Jens Nielsen (1742 - 1799)

19 af 32 - Jens Nielsen

bliver døbt den 22. juli 1742 i Røgen som søn af Niels Madsen og Inger Nielsdatter. Forældrene er blevet gift den 18. juni 1728 i Lindå som værende fra Mollerup i Lindå sogn. Niels Madsen dør i Røgen den 21. januar 1769 som 72-årig, mens Inger Nielsdatter dør 69 år gammel den 29. oktober 1771 i Røgen. I hvert fald rimer det godt med, at Mads Nielsen er hans bror, og pigenavnet Inger går igen i datteren født i 1769. Da Jens Nielsen er døbt i Røgen kirke, skriver præsten:

Røgen d: 22 Julÿ Niels Madsens Jens til daaben

Jens Nielsen bliver nok konfirmeret omkring 1753, men der er ingen oplysninger om konfirmationen, eller hvor den foregik henne.

Jens Nielsen bliver gift med Mette Jørgensdatter søndag den 30. oktober 1768 i Røgen kirke. Præsten skriver:
1768 Den 30 Oct havde Jens Nielsen af Røgen Bryllup med Mette Jørgensd af Møgelby

Den 6. november 1768 står Jens Nielsen af Røgen fadder for første gang, men det er usikkert, om det er i Røgen. Thomas Sørensen, der er en rytter, har denne dag sin datter Ane Thomasdatter til dåben. Gudmor til Ane er Else Pedersdatter. Andre faddere er Ane Nielsdatter, Jens Pelsen og Rasmus Nielsen.

Den 1. maj 1769 står Jens Nielsen af Røgen nok engang fadder. Denne gang er det for Niels Pedersen, der får døbt datteren Karen Nielsdatter. Gudmor er Ane Rasmusdatter. Andre faddere er Gregers Nielsen og Søren Andersen.

Den 15. maj 1769 får Jens Nielsen døbt sit første barn ved navn Inger Jensdatter. Efter dåben af den lille pige indskriver præsten følgende i Røgen kirkebog:
Dend 15 May hafde Jens Nielsen af Røgen en Datter Inger for daaben. Suse: Karen Madsdatter. Fadd. Ide Jensdatter, Peder Nielsen, Jens Hansen, Peder Rasmussen
Da Jens Nielsen senere hen får en datter med navnet Inger, må man gå ud fra, at denne Inger er død som spæd.

Søndag den 20. januar 1771 står Jens Nielsen fadder i Røgen kirke. Pigen døbes Kirsten Lauridsdatter, og hendes far hedder Laurids Jørgensen [kunne han være en
svoger?]. Gudmor er Ane Jensdatter. Andre faddere er Søren Thomasen og Mads Nielsen fra Røgen – måske den samme Mads Nielsen, der senere er i Sjelle?

Jens Nielsen bliver anden gang far i Røgen til en dreng, der døbes Jørgen Jensen efter morfaren, Jørgen Jensen Fynboe i Møgelby i Sporup sogn, tirsdag den 20. september 1771. Præsten skriver i forbindelse med dåben:
D 20 Septemb blev Jens Nielsen søn Jørgen døbt.
Jørgen Jensen bliver først konfirmeret i 1789, hvor han er 17½ år gammel. Han dør den 17. april 1799, hvor han er 28 år gammel.

Jens Nielsen bliver far for anden gang til en pige, som døbes Karen Jensdatter mandag den 9. august 1773 i Røgen kirke. Præsten skriver efterfølgende:
Dend 9 Augusti var Jens Nielsen Daater i Røgen for Daaben som blev kaldet Karen. Suse Anne Jørgensdaatter [muligvis en svigerinde] Fadd Maren Pedersdatter, Mads Nielsen [fra Sielle og født ca. 1739 men ikke i Sjelle.], Niels Pedersen [I 1787 en husmand i Røgen by], Niels Røgen
[Da Mads Nielsen i Sjelle får døbt sin første søn, Rasmus Madsen, 8 p Trin 1782, står Jens Nielsen ikke fadder for ham.]

