53 af 128 – Rasmus Pedersen Skov

bliver født i de sidste dage af december 1705 i Fjelsted, idet han døbes søndagen mellem den 1. januar og 6. januar 1706. Rasmus Pedersen Skovs forældre er Peder Sørensen Skou og Maren Jensdatter Rousing, og da han er døbt i Mariager kirke, skriver præsten [opslag 111]:
D: Søndag i mellem Nyt Aarsdag og Hellig Trekongersdag blev Peder Skous barn i Fielsted døbt Rasmus, som Søren Jensøns kone bar hvortil faddere var Jens Pedersøn i Fielsted, Niels Jensøn, Olle Soldatte, Niels Jensøns datter Maren [Nielsdatter] [alle før dette må være fra Fielsted], Bertel Kremers datter her i byen [Mariager]

Rasmus Pedersen Skov bliver ikke konfirmeret, da konfirmationer ikke var indført i Danmark på tidspunktet, hvor han havde den rette alder.

Rasmus Pedersen Skov bliver trolovet med Anne Mortensdatter den 29. juli 1727, hvor han altså er 22 år gammel. Præsten skriver:
Ao 1727 D: 29 Juli giorde ? ? under ? rigtighed for ærlig velagte unge Karl Rasmus Pedersøn af Fieldsted og Dydige Gudfrygtige Pige Anne Mortensdatter af Maren Mølle som agter at lade sig trolove til ægteskab, og det efter Hans Kongl. Majts Lov og Forordninger og Ritualitet som at intet er på begge sider som kand hinder deres Egteskab og Copulationen at sker naar 6 uger er forbi hvilchet ? ? bekræfter under begge vores hænder
[underskrevet af] Jens Jensøn Møller     Peder Sørens Skou [hans far]
[Red: Jens Jensøn Møller må være mølleren fra Maren Mølle, som står fadder for Rasmus i 1728. Jens Jensen i Maren Mølle troloves med Sophie Piper den 30. maj 1730 i Mariager. Senere samme år står Jens Jensen og sønnen Jens Jensen i Maren Mølle faddere i Mariager kirke.]

Rasmus Pedersen Skov bliver da også gift med Anne Mortensdatter den 14. september 1727 i Mariager kirke. Præsten Philip Friedlieb skriver:
Ao 1727 D: 14 September blev Rasmus Pedersøn i Fieldsted og Anne Mortensdatter af Maren Mølle Brudviet.

Den 29. august 1728 får Rasmus Pedersen Skov døbt sønnen Niels Rasmussen Skov, som aldrig bliver gift. Efter dåben i Mariager kirke, skriver præsten følgende:
Ao 1728 d: 29 Augusti blev Rasmus Pedersøns barn i Fielsted døbt Niels, som Christen Joensens kone her i byen [Mariager] bar, hvortil faddere var Jens Jensøn i Maren Mølle, Jens Christensøn i Hou Mølle, Peder Andersøn Felbereders søn Christen Pedersøn her i byen, Niels Jensøns søn Søren og Peder Sørensøn Skous søn Søren i Fielsted [dvs. farbroren til den lille Niels].
Rasmus Skous søn, Niels Rasmussen Skov, står fadder i Mariager kirke den 29. september 1750, hvor Christen Møller af Hou i Mariager Landsogn får døbt datteren Maren Christensdatter Møller. Gudmor er Johan Lausens kone af Katbjerg. To måneder senere sætter Johan Lausen og Jens Laursen deres underskrift for Maren Laursdatter af Katbjergs trolovelse.

Den 29. oktober 1730 er Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted fadder i Mariager kirke for Jens Sørensen af Trinderup, da Jens får døbt sin datter med navnet Dorte Jensdatter. Gudmor er Anders Christensen Skæders hustru af Hou. Andre faddere er Gregers Jensen og Christen Christensen af Hou i Mariager Landsogn, samt Søren Pedersen Skov og Søren Jensens søn, Jens Sørensen af Fjelsted.

