Sømænd + interessante historier fra kirkebøgerne

Hvad indeholder denne side?

Denne side henviser til afsnit i diverse midt-, østjyske og fynske kirkebøger, der fortæller interessante historier. Sådanne historier findes især i kirkebøgerne fra 1700-tallet, hvor præsterne ikke var fastlåst af kolonner og standarddata som efter 1814, hvor det hele blev formaliseret, men det kan da også ske, at en præst fortæller en mere detaljeret historie efter 1814 i kolonnen Bemærkning.

Hvem er nu gift, og hvem er nu ugift?

I Funder-Kragelund kirkebog 1745-1807 finder man en lille pudsighed om, hvor let det var for præsten at skelne mellem folk – han kendte dem jo – men hvor svært det så kan være for os i dag at gennemskue, hvem der er hvem, når præsten skriver sin kirkebog ud fra sit forhåndskendskab til sin menighed.

Når der lever en Jacob Pedersen i Funder, som er gift, og en Jacob Pedersen, som er ugift, kender præsten jo godt forskellen. Det er derfor den naturligste ting i verdenen at skrive dette. Men hvis man leder efter sin forfar Jacob Pedersen i dag, skal man godt nok lige kende noget mere til ham, før man kan regne ud, om man har fat i den rigtige Jacob Pedersen. Lignende ser man f.eks. i Torup i Himmerland, hvor præsten nævner Michel Sørensen den unge og Michel Sørensen den ældre og nogle gange uden hverken det ene eller det andet. Og da de får børn inden for den samme periode, er det godt nok svært at tegne familien ind på kortet.

Nå, men tilbage til Funder, hvor præsten nemlig skriver:
Festo Winidium d 17=april? Døbt i
Funderkirke en Datter navnet Karen
Marie af ? Forældre Niels Nielsen
Hyrde og hustru Dorthe Jørgensdatter af
Funder, Barnet frembaaren af Christen Jacob
sens hustru Mette Madsdatter ibidem, Faddere
Niels Jensen, Jacob Pedersen den ugifte,
Hans Pedersen og Mette Pedersdatter alle af
Funder

Her er det Jacob Pedersen den ugifte. Næste gang er det måske Jacob Pedersen den gifte?

Hvordan man skrev, når man slet ikke kunne skrive

Som man kan se flere steder på denne hjemmeside, kan de fleste af os nok finde en eller flere af vores forfædres underskrifter, hvis vi leder nok kirkebøger igennem – basalt set ved at lede efter alle børns bryllupper er der chance for at finde en, som er blevet gift i ”det rigtige sogn”. Umiddelbart er mit gæt dog, at det er mere almindeligt i Jylland end i de andre landsdele. I nogle sogne er der mange, mens nabosognene måske slet ikke har nogle.

Man skal dog altid sammenligne underskriften med den skrift, som præsten ellers skriver, for man ser også, at det, der ligner en underskrift, faktisk er skrevet af præsten selv – hmm – kan man kalde dette for dokumentfalskneri? Nogle mænd, og det var jo altid mænd, som fik adgang til den hellige bog, kunne skrive deres eget navn fuldt ud. Børnene lærte dengang hovedsageligt at læse. Hvis de også skulle kunne skrive, afhang det af degnens lyst til at lære dem det, eller også af, om folk betalte degnen for denne ikke-obligatoriske undervisning. Så det var bestemt ikke alle, som kunne skrive deres eget navn.

Et sjovt eksempel på dette ser vi i Torup i Simested sogn i Himmerland, hvor faren, Michel Sørensøn, kan skrive sit navn fuldt ud, mens sønnen, Niels Michelsen, kun har lært at sætte sine initialer. Det kan man da kalde et tilbageskridt.

Men alle lærte i det mindste at sætte deres initialer – og det skulle pigerne faktisk også kunne. De bestod af 3 bogstaver. De 2 første for fornavn og patronym, og det sidste som ”S” for søn eller ”D” for datter. En af de sjoveste udgaver af dette finder man i Mariager Købstads kirkebog i 1774. Den 29. juni 1774 bliver Anders Christensen Bierre nemlig forlovet med enken Maren Hansdatter fra Katbjerg. Anders’ far skriver under på hans vegne, men Christen Andersen Bierre kan ikke skrive, så han sætter sine initialer med det flotteste omvendte C, man kan lave. Præsten skriver efterfølgende:
betyder Christen Andersen Bierre

Den sjove underskrift fra Christen Andersen Bierre, der ikke kunne skrive

Musketeren, der skød sig selv ihjel i Fredericia i 1780 i melankoli

Når man tænker på de soldater, der vendte hjem fra Irak og Afghanistan nu til dags, og de problemer, de har som følge af traumer fra deres oplevelser, bør man nok også tænke over, hvor mange unge danske mænd, der fik ødelagt deres liv som følge af krigene i 1849 og 1864 samt de andre krige før da. Der er sikkert også mange af dem, der begik selvmord, eller som bare mistede forbindelsen til det normale liv og efterfølgende kom igennem tilværelsen som vrag. I det hele taget er det meget sjældent, at man i de gamle kirkebøger hører om nogen, som begik selvmord. Der var nok knap så mange selvmord som i dag, fordi man ikke havde tid til at tænke over sit triste liv, idet man havde travlt nok med at få noget mad og overleve i det hele taget. Man nåede altså sjældent til det punkt, hvor man tænkte over livets kedsomhed.

Men at selvmord også skete i 1700-tallet og 1800-tallet, og at det også skete for unge mænd i militæret, finder man et eksempel på i Fredericia i 1780. Navnet taget i betragtning var Georg jo nok en professionel lejesoldat [Curassier] fra en af de tyske stater. Det var jo en synd at begå selvmord, men den unge Georg kunne måske være glad for, at han gjorde det i en by. Georg bliver nemlig begravet på selve kirkegården, og andre soldater tager sig af hans lig. Hvis selvmordet var sket ude på landet, var Georg højst sandsynligt blevet begravet uden for kirkegårdsmuren. Præsten i Michaelis kirke lægger ikke skjul på, at han er død i vanære, da han bruger ordet ”afsides”, og at det er foregået tidligt om morgenen, før andre var stået op:

D: 25de Febr [1780] blev Musqr [Musketer] Georg Breunlein, som i Melancholie skal have skudt sig selv ihiel / begraved afsides paa Kirkegaarden om Morgenen tidlig, same blev henbaaren af Soldaterne. Hans alder var : 34 Aar.

Andre i den danske hær, som døde og blev begravet på Michaelis kirkegård i Fredericia omkring Georg Breünleins død i 1780 er:
⦁    Musketer Georg Busick, 39 år, som er ungarer
⦁    Grenader Johann Zanck får begravet sin datter, Amalia Zanck
⦁    Musketer Nicolaus Engelman, 35 år, som er saper
⦁    Musketer Christian Thorsen, 27 år
⦁    Musketer Labra får begravet sin søn, Johann Georg Labra
⦁    Tambour Joseph Langebach, 37 år, som faldt på hovedet i Bertel Christensens brønd, hvorved han kløvede hovedet
⦁    Sergent Jacaus får begravet sin søn, Jochum Friderich Jacaus
⦁    Tambour Johann Christian Keyser får begravet sin datter, Anna Franciska Keyser
⦁    Musketer Poul Kop får begravet sin søn, Johan Friderich Kop
⦁    Løjtnant Ditlef Georg Frantz von Schwager begraves 71 år gammel
⦁    Musketer August Seeber får begravet sin datter, Sophia Fridericha Seeber

Indgangen fra Michaelis 1780, hvor begravelsen af Georg Breunlein beskrives

Barnet, der blev aflivet af moren i Dronninglund sogn

I gamle dage kendte man nok ikke på samme måde til fødselsdepressioner, og selv om moren var sund og rask, kunne en fødsel være en tragedie, hvis barnet var uægte, eller der var andre kontroverser omkring familien. De fleste af sådanne sager kender vi ikke i dag via kirkebøgerne, for det var trods alt sjældent, at præsterne skrev så smertefulde sager ind i bogen.

Den 24. april 1861 begraver præsten i Dronninglund sogn et nyfødt spædbarn, som barnets mor selv har slået ihjel, og det er et af de få vidnesbyrd, man ser om den slags i kirkebøgerne.

Den lille pige er født den 17. april 1861 og begraves en uge senere. Da hun er begravet, skriver præsten følgende ud for den udøbte pige:
”født levende, men aflivet af Moderen - - - - - - ”

Om ”moderen” fortæller præsten, at det er den ugifte Inger Marie Nielsen af Lille Revdahl”.

Inger Marie Nielsen er i folketællingen året før en 33-årig kokkepige på gården Lille Rævdahl i Dronninglund og født i Børglum sogn. Ved folketællingen 10 år tidligere, dvs. 1850, var hun tjenestepige på en gård i Thise, og da angives hun til at være 25 år og født i Børglum. Hvem hun egentlig er, er et godt spørgsmål, for hun kan ikke umiddelbart findes før folketællingen i 1850. Der er ikke født nogen pige med navnet Inger Marie Nielsdatter i Børglum sogn inden for perioden 1822 til 1830. Der er 3 styk Inger Marie Christensdatter samt 1 enkelt Inger Marie Michelsdatter.

Er der en af sidens læsere, der kender til sagen og kan fortæller os mere om Inger Marie, og hvad der skete? Hvis du sender det til henrikmejlby@yahoo.com, opdateres dette afsnit med det.

I øvrigt har præsten i Dronninglund ikke haft det sjovt lige i disse måneder af 1861. Allerede 2 dage efter begravelsen af det dræbte barn, begår aftægtsmand Søren Lindahlsens kone af Thorup selvmord, idet Maren Larsdatter, som præsten skriver, ”om natten drukner sig selv i en brønd”. Hun blev 61 år gammel.

Om en af de triste skæbner, hvor vi ikke får hele den ulykkelige historie at vide.

Vi danskere har nu altid været praktiske

En ting, som vi nok kan prale af i forhold til så mange andre folk og lande, er, at der vel altid har været praktiske mennesker i Danmark, hvor det fornuftige vælges frem for det absurde. Der kan være så mange love (og endnu flere med nutidens absurde teater af et folketing, der vil styre hver enkelte lille ting i Danmark), og der kan være så mange kulturregler eller andre hensyn at tage i forhold til religion, folks fordomme, forventninger og lignende.

Men når vi kommer til det sted, hvor noget er fornuftigt, selv om det ikke er standard, ja, så følger vi vel oftest instinktet og gør det, der giver mening. Eksemplet på, at vi trods alt gør det fornuftige, frem for altid at følge nogle mærkelige love eller forventninger, findes i Aalborg Vor Frue kirkebog i 1740. Der finder en begravelse sted af Niels Vævers 2 små 10-dage gamle tvillingedrenge, og præsten skriver som en logik i al fornuft, at de begraves i en og samme kiste. Hvad man så bagefter spørger sig selv om: ”blev spædbørn i det hele taget altid begravet i en kiste i gamle dage, eller gravede man bare dybt?” Historien fra Vester Nebel kan ikke bruges til at svare på dette spørgsmål, da det der jo var moren, som selv havde begravet sit barn på kirkegården, og i øvrigt foregår historien der jo først 70 år efter denne begravelse.

Men sådan foregik det også 40 år senere. Man finder nemlig en tilsvarende indgang i Vinding kirkebog ved Vejle. Præsten skriver nemlig 4. advent 1778, at Niels Jensen Kochs to sønner, Christen på 4 år og Jens på 2 år, er døde af børnekopper, og at de ”lagde i een liigkiste”.

Præsten i Aalborg skriver følgende:
1740 Julius 15
Jesper og Niels. Niels Albertsen Vefvers
begge udi en kiste            Sønner        -  -  10

Da Niels Albertsens tvillinger dør, begraves de sammen i Aalborg i 1740.

Jeppe mistede hustruen, Anders en datter

I Snæbum kirkebog i 1771 finder man en af de tragiske historier, der nok berørte en landsby voldsomt i gamle dage, når det skete. Man var måske nok vant til, at en del mennesker døde, også uden at være specielt gamle, men når naturen viste sig fra sin grimme side, må det alligevel have været et chok af en hel anden slags.

Du kan på siden Familien Møller kunne læse historien fra Skrødstrup i Hem sogn om, hvor en far og hans 5-årige søn bliver dræbt af torden og lyn. Knap så dramatisk er præsten i Snæbum den 21. juli 1771, hvor han begraver Jeppe Nielsens hustru og Anders Svenskes datter. Da begge er dræbt samme dag af et lyn, må man formode, at hustruen og datteren var sammen, da naturen sendte dem til himmels, men basalt set kan de jo godt være dræbt af to forskellige lyn – så detaljeret er kirkebogen trods alt ikke.

Præsten skriver nemlig efter begravelsen af de 2 kvinder denne korte notits på kun 3 linjer:

D 21 Julü blev Jeppe Nielsens hustru af Snæbom udi hendes Alders
33 Aar og Anders Svenskes Daatter ligesaa af Snæbom i hendes Alders
14 Aar begravede, begge blev dræbte af Lÿnild.

Om den dag i Snæbum, hvor Thors hammer frarev byen nogle af dens indbygger i 1771.

Barnet med syv fingre på hver hånd og syv tæer på hver fod

I Vesterbølle kirkebog i 1772 finder man en historie, som er forholdsvis tæt på den om drengen i Vær, der lignede en fisk. Men i modsætning til Vær-historien er der her tale om et barn, som lever efter fødslen, og som når at blive døbt. Laust Søkbechs datter Else Laustdatter overlever hele 10 dage, så den lille pige har kæmpet sin sag, selv om hun var vanskabt.

Efter dåben den 3. juli 1772 skriver præsten:

Den 3de Julÿ hiemmedøbt Laust Søkbech af Svingelberg
Hans Daatter kaldet Else. NB: Dette barn hafde Siuv
Feniger paa hver hjaand, og siuv Tæer paa hver fod
Og døde 10 dage etter fødselen.

Om den lille Else, der blev født i Vesterbølle med 7 fingre og 7 tæer.

Et stykke dansk militærhistorie i de gamle kirkebøger

Når man læser de gamle kirkebøger for landsbyerne nord for Kolding får man et sjældent indblik i dansk militærhistorie, og hvor meget militæret fyldte i visse små byer på strategiske steder i Danmark. Man kan også læse i kirkebøgerne, hvor integrerede de militær folk var i disse landsbyer, hvor de lå år efter år, idet f.eks. byens andre indbyggere står faddere for disse militærbørn. Nogle gange ser man endda, at en soldat træder af, bliver gift med en pige fra landsbyen og overtager sin svigerfars gård.

Et eksempel på nogle af de små begivenheder i de militære omgivelser får man, når de unge mænd gør pigerne gravide uden at være gift med dem. Det var dog ikke alle, som var unge og ugifte. En del af de soldater, der dengang skulle forsvare Danmark, var jo professionelle soldater og ofte med tysk baggrund. Deraf de mange tyske familienavne, der vinder indpas i Danmark som f.eks. Kleitzner, der over tid bliver til det mere danske Klysner. En anden kendt ”tysk” soldaterfamilie er familien Meier fra Øster Starup, der har sit ophav fra Vestpreussen.

En sjov lille sag er fra Herslevs militærlejr, hvor soldaten Johan Zadler boede, og han må have været gift, idet hans datter, Cathrine Johansdatter Zadler, ikke bliver døbt som uægte. Hvor vigtigt et erhverv en trompeter havde i militæret dengang ses også af, at trompeterens hustru står gudmor for den lille pige. Desuden ser man som noget typisk, at andre faddere er lokale håndværkere og ikke gårdmænd, men soldaterne var altså integreret i det lille samfund, hvor de var placeret.

Præsten skriver i Viuf-Herslev kirkebog efter dåben i 1709:

D: 17 febr døbt Johan Zadlers en chura=
siers barn i Herslef nafnlig Cathrine fad=
derer Christian Rytter Anders Smits hu=
strue i Follerup Bertel Skreders hustrue
i Tollstrup, Rytter kone i Skredder gaar=
den, Trompetter kone ibm holdte barnet

Dåben i 1709 i Viuf-Herslev kirkebog om soldaten Johan Zadlers barn

Historier fra Vesterbølle og Østerbølle

I 1685 i Vesterbølle er der en trolovelse på kirkedagen Dom Sexagesima 1685 mellem Jakob Andersen Skomager fra Viborg og Sitzel Sørensdatter fra Vesterbølle.  Og de fleste af sådanne historier endte da heldigvis lykkeligt, men sådan skulle det ikke gå for Jakob Skomager. Da vi kommer lidt længere frem i kirkebogen, skriver præsten pludselig NB. og så kommer historien om en pige, som var et skarn.

Præsten skriver:

NB.   Det maa agtas om Jakob Andersen Skomager af Viborg oc Sitzel Sørensdatter, at de finge Seddel fra mig, at de motte lade sig vie i Viborg. Dog ? det siden, at hun løb fra ham, synden ud for: Landet, thi hun var dog et skarn, Men hand self er nogen kort tid derefter død, førend de blefer viede.

Når man tænker efter, var præsten dog nok for hård ved hendes omdømme, for hvis vielsen for hende var værre end døden, kan jo være, at det var Jakob Andersen Skomager, der var ondskaben selv. Men det får vi jo aldrig at vide, så lad os nøjes med at sige: Hvil i fred, Sitzel Sørensdatter fra Vesterbølle! Hvor du så end blev begravet henne, for det var jo næppe på Vesterbølle kirkegård.

 


 

Hvis man dyrkede sex uden for ægteskab i gamle dage, var det i højest grad misbilliget af kirken. Og gik det helt galt, og pigen blev gravid, var den kirkelige straf en, som især ramte det stakkels barn samt moren, mens fædrene lykkeligt kunne leve videre uden den store skam. De skulle betale en pengebøde til selve kirken eller en anden institution, men når den var betalt, var deres brøde afsonet. Selv om man ser forskel på, hvor hårdt udenomssex blev straffet over tiderne og selv fra sogn til sogn, afhængigt af præstens religiøsitet og luner, var det alt i alt at betragte som noget Øv.

De ældste kirkebøger har ligefrem afsnit, hvor kvinderne hænges ud og kaldes absolverede eller udløste. I 1800-tallet er man dog gået over til at indføre disse børn blandt de ægte børn – de kaldes nu ”bare” uægte. Det lyder lige så grimt, som det vist nok var. Når man læser listerne over døde ser man også en uforholdsvis stor andel af de uægte børn, der ”uheldigvis” dør som spæde, når man sammenligner med dødeligheden blandt de ægte børn.
Der var måske derfor ikke noget at sige til, at unge kvinder, når de kom i knibe, skyndte sig at finde en mand, som gennem ægteskab gjorde barnet til ægte. Alle disse førstefødte med en anden far end den, der står i kirkebogen, kender vi jo bare ikke, fordi det hele er skjult mellem linjerne. Jeg har på et tidspunkt læst, at en forsker mener, at 10% af de førstfødte i gamle dage har en anden far end den, der er angivet i kirkebogen.

I Østerbølle i Himmerland var 1698 dog et år, hvor præsten var særlig ærgerrig i sit arbejde med at afsløre synderne, så vi får hele smøren på bare en enkelt dag: Den 17. april 1698:

1698
Dom Palmarum som indfandt d 17 April: stod disse fra ? Qvindbe? Aaebenbare Skrift i Østerbølle Kirke for Skoele? Anne Christensdatter (vide ? Anno 1687 d 10 juli. fire Dom 7 Trin) som en Tid lang har tient Bÿrial Pedersen i Bÿgum, udlagde til Barnefader en Dreng som tiente i Gaarden med hende, ved Nafn, Niels Jensen, som er Jens Michelsøns Søn i Østerbølle. Kirsten Jensdatter tiente Jens Reum i Østerbølle, udlagde til Barnefader, en Dreng ved Nafn Christen Nielsen, som tiente i Gaarden med hende. Maren Christensdatter, tiente forleden Aar til Niels Østergaard i Bÿgum, blef der be? Af Fedste Søn, nafn: Christen, som ? blef udlagt til Barnefader. Vid supr ao 1696.

Historien om Sitzel Sørensdatter fra Vesterbølle.

Faderen i Vesterbølle er en af de to i 1712

I nabosognet Vesterbølle var livet dog også ganske interessant. I 1712 er den en sag fra Glerup, hvor præsten fortæller om rygterne mht. hvem der er faren til et uægte barn. Officiel udlægges en dragon ved navn Morten Andersen fra Løgstør, men præsten tror dog nok selv på, at faderen er sønnen fra gården, hvor hun arbejdede, nemlig Jens Andersen, da Jens og Else Christensdatter nok havde haft det hyggeligt i høet. Præsten skriver nemlig:

1712
Dom 2 Adventy i.e. d 4 Dec. Tog Else Christensdatter af Glerup aabenbarr afløsning i Vesterbølle kirke. Hun hafde tient Anders Jensen i Glerup, oc var der bleven besoed. Hun udlagde til Barnefader en Dragoun fra Lÿkstør – nok Løgstør -, ved nafn, Morten Andersen. Men ondet gik, at Anders Jensens egen Søn i Glerup, faful. Jens Andersen, skulde væer hendis Barnefader.  Thi de hafde holdt ? oc forargeligt huus tilsammen.

Er faderen mon Morten Andersen eller Jens Andersen?

Danmark som den 3. verden i 1706

I Vesterbølle er der også en anden sag fra 1706, hvor en pige bliver smidt ud af kirken efter at være blevet gravid som følge af en voldtægt. Dette er noget, vi jo alle fordømmer kraftigt i dag, når man hører sådanne frygtelige historier fra den 3. verden, men tænk sig, at vi i gamle dage ikke selv var bedre - for kun 200 år siden. Præsten skriver:

Aabenbarte Afløsde 1706
Domin. 15 Trin. i.e. d 12 Sept. tog Karen Jacobsdatter aabenbarr afløsning i Westerbølle kirke for Skørlefnet. Udlagde til barnefader en Karl ved nafn Niels, som skulle komet til hende paa heden imellem Lerkenfeld oc Odensild, oc saar hun ham aldrig før eller siden. Men der skulle hand saagotsom have taget hende med vold. Quasi ulro. Der hun blev besafnet da tiente hun til Jørgen Sørensen i Glerup, som nu ? i Giedsted.

Først blev hun voldtaget, så blev hun dømt!

En begravelse i en næsten antik kiste i Roum

I Roum snakker præsten ikke lige så meget om uægte børn og sladder i forbindelse dermed – sådan var de jo så forskellige, disse præster. Men han fortæller en anden historie, som åbenbart må have gjort indtryk på ham, siden at han ligefrem indskriver det i kirkebogen. Det som vi jo godt kunne tænke os, at han havde skrevet, var, hvor denne kiste til den gamle kone kom fra. Efter en begravelse den 24. marts 1720 skriver han nemlig:

D 24: ditto [marts] blev begrafvet paa Roum kirkegaard En fattig gamel kone nafnlig Karen Justdatter, ud i en gamel fyr kister, var over et hald hundert aar gamel [altså kisten], hendis alder 85 aar

Kort tid derefter begraver præsten endnu en gammel kone på 95 år, som hedder Else Nielsdatter, og også hun ”var ud i en gamel fyr kiste”.

Om præstens fascination af kisten, som Karen Justdatter blev begravet i.

