Jens Christensen Elling (1731 - 1781)

93 af 128 - Jens Christensen Elling

bliver født omkring 1731, men fødestedet og tidspunktet kendes ikke, da der ikke er kirkebøger for perioden, men han opkaldes vist efter sin morfar. Hans fars navn må dog være Christen Elling, og da Elling er nogle gårde nordvest for Funder Kirkeby, må Funder sogn nok være fødestedet. En Christen Elling begraves i Funder den 1. november 1770, hvor han er 70 år gammel og således født år 1700. Den 21. december 1765 begraves den 64-årige Sidsel [Jensdatter] Elling, og det kunne være hans mor, som så var 30 år gammel, da hun fik ham, idet hun så er født ca. 1701 – hans første datter døbes jo også Sidsel. Ved Jens Christensen Ellings død angives det, at han har en farbror ved navn Niels Elling samt en faster, som er gift med Jens Hansen i Funder. Jens Hansens hustru hed Maren Jacobsdatter og dør i 1782, så måske hedder faren Christen Elling i helhed Christen Jacobsen Elling.

Jens Christensen Elling bliver konfirmeret omkring 1745, men der kendes ingen oplysninger om konfirmationen.

Jens Christensen Elling bliver forlovet med Anne Cathrine Hansdatter den 13. august 1755 hos præsten i hendes hjemsogn. Præsten skriver i Them kirkebog efter forlovelsen:
D 13 Augusti trolovet Jens Christensen fra Funder Kirche og Anne Catrine Hansd[atter] af Lögager forlover Niels Brand af Sepstrup og Peder Pedersen af Bÿschov.

Anne Cathrine Hansdatter og Jens Christensen bliver da også viet i Them kirke den 26. september 1755. Familien bosætter sig i hans hjemsogn, som er Funder.

Jens Christensen Elling bliver i stamtræet far til Johannes (Johan) Jensen, som fødes i Funder Kirkeby i november 1756, og som vel opkaldes efter sin morfar Hans Nielsen. Johan Jensen Elling dør i Funder Kirkeby lørdag den 12. marts 1836, og præsten angiver, at han blev 79 år, 3 måneder og 3 uger gammel.

Det kan eventuelt tænkes, at Jens Christensen Elling omkring 1758 bliver far til en søn, som døbes Christen Jensen Elling. Denne mand findes i folketællingen i 1801, hvor det angives, at han er 42 år gammel. Men den eneste dåb omkring tidspunktet, der ligner omkring 1758 i Funder kirkebog, er Jens Lemming, som får døbt sønnen Christen Jensen Lemming, men kirkebogen har ingen døbte mellem juni og oktober 1758. Johan Jensen Elling står fadder for Christen Jensen Elling, da denne får døbt sønnen Jens Christensen Elling i 1801. Christen Jensen Elling er ikke i Funder sogn i 1787. Christen Jensen Elling angives dog heller ikke i skiftet efter Jens Christensen Elling i 1781. Hvis Jens Lemmings kone, Maren Christensdatter, er datter af Christen Elling og hedder Maren Christensdatter Elling, kan det dog også være, at Christen Jensen Elling har fået sit tillægsnavn efter morens familie og ikke farens, og så er han en søn af Jens Lemming. Dette er ikke usædvanligt.


I begyndelsen af januar 1760 bliver Jens Christensen Elling far til en datter, der døbes Sidsel Maria Jensdatter Elling. Da pigebarnet er døbt i Funder kirke den 13. januar 1760, skriver præsten i kirkebogen:
Dend 13 Januarÿ dend 1 Søndag i Epiphan var Jens Elling og Catrine Hansd[atter] ved Funder Kirche, deres Daatter, Sidsel Maria til Daaben: Sidsel Maria af Løgager bar barnet. F: Hendrich Johansen, Peder Jørgensen, Jens Nielsen, Maria Christensdatter: Maren Elling
Der vides ikke mere om Sidsel Marie Jensdatter Elling.


Den 25. marts 1760, som er Maria Bebudelsesdag 1760, gør Jens Christensen Elling så en gentjeneste for Hendrich Johansen og hustru Maren Berthelsdatter af Tollund ved at stå fadder for dennes søn, der døbes for Berthel Hendrichsen. Gudmor er Johanne Christensdatter af Funder, mens de andre faddere er Jens Bertelsen, Oluf Jørgensen, Anne Pedersdatter og Mette Jensdatter.