Den 8. april 1731 får Rasmus Pedersen Skov og Anne Mortensdatter døbt en datter, der får navnet Maren Rasmusdatter Skou, og hun er altså født i de første dage af april 1731. Efter dåben i Mariager kirke, indskriver præsten følgende:
Ao: 1731 d: 8 April blev Rasmus Pedersøns barn i Fielsted Døbt Maren, som Rasmus Pedersøns Konis Moder bar, hvor til faddere vare Jens Jensøn i Maren Mølle, ung Søren Nielsøn [i Fielsted], Lauridz Jensøn Hyelmand, Peder Skous søn Søren Pedersøn af Fielsted, Søren Jensøn i Fielsted Hede huus
Bet: Probsten Mag. Friedlieb
Maren Rasmusdatter Skov bliver trolovet den den 8. juni 1750 til Niels Sørensen af Fjelsted, hvor hendes far er hendes forlover. Parret bliver viet kun 10 dage senere, nemlig den 18. juni 1750.

Den 24. juni 1731 er Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted fadder i Mariager kirke for Lauridz Jensen Hyelmand, der får døbt en datter med navnet Kiersten Lauridzdatter. Gudmor er gamle Søren Nielsens hustru af Fjelsted. Andre faddere er unge Søren Nielsen, Peder Skous søn, Søren Pedersen Skov samt Niels Madsen af Fjelsted og Søren Jensen af Fjelsted Hedehus.

Den 9. marts 1732 er Rasmus Pedersen Skov fadder i Mariager kirke til drengen Jens Sørensen, der er født i Fjelsted Hedehus i Mariager Landsogn. Faren til Jens hedder Søren Jensen. Andre lokale faddere er Anders Jensen af Broløs, Lauridz Jensen Hyelmand af Fjelsted samt Johan Lauridzen af Katbjerg.

Den 13. juli 1732 er Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted fadder for Jens Sørensen af Trinderup, da Jens får døbt en søn med navnet Christen Jensen. Gudmor er Niels Pedersens hustru i Dalhuset [i Hem?]. Andre faddere er Christen Christensen af Hou, Jens Christensen af Trinderup, Gregers Jensen af Trinderup samt Søren Pedersen Skou af Fjelsted.

Den 18. januar 1733 står Rasmus Pedersen [Skov] af Fielsted fadder i Mariager kirke igen. Pigebarnet døbes Anne Lauritzdatter, og hendes far er Lauritz Jensen Hyelmand [Hjulmand] i Fjeldsted. Gudmor er Anders Jensens kone i Brølløs. Andre faddere er Niels Madsen, unge Søren Nielsen, Christen Lauritzen i Katberg samt Anders Jensen Hiulmand i Skiellerup.

Den 12. juli 1733 står Rasmus Pedersen [Skov] nok engang fadder i Mariager kirke. Denne gang døbes drengen Niels Nielsen Dyrby, og hans forældre er Niels Nielsen Dyrbye og Kirsten Nielsdatter af Fjeldsted, som samme år er blevet gift i Mariager kirke. Niels Dyrbyes søster, Karen Nielsdatter, som er gift med Niels Jensen i Fjelsted, er gudmor for den lille dreng. Alle fadderne er fra Fjelsted.

Den 11. oktober 1733 står Rasmus Pedersen Skov fadder i Mariager kirke for tredje gang dette år.  Maren Jensdatter i Fjeldsted har fået et uægte barn med rytteren Peder Andersen Sommer, som tjener i Bracheren ved Randers. Gudmor er gamle Søren Nielsens hustru i Fjelsted. De andre faddere er Søren Pedersen Skov, gamle Søren Nielsens karl, Niels Jensen, og unge Søren Nielsens kone.

Rasmus Pedersen Skov står fadder i Mariager kirke den 19. september 1734. Faren til barnet er Niels Nielsen af Fjelsted, og sønnen, der døbes, får også navnet Niels Nielsen. Lauritz Jensen Hyrdemands hustru af Fjelsted er gudmor. Andre faddere er Niels Jensen, Søren Sørensen og unge Søren Nielsens kone af Fjelsted samt Niels Dalsen i Maren Mølle.

Rasmus Pedersen Skov bliver i stamtræet far til Peder Rasmussen Skov, som fødes i Fjelsted i Mariager Landsogn den 6. februar 1735. Peder Rasmussen Skou dør torsdag den 12. november 1801 i Fjeldsted, og han bliver altså 66 år gammel.