Da Vellev-præsten døber en negerdreng i 1765

Frands Holm skriver i Arbøger fra Aarhus Stift, 1913, en artikel, som hedder: Om præsterne i Vellev i Houlbjerg Herred til O. Flensborg. Meget af historien er jo netop præstehistorie, men midt inden i den, er der en interessant fortælling. Frands Holm skriver:

Meyer har begyndt den næste Kirkebog i Vellev 1763. Han skrev en meget smuk og sirlig Haandskrift. I Modsæt til Formandens afblegede og utydelige Skrift har han anvendt Blæk af en ganske usædvanlig Holdbarhed. Skriften staar saa sort, skarp og tydelig, som var den skrevet i Gaar.

Af Hr. Meyer findes i Kirkebogen følgende Begivenhed optegnet:

1765 d. 12 Septbr blev en ung Mohr (dvs. Morian, som betyder neger) af hedensk Navn Banna, som Hs. Höy Grevelige Excellence H. Greve af Wedell Frijs havde overleveret Sognepræsten for Wellöw Menighed Christian Meyer til at oplæres i den Christelige Religion, examineret af Stiftets Biskop Hans Höyærværdighed H. Doct. Bildsöe, og derpaa d. 15 Septbr. Dom. 15. post Trin. annammet til den hellige Daab her i Wellöv Kirke, og i Daaben blev denne Mohr kaldet Christian Erhard. Fadderne var Hs. Höygrevelige Excellence H. Greve af Wedell Frijs tillige med Hendes Höygrevelige Naade Frue Grevinden, H. Justitz Raad de Lichtenberg, Hr. Jacob Rosborg og Kjereste (Hustru) paa Haraldslund, Jomfru Stolpenberg paa Frijsenborg og Velærværdige Hr. Hans Rosenquist, Sognepræsten for Zeuthen (Søften) og Foelbye Menigheder.

Talen som Sognepræsten Christian Meyer holdte ved Daaben, var over Ephes. 2,13. Denne Mohrs Alder sluttes at være 14 eller 15 Aar.

Frands Holm fortæller ikke yderligere om, hvad der skete med denne til Danmark hentede negerdreng, så hvis du kender resten af historien, hører jeg gerne fra dig på henrikmejlby@yahoo.com.

Om dengang morianen (negerdrengen) Banne blev døbt i Vellev 1765.

Drengen i Vær, der lignede en fisk

A J. Gejlager skriver i Aarhus Stifts Aarbøger 1910 historien om præsten Jens Schmidt, der fungerede som præst i Vær og Nebel sogne fra 1771 til 1799. Han har været en af de omhyggeligste præster, som fandtes i datidens Danmark. På titelbladet i den kirkebog, han starter 1771 efter ankomsten, skriver Jens Schmidt følgende:

”Da den gamle Kirkebog ved min Ankomst her til Kaldet fandtes ganske fuldskrevet for Wæhr Sogn, saa saa jeg mig nødsaget til at indrette en anden, hvilken jeg søgte at give en bedre Form og Indretning, og i denne ommeldte ny Kirkebog indførte jeg deels selv, og deels ved mine Skoleholdere de i min Tid copulerede, fødte og døde efter den af min gamle Degn, Sal. Peder Ullerslev holdende Bog over Ministerialerne. Men da jeg ved nærmere Eftersyn og Collation med mine egne Optagelser har fundet bemeldte Bog saa aldeles fuld af Mangler og Urigtigheder, at jeg umuligen kunde lade den være uforandret eller lade den continuere, saa har jeg nu selv bekostet, indrettet og skrevet denne ny og forbedrede, og som jeg haaber feylfrie Kirke-Bog til min og mine Efterkommeres Brug. Wæhr Præsteg. Febr. Md 1789. Jens Schmidt”.

Når nu Jens Schmidt var så omhyggelig med sine indskrivninger, må man endnu mere forbløffes over den indgang, der er i Vær kirkebog den 6. oktober 1771, hvor der står:

”6te Lod Peder Bødker af Haldrup et dødfødt Drengebarn begrave tilligemed en Vanskabning, der i Overdelen lignede en Fisk, men neden til et Drengebarn – Moderen blev introduceret d. 3de Novbr.”

Der må altså have været tale om tvillinger, som begge var døde, og hvor den ene var mere end usædvanlig deform.

Om drengen i Vær, som lignede en fisk 1771.

Sådan døde Mette Jørgensdatter i Vinding i september 1768

Præster i gamle dage var ikke nødvendigvis højtuddannede og intellektuelle mennesker, men det kunne også være folk, som købte sig til en stilling igennem deres forbindelser eller med penge, der smurte kongens maskineri. Men en del af dem var heldigvis mennesker, som tog deres job alvorligt og sørgede for omsorg for deres sognebørn.

At præsterne i gamle dage var sådan en broget flok af mennesker, skabte dog også en række kirkebøger i 1700-tallet, der er forunderlige, finurlig og fantastiske på hver deres måde. Nogle er systematik af første klasse, mens andre som Vittens er det rene kaos. Det var både godt og skidt med ordningen, der ensrettede kirkebøgerne efter 1814 – de nye kirkebøger giver de samme oplysninger som alle andre, men de gode historier mangler som regel, for der var naturligvis ikke lavet en rubrik: ”Var der en god historie i forbindelse med denne sag?”. Derfor må enhver slægtsforsker være vild med kirkebøger før 1814.

Nogle præster var dovne og skrev f.eks. ”Xsten Xstensen i Sving” i stedet for ”Christen Christensen i Svindinge”. Ja, tænk sig, at præsterne opfandt SMS-sproget flere hundrede år, før mobilen kom frem.
Andre præster var sjuskede. Indførsler mangler i kirkebøgerne, f.eks. Jerslev sogn i Vendsyssel, eller skriften er faktisk ulæselig – måske fordi præsten var alkoholiker, ja, dem har der været nogle stykker af – eller fordi de næsten ingenting skrev ned.
Og nogle, desværre få, præster var meget omhyggelige og giver os oplysninger, som man normalt ellers ikke får om sine forfædre, f.eks. hvad tid på dagen barnet er født, hvad mandens kælenavn er (Hjul-Simon), eller hvor præcist huset, som de boede i, lå henne – ”i huset ved broen på Kraghede”.

I den forbindelse skal man huske på, at bøgerne ikke var til os – til at huske vores forfædre – Nej, oprindeligt var det mandtalsbøger, så kongen kunne vide, hvor mange der skulle betale skat. Bønderne betalte bl.a. med deres dyrkede korn. Præsten betalte af de penge, han fik af bønderne.

Der er mange gode præstehistorier, bl.a. millionærpræsten, der kunne finde på at betale sognebørnenes skat, ”den dovne præst”, der spurgte folk søndag efter søndag, om det virkeligt var nødvendigt at prædike, for han ville hellere ud og fiske (og det kom han), eller f.eks. præsten, der beskyttede sognebørnene mod polakkerne, hvorefter han blev pint ihjel af disse soldater uden for kirken efter gudstjenesten.

Og så er der præsten i Vinding i 1760’erne. Han lavede den mest fantastiske kirkebog, hvor noget er skrevet på langs, og noget andet på tværs. Hvilken snørklet hjerne han må have haft! Han interesserede sig virkeligt for sine medmennesker, og fortæller f.eks. ofte, hvor de er født og af hvem, da de dør – usædvanligt – ja, han var væsentligt forud for sin tid til glæde for os i dag.

En af præstens mange skildringer om livet i Vinding i 1760’er får du her, da den viser lidt om, hvor interesseret præsten var i sine medmennesker. Da Mette Jørgensdatter dør, får du nemlig denne spøjse historie:
D 14 Sept Sepult: Simon Fiskers kone Mette Jørgens Daatter
      Gammel 45 Aar – hun døde meget fastig da hun om dagen
      havde værd i Veile og mod aftenen fulgte manden uden huset
      hinum da fand ? tillige med daatteren og i skoven at sen=
      de Creaturerne, hun gaere ind og undet bavn paa ovnen
      falder om paa gulvet, da naboe komme ind barnets graad
      lammer vid og finder konen liggende død.

Mette Jørgensdatter har åbenbart været i Vejle med manden og deres datter. Da de kommer hjem, og manden skal med kreaturerne ud til skoven, går Mette ind for at lægge brænde i og tænde op i ovnen. Hun falder om på et split-sekund [blodprop må man formode], og da barnet græder højt, går naboen ind i huset, hvor han/hun finder Mette liggende død foran ovnen.

Tak for den forklarende beskrivelse til præsten. Gid de alle havde været som dig – så havde vi kunne forstå vores forfædre meget bedre, end vi gør!

Når jeg finder dit navn, kære præst, skal jeg nok skrive det her:
Nn Nn

Sådan døde Mette Jørgensdatter i Vindinge.

Fra Fredericia til Tyskland via Odense

I Vor Fru kirkebog fra Odense den 15. januar 1776 er der en sjov indgang, når man tænker lidt over, hvad det er, som præsten skriver. Han skriver nemlig:
Maria Magdalena Hansdatters, logerende i Paaske-stræde for Niels Bæchs Enke, hendes uægte barn døbt ved navn
Peder Christian.
Johanna Povelsdatter bbr [bar barnet], Sara Pedersdatter ghf [gich for], faddrerne: Peder Blomme, Niels Pedersen, Hans Nielsen.
Til Barne fader blev udlagt en person, der kaldte sig Peder Jensen, kommende fra Fredericia og reysensk  til Tydskeland, af hvilken Qvindes personne lagde sig at være bleven attaqveret imellem Bolbroe og Odense.

Man må da sige, at Peder Jensen fra Fredericia er helt på vildspor, hvis han er på vej hen over Fyn for at komme til Tyskland! Historien må altså være helt usand, eller Peder Jensen har ingen idé om, hvor Tyskland ligger henne og går på må og få for at finde landet. Eller Maria Magdalena har opdigtet historien, så hun ikke behøver at fortælle, hvem den rette far til barnet er.

Historien fra Odense om rejsen til Tyskland fra Fredericia.

Han læste for børnene og blev selv far

I Gauerslund i 1787 fortæller præsten historien om en dannet mand, der opførte sig udannet, og denne mand hed Jes Jessen. At Jes Jessen nok har været mere uddannet end de fleste ses vel af, at han kunne læse og ikke nok med det, men gøre det hos en skoleholder i en større by, og præsten viser nok sin manglende sympati over for Jes Jessen ved at gøre det så klart og tydeligt, da han skriver indgangen, at Jes Jessen læste for børnene, og alligevel gjorde Jes Jessen en ung kvinde gravid – hvor gammel var Else mon, da hun fødte Johannes Jessen i Brejning?

Præsten skriver:
1787 Søndagen imellem Juul og Nyt Aar, som var den 30te Decemb; blev i Thomas Hougaard af Sellerup, Inger Rytters af Breining og Inger Pedersdatter af Bircup deres ? Else Larsdatter af Breining hendes uægte Barn hiemmedøbt kaldet Johannes. Til Barne = far blev udlagt en ung Karl navnet Jes Jessen, der opholde sig hos den ? Skoleholder Ludvig Jensen i Fredericia, og var ham behiælpelig med at læse for Børnene. Barnet døde ? derefter og dets Daab blev ey publiceret i Kirken.

Historien om Jes Jessen fra Fredericia, der forarger præsten i Gauerslund.

Besvangret af sin egen afdøde mand i Strandhuse 1686

Når man læser nedenstående indgang fra Eltang-Vilstrup kirkebog 1681-1800, spørger man sig selv om, hvad det egentligt er, som præsten prøver at fortælle. Præsten skriver nemlig:

Bodild sal. [betyder normalt ”afdøde”] Jørgen Gedsars udi Strandhuse svangert af hendes egen fæste-
mand, som ? for noget tidsvis indrømt; og forlov hende, førend de blev
sammenviet, hendes søn Benjamin døbt Dnia. Jubilate d. 25 April

Umiddelbart er hændelsen vel denne: Bodil bliver gravid med Jørgen Gedsar, men de er hverken forlovet eller gift. Jørgen indrømmer, at han er faren, så Bodil og Jørgen bliver forlovet og gift. Inden fødslen af Benjamin Jørgensen dør Jørgen åbenbart, men han var dog gift med moren. Så barnet er for så vidt både uægte og ægte. Det er undfanget før ægteskabet, men det var der nu også så mange andre børn, der var. At faren dør før fødslen er jo nok også set massevis af gange før.

Eltang kirkebog 1686 om kvinden, som fik døbt sin egen mands søn.

”Bedrageriet” i Gudsø Mølle i 1687

En anden historie fra samme Eltang-Vilstrup kirkebog bruger et spøjst ord i forbindelse med en dåb. Det drejer som om ordet ”bedrage”. Nu er redaktøren af denne side jo ikke sprogforsker og slet ikke i gammeldansk. Der er trods alt nogle ord, som har ændret betydning med tiden. Tænk bare på Harald Blåtand, som hedder sådan, fordi ”blå” i vikingetiden var det danske ord for ”sort”. Ja, vores kære Harald havde sorte tænder og ikke blå.

Så spørgsmålet er, om bedragen i gamle dage betød ”snydt”, dvs. at Anne blev snydt af Niels Thuesen i Gudsø Mølle, eller om det betød ”tiltrukket af” som i Matador, dvs. om hun blev draget hen imod ham. Lille Anne Nielsdatter er måske mere uægte, hvis den anden betydning af ordet er korrekt, men hvad tror du selv?   

Præsten skriver:

Anne Knudsdaatter, som tiente udi Gudsøe Mølle, og sammesteds blef be-
dragen af Niels Thuesen, hendes daatter Anne døbt Dnie. Invocadit d-
13 Febr. Fadder Else Buls og Niels Clemmensen udi Eltang

Hvordan bedrog Niels Thuesen mon Anne i Gudsø Mølle?

Katastrofen i Dons Mølle i 1714

Når man læser om de store pestepidemier, som der også findes lidt om på denne hjemmeside, ser man jo huse, hvor faktisk talt hele persongalleriet bukker under for sygdommen, bl.a. historien om epitafiet i Mårslet, hvor alle dør undtagen skriveren, der var udenlands. På denne ene gård døde 17 personer i 1602, men de døde på forskellige tidspunkter og blev ikke begravet samtidigt.

Så denne indgang fra Almind kirkebog ved Kolding er lidt usædvanlig, idet der begraves 3 kvinder fra det samme sted, dvs. møllen i Dons. Præsten skriver:

Døde og Begrafnede
Onsdag d = 17 Janvarÿ
      blef Christen Simonsen Møllers
hustru naful: Anna Christensdatter, tillige
med sin dater, Mette Andersdater [må være steddatter], og tieneste
pige naful: Anna Henrichsdater, begrafnet,
som formedilst Mølle demmen? hafte ud=
brød demker?, sin hustrus alder var 60 aar
og datters alder 23 og tieneste piges alder 19 aar

Christen Simonsen i Dons Mølle bliver dog hurtigt gift igen, idet hans nye hustru står fadder i Almind kirke i 1715.

Om den dag, hvor 3 kvinder fra et og samme sted begraves i Almind nord for Kolding.

Hunden, der spiste af barnet på Vester Nebel kirkegård 1811

Det er ikke alle historier i kirkebøger, som er glædelige begivenheder såsom barnedåb og bryllupper. Af og til er det sket noget meget specielt, og hvis det skete før 1814, hvor kirkebøgerne blev kedelige men måske mere brugbare, kan man få noget mere af historien, som præsten har set den på daværende tidspunkt.

Denne historie fra 1811 er en af de mere interessante blandt sådanne kirkebogshistorier. Hvilket frygteligt syn, det må have været om morgenen, da de første mennesker kom op på kirkegården. Præsten for Vester Nebel skriver:

D 28de Mai blev paa Nebel kirkegaard fundet et barn, som en hund hafde op
grafvet, og fortæret en deel af. Ved undersøgelse befandtes mistanchen, som langt
havde hvilke paa Jørgen Thomsens Steddatter Bodild Hansd[atter] at være grundet, idet
hun, som i begÿndelsen med yderste frækhed først for præsten og siden for
retten havde nægtet gierningen, redelig lod siin ? og tilstod for ham
at have født i dølgsmaal, og begravet barnet paa kirkegaarden. Hun sidder
arresteret i Kolding, men har en morbroder Peder Brødsgaard

Bodil Hansdatter er den pige, der er en 15-årig datter af Hans Pedersen og Maren Christensdatter i Vester Nebel ved folketællingen 1801. Hans Pedersen på 66 år af Vester Nebel er død den 1. april 1806, og den 16. august 1806 bliver ungkarl Jørgen Thomsen og enken Maren Christensdatter nemlig gift.

Den uhyggelige historie, som fandt sted i Vester Nebel i 1811.

Hvordan skulle man dog også vide det?

Slægtsforskning før 1814, hvor kirkebøgerne blev sat i system, kan ofte være meget besværligt. Og desværre er den første folketælling med fødested den fra 1845. Så hvis folk døde før 1845, kan det være hårdt arbejde at finde dem. Mange gange er det helt umuligt, men nogle gange er man heldig.

Man skal dog nogle gange også tænke logisk. Hvis du f.eks. kigger på fadderne til børnene, kan du ofte få en ledetråd. Hvis der er faddere fra andre sogne, er det typisk i de sogne, du skal lede. Hvis du finder brødre eller søstre i andre sogne, kan de også være relevante. Men andre gange er selv logisk tænkning ikke det, der gør udslaget.

Hvordan kan man f.eks. overhovedet forestille sig, at en mand fra Viborg bliver gift i Vesterbølle? Eller hvordan ender en mand fra Hejls med at blive gift i Bjert kirke? Når folk indgår ægteskaber på så stor fysisk afstand, er fadderskaberne sjældent noget, som finder sted, og så har man ikke en idé om, hvor man skal lede.

Nedenstående eksempel er sjovt, fordi det omhandler et ægteskab, hvor mand og hustru stammer langt fra hinanden. Men på en anden måde kan man også se forskellen. Mandenavnet Andreas var i gamle dage mest udpræget i Sønderjylland, hvorimod man sjældent ser det anvendt nord for Kolding. Der anvendtes Anders, selv om dette navn også i visse sogne i Midtjylland er sjældent. Jeg har dog også se navnet Andreas anvendt i Nordsjælland men aldrig i Sydsjælland.

Nå, men præsten skriver om Andreas fra Hejls:
Andreas Jørgensen fra Heils og Maren ? af Biert sammenviet d 23 nov [1754]

Mon ikke at Maren og Andreas Jørgensen dog bosætter sig i Bjert? I hvert fald ser man en Andreas Jørgensen i Bjert, som gifter sig i 1780 med Marie Pedersdatter.

Lidt om de mennesker, der drager vidt omkring og derfor er umulige at finde.

Hun var vel omkring en 70 til 80 år gammel

Nogle gange bliver man overrasket over, hvor meget tjek folk havde på deres alder i gamle dage taget i betragtning, at de ikke havde noget sygesikringskort til at holde styr på tiden for dem. Når man f.eks. tænker på præsten i Jerslev, der i 1693 kunne skrive meget præcist om Niels Pedersen i Mølholm, der døde i en alder af 101 år, 7 måneder og 14 dage gammel. Andre gange bliver man så overrasket over, hvor lidt man måske sådan generelt kendte til andre folk alder.
    
I Vinding kirkebog ved Vejle årgang 1742 til 1807 finder man et eksempel på et menneske, som dør, og hvor præsten – også i kirkebogen – forsøger at sjusse sig frem til, hvor gammel den gamle dame mon var. Om ikke andet kan man da sige, at denne præst var ærlig. Han vidste det jo ikke, og det var der åbenbart heller ikke andre, som gjorde i 1784. Han skriver nemlig
D 16 Maij – 5te Søndag efter Paaske bleven begravede
x Anna Maria Jørgen Pedersens Daatter   29 aar
x Lars Skræders Enke. Ane Fynboe kaldet  70 á 80 aar gl:

Om folks alder, der kunne være præcis men også lidt la-la

Blev far og havde endda ej været til Guds bord endnu

Danmark var på mange måder et umenneskeligt samfund i 1700-tallet og lignede uden tvivl de lande, som vi i dag kritiserer for mangel på samme, dvs. demokrati, menneskelighed og forståelse. I Danmark var der i 1700-tallet f.eks. en gruppe mennesker, som blev holdt helt uden for samfundet, og som aldrig havde chancen for at blive til noget, uanset de eventuelle fysiske eller intellektuelle forudsætninger de måtte have været født med. Og gifte sig blandt almindelige mennesker var en fuldkommen umulighed. De måtte arbejde for samfundet, men ikke deltage i det [lige som Østeuropæerne i Danmark i dag]. Ja, det er naturligvis Natmændene og deres familier, som jeg her snakker om.

I løbet af 1800-tallet løsnede situationen sig dog lidt op, og forholdene blev lidt bedre. Det kan man bl.a. se fra Voldby sogn ved Hammel i 1830’erne, hvor natmandssønnen Lorens Madsen bliver gift med en pige, som ikke er fra natmandsstanden. Han får tilmed et forholdsvis godt arbejde, så Lorens var efter forholdene dengang en særdeles succesfuld mand taget sin natmandsbaggrund i betragtning. At Lorens i dag er lidt mere kendt, er årsagen jo nok, at han sammen med nogle af byens fæstebondesønner gjorde oprør mod en ondskabsfuld forvalter, og han slap tilmed af sted med det uden få skrammer, selv om han vist nok var en af de ledende i dette overfald.

Men tilbage til 1700-tallet… Præsterne havde jo heller ikke noget specielt godt forhold til disse natmandsfamilier, for med situationen at være udelukket fra det almindelige samfund (var der nogen, som sagde ghetto?) var de heller ikke særligt religiøse, hvis overhovedet noget. Og dette er der bevis for i Aalborg i 1746. En natmandsdatter har fået et barn uden at være blevet gift, så barnet skal naturligvis døbes, men pigen bliver samtidigt absolveret fra [smidt ud af] kirken – mon ikke, at hun var totalt ligeglad? Som far udlægges en natmandssøn, og det er i beskrivelsen af denne, at præsten fortæller, hvor ureligiøse disse folk var. Præsten skriver nemlig i Aalborg Vor Frue-kirkebog [Ops. 396]:

1746 d:14 Oct: Anna Christophersd[atter]: Christophopher Madtzen Natmands Daatter, udlagde som sin barne fader Jørgen Jørgensøn, sal: [afdøde] Jørgen Nielsen Natmands Søn, som ej endnu har været til guds bord.

Om ghetto-samfund i 1700- og 1800-tallet i Danmark - de stakkels natmænd.