Karen Jensdatter konfirmeres i Røgen kirke i 1789 som 16-årig. Karen bliver viet i Røgen kirke som 25-årig den 29. juni 1798 med Rasmus Thomsen af Sorring. Rasmus Thomsens hustru i Sorring i Dallerup sogn begraves som 30-årig den 23. september 1804. Karen Jensdatter når vist at få 3 børn, alle drenge, hvoraf i hvert fald 2 dør som spæd. Præsten i Dallerup angiver ikke faddere, så om hun har benyttet familien i Røgen vides ikke.

Jens Nielsen bliver i Røgen by i stamtræet far til Ane Jensdatter, der døbes i Røgen kirke søndag den 14. januar 1776. Ane Jensdatter dør hos datteren Mette Rasmusdatter i Vitten den 16. juli 1851, hvor hun er 72 år gammel.

Jens Nielsen får sin næste søn i begyndelsen af august 1778. Drengen opkaldes efter sin farfar og døbes derfor Niels Jensen. Efter dåben i Røgen kirke skriver præsten:
D: 9de Aug: var Niels Jensen ved Daaben baaren af Maren Jørgensdatter af Møgelbye Fadderne Simen Grønbech Niels Pedersen Laust Andersen, Maren Simonsdatter

Den lille Niels dør dog året efter i 1779, så han bliver kun 14 måneder gammel.

Den 16. august 1778 står Jens Nielsen fadder for Søren Pedersen, der får døbt barnet ?. Andre faddere er Michel Hansen, Jens Michelsen og Maren Nielsdatter. Gudmor er snedkerens hustru.

Den 24. oktober 1779 begraves Jens Nielsens søn, Niels Jensen, hvorefter præsten skriver:
D 24de Ditto [October] blev J: Nielsens Søn Niels beg: 1¼ Aar gl

Kort efter den 24. oktober 1779 får Jens Nielsen døbt en ny søn med navnet Niels Jensen. Der er dog ikke indskrevet nogen dåbsindgang for denne dreng. Denne Niels dør 1 år gammel i oktober 1780.

Jens Nielsen som indskrevet i Røgen kirkebog ved en barnedåb

Jens Nielsen ved efter 1780

Den 23. juli 1780 står Jens Nielsen fadder i Røgen kirke for Peder Sort, der får døbt datteren Karen Pedersdatter Sort. Hustruen til Peder Lyngholm er gudmor. Andre faddere er Jens Pedersen, Ane Simonsdatter og en sidste, der ikke kan læses.

Jens Nielsen får begravet endnu en søn med navnet Niels Jensen den 14. oktober 1780, hvor han angives til at være 1 år gammel, så drengen må altså være født samtidigt med storebrorens død, hvorefter han har fået samme navn. Præsten skriver efter begravelsen:
D: 14: Oct: blev J. Nielsens Søn Niels begraven 1 Aar gl


Jens Nielsen får døbt sin tredje søn for Niels Jensen i Røgen kirke den 22. oktober 1780. Da drengen er døbt skriver præsten:
Dend 22 Octob: var Jens Nielsens søn af Røgen i kirke N[omen] Niels. Suse [Gudmor] Ane Rasmusdatter. Fadd: Peder Nielsen, Jens Hansen, L. Andersen i Væng
Da Jens Nielsen får sin fjerde søn med navnet Niels Jensen i 1783, må denne lille Niels være død forinden, må man gå ud fra.