Den 15. januar 1736 står Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted fadder for Søren Pedersen Skov, da denne får døbt sønnen Lauridz Sørensen Skov. Gudmor er kæresten til Oluf Bierre. Andre faddere er mons. Jens Nielsen Stiernholm på Mariager kloster, Christen Jensen Ladefoged, Gundi Hansen af Mariager samt Lauridz Jensen Hyelmand af Fjelsted.

Den 19. maj 1737 står Rasmus Pedersen Skov af Fielsted fadder til Lauridz Jensen Hyelmands datter, der døbes Kiersten Lauridzdatter. Gudmor er Søren Jensens kone af Fjelsted Hedehus. Andre faddere er Søren Pedersen Skov af Fjelsted, Niels Nielsen og Jens Nielsen af Fjelsted samt Johan Lauridzen af Katbjerg.

Den 14. december 1738 står Rasmus Pedersen Skov af Fielsted fadder i Mariager kirke for Søren Pedersen [Skou] af Fielsted, da denne får døbt datteren Maren Sørensdatter Skou. Gudmor er Gundi Hansens kone af Mariager. Andre faddere er Niels Madsen, Søren Sørensens søn Peder Sørensen i Trinderup samt Mons. Hans Tørsløfs [tjeneste]pige Maren af Mariager kloster.

I anden halvdel af maj 1739 føder Rasmus Pedersen Skovs hustru, Anne Mortensdatter, en søn, som døbes Jens Rasmussen Skov. Da den lille dreng er døbt i Mariager kirke den 31. maj 1739, indskriver præsten ham med følgende:
Same dag [1739 d 31. maj] blev og Rasmus Pedersøn [Skou]s barn i Fielsted døbt Jens som Gundi Hansens kone bar; hvortil faddere var Jens Sørensen i Trinderup, Søren Pedersen i Fielsted, Christen Sørensen og Søren Sørensen i Hvedsteen [Hvidsten]
Jens Rasmussen Skov lever i 1741, hvor han nævnes som søn af sin mor, da der laves skifte efter hende.


Den 14. juni 1739 står Rasmus Pedersen Skov i Fielsted så fadder i Mariager kirke. Han gør det for Peder Lauridzen i Fielsted, da denne får døbt sønnen Mads Pedersen. Gudmor er Johan Lauridzens hustru i Katberg. De andre faddere er Niels Ladefoged på closteret, Jens Nielsen samesteds [dvs. klosteret], Søren Pedersen Skov i Fjelsted samt Peder Jensen i Katberg.

Rasmus Pedersen Skou sætter sin underskrift i Mariager kirkebog, da sønnen, Peder Rasmussen Skou, bliver trolovet.

Rasmus Pedersen Skov efter 1739

Den 24. januar 1740 står Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted fadder for Niels Nielsen af Fjelsted. Niels får døbt sin søn denne dag i Mariager kirke, og sønnen får også navnet Niels Nielsen. Gudmor er Søren Nielsens kone i Fielsted. De andre faddere kan ikke læses men muligvis Jens Nielsen i Fielsted samt Johan Lauritzen af Katberg.

Den 5. marts 1741 står Rasmus Pedersen Skou og hans broder, Søren Pedersen Skov af Fieldsted, faddere i hjemmet til Dorte Marie Gundisdatter og Peder Gundisen. Tvilliningernes far er Gundi Hansen. Det angives ikke, hvor han er fra, men han er vist nok fra Mariager. Børnene bliver døbt i Mariager kirke den 17. marts 1741, hvor gudmor og faddere er nogle andre.

Dominica Exaude 1741, som er den 14. maj 1741, er Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted i Hem kirke, hvor han står fadder for Erich Pedersen i Skovhuuset, der blev gift i Mariager et par år før. Erich har fået en søn, der døbes Peder Erichsen i kirken denne dag. Gudmor er Anders Skrædders hustru af Hou. Andre faddere er Jens Sørensen af Trinderup i Mariager Landsogn, Niels Pedersen af Dalhuset i Hem, Peder Degns kone af Hem samt Laust Christensens hustru af Odderhuset i Hem.

Den 29. september 1741 står Rasmus Pedersen Skov fadder i Mariager kirke. Det er Søren Pedersen Skov af Fjelsted, som får døbt datteren Dorthe Sørensdatter Skov. Gudmor er hustruen til Lauridtz Jensen Hyelmand. Andre faddere er Niels Madsen, sl. Niels Nielsens enke samt hendes karl, Christen Pedersen.