Ordrebogen fra St. Thomas og St. Jan

I ordrebogen over St. Thomas og St. Jan finder man alle mulige mærkelige oplysninger inklusive ægteskabsbevillinger. Bogen er delvist på hollandsk! Et link under et navn angiver en ny side:

1: [på hollandsk] Den 11. august 1724: Johannes van Beverhaut overtager vist noget jord efter Rasmus Erichsen, der er rømt fra plantagen med kone og børn.
2: Den 12. august 1724: Kaptajn Jacob Mogensen meddeler, at hvert hus skal på St. Thomas skal vedligeholdes.
3: Den 12. august 1724: En klage fra Francis Creequi i spansk tjeneste over et eller andet mod fiskalen Berend Langemack.
4: Den 12. august 1724: Ægteskabsbevilling til ungkarl Peder Callunborg og Anna Margaretha de Klery, som er enke efter Jens Hansen Grondt uden trolovelse først.
5: Den 14. august 1724: Assistent Christian Seyer i byfoged Erich Wangs sted omkring klagen fra Francis Creequi.
6: Den 16. august 1724: Kassereren Paul Hansen Stage skal betale den tilgodehavende, som haves.
7: Den 16. august 1724: Kassereren Paul Hansen Stage skal betale til kaptajn Anders Pedersen Wærøe.
8. [på hollandsk] Den 22. august 1724: Officeren Johannes de Buyck om et eller andet vedrørende Engel van Beverhaut og Jacob Mogensen.
9: Den 22. august 1724: Sekretær Detlef Nicolaj Friis skal tage assistenterne Niels Andersen og Andreas Lerche til et hus for at se, om der er noget ophold i forbindelse med bogholder Horn og kasser Stages forretning efter afdøde sekretær Sandberg.
10: Den 27. august 1724: Der advares om, at alle skulle indfinde sig på Conthoved på Christiansfort hos bogholder Horn den 30. august 1724.
11:  Den 29. august 1724: Hos assistent Johan Reimert Sodtmann erlægger regnskab, som er urevideret. Nævnes boutellier [hovmester] Krøyer.
12: Den 29. august 1724: Byfoged Erich Wang er syg, så assistent Andreas Hammer beordre, at Johannes van Beverhaut og Adam Keerseberg skal et eller andet på Rasmus Erichsens plantage, da Rasmus Erichsen med kone og børn er bortrømt.  
13: Den 29. august 1724: Johan Reimert Sodtmann er assistent i stedet for Detlef Nicolaj Friis, der er afgået.
14: Den 3. september 1724: To mænd og en dame blandt negrene er bortløbet fra Rasmus Erichsens plantage ifølge et brev fra Pieter Duurloe. Nævnes: Hr. Moll
15: Den 4. september 1724: Kaptajn Mogensen, der er borgerkaptajn, skal søge på plantagen i Carret Bay.
16: Den 13. september 1724: Detlef Nicolaj Friis overtager jobbet som interimsekretær fiskal i stedet for afdøde Søren Sandberg. Underskrives af F. Moth, J. Horn og P. Stage.
17: Den 13. september 1724: Soldaten Paul Jensen er dimitteret og får tilladelse til at rejse hjem til Danmark på skibet Christiansø under kaptajn Andreas Pedersen Wærøe.
18: Den 19. august 1724: Guvenøren og kommendanten er afgået ved døden. Der skal vælges en ny om formiddagen kl. 10.
19: Den 26. oktober 1724: Borger og beboer Berend Wessel kan pga. svaghed ikke sidde på den sag, hvor bogholder Holmsted i København imod Andreas Henningsen på St. Thomas med Bertel Sørensen som assessor.
20: Den 2. oktober 1724: Borger og beboer Adrian Charles er blevet bestjålet en neger ved navn Fallet, som tilhører Anna de Windt, enke af Nully.
21: Den 2. oktober 1724: Negrene Toby, som tilhører hr. Berentz, og Fallet, som tilhører Anna de Windt, er stjålet fra Adrian Charles. Willum Berentzen beordret til ringeste ophold og straffet.
22: Den 2. oktober 1724: Den stjålne neger fra Adrian Charles, Printz, er fundet hos Adrian Uytendahl for hvem, Johannes Uytendahl er foged. Printz skulle være købt sammen med negeren Fallet, som tilhørte Anna de Windt, samt et bordklæde og en skjortel tilhører Adrian Charles. Johannes Uytendahl skal sørge for, at Printz bliver bragt hjem, så han kan straffes.
23: Den 15. oktober 1724: Peder Jensen Callundborg bliver viet til Anna Margritha d’ Clery, som er enke efter Jens Hansen Grundt.
24: Den 17. oktober 1724: Assistenterne Niels Andersen og David Jørgensen Koba skal beordret af sekretær Friis gennemgå de breve og dokumenter, der er efter afdøde Erich Wang og ellers overlade det til byfoged Andreas Hammer.
25: Den 19. oktober 1724: Assistent Wilhelm Schmit skal assistere i stedet for interimsekretær Ditlef Nicolaj Friis.
26: Den 21. oktober 1724: Interimbyfoged Andreas Hammer skal til plantagen, som tilhørte afdøde Gilles Nieuwlandt, for at gøre arrest på det af plantagen, som tilhører Niels Andersen.
27: [på hollandsk] Den 25. oktober 1724: Cornelius Delicat, Abraham Elias, Gabriel van Stell og Jann Bruyn er beordret til Machiel Hendricks plantage. En hr. Cleeghorn nævnes. Der snakkes så om Gabriel van Stells plantage.
28: [på hollandsk] Den 30. oktober 1724: Nævnes Esaias Valleaux samt den 20. november 1723 foruden guvernør Erich Bredahl.
29: Den 31. oktober 1723: Kassereren Paul Hansen Stage skal levere til sekretær Ditlef Friis et eller andet.
30: [på hollandsk] Den 30. oktober 1724: På Zuycker plantage er overnattet 28 negre og negerinder. Johannes Uytendahl skal bese dem.
31: [på hollandsk] Den 20. oktober 1724: Cornelius Delicat skal sammen med Adrain Runnels og Lorentz Questrom også bese nogle negre, der er kommet til St. Jan den 2. oktober 1724.
32: [på hollandsk] Den 21. oktober 1724: Jacob van Stell har taget syn på en plantage på St. Jan, hvorefter nævnes Pieter Duurloe, madame van Beverhaut, Cornelius Delicat, Johannes Charles, Lorentz Qvestrom og Willem van Stell.
33: Den 29. november 1724: Kommanderende chef på St. Jan, Bertel Swenningsen, skal aflevere alt til den nye kommandør, Pieter Frøling.
34: Den 29. november 1724: Pieter Frøling antages hermed som kommanderende chef på Christiansværn på St. Jan i stedet for Bertel Swenningsen.
35: [på hollandsk] Den 5. december 1725: Cornelius Delicatt, Lorentz Questrom, Johannes Charles og Edward Bawoorden skal bese plantagerne tilhørende Willem Gandi på St. Jan i Caneel Bay. Desuden Beverhoudt, Daniel, Jochum Delicatt, Pieter de Buyck.
36: Den 23. oktober 1724: Da Søren Sandberg er død, og han var formynder for Hans Zandersens efterladte søn, er som ny formynder valgt Johannes Uytendahl.
37: Den 30. oktober 1724: I stedet for Thomas Bourdeaux, der af lovlige årsager ikke længere kan være værge, vælges Henrich Reycke og Abraham Boudewin som værger for de umyndige børn til afdøde Pieter Cambeck.
38: Den 8. december 1724: Borgerkaptajn Jacob Magens skal sørge for, at der afholdes jagt for alle nyindkvarterede officerer.
39: [på hollandsk] Den 20. oktober 1724: Elias Jermon har klaget over synet af sine negre.
40: [på hollandsk] Den 4. december 1724: Hans Pieter Dooris, Johannes Salomons, Adam Keesberg og Tobias van Wondergem bliver godkendt som indbyggere og borgere på St. Thomas på plantagen tilhørende Joseph Uytendahl. Desuden nævnes Maria Susanna Niemands og Gabriel van Stell.
41: [på hollandsk] Den 4. december 1724:  Samme mænd som i 40 bliver godkendt som indbyggere og borgere på St. Thomas på plantagen tilhørende Andreas Serjet i det nye kvarter. Nævnes Pieter Duurloo som inspektør.
42: [på hollandsk] Den 5. december 1724:  Adrian Charles og Didrich Salomons beordret til et eller andet omkring Adam Keesberg og et pakhus.
43: [på hollandsk] Den 4. december 1724:  Samme mænd som i 40 bliver beordret til at møde op og syne plantagen, der tilhører Jasper Jansen på østsiden af St. Thomas. Nævnes Paul Stage.
44: [på hollandsk] Den 5. december 1724:  Adrian Charles og Johan Daniel Hulsmann skal taksere den cannoe, der tilhører Didrich Salomons.
45: [på hollandsk] Den 11. december 1724:  Johannes Charles, Isaac Mathisen, Didrick Salomons og Laurentz Qvestroom skal møde på plantagen, der tilhører Francis Gonsoll

[Bogen fortsætter på denne måde side efter side de næste 100 år...]

Mandskabet på skibe, der sejlede udenlands 1772 til 1802

Fra 1772 og mange år derefter findes der mange logbøger over mandskabet på de sidste, der skulle sejle langfart, dvs. udenlands. Her er nogle eksempler på, hvad man kan finde i sådanne forhyringsprotokoller, hvor bynavnene kan være svære at gætte, fordi de ofte er meget forkortet.

Hvad er en læst i forbindelse med størrelsen på et skib?

Et skib 100 fod langt over stavn, 23 fod bredt og 13 fod dybt til 100 læster
Et skib 90 fod langt over stavn, 22 fod bredt og 11 fod dybt til 90 læster
Et skib 84 fod langt over stavn, 22¼ fod bredt og 11¼ fod dybt til 80 læster
Et skib 74 fod langt over stavn, 20 1½ qu. fod bredt og 12 fod dybt til 70 læster
Et skib 70 fod langt over stavn, 21 fod bredt og 10½ fod dybt til 60 læster
Et skib 64 fod langt over stavn, 20 fod bredt og 10¼ fod dybt til 50 læster
Et skib 64 fod langt over stavn, 17 fod bredt og 9 fod ½ qu. dybt til 40 læster

Bemærk, at 1D, 2D, 3D m.v. i stedet for et bynavn efter en matros betyder, at matrosen er ansat i marinen, hvor 4D f.eks. betyder 4 Division. Der angives desuden et regimentsnummer inden for divisionen, hvilket dog ikke medtages på denne side.

_______________________________

Den 31. oktober 1772: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Hans Pedersen Koefoed af København. Overstyrmand: Jørgen Mortensen Rønne af København [46 år], styrmand, Poul Madsen Bohne af Rønne [26 år], tømmermand: Frantz Johannsen af Dragør [34 år], bådsmand: Ole Nielsen Agersøe af Omø [32 år], kok: Christen Gregersen af Samsø [26 år], matroser: Hermann Hansen af Rønne [20 år], Lars Hansen Bødker af Dragør [23 år], Peder Jensen Hassing af Mariager [22 år], Niels Møller af Randers [27 år], Helge Nielsen af Bragnæs [19 år], Peter Bendtsen Hassen af Dragør [20 år], Peter Nielsen Skriver af Dragør [ingen alder], bødker: Peter Andersen Færsløff af København [20 år], drenge, Svend Engelbretsen af København [15 år] og Johann Predbiørn af Rønne [17 år]. Underskrives af Hans Pedersen Kofoed. Skibet: Prinsesse Lovise på 81 læster.
Den 1. november 1772: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Skipper Peter Petersen af København. Bedstemand: Jens Nickelsen af Sild, matroser: Niels Pedersen From af København [43 år], Mathias Rasmussen af København [50 år] og Jacob Jørgen Ullerup af København [18 år] og Nebt Hendry af Aalborg, dreng: Niss Bundis fra forsorgen. Underskrives af Peter Petersen. Skibet: Venus på 37 læster.
Den 4. november 1772: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Kaptajn Simon Sørensen Assendrup af København. Styrmand: Ole Espersen Lund af København [41 år], matroser: Johannes Aasmundsen af Christiansfeld, Rasmus Erichsen af Svendborg [19 år], Rasmus Hansen af Svendborg [19 år], Peder Pedersen Borre af Fejø [25 år], dreng: Hans Jørgen Thorup af Hasle. Underskrives af S. Assendrup. Skibet: Anna Sophia på 45 læster.
Den 4. november 1772: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Jürgensen af København. Overstyrmand: Anders Clausen af Sild, 2. styrmand: Töge Böysen af Sild, bådsmand: Mathias Anthonisen af København [30 år], tømmermand: Niels Nielsen Ørum af København [28 år], kok: Peder Sørensen af København [26 år], bødker: Magnus Attingreen af København [27 år], matroser: Ernst Vilhelm Jürgens af Sild, Jens Pedersen Constabel af Dragør [24 år], Anders Madsen Strøm af Læsø [24 år], Herman Nielsen Soele af Nexø [41 år], Nikolay Petersen af København [44 år], Hans Wulff af Augustenborg [25 år], Jørgen Nissen af Stensberg i Slesvig [26 år], Martin Larsen af 3D, Peter Halvorsen af Frederikshald [Halden i Norge], Andreas Jürgens af Sild, Martin Pedersen af Rønne, koksmath: Jens Olsen af København [23 år], kahytsdreng: Jan Jansen af Sild. Underskrives af Peter Jürgensen. Skibet: Prinsesse Lovise på 104½ læster.

Den 7. april 1773: Destination: Grønland. Kaptajn Anders Nielsen Fyhn af København. Styrmand: Jørgen Nielsen Holm af København [38 år], tømmermand: Mogens Olsen af København [32 år], bådsmand: Jens Bierch af København [46 år], kok: Anders Nielsen Ulrich af Aalborg [34 år], matroser: Thue Poulsen af Aalborg [32 år], Johann Nielsen Morenhoff af Hals [40 år], Peder Christensen Snedker af Hals [33 år], dreng: Mads Johannsen af København [18 år]. Underskrives af Anders Fyhn. Skibet: Marie Kirke på 50 læster.
Den 7. april 1773: Destination: Grønland. Kaptajn Hermand Kofod af København. Styrmand: Hermand Kofod Rasmussen af København [39 år], bådsmand: Andreas Mogensen af Aabenraa [23 år], tømmermand: Jacob Nielsen af København [32 år], kok: Peder Jørgensen af Rønne [26 år], matroser: Henning Valeriussen Jorck af Rønne [38 år], Mads Jensen Holm af Rønne [36 år], Peder Pedersen Øster af Rønne [20 år], Thomas Olsen af Svaneke [24 år], dreng: Lars Jensen Tidemand af Rønne [16 år]. Underskrives af H. Kofod. Skibet: Taasinge Slott på 50 læster.
Den 14. april 1773: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Kaptajn Søren Egeschou af København. Bekendtmand: Mathias Pedersen Holst af Aabenraa, matroser: Albert Greisen af København [57 år], Hans Jacobsen af Nexø, dreng: Lars Larsen af Nexø. Underskrives af Søren Egeschaou. Skibet: 4 Søstre på 26 læster.
Den 7. april 1773: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Andreas Eber af København. Overstyrmand: Knud Iwersen af Aabenraa [29 år], 2. styrmand: Frode Peters af Sild, tømmermand: Søren Olsen af København [39 år], bådsmand: Ewald Bruun af Stensberg i Slesvig [31 år], kok: Rasmus Nikolaysen af Svendborg [27 år], bødker: Lars Jensen Jyderup af København [34 år], matroser: Johan Jørgen Svendsen af Svaneke [20 år], Christen Corneliussen af Sild, Bent Erichsen af Bragnæs i Norge, Peder Diderichsen Grønberg af Rønne [27 år], Hans Jensen af Nyborg [25 år], Rasmus Bruun af Stensberg i Slesvig [24 år], opløber: Albert Diderichsen af Rønne [28 år], koksmath: Johan Henrich Petersen af København [25 år], dreng: Lorentz Petersen Wall af Sild. Underskrives af Peter Andres Eben. Skibet: De Gode Haab på 80 læster. Note: Dette skib blev førhen ført af kaptajn Jacob Kiergaard – agent Thalbitzer er reder.

Den 18. april 1774: Destination: Amsterdam: Kaptajn Simon Sørensen Assendrup af København. Styrmand: Peder Hansen Mørck af København [41 år], matroser: Elias Olsen Kryger af Trondheim, Andreas Christensen Amkær af København [26 år], Christian Pedersen Sattrup af København [29 år], Johann Gustav Spenbusk af Weberk [?] [42 år], dreng: Ole Svendsen af Bragnæs i Norge. Underskrives af S.S. Assendrup. Skibet: Anne Sophie på 45 læster.
Den 18. april 1774: Destination: Rügen i Tyskland. Skipper Christian Humlet af København. Styrmand: Ole Thomsen Kleer af København [29 år], matroser: Johannes Petersen af Haderslev [28 år], Jens Hansen af Haderslev [25 år], Laurs Jensen af Haderslev [20 år] og Hans Mogensen West af Rønne [32 år], dreng: Hans Jørgensen Holt af København [18 år]. Underskrives af Christian Homlet. Skibet: Promderlia på 41½ lægter.

Den 29. oktober 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Hansen Bierck af København. Overstyrmand: Jørgen Anker Swane af Svaneke [30 år], 2. styrmand: Jap Rinker af Sild, tømmermand: Christen Hansen Bøker af København, kok: Peter Bundes af Sild, matroser: Carl Gundersen af 3D 7. Kompagni, Lars Pedersen Bøcker af Bogø Strand og Jacob Pedelund af København [24 år], dreng: Christen Christensen Bone af København [16 år]. Underskrives af P. Berch. Skibet: Anne Marie på 57 læster.
Den 2. november 1774: Destination: Dynkierck [Dunkerque i Frankrig]. Skipper Jørgen Larsen Schmitz af København. Styrmand: Boe Hansen Plet af Emmerlev [42 år], matroser: Poul Madsen af Aabenraa [21 år], Rasmus Iversen af Flensburg [25 år] og Peter Iwersen af Haderslev, dreng: Hans Helgesen af Frederiksstad. Underskrives af Jørgen Larsen Schmit. Skibet: De 3de brødre på 31 læster.
Den 1. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Carl Andreas Rotwitt af København. Overstyrmand: Peter Detlefsen af København [34 år], 2. styrmand: Peter Jensen Kellerup af København [25 år], bådsmand: Henrich Nielsen af 3D, tømmermand: Søren Knudsen Kærbye af København [44 år], kok: Hans Henrich Hansen af Stensby i Slesvig [29 år], bødker: Andreas Numsen Berber af København [38 år], matroser: Andreas Ellefsen af København [32 år], Niels Møller af Randers [29 år], Peder Jørgensen af 2D, Amund Hansen af 1D, Ole Iwersen af Drammen i Bragnæs i Norge, Niels Mogensen Nyekinee af København [24 år], Bendt Gundersen af København [43 år], Andreas Andersen af 1D, Christian Stywer af København [32 år], kokmatros: Johan Jensen af Bragnæs, dreng: Christian Nielsen af København [16 år]. Underskrives af C. Rotwitt. Skibet: Friderica på 104 læster.
Den 5. november 1774: Destination: Lübeck. Skipper Niels Greisen af København. Matroser: Greis Greisen af København [63 år], Anders Hansen Nør af København [35 år], Jørgen Jacobsen Hald af Svaneke [34 år], dreng, Hans Christiansen af Nexø [19 år]. Underskrives af Niels Greissen. Skibet: Neptunus på 25 læster.
Den 8. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Bertel Madtzen af København. Overstyrmand: Dirck Corneliussen Dircks af København [28 år], 2. styrmand: Rasmus Olsen Brandt af København [31 år], bådsmand: Christopher Meyer af Aabenraa [34 år], tømmermand: Johan Abraham Lundquist af København [35 år], kok: Nickolaj Orgensen af Dragør [44 år], bødker: Christen Christensen af København [44 år], matroser: Diderich Hansen Tercheldsen af København [46 år], Niels Lundquist af København, Niels Engelbretsen af 4D, Jørgen Jensen af Grenå, Anders Paulsen Erland af 2D, Peter Christensen af Augustenborg, Christen Nielsen af Femø, Johann Conrad af 2D, Johann Henrich Rasmussen af 2D og Joseph Johannsen af 3D-artilleriet, ?: Peter Johan Munthe af Agerø i Trondheim [22 år], kokmath: Peter Lausteen Bølle af Møgeltønder, dreng: Niels Jørgensen af København under forsorg. Underskrives af B. Madtzen. Skibet: Margrethe og Elisabeth på 105 læster.
Den 8. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Dahl af København. Overstyrmand: Friderich Friderich af Sild [26 år], 2. styrmand: Friderich Petersen af Sild, kirurg: Johann August Bindtzel af Tyskland, bådsmand: Christen Christensen af Fiæne [?], tømmermand: Jon Pedersen Kaas af København [38 år], kok: Hans Pedersen Skade af København [39 år], bødker: Peder Ambiørnsen af København [22 år], sejlmager: Johan Lytgen af København, matroser: Niels Jørgensen af 2D, Christen Hansen af Narberg i Slesvig, Jochum Christian af 2D, Ole Knudsen af 4D, Daniel Winther Juul af 3D, Jan Bühlenberg af Holsten, Tollack Thorsen af 3D, Jørgen Hansen Grønberg af København [20 år], jungmand: Michael Herbst af opfostringshuset og Jens Bergmann af København, dreng: Jack, er en neger. Underskrives af P. Dahl. Skibet: Fregatten Frakde på 105 læster.
Den 9. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Niels Jensen Mohrum af København. Overstyrmand: Jacob Schreiber af København [35 år], 2. styrmand: Mads Sørensen Høyer af København [26 år], boutellier [hovmester]: Mads Kirkegaard af Hobro [23 år], bådsmand: Søren Peder Hansen af København [25 år], tømmermand: Gudmand Biørnsen af København [37 år], kok: Hans Mortensen af København [26 år], bødker: Nikolay Andersen af København [under forsorg], matroser: Niels Nielsen af 2D, Andreas Jørgensen Kiøbenhavn af København [27 år], Jens Erlandsen Thiisen af Læsø, Poul Jespersen Blyker af 3D-artilleri, Hans Larsen af Laurvigen i Bragnæs i Norge, Lars Carlsen af Laurvigen i Bragnæs i Norge, Niels Andersen Berg af København [25 år], Johann Thomsen af København [23 år], gelober: Hans Nielsen af Nexø [21 år], Jens Rasmussen Lindberg af Rønne [20 år], kalmath: Peder Christensen af Sandefjord i Bragnæs i Norge [21 år], dreng: Hans Schmits af København [12 år]. Underskrives af N.J. Mohrum. Skibet: Søe Ridderen på 122 læster.
Den 11. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Simon Tadtzen af København. Overstyrmand: Niels Caspersen af Ballum [27 år], 2. styrmand: Peter Jan Meinert af Sild, tømmermand: Peter Rasmussen Falck af København [35 år], bådsmand: Jørgen Nissen af Stensberg i Slesvig, bødker: Knud Mortensen Møller af København, kok: Christen Werner er 2D, matroser: Tollef Torstensen af 2D, Andreas Madsen af Stensberg i Slesvig, Andreas Böye Meinert af Sild, Peter Wendel af Stavanger, Jens Helgesen af Frederikshald og Jess Petersen af Stensberg i Slesvig, drenge: Jørgen Wilhelm Høyer af København [14 år] og Peter Jessen af København [27 år]. Underskrives af Simon Tadtsen. Skibet: Helvetia på 80 læster.
Den 18. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Jürgensen af København. Overstyrmand: Jacob Jørgensen af Sild, 2. styrmand: Jørgen Lorentzen af Sild, tømmermand: Berthel Jensen af København [28 år], bådsmand: Nicolay Petersen af København [46 år], kok: Peder Sørensen af København [29 år], bødker: Magnus Allingreen af København [30 år], matroser: Ole Pedersen Weyer af København [40 år], Jens Erichsen af København [24 år], Bøye Peter Hansen af Sild, Christopher Sonne af Rønne [33 år], Niels Sørensen af Nysted på Lolland, Rasmus Tørslew af København [34 år], Johann Peter Slytter af Stubbekøbing [31 år], Martin Fæddersen af Rømø, konstabel Daniel Andersen af 4D, Johann Peter Abildgaard af Sild og Jan Jansen af Sild, koksmath: Christen Christensen af København under forsorg, dreng: Peter Jørgensen af Sild. Underskrives af Peter Jürgensen. Skibet: Lovise [læster ikke indskrevet].
Den 21. november 1774: Destination: Sct. Croix i Vestindien. Kaptajn Anders Hansen Laalle af København. Overstyrmand: Niels West Marker af Nexø [29 år], 2. styrmand: Valerius Hansen Jorck af København  [24 år], bådsmand: Niels Mogensen Alling af København [22 år], tømmermand: Lars Jensen Nexøe af København [35 år], kok: Hans Mogensen Laalle af Nexø [26 år], bødker: Peter Svendsen Tornwalle af København [40 år], matroser: Jacob Siwertsen af Bergen, Daniel Christian Nicolay Holm af Nexø [21 år], Jens Mølboe af Nexø [22 år] og Christian Olsen af Bergen, opløber: Lars Hansen af Rønne [21 år], dreng: Adser Pedersen af Rønne [23 år]. Underskrives af Anders Hansen Laalle. Skibet: Marie Dorthea på 77 læster. Note: Skibet blev sidst ført af kaptajn Christen Baggesen.