Jens Christensen Elling efter 1760

Jens Christensen Elling får døbt sin næste datter den 17. maj 1761, som kirkemæssigt er Trinitatis 1761. Da pigen er døbt Anne Jensdatter Elling, skriver præsten:
Dend 17 Maÿ, Dom Trinit, var Jens Elling og Katrine Hansd[atter]: af Funder Kirche, deres Daatter, Anne, til Daaben. Malene Christiansdatter af Funder bar barnet, faderer Hendrich Johansen, Christen Elling [farfaren], Sidsel Kierstine Christiansdatter, Else Skiøt, Sidsel Hansdatter
Der vides ikke mere om Anne Jensdatter Elling.


Den 27. maj 1764 får Jens Christensen Elling døbt til sin tredje datter, der døbes Sidsel Jensdatter Elling. Præsten skriver efterfølgende i kirkebogen:
Dend 27 Maÿ , dend 5 Søndag efter Paaske, var Jens Elling og Katrine Hansdaatter af Funder Kirche, deres Daatter, Sidsel, til Daaben. Sidsel Kierstine Christiansdaatter bar barnet, faddere Hendrich Johansen, Christian Hansen, Jens Pedersen, Else Skiøt, Karen Nielsdaatter
Denne Sidsel Jensdatter dør åbenbart som spæd, idet Jens Elling får en ny datter ved navnet Sidsel. Denne indførsel har præsten dog ikke lavet, så der kendes ikke flere data.

Den 21. december 1765 begraves den 64-årige Sidsel [Jensdatter] Elling, som må formodes at være Jens Christensen Ellings mor.

Jens Christensen Elling får en ny datter i 1767, som døbes Sidsel Jensdatter Elling efter sin farmor. Da den lille pige er døbt den 25. oktober 1767 i Funder kirke, skriver præsten:
Dend 25 October, dend ? 1767. Søndag efter Trinitatis var Jens Elling og Katrine Hansd[atter] af Funder Kirche, deres Daatter, Sidsel til daaben. Bodel Hansd[aatter] af Løgager bar barnet, fadere Hendrich Johansen, Peder Jørgensen, Christian Hansen, Maren Pedersd[aatter], Johanne Nielsd[aatter]

[1769?: Zidsel Maria Jensen af Funder Kirkeby vaccineres 2 år gammel. Opslag 431]

Jens Christensen Ellings far, Christen Elling, dør som 70-årig og begraves fra Funder kirke den 1. november 1770.

Jens Christensen Elling bliver atter far midt i oktober 1770, hvor han får en datter, som senere døbes Maria Kierstine Jensdatter Elling. Da pigen er døbt i Funder kirke den 17. oktober 1770, skrive præsten:
Dend 17 October, dend 22 Søndag efter Trinitatis, var Jens Christensen Elling og Katrine Hansdaatter af Funder Kirche, deres Daatter Maria Kierstine til Daaben. Jomfrue Ermendinger Caroline Sophia af Kragelund Præstegaard bar barnet, fadderer : Peder Jørgensen, Jens Pedersen, Peder Nielsen, Malene Christiansdaatter og Johanne Pedersdaatter
Som 16-årig bor Marie Kirstine Jensdatter Elling ved folketællingen i 1787 hos broren Johan Jensen på gården i Funder.

Jens Christensen Elling får som 44-årig sin anden søn og sidste barn, der bliver døbt den 22. januar 1775 i Funder kirke, hvor denne søn bliver døbt Hans Christian Jensen Elling og således opkaldes efter sin morfar, Hans Nielsen i Løgager i Them sogn. Præsten indskriver ham i kirkebogen med:
Dend 22 Januarÿ, dend 3de Søndag efter Hellig 3 Konger var var Jens Elling og hustru Catrine Hansdaatter ved Funder Kirche, Deres Søn, Hans Christian til Daaben. Malene Christiansdaater af Funder bar barnet, faderer Christen Jensen, Jørgen Pedersen, Peder Nielsen, Karen Hendrichsdaatter, Johanne Pedersdaatter
Den 12-årige Hans Christian Jensen Elling bor hos broren, Johan Jensen Elling, på gården i Funder ved folketællingen den 1. juli 1787. Mellem 1795 og 1804 er Hans Christian Jensen Elling optaget i lægsrullerne for Funder sogn. Hans Christian bliver som voksen gårdmand i Abildskov i Funder sogn, og han dør som 62-årig i 1837.

Jens Christensen Elling får altså i alt 7 eller 8 børn, hvoraf de 2 eller 3 er drenge, og de resterende 5 er piger.