Rasmus Pedersen Skovs kone, Anne Mortensdatter, dør den 9. oktober 1741 i Fjelsted. Under Mariager Kloster laves der et skifte efter Anne Mortensdatter den 2. november 1741, hvilket i kortform lyder:
Den 2. november 1741: Anne Mortensdatter, som var gift med Rasmus Pedersen Skov af Fielsted, er død. Børn: Søn, Niels Rasmussen Skov, 12 år [1728], søn, Peder Rasmussen Skov, 7 år [1735], datter, Maren Rasmusdatter Skov, 4 år [1737], søn, Jens Rasmussen Skov, 3 år [1739]. Rasmus Skov er selv formynder for sine børn. Vurderingsmænd: Søren Sørensen Møller og Lauritz Jensen af Fielsted. Boet registreres. Underskrifter fra Rasmus Pedersen Skov, Søren Sørensen Møller og Lauritz Jensen. Gårdens stuehus mod nord er på 11 fag. Den vestre længe er på 7 fag, mens den østre længe er på 9 fag. Der er gæld til Niels Jensen Haslund og Niels Finnesen på Mariager Kloster. Underskrifter fra Rasmus Pedersen, Laurs Jensen og Søren Sørensen.

Rasmus Pedersen Skov bliver gift igen, og den nye hustru er Anne Nielsdatter, som er en datter af Niels Christensen og Kirsten Christensdatter af Edderup i Sem sogn. Hendes søskende er ved farens død i 1759 Peder Nielsen af Edderup, Christen Nielsen af Nørre Onsild, Morten Nielsen af Assens i Falslev sogn, Poul Nielsen af Edderup, Kirsten Nielsdatter, som er gift med Søren Schou af Fjelsted, Maren Nielsdatter, som er gift med gårdmand Anders Jensen af Sem samt en ugift søster, Ellen Nielsdatter, der tjener i Mariager [efter skifte på Overgaard Gods].

Den 2. februar 1743 står Rasmus Pedersen Skov fadder i Mariager kirke. Det er Christen Lauridzen i Fjelsted, der får døbt sin søn for Niels Christensen. Gudmor er hustruen til Jens Kusk af Fjelsted. Andre faddere er Johan Lauridsen af Katberg, Christen Pedersen af Hou og Søren Pedersens hustru af Fjelsted.

Den 22. september 1743 står Rasmus Pedersen Skovs hustru af Fieldsted, Anne Nielsdatter, fadder i Mariager kirke. Det er Lauridz Jensen Hÿulmands søn, der døbes Peder Lauridzen. Gudmor er Søren Jensens hustru i Fielsted. Andre faddere er Niels Madsen, unge Søren Nielsen og Christen Lauridzen af Fjelsted.

Rasmus Pedersen Skovs far, Peder Sørensen Skou, dør den 8. marts 1745 som 80-årig. Rasmus er altså 40 år gammel, da han mister sin far.

Rasmus Pedersen Skov sætter sin underskrift i Mariager kirkebog den 8. juni 1750, idet datteren Maren Rasmusdatter Skov bliver trolovet til Niels Sørensen af Fjelsted. Den anden forlover er Peder Lavtrup.

Rasmus Pedersen Skovs mor, Maren Jensdatter Rousing, dør den 1. maj 1751 som 83-årig.

Den 8. april 1753 står Rasmus Pedersen Skovs hustru, Anne Nielsdatter, gudmor til Niels Sørensens datter af Fjelsted, som døbes Anne Nielsdatter i Mariager kirke. Faddere ved denne dåb er Rasmus Skovs søn, Niels Rasmussen Skov, Søren Sørensen, Niels Christensen Gudfar og hustruen til Søren Skov, alle af Fjelsted.

Den 27. april 1755 er Rasmus Pedersen Skous hustru, Anne Nielsdatter, gudmor i Mariager kirke til Anne Nielsdatter af Fjelsted. Den lille pige er en datter af Niels Sørensen af Fjelsted. Dorthe Sørensdatter er del-gudmor. Faddere ved dåbsfadet er Niels Rasmussen, Søren Sørensen og Jens Sørensen af Fjelsted i Mariager landsogn.