Den 19. september 1775: Destination: Amsterdam. Kaptajn Peter N. Wochmann af Dragør. Styrmand: Peder Andersen Holte af Dragør [22 år], matroser: Niels Christophersen af Aalborg [25 år], Niels Kierulf af Aalborg [21 år], Peter Christian Petersen af København [26 år], Thomas Jensen af Aabenraa [22 år], dreng: Hans Mortensen af Nexø [224 år]. Underskrives af Pieter N. Wochman. Skibet: De Jonge Peter på 45 læster.
Den 21. september 1775: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Christen Sørensen af København. Styrmand: Rasmus Jensen Binneballe af København [24 år], matroser: Rasmus Pedersen Lundøe af København [27 år], Elias Christensen Amborg af København [41 år], Torbiørn Nielsen af Sonickedal i Bragnæs i Norge, Jens Helgesen af Frederikshald [nu Halden i Norge] [21 år], Rasmus Hansen af Rønne, dreng: Christopher Larsen af Stubbekøbing, Torres Hansen af Trondheim. Underskrives af Christen Sørensen. Skibet: Giertrud Catharine på 69 læster.
Den 26. september 1775: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn J. P. Smiedz af København. Styrmand: Biørn Jacobsen Engerslev af København [34 år], matroser: Carl Hansen Beck af København, Niels Jensen Back af København, Lars Bentzen af Svaneke [24 år], Poul H. af Norge, dreng: Jochum Rossow af København. Underskrives af J. P. Smiedz. Skibet: Christina Elisabeth på 34½ 34½ læster.

Den 29. maj 1776: Destination: Riga. Skipper Lars Nexøe af København. Styrmand: Mads Hansen af København [25 år], matroser: Hans Hansen af Rønne [25 år], Ole Ørum af København, dreng: Peder Christensen af Rønne [18 år]. Underskrives af Lars Nexøe. Skibet: Anne Christina på 27 læster.
Den 24. maj 1776: Destination: Riga. Skipper Mads Hansen Tømmer af København. Styrmand: Peder Wilhelm Pedersen af Svendborg [30 år], matroser: Jørgen Andersen Colberg af Rønne [25 år], Peder Pedersen Borre af Fejø [29 år], Niels Ulrichsen af Nysted [29 år], dreng: Peder Hansen Ror af København [20 år]. Underskrives af Mads Hansen Tømmer. Skibet: Anna Magretha på 31 læster.
Den 7. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Jens Larsen af København. Matroser: Philip Hoffenbladt af Stubbekøbing [skrevet Hophenbladt] [30 år], Mads Rasmussen Nexøe af Nexø [26 år], Hans Jensen Holm af Nyborg [24 år], dreng: Arrist Herløwsen af Nexø [26 år]. Underskrives af Jens Larssen. Skibet: Jomfru Catharine på 20 læster.
Den 7. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Martin Meztgen af København. Styrmand: Jørgen Jensen Færsløv af København [28 år], matroser: Jeppe Rasmussen af Sakskøbing [35 år], Michel Michelsen af Stege [22 år], dreng: Mogens Hansen af Fejø [22 år]. Underskrives af Martin Mestgen. Skibet: Fortuna på 23½ læster.
Den 8. juni 1776: Destination: Lübeck. Skipper Niels Greisen af København. Matroser: Greis Greisen af København [65 år], Jørgen Jacobsen Hald af Svaneke [36 år], Anders Hansen Noer af København [37 år], dreng: Herman Pedersen Mørck af Rønne [18 år]. Underskrives af Niels Greisen. Skibet: Neptunes på 25 læster.
Den 10. juni 1776: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Christian Pedersen Molt af København. Styrmand: Morten Bartholomeussen Holme af Svaneke [35 år], matroser: Ole Pedersen Holm af Nexø [26 år], Jørgen Anker Jensen af Svaneke [33 år], dreng: Thomas Pedersen af Svaneke [21 år]. Underskrives af Christian P. Molt. Skibet: Enigheden på 74 læster.
Den 13. juni 1776: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Peder Mogensen Ulrich af København. Styrmand: Christian Dahl af København [57 år], matroser: Jens Jensen Øster af Rønne [41 år], Hans Mogensen West af Rønne [32 år], dreng: Hans Andersen af Nexø [20 år]. Underskrives af Petter Mogensen Ulrich. Skibet: Haabet på 20 læster.

Den 11. oktober 1777: Destination: Madeira og derfra til St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jochum Detlef Thiesen af København. Overstyrmand: Rasmus Severin Kirkegaard af København [31 år], 2. styrmand: Peder Larsen Winding af København [35 år], tømmermand: Lars Jensen Nexøe af Nexø [38 år], kok: Morthen Thomesen af 4D, matroser: Christopher Pedersen Gladvind af København [27 år], Tønnes Olsberg af København [25 år], Niels Jensen af Dragør [26 år], Friderich Ferdinant af København [18 år], drenge: Lars Larsen Høybye af København [14 år], Christen Høyild af København [15½ år]. Underskrives af J. D. Thiesen. Skibet: Haabet på 51½ læster.
Den 13. oktober 1777: Destination: Amsterdam. Kaptajn Christen S. Kiels af København. Styrmand: Rasmus Jensen Binneballe af København [26 år], tømmermand Peter Christensen af København [30 år], matroser: Christen Simonsen af Aabenraa [30 år], Peter Olsen af København [24 år], Jürgen Jürgensen af Rewentlow i Slesvig [23 år], Hans Jørgensen Koefoed af Rønne [22 år], jungmand: Johan Johansen Schmidt af Rønne [17 år], dreng: Bartholdt Ratsche af Augustenborg [20 år]. Underskrives af Christen S. Kiels. Skibet: Giertrud Catharine på 69 læster.
Den 14. oktober 1777: Destination: fra Vordingborg til Trondheim og derfra til Irland. Skipper Bertel Nissen af København, borgerskab den 6. oktober 1777. Styrmand: Peter Johan Müller af Aabenraa [30 år], tømmermand: Peter Wilhelm Richter af København [36 år], matroser: Hans Petersen af Haderslev [27 år], Lars Larsen af Smaach i Frederiks [22 år], Claus Busch af København [22 år], Andreas Jacobsen af Ærø [22 år], dreng: Jørgen Jørgensen af København [17 år]. Underskrives af Bertel Nissen. Skibet: Fortuna på 49 læster. Skibet er bygget i Arendal i Norge i 1772 og købt i 1777 af købmand L. Larsen.

Den 11. juli 1778: Destination: Port a Port [betyder nok flere havne rundt omkring på 2 måneder]: Kaptajn Jens Lange af Sønderborg. Styrmand: Christian Madsen af Nordborg, bådsmand: Mogens Jørgensen Aakirke af Rønne, tømmermand: Christen Hansen af Tønder Amt, matroser: Johan Friderich Bruun af København [30 år], Hans Peter Jaspersen af Faaborg, jungmand: Frantz Peter Clavery af København, koksmath: Otte Hansen af København, dreng: Johan Peter Mortensen. Underskrives af Jens Lange. Skibet: Der Junge Peter på 50 læster.
Den 11. juli 1778: Destination: Bilbao i Spanien. Kaptajn Cornelius Thomsen Kolmeyer af København. Styrmand: Jens Johansen Holm af Allinge [24 år], matroser: Anders Svendsen Liste af Svaneke [41 år], Jochum Sørensen Hintze af Svaneke [27 år], dreng: Lars Mortensen af Svaneke [19 år]. Underskrives af Cornelis Thomesen Kolmeyer. Skibet: Baronesse von Rosenkron på 19 læster.
Den 11. juli 1778: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Peter Petersen af København. Styrmand: Dirck Bøyesen af Sild, matroser: Jürgen Hinrichsen af Haderslev, Schwen Jensen af Sild, Jens Jacob af Sild, Nis Bundis af Sild, dreng: Ole Jensen Simling af Dragør. Underskrives af Peter Petersen. Skibet: Wenus på 37 læster.
Den 13. juli 1778: Destination: Trondheim og derfra til Rostock i Tyskland. Kaptajn Jochim Peter Jensen af Rostock. Kok: Christian Rasmussen af Augustenborg [32 år], matros: Key Fellum af København [24 år], Hans Hansen Schou af Rønne [23 år], Rasmus Tidemann af Hamburg. Underskrives af Jochim Peter Jenssen. Skibet: Frau Anna Catharina på 54 læster.
Den 15. juli 1778: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Claus Petersen af København. Overstyrmand: Jørgen Jensen Krøyer af København [38 år], 2. styrmand: Mads Lind Nissen af København [23 år], boutellier [hovmester]: Jacob Tostrup af København [23 år], kirurg: Nieschelsky, bådsmand: Daniel Hansen af 4D, tømmermand: Engelbrecht Jacobsen af København [38 år], kok: Gotfried Adolph af 2D, bødker: Ernst Jensen af København [28 år], matroser: Poul Mortensen af Flensburg [33 år], Claas Jansen af Sild, Johannes Simonsen af 1D, Berthel Mays af København [36 år], Hans Jeppesen af Stubbekøbing [24 år], Hans Pedersen af 4D [36 år], Knud Jensen af 4D [30 år], Niels Christensen af 3D [24 år], Lars Larsen af Gliminge i Frederikshald i Norge [23 år], drenge: Johannes Phillip af København [15 år], Peder Linde af København [20 år], Wittus Behring Deichmann af København [15 år], koksmath: Peter Jochum Topp af København [31 år]. Underskrives af C. Petersen. Skibet: St. Johannes på 118 læster. Bemærkning: Dette skib blev sidst først af kaptajn Corn. Isbr. Raagaard.

Den 21. august 1779: Destination: Øen Sint Eustatius i De Hollandske Antiller i Caribien. Kaptajn Jacob Hermansen Rønne af København, født i Rønne, borgerskab den 18. december 1775. Overstyrmand: Diderich Funch af København [29 år], 2. styrmand: Christian Wilhelmsen af København, født i Slausby ? [24 år], bådsmand: Jens Petersen af Nordborg [22 år], født i Fårup, tømmermand: Poul Rasmussen af København [41 år], bødker: Hans Pedersen Høyer af København [28 år], kok: Friderich Svendsen af Bornholm [37 år], født på Christiansø, sejlmager: Johann Marcus Schumacher af København [23 år], født i Lübeck, matroser: Peder Jørgensen Møller af Rønne [26 år], Edvard Svendsen af Rønne [23 år], Hans Thomsen af Sønderborg [38 år], født i Stege-Sønderborg, Jan Cornelius af København [30 år], født i Rotterdam i Holland, Niels Olsen af Sønderborg [21 år], Knud Knudsen Horland af 2D, født i Bergen, Lars Morthensen af København [20 år], født i Svaneke, Jacob Erich Reenmarck af København, født i Jylland, ungmand: Carl Sørensen Dahl af København [18 år], Hans Soelberg af København [16 år], dreng: Christian Wilhelm af København [13 år]. Underskrives af J. Rønne. Skibet: Frieheden på 100½ læster.
Den 23. august 1779: Destination: Middelburg i Holland. Kaptajn Nicolaj Petersen af Flensburg. Styrmand: Niels Nielsen af St. Jürgens by, kok: Friderich Petersen af St. Jürgens by, matroser: Anders Pedersen af Tønder, Peter Lorentzen Styrmand af Als, Friderich af Als, Bøye Jan Clausen af Sild, dreng: Jens Jensen Tolstrup af København [27 år], Nis Nielsen af St. Jürgens by. Underskrives af Nicolay Petersen. Skibet: Hausinet Busck, som er hjemmehørende i Riga på 70 læster.
Den 24. august 1779: Destination: Lübeck. Skipper Rasmus Nicolay Augsborg af København. Styrmand: Peter Lassen af København [30 år], matroser: Andreas Tuesen af Nexø [31 år], Jørgen Bendtzen Dam af Rønne [32 år], dreng: Otte Arboe af Rønne [17 år]. Underskrives af Rasmus N. Augsburg. Skibet: Juliane Bona Ventura på 23 læster.
Den 25. august 1779: Destination: Riga. Skipper Peter Petersen Brun af København. Styrmand: Peter Jens Bleicken af Sild, matroser: Hindrich Theisen af Sild, Lars Hansen af Vordingborg [26 år], Peter Larsen af Nexø [20 år], dreng: Friderich Christian af Læsø. Underskrives af Peder Pedersen Bruun. Skibet: Regina på 20 læster.
Den 24. august 1779: Destination: Livorno i Italien. Kaptajn Ole Kiibsgaard af Aalborg, og borgerskab i Aalborg i juli 1770. Styrmand: Knud Svendsen Riisbøl af Hjerting [30 år], tømmermand: Niels Halvorsen Falck af København, født i Trondheim, matroser: Johan Geertsen af København [27 år], født på Falster, Jacob Jacobsen Levanger af Trondheim [26 år], Hans Peter Wolgehagen af Aabenraa [21 år], født i Jørgensgaard, kok og dreng: Christian Lorentzen af København [21 år], født på Sjælland. Underskrives af Ole Kiibsgaard. Skibet: 3 Brødre på 40 læster.
Den 27. august 1779: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Hans Nielsen af København. Mandskabet er det samme som på tidligere tur, undtagen Hans Petersen Møller, der er erstattet af matros Lars Skionestad af København [50 år]. Underskrives af Hans Nielssen. Skibet: Jomfru Margrethe på 101 læster.
Den 27. august 1779: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Søren Hammeløv af København. Styrmand: Mathias Jacobsen Kock af København [37 år], bådsmand: Wilhelm Lyemann af Nyborg, tømmermand: Jens Svendsen Lind af Svaneke [40 år], matroser: Hans Pedersen af Allinge [26 år], Lars Pedersen af Svaneke [21 år], Anders Jonsen Alnes af Bergen, dreng: Friderich Ribe af København [15 år]. Underskrives af Søren Hammeløv. Skibet: Anna Margrethe på 45½ læster.
Den 31. august 1779: Destination: Guinea-kysten i Afrika og derfra til St. Croix i Vestindien. Kaptajn Laurentz Rasmussen Friegast af København, født i København og borgerskab den 9. august 1779. Overstyrmand: Niels Andersen Bierfreund af København, født i Fåborg [31 år], 2. styrmand: Jürgen Christian Jullen af København [41 år] [slettet – uudvigte i København] Mathias Fæddersen af København [29 år], 3. styrmand: Michael Holm af København [24 år], doctor: Johann Bernhardt Mehren, født i Würtemberg i Tyskland, bådsmand: Jens Larsen Noer af København, født i Sunderør ? [49 år], bådsmand math: Knud Rusch af København [18 år], bødker: Mathias Smidt af København [32 år], bødker math: Andreas Rasmussen af København [18 år], født på Langeland, kok: Peter Holst af 4D [41 år], født i København, kok math: Ole Christensen af København [25 år], født i Nyborg, tømmermand: Jacob Hansen af København [27 år], tømmermand math: Iver Olsen af København [23 år], født på Sjælland, korporal: Erich Nielsen af København [28 år], matroser: Mads Sørensen af 4D [36 år], født i København, Niels Mogensen af 4D [27 år], født i København, Jens Pedersen af 4D [28 år], født i København, Jesper Pedersen af 4D [25 år], født i Aarhus, Lars Larsen af 2D [29 år], født i Trondheim, Andreas Jensen af 2D [26 år], født i København, Johan Christopher Henningsen af 2D [29 år], født i København, Frederich Felux af 2D [25 år], født i København, Rasmus Nielsen Roer af 4D [23 år], født i Moss i Norge, Jørgen Nielsen af 2D [27 år], født på Møn, Peder Jensen af 4D [23 år], født i København, Johan Gabriel Dræbolt af 2D [25 år], født i København, Niels Hansen af 1D [22 år], født i Aarhus, Michael Brynildsen af 2D [30 år], født i Fridhald [Frederikshald ?], Søren Møller af København [18 år], drenge: Johan Sveistrup af København [18 år], Michael Jacobsen Dreyer af 4D [13 år], assisterende underdoktor: Johann Heinrich Beckmann, født i Lübeck. Underskrives af Laurens R. Frigast. Skibet: Eleonora på 70 læster.
Den 3. september 1779: Destination: Amsterdam. Skipper Anders Jensen Præst af København. Styrmand: Christen Petersen Friis af Dragør [22 år], matroser: Mathias Rasmussen Gerrild af København [54 år], Mathias Madsen Top af København [21 år], Herman Mogensen af 1D, dreng: Peter Andersen Klint af København [20 år]. Underskrives af Anders J. Prest. Skibet: Anna Maria på 30 læster.
Den 31. august 1779: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Christian Biørn af København. Styrmand: Bendt Mortensen Bircherod af Dragør [28 år], matroser: Michel Nielsen af Rønne [24 år], Rasmus Jensen af Dragør [33 år], Lauritz Thomesen af København [32 år, slettet - afgået den 9. oktober 1779], ungmand Samuel Simonsen Riis af København [indsat], dreng: Michel Thomsen af Aabenraa Amt. Underskrives af Christian Biørn. Skibet: Anna Birgithe Maria på 39 læster. Bemærkning: Dette skib er førhen ført af kaptajn Lauritz Erich Minor [= Lars Erichsen Minor].
Den 2. september 1779: Destination: Lübeck. Skipper Rasmus Marcker af København. Matroser: Nicolay Nielsen Rønne af Læsø [29 år], Anders Nielsen Sørrai af Rønne [42 år], Henrich Christian Landgraf af Stege [26 år], Lars Nielsen Hyllebrandt af Læsø [29 år]. Underskrives af Rasmus Marcher. Skibet: Elisabeth på 24 læster.