Jens Christensen Elling dør den 7. april 1781 i en alder af 50 år gammel. Præsten skriver, da Jens er begravet på Funder kirkegård, hvilket vist nok sker den 12. april 1781:
1781 Festo Winistum begravet Jens Elling ved Funder Kirche do at 50

Efter Jens Christensen Ellings død i 1781 laves der følgende skifte under Sejlgårds Gods:
Opslag 133-134: Den 7. maj 1781: Jens Elling af Funder Kirkeby er død. Enken er: Anne Cathrine Hansdatter. Børn: Søn, Johannes Jensen Elling, 24 år [1757], datter, Anne Jensdatter Elling, 19 år [1762], datter, Zidsel Jensdatter Elling, 14 år [1767], datter, Marie Jensdatter Elling, 9 år [1772], søn, Hans Christian Jensen Elling, 6 år [1775]. Formynder for umyndige børn: børnenes farbror, Niels Elling af Funder. Kurator for den ældste søn er deres fars svoger, Jens Hansen af Funder. Lavværge for enken er: Jacob Pedersen af Tollund i Funder sogn. Jens Christensen Elling havde fæste og boede i den halve af Funder Kirkegaard. Vurderingsmænd: Jens Pedersen af Elling og Jørgen Pedersen af Abildskov. Enken angiver, at hun er gammel og sygelig og gerne vil lade fæstet overgå til sin ældste søn ifølge loven på følgende vilkår: Moren og sønnen skal bo hver for sig, hvor moren skal have en stue på 3 fag med skorsten, samt at hun skal beholde sin seng og klæder og få mad på bordet. Underskrifter fra Anne Cathrine Hansdatter, Jacob Pedersen, Johan Jensen, Jørgen Pedersen, Jacob Pedersen, Niels Elling og Jens Hansen.   
[Bemærk: Der er dog også en Niels Elling, som begraves i Funder 66 år gammel den 2. december 1770.]

Da der laves hovedlægsrulle over Funder sogn i 1795, er der følgende om Jens Christensen Ellings søn, Hans Christian Jensen Elling:
26 23: Far: Jens Elling, søn, Hans Jensen Elling, født i Funder, 19 år, 63½ [overstreget] 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig i Elling, falskab Uts 97

Da hovedlægsrullen over Funder sogn opdateres i 1798, er der nu følgende om Jens Christensen Ellings søn, Hans Christian Jensen Elling:
23 21: Far: Jens Elling, søn, Hans Jensen Elling, født i Funder, 22 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig i Funder Kirkeby, 97. for vanskabte fødder, Utv:

Hovedlægsrullen over Funder sogn opdateres næste gang i år 1800, hvor følgende nu er indsat om Jens Ellings søn, Hans Christian Jensen Elling:
21 20: Far: Jens Elling, søn, Hans Jensen Elling, født i Funder Kirke, 24 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig hjemme, 97. uts for vanskabte fødder

Igen i 1804 opdateres hovedlægsrullen så igen for Funder sogn, og denne gang er der dette om Hans Jensen Elling, som er søn af Jens Christensen Elling:
20 17: Far: Jens Elling, søn, Hans Jensen Elling, født i Funder Kirke, 27 år, 64 tommer høj [1,67 m], opholder sig hjemme, 1797. ufs for vanskabte fødder

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen <- Rasmus Jørgensen <- Anne Marie Jensen Bach <- Mariane Pedersdatter Overgaard <- Anne Cathrine Marie Johansdatter <- Johannes (Johan) Jensen <- Jens Christensen Elling 

Jens Christensen Elling som indskrevet i Funder kirkebog ved et af hans børns dåb i kirken.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Chr. Buhelt | Svar 21.07.2013 18.41

Hej
Jeg har en Jens Elling, hvis far var Præst Christen Jensen Elling og hvis far igen hed Jens Christensen Elling, sognepræst. 1666 - 1716, Elling, Horns, Hjør

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

I dag | 17:33

Meget spændende, inspirerende og anderledes slægts-side! Tak for kigget!
Venlig hilsen
Anne

...
27.01 | 10:49

Ang. Christen Madsen Møller og Karen Sørensdatter, så dør de i Gjerlev Sogn. Karen i 1832 og Christen i 1838.

...
19.12 | 12:19

Karen og Marcus bliver gift den 23.09.1760 Højen Sogn. Karen er også født i Højen Sogn den 04.08.1739.

...
07.09 | 14:46

Jeg kan bare ikke finde kaptajn Anders Christensen, Åbenrå, fører af galeasen "Fortuna" i 1828. Ved I noget om ham? Christian Wammen

...
Du kan lide denne side