Rasmus Skous søn, Jens Rasmussen Skou på 20 år, er på communicationslisten fredag den 10. november 1758 i Mariager kirke med farbroren Søren Skou og dennes to døtre.

Underskriften fra Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted på skiftet i 1741

Rasmus Skou efter 1758

Det er vist nok Rasmus Pedersen Skov af Fjelsted, der står fadder i februar 1759 til Søren Skou af Fjelsted datter, der får en datter døbt, hvor navnet er forsvundet i den mishandlede kirkebog. Datoen er nok den 22. februar 1759 [svært læsbart]. Sr. Blegvads tjenestepige Ellin er gudmor fulgt af Christen Laursens Maren af Fjelsted. Foruden Rasmus er fadderne Sørens Skovs egen søn, Laurs Sørensen Skov, samt Sylvester Sørensen af Fjelsted.

Rasmus Pedersen Skou af Fjelsted har en søn [men ikke hvilken af dem], som står fadder i Mariager kirke den 3. august 1760. Det er igen Søren Skou, som har fået en datter, og hun døbes Anne Sørensdatter Skou.

Den 14. september 1760 er Rasmus Pedersen Skous hustru, Anne Nielsdatter, gudmor i Mariager kirke til Peder Nielsen, der er søn af Niels Rasmussen, som er fra Alstrup i Mariager Landsogn. Anders Pedersens datter af Søhuset følger med. Faddere er hr. Blegvad karl, Søren Rasmussen Skovs søn af Fjelsted, og Peder Andersen i Søhuset.

Den 21. januar 1761 er Rasmus Pedersen Skou af Fjelsted forlover for det kommende brudepar, Søren Nielsen, som tjener i Alstrup i Mariager Landsogn, og Elle Nielsdatter af Mariager, og den ene af de to stammer vel fra Fjelsted. Rasmus Skou sætter da sin underskrift i Mariager kirkebog sammen med Søren Skou, der jo også bor i Fjelsted. Parret bliver officielt trolovede den 26. januar 1761.

Da Rasmus Skovs søn, Peder Rasmussen Skov, bliver trolovet den 2. november 1762 med Anne Pedersdatter, skriver Rasmus Pedersen Skou under som vidne på, at det kan og må ske.

Den 31. juli 1763 står Rasmus Pedersen Skous hustru, Anne Nielsdatter, gudmoder i Mariager kirke til Matz Sørensen af Fieldsteds barn, som vist nok døbes Lavris, som opkaldes efter sin morfar. Der er et kryds over indgangen, så det lille barn er død kort efter dåben.

Rasmus Pedersen Skou står også selv fadder den 31. juli 1763 i Mariager kirke, men det er til det andet barn, som døbes denne dato i kirken. Det er Maren Sørensdatter i Fieldsted, som har fået et uægte barn. Pigen døbes Anne Michelsdatter, og hendes far er Michel Sørensen, der er skytte på Mariager Kloster.

Den 25. november 1763 står Rasmus Pedersen Skou nok engang fadder i Mariager kirke. En af de andre faddere er sønnen Peder Skou. Da pigen er blevet døbt Anne Marie Christensdatter, skriver præsten om faren: ”blev en fatig Mand ved Nauvn Christen af Falling hans barn døbt”.

Den 17. januar 1768 står Rasmus Pedersen Skous kone i Fielsted, Anne Nielsdatter, gudmor i Mariager kirke for Niels Rasmussens barn af Alstrup. Det er en lille pige, som vist nok døbes Giertru [Giertrud] Nielsdatter. En af fadderne er Rasmus Skous søn i Fielsted, men navnet på sønnen angives ikke.

Den 3. marts 1768 sætter Rasmus Pedersen og nok Rasmus Pedersen Skou sin underskrift i Mariager kirkebog. Det er niecen Maren Sørensdatter af Fielsted, der bliver trolovet til karlen Søren Andersen af Sønderhøj. Dette underskrives af Søren Pedersen samt Rasmus Pedersen af Fielsted. Det underlige i denne sag er dog, at hverken Søren eller Rasmus sætter andet end deres initialer i kirkebogen, men degnen skriver ”betyder Rasmus Pedersen”. Underligt, fordi Rasmus tidligere selv har sat sin underskrift.