Den 28. marts 1780: Destination: Danzig [Gdansk i Polen]. Skipper Hans Nissen af København. Styrmand: Peder Pedersen Borre af København [32 år], bådsmand, Christopher Amundsen af Frederikshald, matroser: Rasmus Christensen Langeland af København [54 år], Hans Pedersen af Samsø [24 år], Haagen Pedersen dimitteret fra 6. kompagni og Jørgen Larsen af Nexø, ungmandskab: Anders Pedersen Dreyer af Nexø, drenge: Anders Jacobsen af Nexø og John Johansen under forsorg. Underskrives af Hans Nissen. Skibet: Tonningen på 57 læster.
Den 29. marts 1780: Destination: Trondhjem i Norge. Kaptajn Mads Nielsen Harboe af København. Styrmand: Christen Lindholm af Skagen, matroser: Bendt Jensen Møller af Nexø [slettet], Holger Andersen af Nexø [slettet], Engelbrect Petersen af Trondhjem, Christen Hansen af Korsør [indsat], Niels Pedersen af 7. kompagni [indsat], drenge: Lars Andersen Grib af Kristiansand i Norge [slettet], Hans Mortensen af København [indsat]. Underskrives af Mads Nielsen Harboe. Skibet: Henricha Laurentia på 30 læster. Mandskabet er udskiftet den 21. august 1780.
Den 30. marts 1780: Destination: Fra Aalborg til Bergen. Kaptajn Lorentz Kleff af København, født i Sønderborg. Styrmand: Asmus Jacobsen af København [48 år], født i Sønderborg, matroser: Esper Ipsen af Nexø [26 år], Niels Henrichsen af Nexø [20 år] og Peder Jensen Dam af Nexø [18 år], dreng: Hans Larsen af Bornholm. Underskrived af Lorenz Klæff. Skibet: Carolina Mathilde på 27 læster. Note: Dette skib er bygget i Horsens i 1765 og købt hertil i år.
Den 28. marts 1780: Destination: Curafor [?] i Vestindien [nok borgen Carrafour i Haiti] og derfra til Amsterdam. Kaptajn Christopher Friderich Grosse af Amsterdam, borgerskab af 1763 i Amsterdam, født i Brandenburg. Overstyrmand: Nicolay Petersen af Aabenraa [27 år], 2. styrmand: Pieter Frødden af Sild [=Peter Petersen Frødden], tømmermand: Lars Jürgensen Humle af København [24 år], kok: Christian Bask af Svinemünde i Pommern [Świnoujście i Polen], matroser: Nicolay Petersen af København, født i Glückstadt i Holsten [51 år], Jens Simonsen af Sild, Friderich Wollffram af Swindemünde, Marthin Föltz [nok Völtz] af Wollin i Pommern [Wolin i Polen] og Carl Storre af Västerås i Sverige, dreng: Jens Davidsen af København, født i Rønne. Underskrives af C. Fredrik Grosse. Skibet: Frau Catharina Wilhelmina på 71 læster.
Den 30. marts 1780: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland] og derfra til Lerorns? Kaptajn Hans Christian Korsholm af Flensburg, født i Flensburg. Styrmand: Biørn Jensen Black af Læsø [24 år], tømmermand: Niels Petersen Steege af København, født i Randers [24 år], matroser: Aanen Rasmussen af Grimstad i Norge [skrevet Grømstad] og Arne Christensen af Langesund i Norge, dreng: Peter Nielsen af Samsø, født i Tranbjerg, og Peter Wilhelm Korsholm af Flensburg under forsorg. Underskrives af Hans Christian Korsholm. Skibet: Pilicanen på 32 læster.
Den 6. april 1780: Destination: Amsterdam. Kaptajn Peter Nicolaysen af København, borgerskab den 2. marts 1764, født på Sild. Styrmand: Laurs Jensen af Haderslev [26 år], matroser: Nis Bunde Nissen af Sild, Henrich Theisen af Sild, Ebbe Jensen af Sild og Böye Peters af Sild, dreng: Lorentz Jensen Ahn af Sild. Underskrives af Peter Nicolassen. Skibet: Anna Dorthea på 38½ læster.
Den 1. april 1780: Destination: Frederikshåb og Fiskenæs i Grønland. Kaptajn Jens Kofoed af København. Styrmand: Johannes Nielsen Brandt af Aalborg [26 år], bådsmand: Jens Pedersen Holm af Rønne [34 år], tømmermand: Niels Jensen af Aalborg [31 år], kok: Henning Wallerius Jorck af Rønne [44 år], matroser: Lars Jensen Juul af Nexø [21 år], Mads Andersen Kofoed af Rønne [22 år], Niels Michelsen Grønbeck af Rønne [23 år], Hans Jensen Grønberg af Allinge [18 år] og Hans Michelsen af Allinge [24 år], dreng: Jacob Larsen af Rønne [24 år]. Underskrives af Jens Kofoed. Skibet: God Havn på 60 læster.
Den 3. april 1780: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Skipper Hans Sandbye af København. Styrmand: Knud Hansen Wendorph af Stege [32 år], matroser: Claus Christensen af Stege [29 år] og Hendrich Christensen Landgrand af Stege [29], dreng: Friderich Christian Fugelse af Stege [17 år]. Underskrives af Hans Sandbye. Skibet: Jomfru Lowisa på 16½ læster.
Den 5. april 1780: Destination: Fra Stettin [nu Szczecin i Polen] til Riga. Kaptajn Jess Peter Maag af København. Styrmand: Jep Petersen Maag af Aabenraa i Slesvig [20 år], tømmermand: Christopher Frogelius Bendtzen af Gravensteen, matroser: Jochum Andersen af Haderslev [32 år], Knud Johansen af Haderslev [40 år] og Mads Erichsen af Haderslev [51 år], dreng: Christian Hansen af Haderslev [18 år]. Underskrives af Jes Petersen Maag. Skibet: Svalwer på 40 læster.
Den 10. april 1780: Destination: Lübeck. Skipper Jens Lund af København. Styrmand: Christian Christensen af København [30 år], matroser: Christian Erichsen af København [26 år] og Andreas af øen Sylt, dreng Ole Pedersen af Tromsø. Underskrives af Jens Lund. Skibet: Eenigheden på 19 læster.
Den 10. april 1780: Destination: Køge og derfra til Trondheim. Kaptajn Hans Christensen Degn af København. Styrmand: Lars Hansen af Bogø [30 år], matroser: Jeppe Pedersen af Svaneke [25 år], Hans Hansen Grønberg af Svaneke [53 år] og Hans Torkildsen af Allinge [22 år], dreng: Niels Hansen af Tærø i Kalvehave sogn [28 år]. Underskrives af Hans Christensen Degen. Skibet: Frue Anna Maria på 30 læster. Note: Dette fartøj blev førhen ført af Anders Jensen Præst.
Den 10. april 1780: Destination St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jess Gottschesen af København, født i Aabenraa, borgerskab den 8. november 1765. Overstyrmand: Lorentz Gabriel Petresck af København [35 år], 2. styrmand: Søren Bardtholdt Rosendahl af Aabenraa [26 år], bådsmand: Jens Hansen Harre af Rønne [53 år], tømmermand: Christen Hansen Bødker af København [47 år], født i Frederikshald [nu Halden i Norge], bødker: Gottlieb Emanuel af Berlin [27 år], kok: Jonas Hagemann, dimitteret fra 1D3C, født i Sverige, matroser: Jacob Jepsen af Aabenraa [20 år], Friderich Wolrad May af Aabenraa, Terkel Jensen [slettet Pedersen] af Haderslev [33 år] og Rasmus Jensen [skrevet Zissen] af København, født i Nakskov [21 år], jungmand: Knud Nielsen af Trondheim, født i Meys Triglang, koksmath: Joen Andersen af Trondheim, født i Øsland, drenge: Gregers Nielsen af København [17 år] og Jens Madsen Grønbeck af Hasle [18 år]. Underskrives af Jens Gottschesen. Skibet: St. Croix på 73 læster.
Den 18. april 1780: Destination: St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Henning Clausen af København, født i Sønderborg, borgerskab den 10. oktober 1765. Overstyrmand: Mads Andersen Høeg af Nordborg [33 år], 2. styrmand: Alexander Ancher Schiøning af Svaneke [26 år], født på Christiansø, tømmermand: Samuel Jørgensen af København [24 år], matroser: Lorentz Paulsen af Nordborg, Nis Johansen af Nordborg og Edig Friderichsen af Sønderborg [19 år], jungmand: Falentin Braunstein af Aabenraa [17 år], kokmath: Jørgen Christiansen af Nexø [23 år], dreng: Hans Friderich Hansen af Nordborg. Underskrives af Henning Claussen. Skibet: Amalia på 98½ læster.
Den 8. april 1780: Destination: Lissabon. Kaptajn Mathias Carstensen af København, født i Sønderborg borgerskab den 20. marts 1780. Styrmand: Christian Carstensen af Sønderborg [53 år], tømmermand: Peter Hansen af grevskabet Reventlows gods, bådsmand: Lauritz Hansen af Aabenraa, født i Stolligslet [41 år], kok: Hans Gudesen af Nordborg, matroser: Hans Jørgen Andresen af Arendal i Norge, Johan Thorsen af Sønderborg [32 år], Peter Linet af København, født i Løgumkloster [30 år], kokmath: Andreas Ferdinant Weyle af København [16 år], tilkommen i Kbh. den 17. juni 1780, ungmand: Jürgen Hansen af Nordborg, født i Elstrup, og Andreas Johansen Høyer af Augustenborg, og Christian Krogh af Kolding under forsorg, dreng: Christian Carstensen af Sønderborg [14 år]. Underskrives af Mathias Carstensen. Skibet: Justitia på 95 læster. Note. Dette skib blev førhen ført af skipper Johan Anthoni Hansen.
Den 12. april 1780: Destination: Fra Aalborg til Trondheim. Skipper Peter Andersen Holte af København. Styrmand: Ole Hansen af København [29 år], matroser: Hans Pedersen Hall af Rønne [28 år], Lars Olsen Thuesen af Læsø [27 år], Hans Knudsen af Rønne [22 år], Jeppe Hansen Byder af Rønne [18 år]. Underskrives af Peter Andersen Holte. Skibet: Catharina Margrethe på 29 læster. Note: Dette skib er bygget i Frankrig til England og er købt i 1780 af reder Peder Larsen.
Den 14. april 1780: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Skipper Hans Nielsen af København. Styrmand: Thomas Thomassen Beyer af Rønne [35 år], bådsmand: Mogens Jørgensen Ancker af Rønne [23 år], tømmermand: Johan Engelbrecht af København [32 år], matroser: Hans Pedersen Møller af Rønne [20 år], Jørgen Mogensen Ancker af Rønne [25 år], Baltzer Pedersen af Rønne [30 år], Hans Larsen Riis af Rønne [27 år], Hans Ipsen Hald af Rønne [27 år], Diderich Lassen af Rønne [30 år], jungmand: Ole Christensen af Rønne [18 år], Theis Pedersen Palm af Dragør [20 år], dreng: Christian Pedersen af Rønne [19 år]. Underskrives af Hans Nielssen. Skibet: Jomfru Margrethe på 101 læster.
Den 13. april 1780: Destination: Ummenak og Upernavik i Grønland. Kaptajn Svend Espensen Holm af København. Styrmand: Rolf Olsen Skaarbeck af København [34 år], bådsmand: Siur Hansen Rosseboe af København [55 år], tømmermand: David Christensen af Svaneke [28 år], kok: Claus Jørgensen Desing af Svaneke [35 år], matroser: Michel Seyersen Holt af Nexø [37 år], Niels Nielsen Hammer af Rønne [22 år], Anders Hansen Skor af Rønne [22 år] og Lars Johansen Holm af Allinge [18 år], ungmand: Jørgen Hansen Holm af Allinge [19 år], dreng: Hans Jacobsen Grønberg af Allinge [17 år]. Underskrives af Svend Holm. Skibet: Lowisenborg på 55½ læster.
Den 17. april 1780: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Bedstemand Erich Ulrich af Maribo [57 år]. Matroser: Anders Olsen af Allinge [22 år] og Peder Bendsen Rask af Svaneke [51 år], dreng: Sander Thorup Jacobsen af Svaneke [18 år]. Underskrives af S. Knudsen. Skibet: Haabet på 20 læster. Note: Dette skib blev førhen ført af skipper Peter Mogensen Ulrick.
Den 17. april 1780: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Christian Peter Molt af København. Styrmand: Morten Bartholomæus Holm af Svaneke [38 år], matroser: Jens Hansen af Allinge [24 år], Mogens Nielsen Holm af Allinge [20 år], dreng: Diderich Wolfgang Birck af Rønne [19 år]. Underskrives af Christian P. Molt. Skibet: Eenigheden på 24 læster.
Den 18. april 1780: Destination: Riga. Skipper Cornelius Jansen Bagge af København. Matroser: Jens Madsen af Bogø [44 år], Niels Pedersen af Fejø [27 år], jungmand: Morten Rasmussen af Fejø [26 år], dreng: Giert Tønnesen af Dragør [17 år]. Underskrives af Cornelis Janssen Bager. Skibet: Maria Regina på 20 læster. Note: Dette skib blev forhen først af skipper Peter Persen Bruyn.

Den 18. oktober 1781: Destination: St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Peter Hansen Kock af København. Overstyrmand: Diderich Bagge af København [45 år], styrmand: Christen Christensen af Odense, butteler [hovmester]: Friderich Hansen af Holsten, bådsmand: Hans Henrich Johansen af Ulkebøl [23 år], doktor: Johan Peter Orloff af Tyskland, over-tømmermand: Johann Benjamin Ramphold af Warszawa i Polen [32 år], 2. tømmermand: Jacob Nielsen Møller af København [36 år], kvartermester: Erich Peter Thomsen af 4. kompagni [23 år], bødker: Hans Christensen Kiøler af Nysted [29 år], kok: Halvor Thomasen Linnaeus [skrevet Linæus] af Kongsberg i Norge, sejlmager: Johan Winquist af Finland [29 år], matroser: Søren Pedersen af Nyborg [29 år], Ole Olsen Hestedun af Bergen, Jens Christophersen af Fyn, Mathias Knudsen af Akershus distrikt, Jens Larsen af Akershus distrikt, Niels Johannesen af Akershus distrikt, Jørgen Olsen af Akershus distrikt, Olla Ekberg af Helsingborg [27 år], Michael Zander Busck af København [18 år] og Johan Friderich Svanbeck af København [21 år], ungmandskab: Ignatius Friderich af Slesvig [23 år] og Johan Holmgreen af Sønderborg [28 år], kalmath: Peder Sivertsen af Jægerspris [21 år], cahytter: Johan Henrich Hovitz af København [19 år]. Underskrives af Peter H. Kock. Skibet: Baronesse Isselin på 147 læster.
Den 19. oktober 1781: Destination: Malaga i Spanien. Kaptajn Niels Fischer af København, født i Dragør, og borgerskab den 6. september 1768. Overstyrmand: Casper Nielsen Castrup af Dragør [38 år], 2. styrmand: Rasmus Sløtter af Stubbekøbing [45 år], tømmermand: Haagen Hansen af København [23 år], født i Skåne, kok: Niels Jonsen af København [34 år], født i Trelleborg i Sverige, matroser: Rasmus Jørgensen Bang af Nyborg [18 år], Jesper Jensen af Nyborg [25 år], Peder Hansen af Svendborg [27 år], født i Troense, Jacob Jørgensen af Rønne, Ole Rasmussen af København [18 år], dreng, Christen Sørensen af Jylland [19 år]. Underskrives af Niels Fischer. Skibet: Jomfru Anna på 66 læster.
Den 22. oktober 1781: Destination: fra Nyborg til Frederikshald i Norge. Skipper Niels Gudmandsen af København. Styrmand: Anders Brandt af København [23 år], bådsmand: Hans Hansen Kaas af Hasle [25 år], tømmermand: Christen Espersen af København [54 år], kok: Christen Hansen af Svaneke [29 år], matroser: Morten Pedersen Holm af Rønne [39 år], Friderich Madsen Svanner af Svaneke [31 år], Lars Pedersen Hammer af Sandvig på Bornholm, Jacob Larsen af Rønne [25 år], Berthel Johansen af Bornholm, dreng: Niels Stephensen af Nexø. Underskrives af Niels Gudmandsen. Skibet: Godhavn på 60 læster.
Den 22. oktober 1781: Destination: Lübeck. Skipper Ole Trundhiem af København. Matroser: Ole Knudsen og Thomas Jonasen af Kristiansand, dreng: Johannes Brodersen af Slesvig. Underskrives af Ole Thronhiem. Skibet: Fortuna på 8½ læster.
Den 16. oktober 1781: Destination: Østindien. Kaptajn Peter Petersen af København, født på Føhr, borgerskab den 12. september 1781. Styrmand: Henrich Bøyesen af Sylt [29 år], bådsmand: Peter Gram af Hjerting [skrevet Hetting] [40 år], matroser: Johannes Petersen af Øster Sundby [18 år], Jacobus Bonnuw af København [45 år], født i Holland, dreng: Mogens Petersen af København [21 år], født i Sverige. Underskrives af Peter Petersen. Skibet: Carolina Mathilde på 27 læster.
Den 23. oktober 1781: Destination: Amsterdam. Kaptajn Peter Mørck af Dragør. Styrmand: Hans Mogensen Egeberg [Egebjerg] af Præstø [38 år], matroser: Mathias Andreasen af Svaneke [22 år], Lorentz Christian af Aalborg [35 år], Jan Peter Kiøkel af Sverige, dreng: Ole Hansen af København. Underskrives af Piter Mørck. Skibet: Catharina Elisabeth på 32 læster.
Den 26. oktober 1781: Destination: Lübeck. Skipper Nicolay Munch af København. Samme mandskab som tidligere med undtagelse af: Slettet: matroserne Christen Henrichsen og Peter Hansen Bierregaard, tilføjet i stedet: Styrmand: Hans Engelbrectsen af København, matros: Friderich Jeppesen af Vordingborg. Underskrives af Nicolay Munck. Skibet: Christina Lovisa på 24 læster.
Den 27. oktober 1781: Destination: Amsterdam. Kaptajn Sivert Olsen af København. Styrmand: Abraham Petersen Hæs af København [21 år], født på Lolland, matroser: Anders Larsen Holm af Nexø [47 år], Jens Hermandsen af København [21 år], født i Holstebro, Jens Nielsen af Aarhus [40 år], født i Ebeltoft, dreng: Hans Jonsen af Sverige. Underskrives af Sivert Olsen. Skibet: Jomfru Elisabeth på 37 læster.
Den 26. oktober 1781: Destination: Lissabon. Kaptajn Hans Christensen Degen af København, født på Ærø, borgerskab den 6. marts 1775. Styrmand: Thomas Harback, matroser: Christen Olsen Skadberg af Egersund i Norge [23 år], Hans Christensen Degn af København [21 år], født i Assens, Nicolaus Moller af København [28 år], født i Saksen i Tyskland, dreng: Christen Jensen af Kovstrup Gods i Thy. Underskrives af Hans Christensen Degen. Skibet: Frue Anna Maria på 30 læster.
Den 16. oktober 1781: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jürgen Lorentzen af København, født på øen Sild. Overstyrmand: Andreas Petersen Bruyn af Sild, 2. styrmand: Jens Jensen Pittersen af Sild, bådsmand: Hans Andersen af Svaneke, tømmermand: Greis Jessen af Haderslev [46 år], født i Kirkeby, kok: Jochum Sørensen Hintze af Svaneke [30 år], bødker, Jens Jensen af København [23 år], matroser: Anders Marckmann af Rønne [24 år], Peter Møller af København [18 år], Jens Hansen Møller af Nexø [33 år], Hans Lauritzen af Rønne [21 år], Iver Lauritzen, Michael Ludviig af København [16 år], Stian Andersen, Hans Peter Jensen af Haderslev, dreng: Christian Reinhardt af København [14 år]. Underskrives af Jürgen Lorentsen. Skibet: Elisabeth Magdalena på 92 læster.
Den 27. oktober 1781: Destination: fra Mallorca til København. Kaptajn Sybrand Claaze af København, født på Sild, og borgerskab den 22. oktober 1781. Styrmand: Cornelis Dircks af Føhr, tømmermand: Poul Rasmussen af København, kok og dreng: Willads Hermandsen af Stavnager. Underskrives af Sybrand Claaze. Skibet: Godthaab på [ukendt antal] læster. Note: Dette skib er bygget i Holland i 1771 og købt i 1781 af rederiagenterne Corning og Reyersen.
Den 5. november 1781: Destination: Lübeck. Skipper Hans Nielsen Bryde af København. Matros: Rasmus Koefoed af Nexø, dreng: Peder Pedersen af Christiania [Oslo]. Underskrives af Hans Bryde. Skibet: Anna Catharina på 32 læster.
Den 7. november 1781: Destination: Lübeck. Skipper Niels Pedersen af København. Styrmand: Peder Pedersen af Stege [24 år], matroser: Niels Christensen Nesborg af København [41 år], Christen Jensen Gregersen af Randers [22 år], dreng: Hermand Madsen af Fyn. Underskrives af Niels Petterson. Skibet: Janus på 29½ læster.
Den 17. oktober 1781: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Mads Kirkegaard af København, født i Randers, borgerskab den 30. september 1778. Overstyrmand: Nicolay Suhm af København [24 år], 2. styrmand: Carsten Fæddersen af Daler [23 år], bådsmand: Niels Johansen Hein af Dragør [26 år], tømmermand: Carl Treber af København, født på øen ?, bødker: Christopher Henrich Schrank af København [22 år], født i Parkjær?, kok: Mads Madsen Sparre af 2. division [34 år], matroser: Anders Jensen af Frederikshald, Ole Olsen af Akershus Stift, Niels Madsen af Kristiansand stift, Anders Madsen af Sjælland, Rasmus Guldbrandsen af København [19 år], jungmand: Peder Jensen af Femø [24 år], koksmath: Anders Michelsen af København [16 år], dreng: Jens Albert Wested af København. Underskrives af Mads Kirkegaard. Skibet: Cornelia på 102 læster. Note: Dette skib blev førhen ført af kaptajn Henrich Kellner.
Den 17. oktober 1781: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Peter Jensen Becker af København, født på Sild, borgerskab den 1. oktober 1776. Overstyrmand: Jens Jensen Groth af Sild [23 år], 2. styrmand: Ebbe Jensen af Sild [21 år], bådsmand: Wogn Olsen Walløe af København [30 år], tømmermand: Christian Larssen af København [35 år], født i Finmarken, kok: Johann Heinrich Wegenkindt af København [33 år], født i Saksen i Tyskland, bødker: August Møller af København [25 år], matroser: Hans Jørgen Hansen af København [29 år], Jens Pope Knudsen af Sild, Christopher Bondesen af 2. kompagni [26 år], født i København, Haldor Samsonsen af 7. kompagni [34 år], født i Krogenoi ?, Ole Olsen af 7. kompagni [30 år], født i Norge, Andreas Larsen af 1. division, født i København, Svend Jensen af Sverige, dreng: Jens Bøysen af Sild. Underskrives af Peter Jensen Becker. Skibet: Christianshavn på 101½ læster. Note: Dette skib er førhen ført af kaptajn Peter Nielsen With.
Den 20. oktober 1781: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Friderich Dirck Bøyesen af København, født på Sild og borgerskab i København. Overstyrmand: Peter Hansen Dahl af Svaneke [24 år], bådsmand: Peter Høydahl af København [32 år], tømmermand: Gotfried Henrich af København [27 år], kok: Gudmand Eylsen af Grønland, bødker: Christian Friderich Dram af København [20 år], født i Flensburg, matroser: Johan Henrich Dahlsteen af 2D [22 år], Hans Olsen af Nexø [16 år], Christian Johansen af 1D [24 år], Hans Davidsen af 3D [41 år], Erich Hansen Quarp af Haderslev, Simon Knudsen af Bergen i Norge, dreng: Hans Joachim Hellesen. Underskrives af F. D. Bøysen. Skibet: Jomfru Margretha på 80 læster.
Den 30. oktober 1781: Destination: Amsterdam. Kaptajn Christian Jørck af København, født på Bornholm. Styrmand: Niels Henrichsen af Nexø [22 år], matroser: Isach Abraham Horn af Nexø [37 år], Christen Henrichsen af Nexø [25 år], Hans Pedersen Madviig af Nexø [26 år], Hans Pedersen af Rønne [34 år], dreng: Henrich Nielsen af Helsingborg. Underskrives af Christian Jorck. Skibet: 3 Systre på 40 læster.

Den 18. juli 1782: Destination: Riga. Kaptajn Thomas Thomasen Beier af København. Styrmand: Anders Andersen Jensen af Vestjylland [25 år], bådsmand: Jesper Hansen af Vestjylland [34 år], tømmermand: Jacob Richers af Slesvig, matroser: Hans Lind af Grenå [23 år], Willers Jensen [38 år], Niels Josephsen af Hasle [22 år], Jens Henrichsen Arntz af Bornholm, Jørgen Thorsen af Allinge, Peder Jørgensen Falck af Bornholm, Mogens Pedersen Holm af Bornholm, Anders Andersen Skou af Bornholm, Hans Jonsen af Svaneke, drenge: Peder Madsen Grønbeck af Hasle [19 år], Peder Jensen Marcker af Bornholm. Underskrives af Thomas T. Beyer. Skibet: De Jonge Allard på 91 læster.
Den 15. juli 1782: Destination: St. Croix og St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Peter Jørgensen Mængel af København, født i København og borgerskab den 27. maj 1775. Overstyrmand: Mathias Abel Juul af Arendal i Norge, 2. styrmand: Diderich Tønnesen af København, tømmermand: Børre Nielsen af København [32 år], født på Sjælland, Friderich Ludviig, dimitteret fra 2D, født i København, kok: Jens Jacobsen af Grenå [30 år], født i Ratved, bødker: Johan Friderich Dussen af København, matroser: Niels Christophersen af Akershus stift, Elling Mortensen af København [22 år], født på St. Croix, Jeremias His af København [22 år], født på St. Croix, Svend Olsen af Nærum, Christopher [tilføjet Knudsen] Condulesen af København [25 år], født i Kongsberg i Norge, Morten Nielsen Kastrup af Fyn [23 år], Niels Petersen Snedker af Dragør [18 år], født i Hollænderbyen, Peter Jonsen af København [19 år], født i Sverige, drenge: Diderich Ludvig Nissen af København [17 år], Christian Jørgensen af København [13 år], boutellier [hovmester], Lars Svane af København [28 år]. Underskrives af P. J. Mengel. Skibet: 3 Søstre på 107½ 107½ læster.
Den 22. juli 1782: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Skipper Peder Hansen Bidstrup af København. Samme mandskab som på forrige sejlads med undtagelse af matros Peder Andersen Koefoed, der er erstattet af matros Hans Tønnesen af Nexø. Underskrives af P. H. Bistrop. Skibet: Birgithe på 23 læster.