Midt i marts 1783 bliver Jens Nielsen af Røgen far til et sæt tvillinger, der døbes Inger Jensdatter og Niels Jensen den 23. marts 1783 i Sporup kirke. Præsten skriver efterfølgende:
D 23 Marti var Jens Nielsens 2de Børn Niels og Inger i kirken deres Suse [gudmor] Ane Sophie og Kirsten Simonsdatter: Fadd: Giertrud Væver, Niels Pedersen, Anders Sørensen Grønbek
Niels dør som spæd. Inger Jensdatter konfirmeres i Røgen kirke i 1796, hvor hun knap nok er 14 år gammel, men hun skal måske tidligt ud og tjene. Ved folketællingen i 1801 er den 17-årige Inger tjenestepige på en gård i Røgen. Inger bliver den 8. december 1804 gift med en af smedene i Røgen, nemlig Mourids Christensen, og hun får en dødfødt søn i 1805 [sagen beskrives med 1½ kirkebogside, dvs. opslag 38-40!]. I 1807 får parret sønnen Christen Mouridsen efter sin farfar. Inger Jensdatter får endvidere en dødfødt pige i 1809, der beskrives med knap så mange ord i forhold til jordmoren Madame Tykiær fra Hammel. Året efter får parret en levende søn, som opkaldes efter sin morfar, Jens Nielsen, og derved får navnet Jens Mouridsen. Ingers ægtemand, Mourids Christensen, dør i Røgen i 1833, hvorefter der laves skifte efter ham den 3. januar 1834. I dette angives, at arvingerne er enken Inger Jensdatter samt de ugifte sønner Christen Mouridsen på 26 år og Jens Mouridsen på 23 år som begge bor i Røgen, dvs. Christen som smed og Jens som tjenestekarl. Ved folketællingen i 1840 bor kun Christen Mouritsen i Røgen, og han er nu gift og har fået datteren Kirsten Christensdatter. Inger dør den 7. april 1840 i Røgen, hvor præsten skriver, at hun var enke efter smeden Mourits. Endvidere skriver præsten, at Inger blev 72 år, men hun blev nu kun 57, selv om hun angives til at være 60 år ved folketællingen samme år! Ved folketællingen 1845 bor Christen og hustruen alene, så deres barn er nok afdød. Det samme er tilfældet ved folketællingen i 1850. Parret er væk ved folketællingen i 1855. Her kan du læse en afskrift af de besværlige fødsler.

Ved folketællingen den 1. juli 1787 bor Jens Nielsen med familien i Røgen by som husfolk. Familien med 4 børn lever af almisse fra de omkringboende gårde og husfolk:
Jens Nielsen                     48 år      Gift         Fattige Huusfolk og Betlere
Mette Jørgensdatter        46 år      Gift
Jørgen Jensen                 15 år      Ugift       Deres Børn i første ægteskab
Karen Jensdatter             13 år      Ugift       Deres Børn i første ægteskab
Ane Jensdatter                11 år      Ugift       Deres Børn i første ægteskab
Inger Jensdatter               3 år      Ugift        Deres Børn i første ægteskab

Søndag den 19. april 1789 konfirmeres Jens Nielsens to ældste børn, Jørgen Jensen og Karen Jensdatter, i Røgen kirke.

Da der laves hovedlægsrulle for Røgen sogn i 1789 og vel nok i november dette år, er der følgende om Jens Nielsens søn:
3: Far: Jens Nielsen, søn, Jørgen Jensen, født i Røgind, 18½ år gammel, ingen højdeangivelse, opholder sig hjemme

Søndag den 1. maj 1791 konfirmeres Jens Nielsens datter, Anna [skrives det her] Jensdatter, i Røgen kirke.


Hovedlægsrullen for Røgen sogn opdateres i 1792, og denne gang finder man følgende om Jens Nielsens søn:
3: Far: Jens Nielsen, søn, Jørgen Jensen, født i Røgind, 21½ år gammel, 63 tommer høj [1,65 m], opholder sig hjemme
Jørgen Jensens navn er udstreget af lægsrullen, og der er tilføjet dette:
Ang C84

Jens Nielsens sidste datter, Inger Jensdatter, konfirmeres i Røgen kirke søndag den 3. april 1796.


Jens Nielsen oplever, at sin sidste overlevende søn også dør før ham, hvilket sker den 17. april 1799. Præsten skriver nemlig i Røgen kirkebog, at Jens Nielsens søn, Jørgen [Jensen], er død med følgende ord:
D 17 April døde Jens Nielsens Søn i Røgen navnlig Jørgen    begraven d 21de ditto  - 28½ aar

Jens Nielsen bliver altså far til 9 børn, dvs. 5 drenge og 4 piger, hvoraf de fire af drengene dør som spæd, og den tredje dør som 28-årig, mens den første pige dør som lille. Altså er der kun 3, der alle er piger, som måske bliver voksne.

Jens Nielsen dør og begraves den 17. juni 1799 i Røgen. Præsten skriver, at han blev 58 år gammel, og det passer med, at han er født i 1742.