Den 8. maj 1768 står Rasmus Pedersen Skous kone i Fjelsted, Anne Nielsdatter, gudmor i Mariager kirke. Hun gør det for Niels Sørensen i Fielsted, der har fået sønnen Jens Nielsen. Rasmus Skovs søn af første ægteskab, Peder Rasmussen Skou, står fadder. Christen Nielsens kone af Fjelsted er del-gudmor. Faddere er desuden Niels Sørensens søn af Fjelsted samt hr. Blegvads karl, Michel Sørensen af Mariager kloster.

Den 14. januar 1773 får Rasmus Skov af Fjelsted begravet et af sine børn, som er en 2-årig dreng ved navn Jens. Efter begravelsen skriver præsten:
d 14 Janvari. blev Rasmus Skous Søn Jens af Fielsted begravet i sit alder 2 Aar

Den 17. oktober 1773 står Rasmus Pedersen Skou fadder i Mariager kirke for Jens Christensen i Fieldsted. Jens har fået en søn, der døbes Peter Jensen. Gudmoren til pigen er Rasmus Skous [tieneste]pige Kiersten [Pouelsdatter?].

Den 9. marts 1775 skriver ”Rasmus Skou” under i Mariager Kirkebog med egen hånd for en trolovelse mellem Niels Nielsen, som tjener i Fjelsted, og pigen Mette Christensdatter af Alstrup. Den anden underskrift tilhører Christen Jensen, som måske er Mettes far. Parret vies den 7. april 1775 i Mariager kirke.

Rasmus Pedersen Skous karl, Jens Lauridsen af Fjelsted, er fadder den 14. juli 1776 i Mariager kirke, fordi Kiersten Pouelsdatter af Fjelsted får døbt sit uægte barn. Drengen døbes Pouel Nielsen, da Niels Nielsen af Fjelsted udlægges til barnefar.

Rasmus Pedersen Skov bliver altså far til i alt 5 børn, hvoraf i hvert fald den ene af drengene ikke bliver voksen.

Rasmus Pedersen Skov dør i slutningen af februar 1778 i Fjelsted. Han bliver altså 76 år gammel ifølge præsten, men i virkeligheden bliver han kun 73 år. Efter begravelsen den 2. marts 1778 skriver præsten:
Mandag d 2 Marti blef Rasmus Pedersen Skou af Fielsted begravet i sit alders 76 aar gammel
betiente Sr. Thomas Honebos i Væster Tørslef


Rasmus Pedersen Skovs enke lever endnu i nogle år efter ægtemanden, idet hun dør i begyndelsen af juni 1782. Præsten skriver således:
d 15 Juni blev Rasmus Skous Enke Ane Nielsdatter fra fielste begravet i sit alder 70 aard, betient hr. Jæger

Relationer: Anton Mejlby <- Nielsine Knudsen <- Ane Kirstine Møller <- Christen Sørensen Fur <- Anne Pedersdatter Skov <- Peder Rasmussen Skov <- Rasmus Pedersen Skou

Rasmus Pedersøn Skou som indskrevet i Mariager kirkebog.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Jamie | Svar 09.12.2018 10.23

"Rasmus Pedersen Skov dør den 15. juni 1782 i Fjeldsted. Han bliver altså 76 ½ år gammel." Det er nu hans enke som dør. Han døde i 1777 og begr 2/3. Skifte 26/3

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.01 | 10:37

Kære Allan, har søgt Søby Sogn v. Randers, Ærø og Søby Brunkul. Kan ikke finde Birte Katrine f Pedersen. Kender du fødeår+ forældres navne? Vh Lene

...
18.01 | 23:22

Tak Allan Graugaard-Jensen. ser først dit svar 18.1.2019.Mon du har mere information om Birthe Katrine f Pedersen? var der Spanioler aner hos hende? Bh Lene

...
09.12 | 10:23

"Rasmus Pedersen Skov dør den 15. juni 1782 i Fjeldsted. Han bliver altså 76 ½ år gammel." Det er nu hans enke som dør. Han døde i 1777 og begr 2/3. Skifte 26/3

...
12.11 | 21:58

Har han en bror Christen Christensen Bagi som er født o. 1713 og det er ham som bliver gift med Anne Thorsdatter 1746. Kirsten Thorsdat har jeg død 1797

...
Du kan lide denne side