Den 4. november 1783: Destination: Lübeck. Skipper Jørgen Andersen Kolberg af København. Bedstemand: Søren Rasmussen af Svendborg [30 år], matroser: Niels Andersen Kolberg af Rønne [20 år], Christen Christensen af Rønne [30 år], dreng: Jens Andersen af Bornholm. Underskrives af Jørgen Colberg. Skibet: Sophie Cornelia på 17½ læster.
Den 7. november 1783: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Peter Christian Schmidt af Helsingør. Styrmand: Rasmus Jørgensen Holt af Augustenborg [24 år], bådsmand: Thomas Jørgensen Holt af Augustenborg [24 år], tømmermand: Peter Petersen af Flensburg [54 år], matroser: Hans Wulf af Sønderborg [39 år], Johan Jensen af Augustenborg, Mathias Mogensen af Fyn [har mistet sin seddel i forbindelse med et skibbrud], Niels Hansen af Augustenborg, Jes Nicolaysen af Augustenborg, ungmand: Niels Petersen af Nordborg, dreng: Niels Petersen Nyeström af Sverige. Underskrives af Peter Christensen Schmidt. Skibet: Caritas på 76 læster.
Den 6. november 1783: Destination: Frederikshald [Halden] i Norge og videre til Vestindien. Kaptajn Herman Poulsen Kofoed af København, født på Bornholm. Overstyrmand: Ole Hansen af København [32 år], 2. styrmand: Ole Andersen af Frederikshald i Norge, født i Hvaløerne [31 år], bådsmand: Mathias Andersen af Svaneke [24 år], tømmermand: Peder Andersen af København [25 år], kok: Jens Larsen Brandt af Rønne [25 år], bødker: Hans Kettel Meyer af København, matroser: Thøger Christensen af Wolle i Stavanger, Henrich Svendsen af 3D, Jens Gundersen af Kragerøe i Akershus i Norge, Mogens Mogensen af Bergen [30 år], Hans Nielsen af Hvaløerne i Akershus i Norge, Bendix Christensen af Sognedal i Akershus i Norge, Jens Johnsen af København [43 år], ungmand: Helge Helgesen af Hvaløerne i Akershus i Norge, Niels Wüsteel af København [14 år], drenge: Henrich Johansen Holm af Nexø [17 år], Hans Kofod af Svanneke [16 år]. Underskrives af Hermand Povlsen Kofoed. Skibet: Friderica på 104 læster.

Den 17. maj 1784: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Johannes Mouritzen Brandt af København, født i Norge, borgerskab den 11. november 1782. Overstyrmand: Anders Böyesen af Sild, 2. styrmand: Alexander Jacob Gradener af København [26 år], bådsmand: Andreas Nielsen, dimitteret fra 1D, født i København, overtømmermand: Bengt Larsen af København [30 år], født på Amager, 2. tømmermand: Nicolay Saaløe af København [34 år], født i Aabenraa, kok: Lars Thorsen af Sandeherred i Akershus i Norge, bødker: Rasmus Nielsen Liunge af København [24 år], født i København, matroser: Anders Petterson, født i Malmø i Sverige, Friedrich Mebs, født i Stettin [nu Szczecin i Polen], Richard Jertich, født i England, Bendt Svendsen Borup af København [26 år], født i København, Gunder Johnsen af Trondheim i Norge, Jan Cornelius Melholt af Jylland, født i ?, Peter, neger, Thomas Jones, født i Liverpool i England [19 år], ungmænd: Emanuel Engelbrechtsen af Kristiansand stift, Jens Nickelsen af Sild, Laurs Rasmussen af Aarhus, Søren Thim af København [16 år], født i Roskilde, drenge: Carl Lungewald af Malmø i Sverige, Anders Mossin af København, født i Køge. Underskrives af J. Brandt. Skibet: fregatten Unge Peter på 135 læster.
Den 18. maj 1784: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Hans Lorentzen af Altona, født i Emmerlev. Styrmand: Envold Andersen af Tønder, bådsmand: Mauritz Madsen af Tønder, tømmermand: Laue Christensen af Tønder, kok: Hans Thygesen Joen af Tønder, matroser: Mads Bundesen af Vester Vedsted med bevis fra sit herskab, Jens Rincken af Sild, Jesper Christensen af Øxby i Vestjylland [Måske Oksbøl]?, Niels Knudsen Franck af Emmerlev, Christian Nielsen af Tønder, kokmath: Hans Nielsen af Emmerlev, dreng: Lars Hansen af Emmerlev. Underskrives af Hans Lourentzen. Skibet: Die Friede på 84½ læster.
Den 18. maj 1784: Destination: Amsterdam. Kaptajn Jørgen Petersen Høeg af Eckersförde. Styrmand: Lorentz Petersen af Sønderborg, matroser: Niels Bang Hansen af København, Tønnis Jacobsen af Sognedal i Norge, Johann Jacob Hect af Eckersförde, Peter Christian af Rømø, dreng: Hans Christian Dahl af Schotberg sogn i Reken Amt?. Underskrives af Jürgen Petersen Höeg. Skibet: Anna Margretha på 49 læster.
Den 18. maj 1784: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen] og derfra videre til Malaga i Spanien. Kaptajn Biørn Nielsen Thuren af København. Styrmand: Christian Arvedsen af Maribo [30 år], bådsmand: Jens Hansen af København [30 år], født i Halsaa sogn i Norge, tømmermand: Biørn Joensen Dam af Vesterø [skrevet Vesteraa] på Læsø, kok: Poul Jonsen Stoerhave af Læsø, matroser: Lars Bethelsen Dam af Vesterø sogn, Lars Christensen af Aabenraa, Michel Svendsen Strøm af Byrom sogn på Læsø, Andreas Bredahl af Haderslev [udstreget], Jacob Nielsen Wulf af Kristiansand [indsat], Peder Svendsen Krog af Læsø, dreng: John Johnsen af København [16 år]. Underskrives af Biørn Thuren. Skibet: Fortuna på 77 læster.

Den 3. maj 1785: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland] og derfra videre til Island. Kaptajn Svend Jan Thomesen af København. Styrmand: Hans Henrich Egeschow af København, kok: Christen Johansen af Augustenborg, matroser: Christen Jensen af Emmerlev, Arne Larsen Seim af Bergen, Böy Eschelsen af Sild, jungmand: Tham Peters af Sild, dreng: Michel Jensen af Sild. Underskrives af Svend Jan Thomsen. Skibet: Emanuel på 45 læster.
Den 4. maj 1785: Destination: Amsterdam. Skipper Jes Pedersen Maag af København. Styrmand: Poul Pedersen af Ballum [30 år], tømmermand: Peter Olsen af København [31 år], matroser: Mads Erichsen af Haderslev [60 år], Johan Jepsen Henrich af Aabenraa, Ole Andersen Buskerud af Fredrikstad i Akershus i Norge, dreng: Anders Petersen af Sandvig på Bornholm [21 år], Friderich Petersen af Aabenraa. Underskrives af Jes Petersen Maag. Skibet: Die Svalbe på 40 læster.
Den 4. maj 1785: Destination: Amsterdam. Kaptajn Joen Nielsen af København. Styrmand: Peter Petersen Knudsen af Dragør [26 år], matroser: Ole Jensen af Kristiansand [37 år], født i Stavanger, Hans Christian Pedersen af Kristiansand [22 år], født i Hitterøe, Jørgen Thomsen af Aabenraa [33 år], kokmath: Søren Nielsen af Kolding [30 år], dreng: Poul Madsen Flinck af Jungshoved i Præstø Amt. Underskrives af Joen Nielsen. Skibet: Jomfru Mariane på 39 læster.
Den 4. maj 1785: Destination: Tønsberg i Norge. Skipper Anders Jørgensen Tydsk af København. Styrmand: Giert Tønnesen af Dragør [25 år], matroser: Hemming Olsen af Nyord ved Møn, Jacob Jensen af Nyord [24 år], dreng: Anders Hansen af Nysø Gods i Præstø Amt. Underskrives af Anders Jørgensen. Skibet: Eenigheden på 27 læster. Bemærkning: Hvis skibet får en ny ordre, som ikke er til København, når det ankommer i Norge, forbliver mandskabet ombord og får hyre derefter.

Den 12. juni 1786: Destination: Mosø og Kulvig i Finnmark i Norge. Kaptajn Hans Jørgen Ommel af København. Styrmand: Jørgen Hansen Ommel af Fåborg, tømmermand: Peter Olsen af København, matroser: Hans Hansen af Aabenraa, Hans Nissen af Aabenraa, Claus Hansen af Rønne, drenge: Ole Jensen Bro af Rønne og Just Davis Grave af København. Underskrives ikke. Skibet: Frue Juliane på 49 læster.
Den 13. juni 1786: Destination: Honfleur i Frankrig. Kaptajn Peder Ammundsen af København. Styrmand: Abraham Reinert af København [31 år], bådsmand: Jørgen Bendtsen Dam af Rønne [39 år], tømmermand: Nicolai Petersen af Flensburg [39 år], kok: Jacob Wilhelm Dreier af Sønderborg [30 år], matroser: Niels Pedersen Møller af Rønne [22 år], Andreas Friderichsen af Kristiansand, født i Stavanger, Johannes Johannesen af Kristiansand stift, Søren Sørensen Irum af Læsø, Laurs Madsen Strandby af Læsø, Anders Jørgensen Møller af Rønne, Jeppe Mogensen Bidstrup af Rønne, ungmand: Jacob Christian Jacobsen af Rønne, Peder Pedersen Brun af Kristiansand [16 år], født i ?, kalmath: Jeppe Hansen af Bornholm, dreng: Friderich Jensen af Sierleborg ?. Underskrives af Peder Amonsen. Skibet: Grev Reventlou på 101 læster.
Den 15. juni 1786: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Christian Berendsen af København. Styrmand: Niels Nielsen af Aabenraa [27 år], matroser: Aage Aagesen Alsted af Trondheim [27 år], Ingebrigt Knudsen af København [34 år], dreng: Anders Hansen Dahl af København [25 år], Hans Henrich Berendtsen af Sønderborg på forsøg. Underskrives af Christian Berendsen. Skibet: Fortuna på 20 læster.
Den 15. juni 1786: Destination: Østersøen. Kaptajn Henrich Klinck af Arnæs [Arnis] i Slesvig. Styrmand: Johan Felux af Sild, tømmermand: Friedrich Meesing af Kiel, matroser: Lorentz Lorentzen af Flensburg, Christopher Raad af Flensburg, dreng: Hans Seeman af Eckersförde. Underskrives af Hinrich Klinck.
Skibet: Der Speculant på 28½ læster.
Den 15. juni 1786: Destination: Holstensborg [nu Sisimiut i Grønland]. Kaptajn Hans Christian Hansen af København. Styrmand: Hans Christian Prehn af Sønderborg [20 år], bådsmand: Jørgen Jørgensen Miang af Augustenborg [59 år], tømmermand: Lars Lund Larson Smed af Østjylland, kok: Detlef Andersen af Haderslev [58 år], matroser: Jacob Larsen Holm af Bornholm [28 år], Lars Jensen Thuren af Læsø [19 år], Hans Clausen af Svaneke [25 år], Ole Andersen Wæbok af 4D, jungmand: Rasmus Pedersen Funch af Rønne, koksmath: Niels Lorentzen af Brundby [nok på Samsø] [24 år], kahytsdreng: Mathias Orup af Skælskør [20 år]. Underskrives ikke. Skibet: Stadt Sønderborg på 87 læster.

Den 19. juni 1787: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Niels Mogensen Mørck af København. Overstyrmand: Ole Sørensen Møller af København [39 år], 2. styrmand: Jacob Jochumsen Wulff af Wonsbeck i Holstein [29 år], bådsmand: Peder Nielsen Ørn af København [24 år], tømmermand: Peder Andersen af København [37 år], født i Jylland, kok: Albrecht Willumsen af Nexø [31 år], bødker: Ole Hansen Aaling af Valby [35 år], matroser: Lars Hansen af København, Friderich Erichsen af 3D, Ole Sørensen af Haugstad sogn i Kristiansand i Norge, Niels Jensen af Dragør, Christian Pedersen af Rønne [26 år], Sten Lauritzen af Haderslev Amt [24 år], ungmand: Niels Svendsen af Nexø [30 år], Joseph Bedler, født på St. Croix, dreng: Hans Jørgen Luja af Samsø, er en præstesøn. Underskrives af Niels Mogensen Mørk. Skibet: Anna på 107 læster.
Den 21. juni 1787: Destination: Narva i Estland. Skipper Hans Nielsen af København. Styrmand: Peder Christian Fischer af Sønderborg, tømmermand: Jürgen Erichsen af Augustenborg, matroser: Rasmus Rasmussen af Nordborg, Hendrich Rasmussen af Nordborg, dreng: Peter Hein af Nexø. Underskrives af Hans Nielsen. Skibet: Janus på 29½ læster.
Den 21. juni 1787: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Thomas Thomassen Beier af København. Styrmand: Lars Olsen Rønne af København [36 år], matroser: Jens Sadzersen af Nexø [42 år], Nicolai Mortensen Holst af Rønne [23 år], Morten Pedersen Holm af Rønne [45 år], Morten Simonsen Holst af Rønne [57 år], Peter Petersen Øster af Nexø [37 år], Hans Andersen af Nexø [20 år], Hans Hansen Canter af Svaneke [30 år], drenge: Ole Hansen af Bornholm, Anders Pedersen af Bornholm, Christen Larsen af Bornholm. Underskrives af Thomas Thomesen Beyer. Skibet: De Junge Allardt på 91 læster.
Den 21. juni 1787: Destination: Archangel [måske Arkhangelsk i Rusland?] og derfra videre til Middelhavet. Kaptajn Niels Holbeck af København. Styrmand: Svend Eschels af Sild [26 år], tømmermand: Ole Jacobsen Herstad af København [36 år], født i Ystad i Sverige, bådsmand: Bøye Peter Weybeck af Trondheim [21 år], matroser: Frantz Clausen Wulff af Bergen [26 år], Iver Svendsen af Rønne [34 år], Ole Iversen Sokhedt af 3D, Niels Nielsen af Kristiansand [23 år], Anders Tønnesen af Norge, Terkild Jensen af Grenå [28 år], kok: Rasmus Rasmussen af København [22 år], ungmand: Alexander Rheeder af Sønderborg [19 år]. Underskrives af Niels Holbech. Skibet: Janus på 82 læster.

Den 22. august 1788: Destination: Tranquebar eller andre havne i Indien. Kaptajn Robert Forbes af København, født i Gask i Skotland, borgerskab den 3. september 1788. Overstyrmand: George Farmer, født i England, 3. styrmand: Peter Petersen Sundsted af København [29 år], bådsmand: John Read, født i England, konstabel: William Wood af København [24 år], født i England, tømmermand: Johan Arendtzen af København [40 år], født på Island, bødker: Carl Elmelin af København [39 år], født i Göteborg i Sverige, kvartermester: Hans Jespersen af København [34 år], født i Løgstør, William Poulsen af Nexø [28 år], matroser: Michael Higgins af England, Abraham Lillie af England, Anders Espersen af Nexø [37 år], Anders Marckmann af Rønne [31 år], Hans Nielsen af Bornholm [26 år], født i Olsker sogn, Haagen Jensen Hammer af Bornholm [21 år], født i Sandvig, Johan Rith af England, Svend Berg af Sverige, Hans Soelberg af København [25 år], jungmand: Friderich Danielsen af København [20 år], Johan Christian Phaff af Rønne [20 år], kokmath: Hans Heinrich Heidemann af Rendsburg [24 år]. Underskrives af Robertt Forbes. Skibet: Enrum på 115 læster.
Den 22. september 1788: Destination: Lübeck. Skipper Lars Nexøe af København. Mandskabet er det samme som på forrige sejlads, med undtagelse af Lars Jensen Noer, der er erstattet af Rasmus Christiansen af Rønne. Underskrives af Lars Nexøe. Skibet: Jomfru Maria på 17½ læster.
Den 2. september 1788: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Peter Hansen Dahl af København. Styrmand: Jens Thomassen Tofte af Aalborg, matroser: Ole Pedersen af Sognedal i Akershus i Norge, Sivert Jensen af København, Anders Esbarsen af Rønne, dreng: Mathias Knudsen af Aabenraa. Underskrives af P.H. Dahl. Skibet: Lovise på 35 læster. Bemærkning: Dette skib er sidst ført af kaptajn Nicolai Nielsen Schouw.
Den 3. september 1788: Destination: Riga. Kaptajn Rasmus Marcker af København. Bedstemand: Marcus Madsen af København, matroser: Hans Peder Rømer af Hasle, Mads Hansen af Hasle, Ole Christensen af 2D, dreng: Jørgen Pedersen Holm af Rønne. Underskrives af R. Marcker. Skibet: Lovise Augusta på 44 læster.

Den 14. maj 1789: Destination: Island. Kaptajn Peder Jespersen Lassen af København. Styrmand: Jens Knudsen af Ribe Amt, tømmermand: Rasmus Christiansen af Augustenborg Amt, kok: Ole Hansen af Vestjylland, enrulleret, matroser: Johannes Sørensen af Aabenraa Amt, Hans Sørensen Hansen af Øxby i Vestjylland [Oksbøl?] [20 år], Andreas Thomesen Meincke af Grenå [25 år], dreng: Jørgen Pedersen af Rømø. Underskrives af Peder Jespersen Lassen. Skibet: Kieblewig på 47½ læster.
Den 14. maj 1789: Destination: Bordeaux i Frankrig. Kaptajn Hans Sørensen af København. Styrmand: Christen Jensen Lind af Nexø [27 år], matroser: Peder Jensen Seidner af Nexø [22 år], Hans Peter Poulsen af Sønderborg [21 år], Edvard Skog af København [40 år], født i Sverige, dreng: Johannes Hass af Læsø. Underskrives af Hans Sørensen. Skibet: Anna Cathrine på 22 læster.
Den 15. maj 1789: Destination: Stockholm. Kaptajn Hans Mogensen af København. Matros: Lars Jensen Smidt af Farø, drenge: Mogens Isacksen af Stege, Hans Olsen af Falster på forsøg. Underskrives af Hans Mogensen. Skibet: Hendrich på 16 læster.
Den 15. maj 1789: Destination: Lillesand i Norge og derefter til Stikkelsholm og Holmenshave på Island. Kaptajn Lorentz Lante af Altona. Styrmand: Johan Jepsen Fændrich af Aabenraa, Jesper Christensen af Aabenraa, tømmermand: Hans Mortensen af Aabenraa, kok: Johann Meier af Hannover i Tyskland, matroser: Gottlieb Fallentin af Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland], Hans Larsen af Rønne, Søren Mortensen af Røn?, Erland Jensen af Skram?, dreng: Svend Sørensen Tuborg af København. Underskrives af Lorentz Landt. Skibet: Cathrine Marie på 51 læster.

Den 8. februar 1790: Destination: Lübeck. Skipper Hans Nielsen Bryde af København. Styrmand: Christian Petersen af Augustenborg, matroser: Rasmus Jensen Herslev [skrevet Herslouv] af København, Jørgen Hansen af København, Anders Jensen af Odense, dreng: Mads Jørgensen af Odshered. Underskrives af Hans Nielsen. Skibet: Janus på 29 læster.
Den 18. februar 1790: Destination: Kristiansand i Norge. Kaptajn Tønnis Lindeoed af København. Styrmand: Peter Knudsen Buck af København, matroser: Anders Gundersen af Skagen, Hans Sørensen Hansen af Øxby [Oksbøl?], dreng: Christian Ulrich Caspersen af København. Underskrives af Tønnes Linderod. Skibet: Wulff Hendrich på 14½ læster.
Den 19. oktober 1789: Destination: Bayonne i Frankrig. Kaptajn Kettel Namens af Föhr. Styrmand: Namen Namens af Holstein, tømmermand: Jochum Eckstroem af Holstein, køkken: Anders Pieters af Norge, matroser: Jørgen Hansen af Flensburg, Johan Carl Floer af København, Amond Nilson af Norge, Olof Welfors af Norge, Hans Marthin Flodin af Norge, dreng: Andres Person af Helsingør. Underskrives ikke. Skibet: Concordia på 104¼ læster.

Den 29. april 1791: Destination: Stadt David [¼ hyre, så må være omkring Østersøen?]. Kaptajn Jørgen Jessen Ravn af København. Styrmand: Nis Jepsen Elberg af Aabenraa, tømmermand: Hans August Michelsen af Haderslev [56 år], bådsmand: Las Jessen af Aabenraa [23 år], matroser: Peter Petersen Dahl af Haderslev, Bent Hansen Groth af Dageløkke i Asminderød sogn, ungmand: Echardt Christopher Jørgensen af København [19 år], Christen Christensen Lind af Bornholm, dreng: Baltzar Mathiesen af Bodsbøl i Ballum sogn i Vestjylland. Underskrives af Jørgen Jessen Ravn. Skibet: Cathrine på 64½ læster. Bemærkning: Reder er agent Rudenhoff.
Den 30. april 1791: Destination: Riga og derfra til Norge. Kaptajn Andreas Hansen af København. Styrmand: Jes Jensen af Aabenraa [26 år], matroser: Peter Lauritzen af Haderslev Amt [22 år], Johan Frederich Skive af København [33 år], Lauritz Andersen af Haderslev Amt [40 år], Hans Jensen af Meolden i Vestjylland [22 år]. Underskrives af Andreas Hansen. Skibet: Die Frau Andrea Christine på 40 læster. Bemærkning: Reder: Johannes Seiling.
Den 2. maj 1791: Destination: Narva i Estland. Kaptajn Peder Pedersen af København. Styrmand: Peder Pedersen Nestved af Odense, matroser: Mogens Isach af Stege, Anders Jensen Wickelsøe af Odense Skibhus, Hans Kofoed Hansen af Nexø, Niels Clausen af Rønne. Underskrives af Peter Petersen. Skibet: De 2de Søstre på 29½ læster. Bemærkning: Reder: Købmand Johannes Noer.

Den 19. oktober 1792: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Henrich Rasmussen af København. Overstyrmand: Thue Sørensen Høyer af København, 2. styrmand: Peder Neth af København, 3. styrmand: Niels Isach Holm af København, bådsmand: Hans Jacob Thim af Rønne, tømmermand: Jens Nielsen Paaske af København, bødker: Christen Jensen Haslund af København, kok: Jørgen Nissen af København, sejlmager: Peder Larsen af København, matroser: Lars Johnsen af 3D, Christian Frederich af København, Hendrich Echo af 2D, Christoffer Callesen af Sønderborg, Morten Kryger af Svaneke, Andreas Lindblad af 3D, Rasmus Nielsen af Akershus i Norge, Anders Pettersen af Halsskov, ungmand: Johan Hendrich Ole Wæver af København, drenge: Billy af St. Croix, Christian Berdz af København. Underskrives af Henrich Rasmussen. Skibet: De Tvende Wenner på 132 læster. Bemærkning: fr. Johan Heiliger ? [er måske redereren?]
Den 19. oktober 1792: Destination: Cadiz i Spanien. Kaptajn Hans Heinbügel af København. Styrmand: Wolle Jessen Brinch af Aabenraa, tømmermand: Jens Pedersen Rüther af København, matroser: Halsøe Jacobsen af København, Asbiørn Hendrich af København, Jep Jepsen Elberg af Aabenraa, Poul Pedersen af Aabenraa, Hans Olsen af 4D, jungmand: Peder Brink af Flensburg, dreng: Anders Pedersen af København, Christen Hansen Rebek af Læsø. Underskrives af Hans Heinbÿgl. Skibet: Giertrud Cathrine på 92 læster.
Den 23. oktober 1792: Destination: Lübeck. Kaptajn Niels Greisen af København. Styrmand: Christen Thomsen Fuctur af København, matroser: Hans H. Holm af Allinge, Niels Clausen af Rønne, Isach Isachsen af Norge. Underskrives af Niels Grisen. Skibet: Elisabeth på 18 læster.
Den 25. oktober 1792: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Nis Lorentzen Dyrbye af Flensburg. Styrmand: Hans Dyrbye af Flensburg, bådsmand: Carl Christian Jansen af Sønderborg, matroser: Niels Fomsgaard [skrevet Fumsgaard] af Aalborg, Anders Olsen Lind af Trondheim, Isach Olsen af Trondheim, Torris Olsen Baldal af København, Ole Andersen af Sønderborg, Søren Christensen af Aasang?, dreng: Diderich Larsen Find af København. Underskrives af Niss Lorentzen Därby. Skibet: Den Unge Tobias på 112½ læster.