Den 9 Juny døde huusmand i Røgen Jens Nielsen og den 17 ditto begravet  - 58 Aar

Jens Nielsens hustru, Mette Jørgensdatter, flytter senere hen til sin datter i Voldby, Ane Jensdatter. Da Jens Nielsens hustru dør 35 år senere i juli 1835 i Voldby, skriver præsten der, at Jens Nielsen var boende i Røgen.

Relationer: Karna Kristense Emilie Jørgensen  <- Rasmus Jørgensen <- Jørgen Rasmussen <- Ane (Anna) Jensdatter <- Jens Nielsen

Så du Røgen? Det gjorde jeg!

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Niels Ørbæk | Svar 08.06.2015 13.26

Ane Jørgensdatter, Mette Jørgensdatter og Niels Jørgensen er beviseligt søskende iflg. skifte 1/2-1793 og 23/5-1793 under Søbygård G.344-32, fol.323,325

Niels Ørbæk | Svar 08.06.2015 13.23

Jørgen Jensen Fynboe og Karen Nielsdatter i Møgelby fik antagelig mindst 5 børn:
Maren, Anne f. ca. 1745, Mette, f. ca. 1739, Gyde, f. ca. 1751 samt Niels.

Niels Ørbæk | Svar 08.06.2015 13.15

Linå sogns kirkebog:
Opsl. 58
Mollerup: Niels Borups kone Maren Jensdatter, død 6/4-1755.
Opsl. 59
Mollerup: Niels Borup død 31/10-1756.
De fik 9 børn i Linå.

Niels Ørbæk | Svar 08.06.2015 13.13

Linå sogns kirkebog:
Opsl. 19
Mollerup: Niels Borups barn Inger, født 3/8-1705, døbt 5/8.
Faddere: Rasmus Borup af Linne, Niels Sørensen, Peder Jensen af Mollerup.

Niels Ørbæk | Svar 08.06.2015 13.11

Mads Madsen og Karen Søfrensdatter får 7 børn i Røgen.
En af dem er:
Opsl. 11
Den 13. xbr. 1696 (13/12) Mads Madsens barn Niels til dåben.

Niels Ørbæk | Svar 08.06.2015 13.09

Niels Madsens forældre:
Røgens sogns kirkebog
Opsl. 97
17/2-1695 trolovet, 14/4 copuleret i Røgen Mads Madsen og Karen Søfrensdatter

Niels Ørbæk | Svar 08.06.2015 13.05

Niels Madsen og Inger Nielsdatter får 6 børn i Røgen.
En af dem er:
Røgen sogns kirkebog:
Opsl. 48
22/7-1742 Niels Madsens Jens til dåben.
Ingen faddere nævnt.

Niels Ørbæk | Svar 08.06.2015 13.03

Røgen sogns kirkebog:
Opsl. 92
21/1-1769 døde Niels Madsen i Røgen, 72 år.
Opsl. 93
29/10-1771 døde Inger Nielsdatter i sit 69. år.

Niels Ørbæk | Svar 08.06.2015 13.01

Jeg tror, at efternævnte var Jens Nielsens forældre:
Linå sogns kirkebog
Opsl. 70
Viet 18/7-1728
Mollerup: Niels Madsen og Inger Nielsdatter.
Ingen forlovere nævnt.

Niels Ørbæk | Svar 11.05.2015 15.52

Opsl. 90 Røgen kirkebog
18/4-1799 døde Jens Nielsens søn i Røgen navnlig Jørgen, begraven 21. ditto, 28½ år gl.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.12 | 10:23

"Rasmus Pedersen Skov dør den 15. juni 1782 i Fjeldsted. Han bliver altså 76 ½ år gammel." Det er nu hans enke som dør. Han døde i 1777 og begr 2/3. Skifte 26/3

...
12.11 | 21:58

Har han en bror Christen Christensen Bagi som er født o. 1713 og det er ham som bliver gift med Anne Thorsdatter 1746. Kirsten Thorsdat har jeg død 1797

...
12.11 | 21:54

Ved dåb 1743: hans bror Jens Christensen bagi,- er det ham som i 1721 bliver gift med Jespers Sørensen Møllers datter. ?

...
20.10 | 11:45

En fantastisk udførlig og god side! Jeg leder efter oplysninger om en Mogens Tollestrup, fra Skærshale, der er fadder til et par af Jeppe Madsens børn o. 1740.

...
Du kan lide denne side