Den 20. juni 1793: Destination: Bilbao i Spanien. Kaptajn Jens Christian Møller af København, borgerskab den 1. marts 1790. Styrmand: Peder Andreasen Møller af København, kok: Svend Pedersen Smith af København, matroser: Imed Rasmussen Møller af Svaneke, Jens Hansen af Augustenborg, dreng: Frederich Adolph af 2D. Underskrives af Jens Chr. Møller. Skibet: Elisabeth på 25 læster. Bemærkning: Reder Georg Ludvig Beier.
Den 21. juni 1793: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Jens Poulsen Schmidt af København. Styrmand: Sander Ipsen Marker af København, matroser: Anders Michelsen af Gudhjem, Hans Hansen Wiibe af Rønne, dreng: Rasmus Nielsen af Assens. Underskrives af J.P. Smidt. Skibet: Elisabeth på 26 læster.
Den 21. juni 1793: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Niels Præst af Dragør. Styrmand: Thies Corneliussen af Dragør, matroser: Jan Larsen af Dragør, Søren Hendrichsen af Bogø, Niels Mortensen af Nexø. Underskrives af Niels Prest. Skibet: Dorthea på 28 læster.
Den 21. juni 1793: Destination: Memel [nu Klaipeda i Litauen]. Kaptajn Hans Stephensen af Dragør. Styrmand: Isach Jonasen Baagøe af København, matroser: Lars Bentzen af Rønne, Peder Mogensen af Nexø, dreng: Rasmus Hansen af Stubbekøbing. Underskrives af Hans Stephensen. Skibet: Martha på 30½ læster.

Den 24. marts 1794: Destination: Island. Kaptajn Jens Jensen Knudsen af København. Styrmand: Frederich Wilhelm Jonasen af København, tømmermand: Engelbret Svendsen af København, kok: Hans N. Faaborg af København, matroser: Peder Nielsen Hansen af Norbøl i Vestjylland?, Lars Olsen af Norbøl i Vestjylland?, Claus Bohn Rask af Rønne, dreng: Rasmus Hansen Stær af København. Underskrives af Jens J. Knudsen. Skibet: Hobierig på 47½ læster. Bemærk: Reder er Just Ludvigsen.
Den 24. marts 1794: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Lourens Steljes af København. Styrmand: Thomas Jensen Raben af København, 2. styrmand: Christen Bomhold af Ebeltoft, tømmermand: Jens Larsen af København, kok: Friderich Pettersen af København, matroser: Ole Tavaldsen af 2D, Christopher Johansen af 2D, Svend Michael Andersen af 2D, Christian Olsen af 2D, ungmand: Jens Olsen af Skåne, Jens Larsen af Skåne, dreng: Peter Detlef Jansen af København. Underskrives af Lourens Steljes. Skibet: Ane & Lovise på 89 læster. Bemærknin: Dette skib er sidst ført af kaptajn John Campbell. Reder er agent Selbye x compn.
Den 25. marts 1794: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Peder Lausteen af København. Styrmand: Christian Jacobsen Hegellund af Stavanger, matroser: Rasmus Nielsen af Bådsbøl i Ballum sogn, Peter Johansen af Læsø, dreng: Jens Pedersen af Rønne. Underskrives af Peder Lausten. Skibet: Enigheden på 13½ læster.

Den 28. november 1795: Destination: Cadiz i Spanien. Kaptajn Thomas Jensen Holte af København. Styrmand: Jørgen Eskildsen af Aabenraa, tømmermand: Niels J. Ørn af Læsø, bådsmand: Friderich Clausen af Nysted, matroser: Johan Christian Kiebe af Dragør, Hans J. Weijle af Dragør, Rasmus Corneliussen af Dragør, Christopher Larsen af Dragør, ungmand: Martin Jansen af Moss i Akershus i Norge, dreng: Hans Mogensen af Rønne. Underskrives af Thomas J. Holte. Skibet: Christianshavn på 81 læster.
Den 28. november 1795: Destination: Schiedam i Holland. Kaptajn Lars Larsen Bech af København. Styrmand: Ole Hansen Has af Ballum i Vestjylland, matroser: Hans Thaysen af St. Jürgen i Slesvig og Johan P. Jubler af Tønder, ungmandskab: Christen Hansen af Ballum, dreng: Jens Bang af Læsø. Underskrives af Laurids Lauridsen Bech. Skibet: Helene Kirstine og Cathrine på 29 læster.
Den 28. november 1795: Destination: Amsterdam. Kaptajn Hans Jacob Jørgensen af København. Styrmand: Svend Jespersen af Åbenrå i Slesvig, matroser: Jens Christian Riber af København, Christoffer Jørgensen af 2. kompagni og Jens Nielsen af Mosh: i Frederiksborg Amt, dreng: Peter Gustaw af Kristiansand i Bragnæs i Norge. Underskrives af Hans Jacob Jørgensen. Skibet: Diana på 38 læster.
Den 28. november 1795: Destination: Rotterdam i Holland. Kaptajn Jørgen Hansen Calløe af København. Styrmand: Christen Andersen Ambrosius af Århus, tømmermand: Niels Nielsen Gierds af Bergen, matroser: Torgier Berentzen af Egersund i Norge og Niels M. Saltvig af Nysted på Lolland, ungmandskab: Wilhelm Thomsen af Ebeltoft, drenge: Jørgen Torkelsen af København og Jens Petersen af København. Underskrives af Jørgen H. Callø. Skibet: Sophia Cathrine på 42 læster.
Den 30. november 1795: Destination: St. Thomas og St. Croix i Vestindien. Kaptajn Peder Nielsen Funch af København. Overstyrmand: Boye Eskildsen af Sild. 2. styrmand: Anders Møller af København. Bådsmand: Hans Hansen af Sandvig på Bornholm, tømmermand: Ole Christophersen af ?, kok: Jens Rammen af Nexø, capker: Thor Petersen af København, matroser: Jørgen Dyrborg af 1. kompagni, Lars Hansen af Nyborg, Lars Galf Jørgensen af Læsø, Jeppe Larsen Koefoe af Nexø, dreng: Ole Thorsen af Trondheim. Underskrives af P.N. Funch. Skibet: Rosalia på 71 læster.
Den 30. november 1795: Destination: Amsterdam i Holland. Kaptajn Frederich Christensen Füht af København. Styrmand: Niels Hans Mobleer af Hasle, matroser: Christian Sørensen af Flensburg, Bernt Larsen af Frankær på Fyn, Niels Lautzen af Frankær og Knud Hansen af Stavanger, dreng: Ole Pedersen af Stavanger. Underskrives af Frid= Christ= Füht. Skibet: Resolutionen på 36 læster.
Den 7. december 1795: Destination: Amsterdam i Holland. Kaptajn Jens Andersen Krag af København. Styrmand: Meinert Clausen, bådsmand: Lars Jensen Caselin af København, tømmermand: Andreas Berg af Læsø, matroser: Andreas Hendrichsen, Jacob Pedersen, Johan Adam af ? samt Lars Eliasen af Læsø, dreng: P. F. Kingsted. Underskrives af Jens Andersen Krag. Skibet: Ane Marie på 49 læster.
Den 7. december 1795: Destination: Genua i Italien. Kaptajn Lorentz Peter Wahl af København. Styrmænd: Iver Jørgen Sommer af Bergen og Hans Christian Kehler af København, bådsmand: Lars Johan Laugaard af Dragør, tømmermand: Christian Krøyer af København, bødker: Hans Jensen af København, kok: Jacob Jacobsen af København, matroser: Claus Jacobsen af Svaneke, Christian Biørnsen og Mads Hansen af 4. kompagni, Jørgen Jensen og Jens J. Mandal af Nyborg, Christen Larsen af Gudhjem og Anders Andersen af Skåne, ungmandskab: Peter Floer af Føhr i Slesvig, dreng: Wichiel af København. Underskrives af L.P. Wall. Skibet: Kongens Håb på 122 læster.
Den 7. december 1795: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland]. Kaptajn Erich Hansen af Flensburg. Styrmand: Jacob Jacob Neerland af Molde i Norge, tømmermand: Poul Palmgreen af Skåne, matroser: Anders Larsen af Skåne, Lars Larsen af Skåne og Jacob Olun af Bergen. Underskrives af Erich Hansen. Skibet: Harmonie på 39 læster.
Den 7. december 1795: Destination: Livorno i Italien. Kaptajn Lorenz H. Post af Flensburg. Tømmermand: Jens Backe af København, matroser: Hans H. Koop af Femern i Tyskland, Johan Jacob Sot af Stralsund i Tyskland. Underskrives af Lorenz H. Post. Skibet: Søe Friese på 40 læster.
Den 7. december 1795: Destination: Trondheim i Norge. Kaptajn Johan Jessen Kiær af København. Styrmand: Peter Matern af Ballum, tømmermand: Claus Hendrich Sørensen af Sct. Jørgen i Slesvig, bødker: Casper N. Nielsen af Flensburg, matroser: Hans Nissen af Haderslev, Isach Olsen af Trondheim og Ole Jensen af 1D, ungmandskab: Niels Thuren Sørensen af Læsø og Ewert Brouwer af Holland, dreng: Joachim Hendrichsen af Kristiansand. Underskrives af Johan Jessen Kier. Skibet: Neptunus på 59 læster.
Den 8. december 1795: Destination: Amsterdam. Kaptajn Johan Predbiørn af København. Styrmand: Peter A. Maag af København, bådsmand: Jørgen Carlsen af Christiansand, tømmermand: Christen Colling af København, kok: Ole Andresen af København, matroser: Lars Andersen Enehauge af Stavanger, Corfir Nielsen af København, Søren Jensen af Christiansand, Jens Due af København og Jens Christensen af Ballum, drenge: Peter M. Petersen af Svinø [slettet – afg i København], Anders Pedersen af Vordingborg, tilføjet: matros Bent Hansen. Underskrives af Joh. Predbiørn. Skibet: Margrethe Magdalene på 83 læster.
Den 12. december 1795: Destination: Lübeck. Kaptajn Lars Nexøe af København. Styrmand: Hans Andersen Simon af København, matroser: Jørgen J. Jonasen af København og Jeppe Monsen af Nexø, dreng: Jens Iversen Strøm af Kristiansand i Norge. Underskrives af Lars Nexøe. Skibet: De 2 brødre på 21½ læster. Note: Dette skib er sidst ført af kaptajn Christen Benjamin under navnet Unge Jacob – rejser selv med.
Den 17. december 1795: Destination: Livorno i Italien. Kaptajn Christen Simonsen af Nordborg. Styrmand: Peter Lorentzen af Augustenborg i Slesvig, tømmermand: Anders Christensen af Frankiær på Fyn, matroser: Hans Lorentzen af Nordborg, Johan J. Vogt af Sønderborg, Bernt Hansen af Nykøbing Falster, ungmandskab: Carl Rommelhoff af København, dreng: Michael Jacobsen af Egersund i Norge. Underskrives af Christen Simonsen. Skibet: Anne Johanne på 44 læster.
Den 17. december 1795: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Jens Espersen Tornbeck af København. Styrmand: Christopher Keyser af København, matroser: Niels Hansen af 2D, Joen Pedersen af Kristiansand, dreng: Jacob Nielsen af København. Underskrives af J. E. Thornbeck. Skibet: Conrad & Lovise på 19½ læster. Note: Dette skib er bygget i Karlshamn i Blekinge i 1793 og købt i 1795 af ?handler Peter Møller.
Den 19. december 1795: Destination: Amsterdam. Kaptajn Jørgen Frederich Sandersen af København. Styrmand: Ole John Petersen af København, tømmermand: Niels Arentzen af 4D, matroser: Niels Peter Lind af København, Hans Jacob Sebuck af Trondheim, Cornelius Andersen af Kristiansand, køkken: Magnus Larsen af Bergen. Underskrives af Jørgen Fred. Sandersen. Skibet De 4r Damer på 44 læster.
Den 24. december 1795: Destination: Frederiksnagor og Bengalen i Østindien. Kaptajn James Tennent af København. 2. styrmand: Johan Frederich Schmidt af København, 3. styrmand: Thoms Wilk Thomsen af København, bådsmand: Ebbe Elefsen af København, tømmermand: Johan Mathias Werner af København, bødker: Hans Job af København, køkken: Peter Petersen af København, kvartermester: Hans Juul af Bergen, matroser: Niels Hansen Lund af Svaneke, Anders Christophersen af Christiania [Oslo], Johan Haagen af København, Lars Svendsen af Bergen, Ole Olsen af Bragnæs, Jens Andersen Juul af København, Hans Berntsen af Bergen, Lars Madsen Dam af Læsø, Lars Larsen af København, Christian Clausen af 1D, Jochum Petersen af København, Frantz Møller af København, Jens Hansen Hammer af Allinge, Jes Jessen af Aabenraa, Torkild Tornildsen af Kristiansand, Peter Hyllebrandt af Rønne, Christopher Nielsen af København, Jens Andersen af Dragør, Peter Ingeløntsen af Fenstag i Bragnæs, Ole Madsen af 4D, Jacob Petersen af 4D, Ole Nielsen af 4D, Jens Jacobsen af København, Jens Rosted af København, Hans J. Berntsen af København, Christian Carl Bardum af København, Rasmus H. Søegaard af København. Underskrives af James Tennent.
Skibet: Cronborg på 212½ læster. Note: Dette skib er bygget i Østindien og købt i 1795 gennem agent Donsfeldt.
Den 24. december 1795: Destination: Frederiksnagor og Bengalen i Østindien. Kaptajn Wallenge Bingh af København. Overstyrmand: James Robertson af Amenia, 2. styrmand: J. Collings af Hamburg, konstabel: Lorentz Nielsen af Sverige. Ingen mandskabsgage bliver angivet. Underskrives af Wallenge Bingh. Skibet: Bergen på 136 læster.
Den 28. december 1795: Destination: Libau [tysk for Liepaja i Letland]. Kaptajn Joseph Brigs af Helsingør. Styrmand: Niels Nielsen, matroser: Christopher Larsen af Jylland, Peter Petersen af Nordborg, Adam Peter Møller af København, Casper Olsen af Læsø. Underskrives af Joseph Brigs. Skibet: Gamle Venner på 30 læster.
Den 28. december 1795: Destination: Göteborg i Sverige. Kaptajn James Hendrichsen af Altona. Styrmand: Poul Christian Dreyer af København, matroser: Peter Sibrina af Frederikshald [Halden i Norge], Anders Peerin af Bergen, Rasmus Nielsen af Kristiansand, Hans P. Dam af Nexø, dreng: Peter af København. Underskrives af James Henderson af Altona. Skibet: John på 51 læster.
Den 4. januar 1796: Destination: Amsterdam. Kaptajn Andreas Peter Kettelsen af København. Styrmand: Andreas P. Ulrich af Ballum, matroser: Michael Tollesen af Egersund i Norge, Morten Halvorsen af Kristiansand, Christian Gerad af København, køkken: Martinus Broders af Tønder, ungmand: Hans Jensen af Frederikshald [Halden i Norge]. Underskrives af Anders P. Kettelsen. Skibet: Birgitte på 45 læster.
Den 9. januar 1796: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jesper Hansen Holm af København. Overstyrmand: Nikolaj H. Holm af Allinge, 2. styrmand: Johannes Fæddersen af København, bådsmand: Ole Andersen af Drammen i Norge, tømmermand: Mogens O. Holm af København, køkken: Jens N. Ejlertsen af København, matroser: Jeppe Jensen af Nexø, Anders Nielsen af Bogø, Christen Christensen af København, Jens Petersen af Rønne, Hans Jørgensen af Rønne, Mathias Petersen af Nexø. Underskrives af Jesper H. Holm. Skibet: Elisabeth & Marie på 107 læster.
Den 14. januar 1796: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Anders Oksen Port af København. Overstyrmand: Jørgen Madsen Koefoed af Rønne, 2. styrmand: Peter Holm af København, bådsmand: Hans Hansen af København, tømmermand: Jens Nielsen af København, køkken: Mogens Assersen af København, bødker: Christopher Thyrg af København, sejlmager: Erich Aanborg af København, matroser: Jes Jørgensen af 3D, Søren Jørgensen af Korsør, Jørgen Christensen af København, Mogens Andersen af København, Christen Ch. Brun af Nordborg, Eskild Haagensen af Kristiansand, Lars Ibsen af 1D, Mads J. Wart af Dragør, Anders Nielsen af Svendborg, Henning Nielsen af Svendborg, Jacob Marcussen af København, dreng: Mads Hansen af Rønne. Underskrives af And. O. Port. Skibet: Mette Margrethe på 138 læster.
Den 16. januar 1796: Destination: Amsterdam. Kaptajn Christian Petersen af Flensburg. Styrmand: Thomas Kobler af Svaneke, bådsmand: Mogens Larsen af København, matroser: Lars Sørensen Lif af Stavanger, Anders Jacobsen af Bragnæs i Norge, Søren Petersen af Stavanger, Botor Torbiørnsen af Stavanger, dreng: Ole Bang Clausen af København. Underskrives af Chr. Petersen. Skibet: Pillecanen på 47 læster.
Den 18. januar 1796: Destination: St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Jens Christian Bekker af København. Overstyrmand: Sacarias P. Brijn af Sild, 2. styrmand: Mads Mathiasen af Augustenborg, 3. styrmand: Peter af Witrog af København, bådsmand: Anders Nielsen af Aalborg, tømmermand: Niels Jonsen af København, bødker: Ole Svendsen af København, sejlmager: Iwer Thorns af Bergen, køkken: Lars Lindberg, afs. fra 3D, matroser: Cornelius Jonsen af København, Jacob Nielsen af Bergen, Jan Sivers af København, Rasmus Isachsen af Stavanger, Ole J. Mandal af Nyborg, Hans Hansen af København, Tobias Willumsen af Kristiansand, Christian Hend. Hansen af Sild, ungmand: Jens Madsen af København, Rasmus Nielsen af Nyborg, John Halvorsen af Stavanger, Iwer Aarbe af Vestindien, Lars Jensen af Rønne, dreng: Niels Christiansen af København. Underskrives af Jens Chr. Bekker. Skibet: Elisabeth og Lovise på 152½ læster.
Den 18. januar 1796: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Henning Hansen Rønne af København. Overstyrmand: Hans Jørgen Grønberg af Svaneke, 2. styrmand: Hans Anker Koefod af Rønne, bådsmand og sejlmager: Jens Jensen Holm af 2. artillerikompagni, tømmermand: Jacob Nielsen af København, bødker: Jens Jensen af København, køkken: Poul Andersen af Larvik i Bragnæs i Norge, matroser: Søren Johansen af København, Christen Ellingsen af Bragnæs, Hans Pedersen af Bragnæs, Anders Gundersen af Bragnæs, Anders Jensen af Frederikshald [Halden i Norge], Hendrich Hendrichsen af Kristiansand, ungmand: Peter Jacobsen af København, John Chr. Leind af København, dreng: Hans Bohne af København. Underskrives af Henning H. Rønne. Skibet: Geheime Raad Nimsen på 98½ læster. Bemærkning: Dette skib er sidst ført af kaptajn Hans Cappel.

Den 13. juni 1797: Destination: London. Kaptajn Christian Pedersen Rønne af København. Styrmand: Rudolph Roland af Arrø i Slesvig, matroser: Mathias Lorentzen af København, Clemen Christian af Rønne, Jens M. Hastrup af Randers, dreng: Christian Nielsen af Allinge. Underskrives af C.P. Rønne. Skibet: Ebenetzer på 28 læster.
Den 15. juni 1797: Destination: Trondheim i Norge. Kaptajn Cornelius Hansen af København. Styrmand: Claus Johansen af Tønder, matroser: Ket. Chr. Larsen af Kristiansand, Cornelius Willems af Oldenburg, køkken: Hans Sørensen af Stege, dreng: Søren Corneliussen af Rømø. Underskrives af Cornelis Hansen. Skibet: Ane Marie på 31½ læster.
Den 15. juni 1797: Destination: Østersøen. Kaptajn Asmus Henningsen Hee af Flensburg. Styrmand: Christian J. Kollerup af Flensburg, matroser:  Hans F. Kyhn af København, Peter Larsen af 1D, Ole Halvorsen af Forsg. i Bragnæs i Norge, Niels Thorsen af Forsg. i Bragnæs, Anders Halvorsen af Forsg. i Bragnæs, ungmand: Asmus H. Hee af Flensburg, dreng: Christian Mortensen af Nordmark. Underskrives af Asmus Hee. Skibet: Die Perle på 52 læster.

Den 2. april 1798: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Christian Gotfred Jørgensen af København, født i Nordborg. Overstyrmand: Mads Hansen Tømmer af København, 2. styrmand: Holger J. Brun af Nordborg, tømmermand: Anders Wiberg af Skåne, matroser: Mogens Mogensen Tofte af København, Anders Søderberg af Skåne, ungmand: Niels Hansen af Kullen i Sverige, Christen Carlsen af Kullen, Peter Bergström af Kullen, kok: Ole Larsen af Christiania [Oslo i Norge], dreng: Peter Nyeborg af Skåne. Underskrives ikke. Skibet: Die Frau Frederiche på 66 læster.
Den 2. april 1798: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Lars Erichsen Minor af København. Overstyrmand: Anders Cay Larsen Dam af København, 2. styrmand: Crelles Asmussen af Køge, bådsmand: Cornelius Pedersen af Trondheim, tømmermand: Johannes Thomsen af København, køkken: Peter Petersen af Nordborg i Slesvig, matroser: Lars Søren Christensen af Læsø, Erich Myrberg af Skåne, Cornelius Sørensen af Canora?, Jens Jensen af Skåne, ungmandskab: Jens Thomasen af Læsø, Lars Erichsen af Læsø, Lars N. Granjean af Næstved, bødker: Peter Jacobsen, drenge: Tomis Nielsen af Skåne, Christian Larsen af København. Underskrives ikke. Skibet: Lovise på 89 læster.
Den 2. april 1798: Destination: Lübeck. Skipper Peter Petersen af København. Styrmand: Anders Petersen af Rønne, matroser: Peter P. Skak af Kolding, Niels Larsen af Skåne, dreng: Niels Bentzen af Skåne. Underskrives af Peter Petersen. Skibet: Ebenetzer på 18 læster.
Den 2. april 1798: Destination: Færøerne. Kaptajn Hans Hansen Riis af København. Styrmand: Niels Thygesen af København, 2. styrmand: Thomas Arboe af Rønne, tømmermand: Peder Olsen af Læsø, Christen Grimstad af Læsø og Lars Christensen af Læsø, ungmandskab: Jens Nielsen af ?. Underskrift fra Hans H. Riis. Skibet: Ane Marie på 44 læster.
Den 4. april 1798: Destination: Island. Kaptajn Bunde Hansen Bundesen af København. Styrmand: Niels Knudsen af Mandø, fisker: Jens Petersen af København, Hendrich Olsen af Kristiansand, tømmermand: Peter J. Lund af Aabenraa, kok: Niels Hansen af Aabenraa, matroser: Jens Marius Nielsen af Læsø, Hans Hansen Grønberg af Rønne, Andres Nielsen af Læsø. Underskrives af Bunde H. Bundesen. Skibet: Resolutionen på 48 læster.
Den 2. april 1798: Destination: Riga. Skipper Peter Knudsen af København. Styrmand: Hans Olsen af Nysted, matros: Hans Hansen af Møn, Christian Phartesen af København, ungmandskab: Poul Hansen af Rønne, dreng: Niels Peerson af Skåne. Underskrives af Peter Knudsen. Skibet: Dorothea på 31½ læster.
Den 3. april 1798: Destination: Amsterdam. Kaptajn Jens Jensen Præst af Dragør. Styrmand: Hans A. Møller af Rønne, matroser: Claus Hermandsen af Rønne, Lars Jørgensen af Skåne, Ole Jensen af Skåne, dreng: Christian Poulsen af Allinge. Underskrives ikke. Skibet: Cathrine Elisabeth på 104 læster.
Den 3. april 1798: Destination: fra Korsør til Trondheim i Norge. Kaptajn Jørgen Nielsen af København. Styrmand: Diderich Diderichsen af Randers, matroser: Christian Axelsen af Korsør, Jørgen Mortensen af Svaneke [udstreget] København, ungmandskab: Niels Nielsen af Vordingborg, dreng: Hans Riis af Nexø. Underskrives af Jørgen Nielsen. Skibet: Fortuna på 37 læster.
Den 3. april 1798: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn John Campbell af København. Overstyrmand: Jens Jensen Birn af København, 2. styrmand: Jep Monsen Holm af København, tømmermand: Niels Hansen Holm af København, bådsmand: William Deljong af Hamburg, bødker: Hans Jørgen Neuhausen af København, sejlmager: Lars Møller af København, kok: William Willemsen, neger, hovmester: Wilhelm Sørensen af Holland, matroser: Jan Eyers af Hamburg, Joseph Botten af Hamburg, Jan Meiers af Hamburg, William Paters af Hamburg, Ejholm Ejholmsen af Island, Ole Joh. Wansig af Trondheim, Troels Andersen af Skåne, John Petersen af Hamburg, Joseph Meisehar af Malax, Anders Andersen af Skåne, Carl Scherling af Norrköping, William Zagars, neger, ungmand: Lars Nielsen af København, Poul Hansen af Skåne. Underskrives af John Campbell. Skibet: Anna på 147½ læster.
Den 3. april 1798: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Joseph Briggs af København. Overstyrmand: Hans Jørgen Skou af Bornholm, 2. styrmand: Hans Prille af København, bådsmand: Gert Hansen af Bragnæs i Norge, tømmermand: Hans Peter Marker af Rønne, køkken: Peter Petersen Sneker af Nexø, bødker: Anders Jensen af Tønder, boutellier [hovmester]: Hans Sonne af Allinge, matroser: John Kingesen af America, Hans Erichsen af Hamburg, Johanis Christopher Scheffer af Memel [nu Klaipeda i Litauen], Jan de Jong af Holland, Hans Isach Koefod af Svaneke, Joseph Gaives af Preussen, Ole Olsen af Bragnæs, Johan Nyeqvist af Skåne, Johan Conrad Rose af Aalborg, ungmand: Peer Nielsen af København, Niels Adrian af København, dreng: Constantin Floer af København, Johan Drewitz af København, kokmath: Jacob Christian Madsen, neger.
Skibet: Malville på 173 læster.

Den 29. august 1799: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Hans Thomesen af København. Styrmand: Espen Sørensen af Stege, 2. styrmand: Niels O. Holm af Allinge, matroser: Hans P. Skov af Rønne, Eskild Jacobsen af Rønne, Poul Nielsen af Nysøhus, Peter Jensen af Gudhjem, ungmand: Ekke Jensen af Nexø, dreng: Christen Jørgensen af Rønne. Underskrives af H.L. Thomesen. Skibet: Emanuel på 57 læster.
Den 29. august 1799: Destination: Königsberg [nu Kaliningrad i Rusland]. Kaptajn Ole Hansen Rønne af København. Styrmand: Hans J. Møller af Rønne, matroser: Claus Hermansen af Rønne, Morten Larsen af Rønne, dreng: Rasmus Hansen af Nexø. Underskrives af Ole H. Rønne. Skibet: Juliane Johanne på 24 læster.
Den 30. august 1799: Destination: Emden i Tyskland. Kaptajn Friedrich Johannsen af øen Hooge i Slesvig. Styrmand: Knud Brodersen af Hooge, 2. styrmand: Klaus Scholts af Emden, tømmermand: Forde Hemsen af Hooge, bådmand: Metleff Johannsen af Hoge, køkken: Nomen Banderksen af Hoge, matroser: Jens Poulsen Wæber af Højer, Peter Peiwersen af Ballum, Broder Hans Christians af Föhr, Casper Beeker af Oldenburg, Gert Wolfköl af Emden, Douwe Obes af Emden, Christian Hartman af Preisminde, Jan Massen af Oldenburg, kokmath: Christian Gotfred Linholt af København, jungmand: Hans H. Friderich af Hoge i Slesvig. Underskrives af Fridrich Johansen. Skibet: De Jonge Jan på 203 læster. Bemærkning: Köngel. Allein: Skibs Articler.
Den 30. august 1799: Destination: Østersøen. Kaptajn Lorentz Lorentzen af Flensburg. Styrmand: Peter Nielsen af Rømø, tømmermand: Carl Halberg af København, matroser: Hans Petersen af Flensburg, Christen Andersen af Kristiansand i Norge, Peter Adolph af Skåne, Efvold Nielsen af København, køkken: Niels Petersen af Dragør, dreng: Anders Holm af Deiborg i Slesvig?. Underskrives ikke. Skibet: Amicitia på 72 læster.
Den 9. august 1799: Destination: Barcelona. Kaptajn Ole Albretsen af Arendal i Norge, født ved Arendal. Styrmand: Anders Olsen af Trømø i Norge, 2. styrmand: Peter Jacobsen af Trømø, bådsmand: Aage Andersen af Arendal, tømmermand: Tellef Terkelsen af Øyestad i Norge, køkken: Rasmus Jensen af Trømø, matroser: Lars Waldqvist af Skåne, David Chrystej af Bergen, ungmand: Claus Christensen af Langesund i Norge, Sivert Sivertsen af Frederikshald [Halden i Norge], kokmath: Gunder Sørensen af Frederikshald, dreng: Niels Erichsen af Kristiansand. Underskrives af Ole Albrethsøn. Skibet: Johanne og Christina på 99 læster.

Den 9. september 1800: Destination: London. Kaptajn Hans Chr. Wartne af Flekkefjord i Norge, født på Lister i Norge og har borgerskab i Kristiansand. Styrmand: Gabriel Tønnesen af Flekkefjord, bådsmand: Nicolaus Askelund af Skåne, tømmermand: Andreas Söderlin af Skåne, matroser: Tollak Svaalsen af Kristiansand, Christen Ch. Lange af Kristiansand, Svellov T. Jacobsen af Kristiansand, ungmand: Niels T. Sveege af Kristiansand, dreng: Lars Hansen af Skåne. Underskrives af Hans C. Wathne. Skibet: Emanuel på 72½ læster.
Den 9. september 1800: Destination: Danzig [nu Gdansk i Polen]. Kaptajn Jacob Peter Maag af Flensburg. Styrmand: Peter Jespersen af Aabenraa, 2. styrmand: Salvor Garsen af København, tømmermand: Christiern Dolgraun af Hamburg, køkken: Peder Berggreen af Skåne, matroser: Peder Andersen af København, Jürgen Rolfsen af Oldenburg, Cornelius V. Müller af Rotterdam, Lars Jørgensen af Skåne, ungmand: Hans P. Johansen af Flensburg, dreng: Johann P. Christernsen af Flensburg. Underskrives af Jacob P. Maag. Skibet: Jupiter på 91 læster.
Den 10. september 1800: Destination: London. Kaptajn Anders N. Thuren af København, født på Læsø Styrmand: Poul Cornelis Lund af Sjælland, tømmermand: Kiel Tor: Kreidal af Læsø, matroser: Friderich Thamsteen af Skåne, Clemens Levelius af Skåne, Jacob Torström af Skåne, køkken: Hans Rasmussen af Augustenborg, dreng: Johannes Ellerman af Vesterby i Vestjylland [vist Vestervig]. Underskrives af Anders N. Thuren. Skibet: Cupido på 59 læster. Bemærk: Bygget i Norge ? Capt. selv med ?
Den 11. september 1800: Destination: Porto Port [forskellige havne]. Kaptajn Peter Stuck af Altona, født i Heiligenhafen. Styrmand: Johann Heilier af Fehmarn, 2. styrmand: Niels L. Christensen af København, bådsmand: Grod Heilsebelch af Kiel, køkken: Jacob Gramlich af Hanau [skrevet Gramlig], matroser: Svend Nielsen af Skåne, Anders Jensen af Dragør, Svend Christensen af Skåne, dreng: Jack af Indien. Underskrives af Peter Stuck. Skibet: Johanna Hinriethe på 73½ læster.

Den 21. november 1801: Destination: St. Petersburg i Rusland. Kaptajn Jørgen J. Dyreborg af København. Styrmand: Aslach J. Bryndum af Laurvig, matroser: Hans Koefod af København, Mads J. Waarsøe af Hjørning i Østjylland, Lars Lundbye af Skåne, dreng: Peter Clausen af København. Underskrives af Jørgen J. Duyerborg. Skibet: Johannes på 29 læster.
Den 21. november 1801: Destination: Lissabon i Portugal. Kaptajn Hans Nicolai Schäffer af Flensburg, født ved Flensburg. Styrmand: Helmer Andresen Ell af Flensburg, bådsmand: Andreas Th. Nielsen Klejn af Tønder, matroser: Jens K. Tierup af Aarhus, Hans Andersen af Haderslev, Mathias Nicolajsen af Flensburg, Peter Key af Flensburg, ungmand: Claus E. Asmussen af Haderslev, dreng: Jes Wollesen Krag af Aabenraa. Underskrives af Hans Nicolay Schäffer. Skibet: Die Freundschaft på 69 læster.
Den 25. november 1801: Destination: Tranquebar, Bengalen og flere steder i Indien. Kaptajn Hans Juchum Hellesen af København, født på Lolland. Overstyrmand: Johan Chr. Münster af København, 2. styrmand og konstabel: Amon Amonsen af København, 3. styrmand og boutellier [hovmester]: Jochum Herholt af København, doktor: Johan A. Lotze af København, tømmermand: Christen E. Holm af København, bådsmand: Mads A. Kofoed af Svaneke, overmatros: Ole Larsen af København, bødker: Søren Windelboe af København, køkken: Albrecht Jørgensen af København, sejlmager: Peter Block af København, håndskrædder: Andreas Clemensen af København, matroser: Peter N. Sørensen af Nykøbing Falster, Hans Chr. Rummels af Flensburg, Jens Jensen af København, Anders Larsen af Middelfart, Juchum M. Knees af Flensburg, Johann P. Langnow af Flensburg, Endre Petersen af København, Johan Gabriel af 4D, født i København, Johan G. Riese af København, Peter Kaars Schmidz af Aarhus, Jens P. Stiernholm af København, Lars Jacobsen af Hals, Niels Zachariasen Qverne af Hals, ungmand: Jørgen Rasmussen af Hasle, Hans Christensen Ørstadby af Randers, Lars Olsen af Rønne, Henrich Reimer af København, Lars Hellesen af København, Mads Rasmussen af København, Eskild Mortensen af Gilleleje, drenge: Iver J. Dam af København, Søren Winding af København, Niels Herholt af København. Underskrives af H. Hellesen. Skibet: Hvide Ørn på 139 læster. Reder: Agent Duntzfelt.
Den 25. november 1801: Destination: Madeira og derfra til Tranquebar og derfra til Frederiksnagor og andre steder i Indien. Kaptajn: John Irvin af Tranquebar i Indien, født i Irland, og med borgerskab i Tranquebar. Overstyrmand: Niels Nyborg af København, 2. styrmand: Christian Jørgensen af København, 3. styrmand: Christian Neijer af København, 4. styrmand: Johan E. Nygaard af København, doktor: Henrich Jordan af København, overtømmermand: Johan B. Eensigraae af København, 2. tømmermand: Christopher Schwench af Hannover, bådsmand: Børre Sønderberg af København, overmatros: Niels Kingstrup af 3D, født i København, bødker: Lars Chr. Wernberg af København, mesterkok: Christen Nandrup af København, skibskok: Hans Mortensen af Fejø, sejlmager: Friderich Schmidt af Preussen, kvartermester: Anders Nielsen af 4D, født i København, Peter Olsen af 2D, født i København, hofmester: Johan J. Svensen af Göteborg i Sverige, matroser: Joen Jensen af Dragør, Niels J. Lund af København, Morten Andersen af København, Lars Svendsen af København, Jan Peter Smidt af Slesvig, Johan Larsen af Brevik i Bragnæs i Norge, Jes Jessen af  Haderslev, Otto Ch. Olsen af Aarhus, Søren Halkiær af København, Anders A. Dolvig af København, Hans Friderich af 4D, født i København, Christopher Jonasen af 1D, født i København, Jacob Jacobsen af 1D, født i København, Søren Guldbrandsen af 1D, født i København, Engelbret Nielsen af 4D, født i København, Jacob Govertz af København, Lars Nielsen af Bogø, Jacob P. Holm af København, Hans Magnussen af 4D, født i København, Daniel Iversen af 3D, født i København, Christian Clausen af 1D, født i København, Anders Peter Broge af Grenå, ungmand: Jørgen Did. Thomsen af København, Bertel Petersen af København, Christian Nielsen af København, Peter Løw af København, Johannes Soelberg af København. Underskrives af John Irvin. Skibet: Hester Maria på 202 læster.
Den 23. november 1801: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Mouritz Chr. Lytzen af København, født på Lolland. Overstyrmand: Friderich Hillebrand af København, 2. styrmand: Rudolph Roland af Errø i Slesvig, bådsmand: Johan Chr. Bruun af Nordborg, tømmermand: Hans Jørgen Kaas af København, bødker: Poul O. Lund af København, køkken: Jacob A. Groth af Larvik i Bragnæs i Norge, matroser: Ole Andersen af Skåne, Peter G. Nordberg af København, Lars A. Dahl af København, Ole N. Reuter af Frederikshald [Halden i Norge, Amund Christensen af 4d, født i København, Niels Christensen Holm af København, Andreas Christophersen af Nordborg, Peter P. Lind af København, Ole Engner af Skåne, ungmand: Niels Chr. Sendrup af København, Hans Trille af København, dreng: Friderich Chr. Schiødt af Stege, assisten: Hans Chr. Kierumgaard af København uden gage. Underskrives af M. Chr. Lytzen. Skibet: Norge på 132 læster.

Den 13. november 1802: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jens M. Rønne af København, født i København. Styrmand: Lars N. Birk af København, født på Bornholm, 2. styrmand: Hans J. Holm af Nexø, født på Bornholm, bådsmand: Terkild Ipsen af Rønne, født på Bornholm, tømmermand: Jens Hansen af Sønderbro, født på Amager, bødker: Peter Jacobsen af København, født i København, kok: Mads Pedersen af Rønne, født på Bornholm, matroser: Hans Grønberg af Rønne, født på Bornholm, Hans P. Snedker af Nexø, født på Bornholm, Amon William af Kristiansand, født i Norge, Niels Nielsen af Drøbak, født i Norge, Johannes P. Klocker af Rønne, født på Bornholm, ungmandskab: Lars Espersen af Rønne, født på Bornholm, drenge: Hans P. Rønne af København, født i København, Jørgen Helm af København, født i København, Hans Peter af København, født i København – de to sidste får ikke løn. Underskrives af J. M. Rønne. Skibet: William & Samuel på 106 læster.
Den 13. november 1802: Destination: St. Croix i Vestindien. Kaptajn Jeppe P. Haas af København. Overstyrmand: Conrad G. Ratken af Nexø, 2. styrmand: Niels E. Tømmer af København, bådsmand: Albret S. Degn af Hals, tømmermand: Diderich Thortsen af København, bødker, Christian Lindberg af København, køkken: Peter P. Siøwold af Bergen, sejlmager: Johannes Knudsen af Ballum, født i Holstein, matroser: Jens Jensen af Mandal i Norge, Christian Lindqvist af København, Albret J. Dahl af Horsens, ungmand: Johannes Erenskier af Haderslev, født i Holstein, Jens B. Bork af Haderslev, født i Holstein, Niels Predbiørn af Rønne, dreng: Peter C. Kaas af København. Underskrives af J.P. Haas. Skibet: Frederichsted på 107 læster.
Den 15. november 1802: Destination: Livorno i Italien. Kaptajn Cornelis P. Cornelissen af København, født på Sild, styrmand: Peter P. Sparbom af Föhr, født på Sild, 2. styrmand: Peter Friis af København, født i Holstein, tømmermand: Christian Lindqvist af København, matroser: Christian Gundersen af Kristiansand, født i Nedenes, Arent J. Ferevig af Kristiansand, Niels N. Berg af Rønne, ungmand: Henrich P. Kruuse af Rønne, kok og dreng: Ole O. Næsset af Kristiansand. Underskrives af Cornelis Peter Cornelissen. Skibet: Princesse Marie på 53 læster.
Den 15. november 1802: Destination: Cadiz i Spanien. Kaptajn Peter Jens Clementz af København, født på Sild. Styrmand: Niels J. Sundbye af Dragør, født på Amager, bådsmand: Hans Chr. Schmidtz af Højer, født i Holstein, tømmermand: Christen Jensen af København, køkken: Hans P. Munck af Svaneke, matroser: Christopher Nielsen af København, født i Norge, Niels A. Holte af Dragør, født på Amager, Jeronimus D. Werner af København, Niels O. Gunderström af Sverige, Henrich J. Trane af Gudhjem, dreng: Niels Hendrich af København. Underskrives af Pet. J. Clementz. Skibet: Ceres på 71 læster. Bemærkning: Sidst ført af kaptajn Martin Haberbier ??
Den 16. november 1802: Destination: St. Croix i Vestinden. Kaptajn Jens Chr. Bekker af København, født på Sild [Sylt]. Overstyrmand: Gert T. Bagger af København, født på Amager, 2. styrmand: Hans N. Poulsen af Svendborg, tømmermand: Andreas Poulsen af København, født i Jylland, bødker: Mogens Ryberg af København, køkken: Christian Fr. Jensen af København, født i Tranquebar i Indien, sejlmager: Rasmus Jensen af Agersø, matroser: Johan C. Warmuth af Kalundborg, Jonas Engsted af København, født i Sverige, Hendrich J. Colles af København, født i Memel [nu Klaipeda i Litauen], Johann Numzenfelt af Flensburg, født i Holstein, Elias Christensen af København, født i Norge, Jørgen Jørgensen af Aarhus, født i Østjylland, ungmand: Søren S. Werner af København, født i Holstein, Peter Hansen af Dragør, født i Sverige, Carl P. Kruse af København, Johan A. Ulsin af København, dreng: Jacob A. Riiber af København, født i Norge, Underskrives af Jens C. Beker. Skibet: Erstatning på 106½ læster.
Den 16. november 1802: Destination: Napoli i Italien. Kaptajn Mathis Steph. Kruse af København, født på Sjælland. Styrmand: Peter Nyegaard af Bergen, født på Sjælland, tømmermand: Jens Andersen af Nexø, matroser: Ole Olsen af Store Skudenes i Norge, Raffaele Botzi af København, født i Livorno i Italien, Hans M. Rasmussen af Vordingborg, født på Fyn, ungmand: Johan Fr. Bille af København, født i København, dreng: Hans P. Møller af København, født i København. Underskrives af Math. Steph. Kruse. Skibet: Den Gode Ane på 41½ læster. Bemærkning: Sidst ført af kaptajn Poul H. Hiort. Reder: Knud Svaalhagen.
Den 16. november 1802: Destination: Øen Sant'Andrea i Italien. Kaptajn Jürgen Jürgensen af Flensburg, født i Flensburg. Styrmand: Otto Knud Jepsen af Flensburg, født i Holstein, bådsmand: Bertel Jensen af Aabenraa, født i Holstein, tømmermand: Hans H. Skouman af Haderslev, født i Holstein, matroser: Friderich Nielsen af Christiania [Oslo i Norge], født i Norge, Søren N. Holm af Randers, født i Østjylland, Hans M. Brinck af Skakenborg i Vestjylland [nok Hove sogn], født i Holstein, Lorenz Lorenzen af Aabenraa, født i Holstein, Hendrich Jørgensen af København, født i Lübeck, køkken: Christian Tissen af Nordborg, født i Holstein, Hans H. Hemsen af Fensb: ? i Schleswig, født i Holstein. Underskrives af Jürgen Jürgensen. Skibet: Harmonie på 81 læster.
Den 29. november 1802: Destination: St. Croix og St. Thomas i Vestindien. Kaptajn Jørgen H. Calløe af København, født i Holstein. Overstyrmand: Thomas J. Rohde af København, født i Østjylland, 2. styrmand: Hans C. Ernst af København, født i København, bådsmand: Ole Thorsen af Frederikshald [Halden i Norge], tømmermand: Lars Larsen af København, født på Bornholm, bødker: Aasmund Nielsen af København, født i Norge, køkken: Peter Cavalera af Genoa i Italien [skrevet Cavilara], matroser: Michel Sandberg af København, født i Sverige, Peter E. Hegseberg af Stavanger, Anders Andersen af København [slettet], født i Sverige, Hans Olsen af Horsens, født i Østjylland, Christen Jacobsen af Christiania i Norge [Oslo], ungmand: Ole Christensen af København, født i Holstein, Bent Andersen af København, født i Sverige, Hans P. Møller af København, født i København, drenge: Søren J. Sørensen af København, født i København, Julius Lens af København, født i København, Heike E. Palm af København, født på øen Sylt. Underskrives af Jørgen H. Callø. Skibet: Den Unge Friderich på 95 læster.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.03 | 16:23

Meget spændende side - mange guldkort i min søgen.
Peder Simonsen er ikke død som antaget i forhold til lægdsrullerne - min mands familie er efterkommere

...
02.03 | 14:22

Havde Anders Kieldsen ikke også en søster ved navn Anne Kieldsdatter?
Hun figurerer i alt fald i Breills skifteuddrag for Mariager byfoged 1734-1782, nr. 250.

...
19.01 | 10:37

Kære Allan, har søgt Søby Sogn v. Randers, Ærø og Søby Brunkul. Kan ikke finde Birte Katrine f Pedersen. Kender du fødeår+ forældres navne? Vh Lene

...
18.01 | 23:22

Tak Allan Graugaard-Jensen. ser først dit svar 18.1.2019.Mon du har mere information om Birthe Katrine f Pedersen? var der Spanioler aner hos hende? Bh Lene

...
Du kan lide denne side